Urząd Gminy Gostynin

ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
pow. gostyniński
woj. mazowieckie

tel.: +48 24 236 07 50
fax: +48 24 236 07 69
Strona internetowa: www.gminagostynin.pl
e-mail: ug@gminagostynin.pl

NIP URZĘDU: 971-02-95-009
REGON URZĘDU: 610022854
NIP GMINY: 971-065-94-40

Statystyki oglądalności BIP od dnia 20.01.2019

Statystyki strony Urząd Gminy
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Rozbudowa z przebudową budynku Szkoły Podstawowej w Sierakówku o salę gimna-styczną wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu - po-prawa warunków i wzbogacenie oferty rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży szkolnej 3588
Oferty pracy 3483
Dane podstawowe 1516
Budżet 752
Meldunki i dowody osobiste 654
2019 648
Numery kont bankowych 412
Młodszy referent 393
Drugie ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze inspektor ds. rozliczeń Vat i płac 356
Inspektor ds. rozliczeń Vat i płac 348
RG.271.1.7.2020 312
Godziny pracy 302
SO.1.2020 292
Wykonanie Gminnej Ewidencji Zabytków i Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami Gminy Gostynin na lata 2020-2023 280
Zastępca Wójta 280
Sekretarz 276
RG.271.1.3.2020 275
Referat Geodezji, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa 272
Skarbnik 252
Oświadczenia majątkowe Wójta Gminy 251
Schemat organizacyjny 241
Podinspektor 235
Referat Rozwoju Gospodarczego 233
Zastępca Skarbnika 232
Referat Finansowy 228
RG.271.1.6.2020 228
RG.271.1.4.2020 224
Sprawozdanie 223
Dyrektor 219
Anna Witkoś 218
Inspektor ds. rozliczeń Vat i płac 217
Udostępnianie informacji publicznej na wniosek 215
Podinspektor ds. płac i rozliczeń finansowych jednostek oświatowych 206
Oświadczenia majątkowe 203
SG.1.2020 195
Zasady Funkcjonowania Organów Gminy i Ich Jednostek Organizacyjnych 193
Regulamin Pracy 189
Kodeks etyki 186
Projekt budżetu 184
Oświadczenia majątkowe 180
Sołectwa 180
Uchwały RIO 179
Referat Organizacyjny 176
Referat Spraw Obywatelskich 172
RG.271.1.9.2020 171
2019 162
Regulamin organizacyjny 162
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2019 159
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 155
Biuro Rady 152
Statystyki strony Wójt Gminy
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Wójt Gminy 1382
2013 r. 229
2019 r. 160
Kompetencje 157
2015 r. 152
2018 r. 151
2009 r. 118
2014 r. 110
Zarządzenie nr 45/2020 103
Zarządzenie nr 46/2020 103
2017 r. 98
2010 r. 93
Zarządzenie nr 14/2020 93
Zarządzenie nr 49/2020 92
2012 r. 90
Zarządzenie nr 96/2020 88
2016 r. 87
Zarządzenie nr 30/2020 85
2011 r. 84
Zarządzenie nr 7/2020 81
Zarządzenie nr 19/2020 79
Zarządzenie nr 5/2020 79
Zarządzenie nr 89/2020 77
Zarządzenie nr 154/2019 76
Zarządzenie nr 17/2020 76
Zarządzenie nr 24/2020 76
Zarządzenia Wójta 75
Zarządzenie nr 44/2020 75
Zarządzenie nr 42/2020 73
Zarządzenie nr 18/2020 72
141/2019 69
Zarządzenie nr 74/2020 69
Zarządzenie nr 155/2019 68
Zarządzenie nr 73/2020 66
Zarządzenie nr 40/2020 65
Zarządzenie nr 43/2020 65
Zarządzenie nr 29a/2020 64
Zarządzenie nr 144/2019 61
Zarządzenie nr 64/2020 61
Zarządzenie nr 3/2020 60
Zarządzenie nr 156/2019 59
Zarządzenie nr 161/2019 59
Zarządzenie nr 10/2020 58
Zarządzenie nr 147/2019 57
Zarządzenie nr 160/2019 57
Zarządzenie nr 87/2020 57
Zarządzenie nr 143/2019 56
Zarządzenie nr 8/2020 56
Zarządzenie nr 142/2019 55
Zarządzenie nr 148/2019 55
Statystyki strony Rada Gminy
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Rada Gminy Gostynin 1885
Interpelacje i zapytania radnych ze starego BIP-u 226
Protokoły z sesji Rady Gminy Gostynin 178
2017r. 174
2018r. 173
2019r. 168
2006 r. 163
Uchwały Rady 159
Budżetu i Finansów 158
XIX Sesja Rady Gminy Gostynin 26.02.2020r. 153
Zdrowia 137
Posiedzenie Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej, Oświaty, Kultury i Spraw Mieszkaniowych, które odbędzie się w dniu 25.02.2020r. o godz. 15.10 w sali posiedzeń Biura Rady Gminy Gostynin. 136
2005 r. 123
XXII Sesja Rady Gminy Gostynin 23.04.2020r. 123
XXI Sesja Rady Gminy Gostynin 24.03.2020r. 119
2003 r. 118
2003r. 118
Interpelacja w sprawie hodowli psów. 118
Porządku Publicznego 117
2017 116
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 10.12.2019r. 116
2007 r. 114
Uchwała nr 147/XVIII/2020 114
2019r. 113
