W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Deklaracja dostępności

Urząd Gminy Gostynin zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej: BIP - Urząd Gminy Gostynin.

Data publikacji strony internetowej: 2019-01-20.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-07-18.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

­   - wybrane dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że: pochodzą z różnych źródeł, opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji, posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji, opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
­   - opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej filmy (w tym nagrania z sesji Rady Gminy Gostynin) nie posiadają napisów lub audiodeskrypcji,  filmy zamieszczone po 23 września 2020 r. w serwisie (w tym nagrania z sesji Rady Gminy Gostynin) z uwagi na bariery techniczne również nie posiadają napisów lub audiodeskrypcji. Po poprawieniu jakości nagrań -  filmy będą posiadały napisy lub audiodeskrypcję,  
­   - zdjęcia i materiały graficzne opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej nie są opatrzone tekstem alternatywnym, w bieżących materiałach (zdjęcia i materiały graficzne) publikowanych w serwisie staramy się, aby były tworzone zgodnie z zaleceniami dostępności, brakujące opisy alternatywne dla materiałów opublikowanych po 20 września 2020 r. zostaną sukcesywnie uzupełnione, 
­   - większość tabel zbudowana jest prawidłowo, mogą jednak wystąpić takie, w których wiersz nagłówkowy nie będzie powiązany z komórkami, przez co czytniki ekranu osób niewidomych mogą te tabele odczytywać niepoprawnie, 
­   - część artykułów w ramach serwisu zawiera załączniki dostarczone z zewnątrz. Mogą być one niedostępne dla czytników ekranu, z których korzystają osoby niewidome. Niestety plików tych nie możemy już zamienić,
­   - mapy wyłączone są z obowiązku zapewnienia dostępności,
­   - materiały wytworzone przez źródła zewnętrzne przekazane do publikacji są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.

Ocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych stron internetowych przeprowadzono w formie samooceny, skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative, (http://checkers.eiii.eu/ ), z którego wynika, że strona internetowa:
http://bip.gminagostynin.pl/ spełnia wymagania w 100% wynik badania pod linkiem http://checkers.eiii.eu/en/pagecheck2.0/?uuid=5c2a6e6d-01c3-4ef0-9da7-643e784a4bcd (stan dzień 30.03.2021r.)
http://www.gminagostynin.pl/ spełnia wymagania w 99,7% wynik badania pod linkiem http://checkers.eiii.eu/en/pagecheck2.0/?uuid=d7c5946e-6816-402e-bd28-f532ad07d4c8 ( stan dzień 30.03.2021r.)

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-04-23.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Urząd Gminy Gostynin.

Dodatkowe informacje oraz spis skrótów klawiaturowych

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Podmiotowa strona BIP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać używając różnych systemów operacyjnych i różnych przeglądarek. Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.

Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz "TAB" przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek "w dół" i "w górę" można przewijać stronę.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o informację. Osobą odpowiedzialną jest Jacek Piotrowski. Kontakt: j.piotrowskii@gminagostynin.pl, tel. 24 236 07 70. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących dostępności cyfrowej BIP - Urząd Gminy Gostynin odpowiada Jacek Piotrowski, j.piotrowskii@gminagostynin.pl, tel.24 236 07 70.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich (Link otwierany w nowym oknie)

Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy Gostynin zajmuje parter budynku przy ul. Rynek 26.

Budynek główny Urzędu Gminy Gostynin ul. Rynek 26
Do budynku Urzędu Gminy Gostynin prowadzi wejście znajdujące się od ulicy Rynek. Budynek jest dostępny dla osób na wózkach. Przy drzwiach wejściowych znajduje się dzwonek umożliwiający wezwanie pracownika Urzędu. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W obrębie pasa drogowego, przed przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Toaleta nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Budynek: Urząd Gminy, ul. Parkowa 32
Do budynku prowadzi wejście znajdujące się od ulicy Parkowej. Budynek jest nie jest dostępny dla osób na wózkach. Do budynku prowadzą schody bez podjazdów. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. Pomieszczenia Urzędu znajdują się na parterze i na drugim piętrze. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Toaleta nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Budynek : Gminny Zakład Komunalny z siedzibą w Solcu, Solec 39c
Budynek jest nie jest dostępny dla osób na wózkach. Do budynku prowadzi wejście bez podjazdu. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. Pomieszczenia Zakładu znajdują się na parterze i na pierwszym piętrze. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Przed budynkiem jest możliwość zaparkowania samochodu dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Toaleta nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Pomoc w pokonaniu większych barier w danym budynku W przypadku niemożności dotarcia interesanta do właściwej komórki Urzędu Gminy Gostynin istnieje możliwość dojścia pracownika merytorycznego i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób.

Aplikacje mobilne

Ministerstwo Cyfryzacji udostępnia następujące aplikacje mobilne: mObywatel w wersji dla systemu Android mObywatel w wersji dla systemu iOS. Nazwy aplikacji są linkami prowadzącymi do miejsca, z którego można pobrać aplikację, na przykład do sklepu z aplikacjami. Poza wspomnianymi wymaganiami Deklaracja Dostępności może zawierać również inne elementy i informacje, które mogą być użyteczne pod kątem zapewnienia i informowania o dostępności. Takie elementy mogą być dodane do Deklaracji wedle uznania.

Dodatkowe informacje

TŁUMACZ JĘZYKA MIGOWEGO
Nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.
INFORMACJA O PRAWIE WSTĘPU Z PSEM ASYSTUJĄCYM I EWENTUALNYCH UZASADNIONYCH OGRANICZENIACH
Urząd jest przychylny osobom korzystającym z pomocy psów asystujących. Nie stawia żadnych ograniczeń w tym zakresie. Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu m.in. do obiektów użyteczności publicznej. Warunkiem wejścia na teren budynku z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Urząd Gminy Gostynin
09-500 Gostynin
ul. Rynek 26
Tel.: 24 236-07-56
Fax: 24 236-07-69
E-mail: ug@gminagostynin.pl
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Zarządzeniem Wójta Gminy Gostynin w Gminie Gostynin koordynatorami ds. dostępności wyznaczeni zostali:
-Fabian Kowalczyk – pracownik Referatu Spraw Obywatelskich w Urzędzie Gminy Gostynin – na koordynatora do spraw dostępności w zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej i architektonicznej (tel. 24 2360756; e-mail: f.kowalczyk@gminagostynin.pl, adres do korespondencji: Urząd Gminy Gostynin, ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin,
-Jacek Piotrowski – pracownik Referatu Organizacyjnego na Koordynatora do spraw dostępności w zakresie dostępności cyfrowej. (tel. 24 2360770; e-mail: j.piotrowski@gminagostynin.pl, adres do korespondencji: Urząd Gminy Gostynin, ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin.

Powiadom znajomego