W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Gostynin

ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
pow. gostyniński
woj. mazowieckie

tel.: +48 24 236 07 50
fax: +48 24 236 07 69

ePUAP: /nu6a6ae677/skrytka
e-mail: ug@gminagostynin.pl
Strona internetowa: www.gminagostynin.pl

NIP URZĘDU: 971-02-95-009
REGON URZĘDU: 610022854
NIP GMINY: 971-065-94-40

Powrót

2006 r.

1) Uchwała Nr 254/XXXVII/2006 w sprawie odwołania Pani Marii Grabarczyk z funkcji Skarbnika Gminy Gostynin.

2) Uchwała Nr 255/XXXVIII/2006 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006r.

zał. nr 1 , zał. nr 2 , zał. nr 3 , zał. nr 4 , zał. nr 5 , zał. nr 6 , zał. nr 7 ,

zał. nr 8 , zał. nr 9 , zał. nr 10 , zał. nr 11 , zał. nr 12 , zał. nr 13 , zał. nr 14,

zał. nr 15 .

3) Uchwała Nr 256/XXXVIII/2006 w sprawie przyjęcia Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomani na rok 2006.

4) Uchwała Nr 257/XXXVIII/2006 w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Białem, której organem prowadzącym jest Gmina Gostynin.

5) Uchwała Nr 258/XXXVIII/2006 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gostynin, dla terenu położonego w obrębie wsi Mysłownia Nowa.

6) Uchwała Nr 259/XXXVIII/2006 w sprawie zmiany uchwały 119/XVI/2004 Rady Gminy Gostynin z dnia 24.02.2004r. i uchwały 227/XXXII/2005 Rady Gminy Gostynin z dnia 05 sierpnia 2005r.

7) Uchwała Nr 260/XXXIX/2006  w sprawie odstąpienia od zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Białem.

8) Uchwała Nr 261/XL/2006 w sprawie szczegółowego podziału srodków finansowych na zadania inwestycyjne w 2006 r.

9) Uchwała Nr 262/XL/2006 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2006r.

10) Uchwała Nr 263/XL/2006 w sprawie przyjęcia "Samorządowego programu na rzecz osób niepełnosprawnych w Gminie Gostynin na lata 2006-2009r".

11)   Uchwała Nr 264/XL/2006 w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pod nazwą "Zielony Szlak rowerowy Mazowsza".

12) Uchwała Nr 265/XL/2006 w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami wsi: Jastrzębia, Huta Nowa, Pomarzanki, Zaborów Nowy, Zaborów Stary i Mysłownia Nowa.

13) Uchwała Nr 266/XL/2006 w sprawie zmiany wynagrodzenia Wójta Gminy Gostynin.

14) Uchwała Nr 267/XL/2006 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gostynin dla terenu położonego w obrębie wsi Mysłownia Nowa, w granicach obszaru wyznaczonego osiami istniejących dróg: powiatowej o nr ewid. 87 (obręb Jaworek) i gminnych o nr ewid. 14 i 51, przeznaczonego pod planowaną zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

15) Uchwała Nr 268/XL/2006 w sprawie powołania skarbnika gminy Gostynin.

16) Uchwała Nr 269/XLI/2006 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Gostynin za 2005 rok.

17) Uchwała Nr 270/XLI/2006 w sprawie sprzedaży w drodze przetragu nieograniczonego niezabudowanych działek komunalnych we wsiach Legarda, Marianów Lucieński, Osiny gm, Gostynin.

18) Uchwała Nr 271/XLI/2006 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2006 r.

19) Uchwała Nr 272/XLI/2006 w sprawie powołania doraźnej komisji Inwentaryzacyjnej i określenia zakresu jej działania.

20) Uchwała Nr 273/XLI/2006 w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Miejscowości Sokołów.

zał. nr 1

21) Uchwała Nr 274/XLI/2006 w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Miejscowości Stefanów.

zał. Nr 1.

22) Uchwała Nr 275/XLII/2006 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego .

23) Uchwała Nr 276/XLII/2006 w sprawie wykupu działki nr 103/2 o pow. 0,0434 ha i nr 103/3 o pow. 0,0087 ha położone na terenie wsi Górki Pierwsze gm. Gostynin.

24) Uchwała Nr 277/XLII/2006 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2006 r.

25) Uchwała Nr 278/XLII/2006 w sprawie uchwalenia Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Gostyninie.

26) Uchwała Nr 279/XLII/2006 w sprawie wniosku Rady Gminy Gostynin dot. zmiany nazw urzędowych wsi.

27) Uchwała Nr 280/XLIII/2006 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2006 r.

zał nr 1   zał. nr 2

28) Uchwała Nr 281/XLIII/2006 w sprawie umieszczenia w planie finansowym na rok 2010 i lata następne inwestycji polegającej na skanalizowaniu wsi Osiny.

29) Uchwała Nr 282/XLIII/2006 w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Gostynin pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2006r.

30) Uchwała Nr 283/XLIII/2006 w sprawie wyboru wiceprzewodniczacego Rady Gminy Gostynin.

31) Uchwała Nr 284/XLIII/2006 w sprawie uzupełnienia składu Komisji Inwentaryzacyjnej Rady Gminy Gostynin.

32) Uchwała Nr 285/XLIII/2006 w sprawie wydzielenia z zasobu mieszkaniowego gminy lokalu socjalnego.

33) Uchwała Nr 286/XLIII/2006 w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Rad Gmin, Rad Powiatów i Sejmików Województw.

34) Uchwała Nr 287/XLIV/2006 w sprawie zmiany uchwały nr 100/XIV/2003 Rady Gminy Gostynin z dnia 9 grudnia 2003r dotyczącej przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Gostynin na lata 2004 -2008.

35) Uchwała Nr 288/XLIV/2006 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2006r.

zał. nr 1            zał. nr 2

36) Uchwała Nr 289/XLIV/2006 w sprawie wykupu działki nr 49/2 o pow. 0,0367 ha położonej na terenie wsi Białotarsk gm. Gostynin.

37) Uchwała Nr 290/XLIV/2006 w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Gostynin pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2006r.

38) Uchwała Nr 291/XLIV/2006 w sprawie umieszczenia w planie finansowym na rok 2010 i lata następne inwestycji polegającej na skanalizowaniu wsi Huta Nowa i Zuzinów.

39) Uchwała Nr 292/XLV/2006 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości rolnej stanowiacej działki nr 15/1 i 16/1 we wsi Zuzinów gmina Gostynin.

40) Uchwała Nr 293/XLV/2006 w sprawie zastosowania bonifikaty od ceny ustalonej przez rzeczoznawcę majatkowego na sprzedaż na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego.

41) Uchwała Nr 294/XLV/2006 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej zabudowanej nieruchomości stanowiącej działki nr 15/2 o powierzchni 0,0296 ha i nr 16/2 o powierzchni 0,0436 ha we wsi Zuzinów gm. Gostynin na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu.

42) Uchwała Nr 295/XLV/2006 w sprawie nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Gostynin nieruchomości przyległych do gruntów oznaczonych w ewidencji jako działka nr 43 we wsi Baby Dolne i jako działka nr 56 we wsi Górki Drugie gm. Gostynin.

43) Uchwała Nr 296/XLV/2006 w sprawie nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Gostyningruntów zajętych na ścieżkę pieszo-rowerową we wsi Bierzewice gm. Gostynin.

44) Uchwała Nr 297/XLV/2006 w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Gostynin kredytu długoterminowego na zadania inwestycyjne w 2006 r.

45) Uchwała Nr 298/XLV/2006 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok.

Zał. nr 1               Zał. nr 2

46) Uchwała Nr 299/XLV/2006 w sprawie opinii projektu "Planu Ochrony Gostynińsko - Włocławskiego Parku Krajobrazowego" dla Gminy Gostynin.

47) Uchwała Nr 300/XLVI/2006 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2006 rok.

zał. 1            zał. 2

48) Uchwała Nr 301/XLVI/2006 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gostynin obejmującego obszar części wsi Miałkówek, Lucień i Kazimierzów.

zał. nr 1,    zał. nr 2 ,    zał. nr 3 , zał. nr 4.

49) Uchwała Nr 302/XLVI/2006 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gostynin obejmujacego obszar części wsi Białe i Antoninów.

zał. nr 1,     zał. nr 2 ,   zał. nr 3 ,    zał. nr 4,

50) Uchwała Nr 303/XLVI/2006 o przystąpieniu do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gostynin obejmującego obszar części wsi Klusek, przylegający do Jeziora Białego.

zał. nr 1.

51) Uchwała Nr 304/XLVI/2006 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Gostynin do zaciągania zobowiązania wekslowego.

52) Uchwała Nr 1/I/2006 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Gostynin.

53) Uchwała Nr 2/I/2006 w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Gminy Gostynin.

54) Uchwała Nr 3/I/2006 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej.

55) Uchwała Nr 4/I/2006 w sprawie powołania stałych komisji Rady oraz jej składu osobowego.

56) Uchwała Nr 5/II/2006 w sprawie ustalenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2007 rok.

57) Uchwała Nr 6/II/2006 w sprawie ustalenia średniej ceny sprzedaży drewna dla celów wymiaru podatku leśnego na 2007 rok.

58) Uchwała Nr 7/II/2006 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości i opłat lokalnych na 2007 rok oraz zwolnień przedmiotowych od tego podatku.

59) Uchwała Nr 8/II/2006 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2007 rok oraz zwolnień przedmiotowych od tego podatku.

60) Uchwała Nr 9/II/2006 w sprawie ustalenia wysokości opłat za dostawę wody i odprowadzenie ścieków w 2007 roku.

61) Uchwała Nr 10/IV/2006 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2006 rok.

zał. nr 1                   zał. nr 2

62) Uchwała Nr 11/IV/2006 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Gostynin.

63) Uchwała Nr 12/IV/2006 w sprawie powołania doraźnej Komisji Inwentaryzacyjnej i określenia zakresu jej działania.

zał. nr 1

Załączniki

zał. nr 5 xls, 314 kB
zał nr 1 xls, 14 kB
zał. 2 xls, 13 kB
zał. nr 1 jpg, 1.07 MB
zał. nr 1 jpg, 1.05 MB
zał. nr 1 jpg, 1.45 MB

Powiadom znajomego