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 112
Uchwała nr 144/XVIII/2020 111
XX Sesja Rady Gminy Gostynin 13.03.2020r. 109
2017 107
2016r. 106
Uchwała nr 142/XVIII/2020 104
Posiedzenie Komisji Porządku Publicznego, Spraw Obywatelskich i Ochrony Przeciwpożarowej które odbędzie się w dniu 24.02.2020r. o godz. 15.40 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gostynin. 103
Uchwała nr 145/XVIII/2020 99
2008 r. 98
Uchwała nr 143/XVIII/2020 98
2007 r. 96
2005r. 95
2009 r. 93
XVIII Sesja Rady Gminy Gostynin 14.01.2020r. 93
2004 r. 92
2006 r. 92
2009 r. 90
XVII Sesja Rady Gminy Gostynin 30.12.2019r. 90
2016 88
Komisja Rewizyjna 88
Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów, które odbędzie się w dniu 25.02.2020r. o godz. 16.00 w sali posiedzeń Biura Rady Gminy Gostynin. 87
Uchwała nr 166/XXI/2020 87
II kwartał 2020 roku 85
XIX Sesja Rady Gminy Gostynin 84
2008 r. 84
XVI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Gostynin 19-12-2019r. 84
Statystyki strony Gmina Gostynin
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Gmina Gostynin 1444
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 1438
Zagospodarowanie przestrzenne 617
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. 570
Podatki i opłaty 393
Obwieszczenia 320
Drogi 312
Podatek od nieruchomości 289
Raport o stanie Gminy Gostynin za rok 2018 262
Rejest działalności regulowanej 260
Powołanie Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach Prezydent RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. w gminie Gostynin 251
Wodociągi 243
Ogłoszenia 225
Sprawy mieszkaniowe 210
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 201
Powołanie obwodowych komisji wyborczych 197
Pomoc społeczna 196
Materiały do wykorzystania dla Obwodowych Komisji Wyborczych 191
Statut Gminy 157
Informacja dla osób chętnych do pracy w komisjach wyborczych 151
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 143
Podatek rolny 134
Wyróżnienia i nagrody przyznawane za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej 134
Program Ochrony Środowiska 122
Interpretacje indywidualne 119
Plan Gospodarki Odpadami 119
Postanowienie Nr 104/2020 Komisarza Wyborczego w Płocku II z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. 114
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 114
Komunikat Komisarza Wyborczego w Płocku I i II w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. 113
Taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków 111
Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów 111
Wymagania dla przedsiębiorców 110
Wystapienie o opinię RDOŚ 107
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gostynin 106
Komunikat Komisarzy Wyborczych w Płocku I i II 104
Informacja Komisarza Wyborczego w Płocku II z dnia 10 kwietnia 2020 r. 103
WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 103
Obwieszczenie RG.6722.2.2019 102
Ewidencja miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli 100
Obwieszczenie Wójta Gminy Gostynin z dnia 10 czerwca 2020 roku 98
Wniosek o wydanie zaświadczenia o PRAWIE DO GŁOSOWANIA 96
WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 95
Raport o stanie Gminy Gostynin za rok 2019 91
Utworzenie odrębnych obwodów głosowania 89
2019 88
Informacja Komisarza Wyborczego w Płocku II z dnia 12 czerwca 2020 r. o terminach zgłoszeń dodatkowych, losowaniach i dolosowaniach 88
Obwieszczenie Wójta Gminy Gostynin z dnia 9 kwietnia 2020 roku 87
Podatek leśny 87
2018 86
dot. zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew rosnących na działkach o nr ewid. 35, 122, 123, 124, 125 obręb geodezyjny: Sałki, gm. Gostynin 85
Statystyki strony Jednostki Organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Zakład Komunalny w Solcu Sp. z o.o. - w likwidacji 399
Gminne Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin 266
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 266
Szkoła Podstawowa w Emilianowie 173
Szkoła Podstawowa w Białotarsku 171
Biblioteki Publiczne 149
Szkoła Podstawowa w Sokołowie 140
Szkoła Podstawowa w Teodorowie 134
Szkoła Podstawowa w Zwoleniu 129
Szkoła Podstawowa im. Władysława St. Reymonta w Solcu 120
Szkoła Podstawowa w Lucieniu 119
Statut 115
Szkoła Podstawowa w Sierakówku 115

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij