W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Gostynin

ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
pow. gostyniński
woj. mazowieckie

tel.: +48 24 236 07 50
fax: +48 24 236 07 69

ePUAP: /nu6a6ae677/skrytka
e-mail: ug@gminagostynin.pl
Strona internetowa: www.gminagostynin.pl

NIP URZĘDU: 971-02-95-009
REGON URZĘDU: 610022854
NIP GMINY: 971-065-94-40

Sołectwa

XML

Statuty sołectw

 

L.P. SOŁECTWO
1. Anielin
2. Antoninów - Białe
3. Huta Nowa - Zuzinów - Aleksandrynów
4. Baby Dolne - Rybne
5. Baby Górne - Zieleniec
6. Belno - Pomarzanki
7. Białotarsk
8. Bielawy
9. Bierzewice
10. Budy Kozickie
11. Bolesławów
12. Choinek
13. Dąbrówka
14. Emilianów
15. Feliksów
16. Gaśno
17. Gorzewo - Marianów
18. Marianka - Górki Pierwsze
19. Górki Drugie
20. Gulewo
21. Halinów
22. Helenów
23. Jastrzębia
24. Jaworek
25. Józefków
26. Zaborów Nowy - Huta Zaborowska
27. Kazimierzów
28. Kiełpieniec - Mniszek - Skoki
29. Sierakówek - Kleniew
30. Klusek
31. Kozice - Polesie
32. Krzywie
33. Lipa - Sałki - Ruszków
34. Legarda
35. Leśniewice - Lisica
36. Lucień
37. Marianów Sierakowski
38. Miałkówek - Budy Lucieńskie
39. Mysłownia
40. Nagodów - Rumunki
41. Niecki
42. Nowa Wieś
43. Łokietnica
44. Strzałki - Osada
45. Osiny
46. Podgórze
47. Rębów
48. Rogożewek
49. Sieraków
50. Skrzany
51. Sokołów
52. Solec - Wrząca
53. Stanisławów Skrzański
54. Stefanów
55. Zaborów Stary - Stanisławów
56. Zwoleń

Sołectwa są jednostkami pomocniczymi Gminy Gostynin, które uczestniczą w realizacji jej zadań na warunkach określonych w ustawach, Statucie Gminy Gostynin oraz Statutach Sołectw. Sołectwa współdziałają z organami Gminy w wykonywaniu zadań na rzecz zaspokajania potrzeb wspólnoty mieszkańców.
 
Organami Sołectwa są: 
a) zebranie wiejskie, które jest organem uchwałodawczym, 
b) sołtys, który jest organem wykonawczym.

Działalność Sołtysa wspomaga Rada Sołecka, która ma charakter opiniodawczy i doradczy.

Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 5 lat.

Do kompetencji zebrania wiejskiego należy:
a) uchwalanie kierunków działania Sołectwa,
b) podejmowanie uchwał w sprawach Sołectwa, w tym uchwalanie zadań w ramach funduszu sołeckiego,
c) rozpatrywanie sprawozdania Sołtysa z wykonania zadań z funduszu sołeckiego,
d) wybieranie i odwoływanie Sołtysa, Rady Sołeckiej,
e) występowanie z wnioskami do organów Gminy o rozpatrzenie spraw, których załatwienie wykracza poza kompetencje mieszkańców Sołectwa.

Do obowiązków sołtysa należy: 
a) realizowanie zadań powierzonych przez zebranie,
b) reprezentowanie sołectwa wobec organów Gminy,
c) składanie na zebraniu wiejskim rocznego sprawozdania ze swej działalności, w tym z wykonania zadań z funduszu sołeckiego oraz działalności Rady Sołeckiej,
d) organizowanie różnych form pomocy sąsiedzkiej, w tym kierowanie akcją pomocy w Sołectwie w razie wypadków losowych i klęsk żywiołowych,
e) wspieranie wszelkiej działalności na rzecz poprawy warunków bytowych, stanu ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, 
f)  zwoływanie zebrań wiejskich i przygotowywanie projektu porządku obrad,
g) przygotowywanie projektów uchwał zebrania,
h) wspomaganie Rady Gminy i Wójta w realizacji ich zadań,
i)  uczestnictwo w naradach sołtysów, zwoływanych przez Wójta,
j)  opracowywanie i przedkładanie zebraniu propozycji zadań w ramach funduszu sołeckiego i programu swojej pracy,
k) współpraca z radnymi Rady Gminy w zakresie organizacji spotkań z wyborcami, dyżurów oraz kierowanie do nich wniosków dotyczących sołectwa.

Do obowiązków rady sołeckiej należy wspomaganie działalności sołtysa i przyjmowanie wniosków mieszkańców dotyczących sołectwa i jego funkcjonowania. 
 
Organami nadzoru nad działalnością sołectwa są: Rada Gminy i Wójt. Rada Gminy i Wójt mają prawo żądać niezbędnych informacji, danych i wyjaśnień dotyczących funkcjonowania Sołectwa.

Organem kontroli nad działalnością sołectwa jest Rada Gminy. Funkcję tę Rada Gminy realizuje poprzez działania własne lub komisji rewizyjnej. Przepisy dotyczące zasad i trybu kontroli określone w Statucie Gminy stosuje się odpowiednio.