W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Gostynin

ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
pow. gostyniński
woj. mazowieckie

tel.: +48 24 236 07 50
fax: +48 24 236 07 69

ePUAP: /nu6a6ae677/skrytka
e-mail: ug@gminagostynin.pl
Strona internetowa: www.gminagostynin.pl

NIP URZĘDU: 971-02-95-009
REGON URZĘDU: 610022854
NIP GMINY: 971-065-94-40

Powrót

2005 r.

1) Uchwała Nr 182/XXVII/2005 w sprawie udzielenia poręczenia przez gminę Gostynin pożyczki zaciągniętej przez Ochotniczą Straż Pożarną w Biaotarsku z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

2) Uchwała Nr 183/XXVII/2005 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gostynin na 2005 r.

3) Uchwała Nr 184/XXVII/2005 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005.

4) Uchwała Nr 185/XXVII/2005 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego dz. nr 32/3 o pow. 0,5625 ha we wsi Miałkówek.

5) Uchwała Nr 186/XXVII/2005 w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Gostynin do Rady Społecznej SPZZOZ w Gostyninie.

6) Uchwała Nr 187/XXVII/2005 w sprawie wyrażenia opinii dotyczacej zmiany granic administracyjnych Gminy Gostynin.

7) Uchwała Nr 188/XXVII/2005 w sprawie zamiaru przedłużenia funkcjonowania Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sierakówku.

8) Uchwała Nr 189/XXVII/2005 w sprawie zamiaru przedłużenia funkcjonowania Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Lucieniu.

9) Uchwała Nr 190/XXVII/2005 w sprawie zamiaru przedłużenia funkcjonowania Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Emilianowie.

10) Uchwała Nr 191/XXVII/2005 w sprawie zamiaru przedłużenia funkcjonowania Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Solcu.

11) Uchwała Nr 192/XXVII/2005 w sprawie sprostowania zapisu w Uchwale Nr 180/XXVII/2004 z dnia 29 grudnia 2004 r. dot. nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Gostynin nieruchomości przyległych do gruntów oznaczonych w ewidencji jako działka nr 49 we wsi Marianka i jako dziaka nr 61 we wsi Górki Pierwsze gm. Gostynin.

12) Uchwała Nr 193/XXVIII/2005 w sprawie szczegółowego podziału środków finansowych na zadania inwestycyjne w 2005 r.

13) Uchwała Nr 194/XXVIII/2005 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie.

14) Uchwała Nr 195/XXVIII/2005 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2005 r.

15) Uchwała Nr 196/XXVIII/2005 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego zabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę nr 25/2 o pow. 0,3901 ha we wsi Skrzany gm. Gostynin.

16) Uchwała Nr 197/XXVIII/2005 w sprawie zastosowania bonifikaty od ceny ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego na sprzedawane na rzecz najemców lokale mieszkalne.

17) Uchwała Nr 198/XXVIII/2005 w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr 37/VI/2003 z dnia 9 kwietnia 2003 r. i uchwały                         Nr 100/XIV/2003 z dnia 9 grudnia 2003 r.

18) Uchwała Nr 199/XXVIII/2005 w sprawie nadania nazwy ulicy Kruk w miejscowości Gorzewo.

zał. Nr 1.

19) Uchwała Nr 200/XXVIII/2005 w sprawie udzielenia poręczenia przez Gminę Gostynin pożyczki zaciągniętej przez Ochotniczą Straż Pożarną w Białotarsku z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

20) Uchwała Nr 201/XXX/2005 w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Gostynin za 2004 r.

21) Uchwała Nr 202/XXX/2005 w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

22) Uchwała Nr 203/XXX/2005 w sprawie przedłużenia funkcjonowania Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Emilianowie.

23) Uchwała Nr 204/XXX/2005 w sprawie przedłużenia funkcjonowania Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sierakówku.

24) Uchwała Nr 205/XXX/2005 w sprawie przedłużenia funkcjonowania Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Solcu.

25) Uchwała Nr 206/XXX/2005 w sprawie przedłużenia funkcjonowania Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Lucieniu.

26) Uchwała Nr 207/XXX/2005 w sprawie zmiany wynagrodzenia Wójta Gminy Gostynin.

27) Uchwała Nr 208/XXX/2005 w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr 194/XXVIII/2005 z dnia 30 marca 2005 r.

28) Uchwała Nr 209/XXX/2005 w sprawie innych postanowień dotyczących wykonania budżetu jednostek samorządu terytorialnego.

29) Uchwała Nr 210/XXX/2005 w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Gostynin pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2005 r.

30) Uchwała Nr 211/XXX/2005 w sprawie uchwalenia zasad zwrotu radnym kosztów podróży służbowych.

31) Uchwała Nr 212/XXX/2005 w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Miejscowości LEGARDA.

PLAN ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI LERGARDA - zał. nr 1

32) Uchwała Nr 213/XXXI/2005 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części wsi Gorzewo i Klusek.

33) Uchawła Nr 214/XXXI/2005 w sprawie zmiany uchwały Nr 312/XXVII/2001 z dnia 29 grudnia 2001 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

34) Uchwała Nr 215/XXXI/2005 w sprawie zmiany uchwały Nr 19/II/2002 z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Gostynin na lata 2003 - 2007.

35) Uchawała Nr 216/XXXI/2005 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2005 r.

36) Uchwała Nr 217/XXXI/2005 w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie.

37) Uchwała Nr 218/XXXI/2005 w sprawie odmowy przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego obszar części wsi Osiny gm. Gostynin.

38) Uchwała Nr 219/XXXI/2005 w sprawie wyboru sołtysa wsi Skrzany oraz wyznaczenia terminu i przewodniczącego zebrania.

39) Uchwała Nr 220/XXXI/2005 w sprawie przekazania w użyczenie niezabudowanych gruntów komunalnych stanowiących działkę  nr 50/7 o pow. 8,48 ha we wsi Rogożewek gm. Gostynin na rzecz Stowarzyszenia Jeździeckiego "BIERZEWICE"  z siedzibą w Bierzewicach gm. Gostynin.

40) Uchwała Nr 221/XXXI/2005 w sprawie ochrony wód gruntowych przed zanieczyszczeniami.

41) Uchwała Nr 222/XXXI/2005 w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Gostynin pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2005 r.

42) Uchwała Nr 223/XXXI/2005 w sprawie weksla "in blanco" jako zabezpieczenie przyznanych środków Ministra Edukacji Narodowej i Sportu.

43) Uchwała Nr 224/XXXII/2005 w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej na terenie gminy Gostynin.

44) Uchwała Nr 225/XXXII/2005 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.

45) Uchwała Nr 226/XXXII/2005 w sprawie tworzenia obwodów głosowania.

46) Uchwała Nr 227/XXXII/2005 w sprawie zmiany uchwały 119/XVI/2004 Rady Gminy Gostynin z dnia 24.02.2004r.

47) Uchwała Nr 228/XXXII/2005 w sprawie zmiany uchwały 213/XXXI/2005 Rady Gminy Gostynin z dnia 17.06.2005r.

48) Uchwała Nr 229/XXXIII/2005 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r.

49) Uchwała Nr 230/XXXIII/2005 w sprawie zaciągnięcia przez gminę pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2005r.

50) Uchwała Nr 231/XXXIII/2005 w sprawie wprowadzenia do budżetu zadania inwestycyjnego "Przebudowa chodnika w Lucieniu".

51) Uchwała Nr 232/XXXIII/2005 w sprawie zmiany uchwały Nr 100/XIV/2003 Rady Gminy Gostynin z dnia 9 grudnia 2003r dotyczącej przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Gostynin na lata 2004-2008.

52) Uchwała Nr 233/XXXIV/2005 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2005r.

53) Uchwała Nr 234/XXXIV/2005 w sprawie wykupu działki nr 308/1 o pow. 0,0582 ha położonej na terenie wsi Gorzewo gm. Gostynin.

54) Uchwała Nr 235/XXXV/2005 w sprawie ustalenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2006r.

55) Uchwała Nr 236/XXXV/2005 w sprawie ustalenia średniej ceny sprzedaży drewna dla celów wymiaru podatku leśnego na 2006r.

56) Uchwała Nr 237/XXXV/2005 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości i opłat lokalnych na 2006r oraz zwolnień przedmiotowych od tego podatku.

57) Uchwała Nr 238/XXXV/2005 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2006r.

58) Uchwała Nr 239/XXXV/2005 w sprawie ustalenia wysokości opłat za dostawę wody i odporowadzenie ścieków w 2006 roku.

59) Uchwała Nr 240/XXXV/2005 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2005r.

60) Uchwała Nr 241/XXXV/2005 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2005r.

61) Uchwała Nr 242/XXXV/2005  w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Gostynin.

62) Uchwała Nr 243/XXXV/2005 w sprawie zmiany uchwałay nr 160/XXIII/2004.

63) Uchwała Nr 244/XXXV/2005 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego niezabudowanych działek komunalnych we wsi Kleniew gm. Gostynin.

64) Uchwała Nr 245/XXXV/2005 w sprawie umieszczenia w planie finansowym na rok 2007 i lata następne inwestycji polegającej na skanalizowaniu wsi Budy Lucieńskie i Marianów Lucieński.

65) Uchwała Nr 246/XXXV/2005 w sprawie uchwalenia "Programu Ochrony Środowiska Gminy Gostynin" i "Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy gostynin" stanowiących integralną część "Programu Ochrony Środowiska Gminy Gostynin".

66) Uchwała Nr 247/XXXV/2005 w sprawie zmiany uchwały Nr 100/XIV/2003 Rady Gminy Gostynin z dnia 09 grudnia 2003r. dotyczacej przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Gostynin na lata 2004-2008.

67) Uchwała Nr 248/XXXVI/2005 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2005r.

68) Uchwała Nr 249/XXXVI/2005 w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr 193/XXVIII/2005 dotyczącej szczegółowego podziału środków finansowych na zadania inwestycyjne w 2005r.

69) Uchwała Nr 250/XXXVI/2005 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie w 2005r.

70) Uchwała Nr 251/XXXVI/2005 w sprawie ustalenia wzoru formularzy informacji deklaracji podatkowych.

zał. nr 1 , zał. nr 2 , zał. nr 3 , zał. nr 4,   zał. nr 5 , zał. nr 6 .

71) Uchwała Nr 252/XXXVI/2005 w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Gostynin krótkoterminowego kredytu.

72) Uchwała Nr 253/XXXVI/2005 w sprawie zmiany uchwały Nr 232/XXXIII/2005 Rady Gminy Gostynin z dnia 15 września 2005r. dotyczącej zmiany uchwały Nr 100/XIV/2003 Rady Gminy Gostynin z dnia 9 grudnia 2003r. dotyczącej przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Gostynin na lata 2004 - 2008.

Załączniki

zał. Nr 1. jpg, 155 kB
zał. nr 1 doc, 73 kB
zał. nr 2 doc, 90 kB
zał. nr 3 doc, 100 kB
zał. nr 4, doc, 148 kB
zał. nr 6 doc, 69 kB

Powiadom znajomego