W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Gostynin

ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
pow. gostyniński
woj. mazowieckie

tel.: +48 24 236 07 50
fax: +48 24 236 07 69

ePUAP: /nu6a6ae677/skrytka
e-mail: ug@gminagostynin.pl
Strona internetowa: www.gminagostynin.pl

NIP URZĘDU: 971-02-95-009
REGON URZĘDU: 610022854
NIP GMINY: 971-065-94-40

Powrót

2011r.

    Uchwała nr 8/IV/2011 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostynin

1) Uchwała budżetowa Gminy Gostynin na rok 2011 Nr 9/IV/2011.

     Uzasadnienie ;         załącznik

2) Uchwała nr 10/IV/2011  w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz narkomanii na rok 2011.

         Załącznik nr 1

3) Uchwała Nr 11/IV/2011 w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Gostynin do Rady Społecznej SPZZOZ w Gostyninie.

4) Uchwała Nr 12/IV/2011 w sprawie zmiany uchwały nr 279/XLVIII/2010 Rady Gminy Gostynin z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości i opłat lokalnych na 2011 rok oraz zwolnień przedmiotowych od tego podatku.

5) Uchwała Nr 13/IV/2011 w sprawie zmiany uchwały nr 251/XXXVI/2005 Rady Gminy Gostynin z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie ustalenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

       Uzasadnienie ;           załącznik nr 1 ;               załącznik nr 2 ;       

6) Uchwała Nr 14/IV/2011 w sprawie terminu zebrania wyborczego samorządu mieszkańców wsi Nagodów - Rumunki i wyznaczenia przewodniczącego tego zebrania .

7) Uchwała Nr 15/IV/2011  w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Gostynin na 2011 rok.

załącznik nr 1 załącznik nr 2 ;     załącznik nr 3 ;        załącznik nr 4 ;        załącznik nr 5.

8) Uchwała Nr 16/IV/2011 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Gostynin na 2011 rok .

          załącznik nr 1

9) Uchwała Nr 17/IV/2011 w sprawie wystąpienia Gminy Gostynin z Samorządowego Stowarzyszenia Rozwoju Mazowsza.

10) Uchwała Nr 18/IV/2011 w sprawie zmiany Uchwały Nr 99/XIX/2008 Rady Gminy Gostynin z dnia 28 maja 2008r. w sprawie przystąpienia Gminy Gostynin do Fundacji Aktywni Razem .

11) Uchwała Nr 19/V/2011  w sprawie nieodpłatnego  przyjęcia przez Gminę Gostynin gruntów zajętych pod chodnik we wsi Sierakówek gm. Gostynin.

12) Uchwała nr 20/V/2011 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 75/4 o pow. 0,0135 ha położonej na terenie wsi Solec, gm. Gostynin.

13) Uchwała Nr 21/V/2011 w sprawie uchwalenia aktualizacji "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy Gostynin na lata 2010 -2025.

           załącznik nr 1

14) Uchwała Nr 22/V/2011 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Gostynin odnośnie zmiany granic gminy.

15) Uchwała Nr 23/V/2011 w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami wsi Kiełpieniec.

16) Uchwała Nr 24/V/2011 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Rodzinie na lata 2011 - 2014.

            załącznik nr 1

17) Uchwała Nr 25/V/2011 w sprawie przystąpienia Gminy Gostynin do realizacji projektów w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

18) Uchwała Nr 26/V/2011 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Elżbiecie Obszyńskiej - Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie do wykonania zadań, wynikających z Projektu systemowego "Można inaczej" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 -2013, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

19) Uchwała Nr 27/V/2011 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Tomaszowi Matusiakowi - pracownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie do wykonywania niektórych zadań, wynikających z Projektu systemowego "Można inaczej" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 -2013, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

20) Uchwała Nr 28/V/2011 w sprawie terminarza zebrań wyborczych samorządów mieszkańców wsi oraz wyznaczenia przewodniczących tych zebrań.

          załącznik nr 1

21) Uchwała Nr 29/V/2011 zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Gostynin na rok 2011.

              załącznik nr 1

22) Uchwała Nr 30/V/2011 w sprawie zatwierdzenia taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę.

23) Uchwała Nr 31/V/2011 w sprawie zatwierdzenia taryfy na zbiorowe odprowadzenie ścieków.

24) Uchwała Nr 32/V/2011 w sprawie powołania składu osobowego komisji doraźnej - statutowej.

25) Uchwała Nr 33/V/2011 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Białe.

             załącznik nr 1     

26) Uchwała Nr 34/V/2011 w sprawie wynajęcia Siedleckiemu Centrum Edukacyjnemu z siedzibą w Siedlcach pomieszczeń lekcyjnych w budynku szkoły w Solcu i Sierakówku.

27) Uchwała Nr 35/V/2011 w sprawie zmiany Uchwały Nr 182/XXXII/2009 z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie poboru w formie inkasa: podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości oraz powołania inkasentów.

28) Uchwała Nr 36/VI/2011 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części wsi Miałkówek, Lucień i Kazimierzów zatwierdzonego uchwałą Nr 301/XLVI/2006 Rady Gminy Gostynin z dnia 27 października 2006r.

29) Uchwała Nr 37/VI/2011 w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gostynin.

               załącznik 2 ,             załącznik 3

30) Uchwała Nr 38/VI/2011 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części wsi Gorzewo i Klusek, zatwierdzonego uchwałą Nr 213/XXXI/2005 Rady Gminy Gostynin z dnia 17 czerwca 2005 r.

31) Uchwała intencyjna Nr 39/VI/2011 w sprawie pozbawienia drogi Gostynin - Stefanów kategorii drogi gminnej.

32) Uchwała  Nr 40/VI/2011 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2012 roku.

33) Uchwała Nr 41/VI/2011 w sprawie powołania doraźnej Komisji Inwentaryzacyjnej i określenia zakresu jej działania.

34) Uchwała nr 42/VI/2011 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii za rok 2010.

                   załącznik nr 1

35) Uchwała Nr 43/VI/2011 w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Gostynin do Powiatowej Rady Zatrudnienia w Gostyninie.

36) Uchwała Nr 44/VI/2011 w sprawie przystąpienia do Programu profilaktyki raka szyjki macicy na 2011 rok.

37) Uchwała Nr 45/VI/2011 w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gostyninie.

38) Uchwała Nr 46/VI/2011 rady Gminy Gostynin zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Gostynin na rok 2011 .

                załącznik  nr 1

39) Uchwała Nr 47/VI/2011 w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Gostynin pożyczki długoterminowej na finansowanie planowanego deficytu budżetowego.

40) Uchwała Nr 48/VII/2011 w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Gostynin .

41) Uchwała Nr 49/VII/2011 w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zmiany granic gminy.

42) Uchwała Nr 50/VII/2011 w sprawie wniosku o podział wsi Kiełpieniec oraz zmianę statusu integralnych części wsi.

43) Uchwała Nr 51/VII/2011 w sprawie nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Gostynin nieruchomości położonych na terenie wsi Sokołów i Zaborów Stary gm. Gostynin z przeznaczeniem pod budowę pompowni ścieków.

44) Uchwała Nr 52/VII/2011 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie w użyczenie na czas nieokreślony zabudowanej nieruchomości stanowiącej działki nr 141 i 142/1 o pow. łącznej 0,0913 ha położonej na terenie wsi Leśniewice oraz upoważnienia Wójta Gminy do zawarcia z Ochotniczą Strażą Pożarną w Leśniewicach umowy użyczenia w/w nieruchomości.

45) Uchwała Nr 53/VII/2011 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gostynin.

46) Uchwała Nr 54/VII/2011 zmieniająca uchwałę Budżetową Gminy Gostynin na rok 2011.

          załącznik do uchwały

47) Uchwała Nr 55/VII/2011 w sprawie ustalenia minimalnej liczby dzieci w oddziałach przedszkolnych kl. "0" na terenie Gminy Gostynin.

48) Uchwała Nr 56/VII/2011  w sprawie zmiany uchwały Nr 182/XXXII/2009 z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie poboru w formie inkasa: podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości oraz powołania inkasentów zmienionej Uchwałą Nr 35/V/2011 z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie poboru w formie inkasa: podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości oraz powołania inkasentów.

49) Uchwała Nr 57/VIII/2011 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego gruntów rolnych stanowiących działki nr 179 i 205/178 o pow. łącznej 2,60 ha we wsi Leśniewice gmina Gostynin.

50) Uchwała Nr 58/VIII/2011 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie mienia od Agencji Nieruchomości Rolnych.

51) Uchwała Nr 59/VIII/2011 w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom poszczególnych stopni awansu zawodowego dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy; szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw; nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, a także wysokości , szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.

      załącznik

52) Uchwała Nr 60/VIII/2011 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Gostynin za 2010 rok.

53) Uchwała Nr 61/VIII/2011 Rady Gminy Gostynin z dnia 30 maja 2011r. zmieniająca Uchwałę   Budżetową Gminy Gostynin na rok 2011.

       załącznik

54) Uchwała Nr 62/IX/2011 Rady Gminy Gostynin z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości.

55) Uchwała Nr 63/IX/2011 Rady Gminy Gostynin z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie określenia zasad wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Gostynin.

56) Uchwała Nr 64/IX/2011 Rady Gminy Gostynin z dnia 28 czerwca 2011r. zmieniająca Uchwałę nr 36/VI/2011 Rady Gminy Gostynin z dnia 31 marca 2011 r.  w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części wsi Miałkówek, Lucień i Kazimierzów, zatwierdzonego uchwałą Nr 301/XLVI/2006 Rady Gminy Gostynin z dnia 27 października 2006 r.

57) Uchwała Nr 65/IX/2011 Rady Gminy Gostynin z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Białotarsku.  

      uzasadnienie   załącznik nr 1 załącznik nr 2

58) Uchwała Nr 66/IX/2011 Rady Gminy Gostynin z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie: określenia rodzaju świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej.

59) Uchwała Nr 67/IX/2011 Rady Gminy Gostynin z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok.

60) Uchwała Nr 68/IX/2011 Rady Gminy Gostynin z dnia 28 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Gostynin  Nr 276/XLVIII/2010  z dnia 05 listopada 2010r. w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Gostynin pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w latach 2010-2011.

61) Uchwała Nr 69/IX/2011 Rady Gminy Gostynin z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gostynin.  

      załącznik

62) Uchwała Nr 70/IX/2011 Rady Gminy Gostynin z dnia 28 czerwca 2011r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Gostynin na rok 2011.  

      uzasadnienie   załącznik

63) Uchwała Nr 71/IX/2011 Rady Gminy Gostynin z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie wydzielenia z zasobu mieszkaniowego gminy lokalu nr 3 w Skrzanach z przeznaczeniem na wynajem jako lokal socjalny.

64) Uchwała Nr 72/X/2011 Rady Gminy Gostynin z dnia 19 lipca 2011r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy Gostynin.

65) Uchwała Nr 73/X/2011 z dnia 19 lipca 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr 90/X/93, określającej zasady usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych.

66) Uchwała Nr 74/X/2011 z dnia 19 lipca 2011r. w sprawie powołania zespołu do spraw zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników do sądu.

67) Uchwała Nr 75/X/2011 z dnia 19 lipca 2011r. w sprawie przyjęcia uzupełnienia "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z obiektów zlokalizowanych w gminie Gostynin w latach 2008-2032 "

               załączniki

68) Uchwała Nr 76/X/2011 z dnia 19 lipca 2011r. w sprawie przekazania w dzierżawę na okres 1 roku gruntów rolnych stanowiącej działkę nr 38 o pow. 0,64 ha we wsi Baby Górne oraz działki nr 29/1, 17/11 i 66/1 o pow. łącznej 0,63 ha we wsi Jastrzębia gm. Gostynin.

69) Uchwała Nr 77/X/2011 Rady Gminy Gostynin z dnia 19 lipca 2011r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Gostynin na rok 2011.

                          Uzasadnienie;                   Załączniki

70) Uchwała Nr 78/X/2011 z dnia 19 lipca 2011r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Gostynin.

71) Uchwała Nr 79/X/2011 z dnia 19 lipca 2011r. w sprawie zmiany planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2011 rok.

72) Uchwała Nr 80/XI/2011 z dnia 9 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr 33/V/2011 z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Białe.

            załącznik nr 1

73) Uchwała Nr 81/XI/2011 z dnia 9 sierpnia 2011 w sprawie przekazania w dzierżawę na okres 1 roku gruntów rolnych stanowiącej działkę nr 25/1 o pow. 0,9097 ha we wsi Skrzany gm. Gostynin.

74 ) Uchwała Nr 82/XI/2011 z dnia 9 sierpnia 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie w użyczenie na czas nieokreślony zabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę nr 65 o pow. 0,39 ha położoną na terenie wsi Solec oraz upoważnienia Wójta Gminy do zwarcia z Ochotniczą Strażą Pożarną w Solcu umowy użyczenia w/w nieruchomości.

75) Uchwała Nr 83/XI/2011 z dnia 9 sierpnia 2011r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Gostynin na rok 2011.

         załącznik nr 1 ;          załącznik nr 2 ;         załącznik nr 3 .

76) Uchwała Nr 84/XI/2011 z dnia 9 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczpospolitej i do Senatu rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień   9 października 2011r.

77) Uchwała Nr 85/XII/2011 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części wsi Strzałki i części wsi Osada gmina Gostynin.

załącznik nr 1 ;    załącznik nr 2 ;   załącznik nr 3 .

78) Uchwała Nr 86/XII/2011 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie  w użyczenie na czas nieokreślony zabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę nr 54 o pow. 0,20 ha położoną na terenie wsi Kazimierzów oraz upoważnienia Wójta Gminy do zawarcia z Ochotniczą Strażą Pożarną w Kazimierzowie umowy użyczenia w/w nieruchomości .

79) Uchwała Nr 87/XII/2011 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego zabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę nr 287/3 we wsi Osiny gm. Gostynin .

80) Uchwała Nr 88/XII/2011 w sprawie przekazania w dzierżawę na okres 10 lat części działki nr 64/1 o pow. 0,02 ha we wsi Lucień gm. Gostynin .

81) Uchwała 89/XII/2011 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie mienia od Agencji Nieruchomości Rolnych .

82) Uchwała Nr 90/XII/2011 w sprawie wydzielenia z zasobu mieszkaniowego gminy lokalu nr 6 w Skrzanach z przeznaczeniem na wynajem jako lokal socjalny .

83) Uchwała Nr 91/XII/2011 w sprawie pozostawienia zgłoszenia kandydata na ławnika do Sądu Rejonowego w Gostyninie bez dalszego biegu .

84) Uchwała Nr 92/XII/2011 w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Płocku i Sądu Rejonowego, Wydział Pracy Ubezpieczeń Społecznych SR w Płocku na kadencję 2012 -2015.

85) Uchwała Nr 93/XII/2011 w sprawie odwołania członka Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gostynin.

86) Uchwała Nr 94/XII/2011 w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gostynin .

87) Uchwała Nr 95/XII/2011 Rady Gminy Gostynin z dnia 29 września 2011r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Gostynin na rok 2011 .

Uzasadnienie 1 ;            uzasadnienie 2 ;         załącznik nr 1 .

88) Uchwała Nr 96/XII/2011 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii za okres 01.01.2011 do 30.06.2011 .

     Załącznik nr 1 ;

89) Uchwała Nr 97/XIII/2011 w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Gostynin .

90) Uchwała Nr 98/XIII/2011 w sprawie powołania Skarbnika Gminy Gostynin.

91) Uchwała Nr 99/XIII/2011 w sprawie udostępnienia boiska przy Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Emilianowie mieszkańcom - lokalnej społeczności.

92) Uchwała Nr 100/XIII/2011 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części wsi Huta Nowa, części wsi Zuzinów i części wsi Aleksandrynów, gmina Gostynin.

załącznik nr 1 ; załącznik nr 2 ; załącznik nr 3.

93) Uchwała Nr 101/XIII/2011 Rady Gminy Gostynin z dnia 27 października 2011r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Gostynin na rok 2011 .

Uzasadnienie 1 ;       Uzasadnienie 2   Załącznik nr 1 .

94) Uchwała Nr 102/XIV/2011 w sprawie zatwierdzenia projektu pn. "Klub Małego Smyka" na utworzenie trzech punktów przedszkolnych w ZSPiG w Emilianowie, Lucieniu i Solcu .

95) Uchwała Nr 103/XIV/2011 w sprawie zatwierdzenia projektu systemowego pn "Pomocna dłoń" na przeprowadzenie dodatkowych zajęć dla uczniów klas I-III oraz wyposażenie szkół gminnych.

96) Uchwała Nr 104/XIV/2011 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Gostynin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012 .

                      załącznik nr 1 ;

97) Uchwała Nr 105/XIV/2011 w sprawie zmiany statutu Gminnego Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin .

                  załącznik nr 1;

98) Uchwała Nr 106/XIV/2011 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r. jako podstawy naliczenia podatku rolnego w 2012r. na obszarze Gminy Gostynin.

99) Uchwała Nr 107/XIV/2011 w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Gostynin oraz zwolnień w tym podatku na 2012 rok.

100) Uchwała Nr 108/XIV/2011 w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej na rok 2012.

101) Uchwała Nr 109/XIV/2011 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok oraz zwolnień przedmiotowych od tego podatku .

102) Uchwała Nr 110/XIV/2011 w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji dla celów podatkowych.

Uzasadnienie ; załącznik nr 1 ; załącznik nr 2 ; załącznik nr 3 ; załącznik nr 4 ; załącznik nr 5 ;

załącznik nr 6 .

103) Uchwała Nr 111/XIV/2011 Rady Gminy Gostynin z dnia 29 listopada 2011r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Gostynin na rok 2011 .

                  Uzasadnieniezałącznik nr 1 ;

104) Uchwała Nr 112/XIV/2011 w sprawie uzupełnienia  składu osobowego komisji Rady Gminy Gostynin .

105) Uchwała Nr 113/XV/2011 w sprawie przystąpienia do Związku Gmin Regionu Płockiego.

106) Uchwała Nr 114/XV/2011 w sprawie przyjęcia Statutu Związku Gmin Regionu Płockiego .

            załącznik nr 1

107) Uchwała Nr 115/XV/2011 o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części wsi Miałkówek, Lucień i Kazimierzów, zatwierdzonego uchwałą Nr 301/XLVI/2006 Rady Gminy Gostynin z dnia 27 października 2006r .

108) Uchwała 116/XV/2011 w sprawie przyjęcia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii na rok 2012.

          załącznik nr 1

109) Uchwała Nr 117/XV/2011 w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Gostynin Nr 110/XIV/2011 z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji dla celów podatkowych .

           załącznik nr 1 ;     załącznik nr 2 ;

110) Uchwała Nr 118/XV/2011 w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Gostynin Nr 108/XIV/2011 z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej  na 2012 rok .

111) Uchwała Nr 119/XV/2011 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostynin .

               załącznik nr 1 ;      załącznik nr 2 ;

112) Uchwała Nr 120/XV/2011 Rady Gminy Gostynin z dnia 29 grudnia 2011r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Gostynin na rok 2011 .

Uzasadnienie ;       Załącznik nr 1 ;

113) Uchwała Nr 121/XV/2011 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostynin.

          Objaśnienia ; załącznik nr 1załącznik nr 2 .

114) Uchwała Nr 122/XV/2011 - Uchwała budżetowa Gminy Gostynin na rok 2012 .

          Uzasadnienie;    załącznik.

 

 

 

 

Załączniki

Uzasadnienie doc, 81 kB
Uzasadnienie doc, 11 kB
załącznik xls, 30 kB
uzasadnienie doc, 37 kB
107 odt, 23 kB
Uzasadnienie doc, 11 kB
Uzasadnienie doc, 35 kB
Uzasadnienie doc, 87 kB
Objaśnienia odt, 25 kB
załącznik xls, 129 kB

Powiadom znajomego