W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Gostynin

ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
pow. gostyniński
woj. mazowieckie

tel.: +48 24 236 07 50
fax: +48 24 236 07 69

ePUAP: /nu6a6ae677/skrytka
e-mail: ug@gminagostynin.pl
Strona internetowa: www.gminagostynin.pl

NIP URZĘDU: 971-02-95-009
REGON URZĘDU: 610022854
NIP GMINY: 971-065-94-40

Powrót

2007 r.

1) Uchwała Nr 13/V/2007 w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Białem, której organem prowadzącym jest Gmina Gostynin.

 - załącznik nr 1.

2) Uchwała Nr 14/V/2007 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2007.

- załącznik nr 1.

3) Uchwała Nr 15/V/2007 w sprawie przyjęcia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomani na rok 2007.

- załącznik nr 1.

4) Uchwała Nr 16/V/2007 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gostynin.

5) Uchwała Nr 17/V/2007 w sprawie terminarza zebrań wyborczych samorządów mieszkańców wsi oraz wyznaczenie przewodniczących tych zebrań.

- załącznik nr 1.

6) Uchwała Nr 18/V/2007 w sprawie nie wygaśnięcia mandatu Wójta Gminy Gostynin Jana Kazimierza Krzewickiego.

7) Uchwała Nr 19/V/2007 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego gruntów rolnych stanowiących działki nr 313 i 346 we wsi Gorzewo gm. Gostynin.

8)  Uchwała Nr 20/VI/2007 w sprawie wprowadzenia zmian w budzecie gminy na 2007r.

zał. nr 1              zał. nr 2

9) Uchwała Nr 21/VI/2007 w sprawie zasad i trybu umarzania wierzytelności, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji Podatkowej, oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych wierzytelności.

10) Uchwała Nr 22/VI/2007 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gostynin w obrębie wsi Mysłownia Nowa i Jaworek.

zał. nr 1,           zał. nr 2,                  zał. nr 3 ,                        zał. nr 4

11) Uchwała Nr 23/VI/2007 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego zabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę nr 122/2 we wsi Anielin Gmina Gostynin.

12) Uchwała Nr 24/VI/2007 w sprawie nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Gostynin nieruchomości zajętych pod drogę gminną we wsi Solec gm. Gostynin.

13) Uchwała Nr 25/VI/2007 w sprawie zmiany uchwały nr 160/XXIII/2004 Rady Gminy Gostynin z dnia 16 września 2004r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom poszczególnych stopni awansu zawodowego dodatków; za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz warunki pracy:szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymairowe i za godziny doraźnych zastepstw; nagród i innych śwuiadczeń wynikających ze stosunku pracy, a także wysokości, szczegółowe zasady przyznania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.

zał. nr 1.

14) Uchwała Nr 26/VII/2007 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Gostynin za 2006 rok.

15) Uchwała Nr 27/VII/2007 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii za rok 2006.        

         zał. nr 1.

16) Uchwała Nr 28/VII/2007 w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Białem.

17) Uchwała Nr 29/VII/2007 w sprawie zmiany planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gostynin.

18) Uchwała Nr 30/VII/2007 w sprawie ustalenia granic obwodu publicznej Szkoły Podstawowej w Lucieniu.

19) Uchwała Nr 31/VII/2007 w sprawie przejęcia przez Gminę Gostynin gruntów Skarbu Państwa.

20) Uchwała Nr 32/VII/2007 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gostynin.

zał. nr 1 .

21) Uchwała Nr 33/VII/2007 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej niezabudowanej nieruchomości komunalnej stanowiącej działkę nr 311/4 o pow. 0,0107 ha położoną na terenie wsi Strzałki gm. Gostynin.

22) Uchwła Nr 34/VII/2007 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2007r.

zał. nr 1 ,     zał. nr 2 ,     zał. nr 3,       zał. nr 4.

23) Uchwała Nr 35/VII/2007 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2007r .

   zał. nr 1.

24) Uchwała Nr 36/VII/2007 w sprawie uzupełnienia składu osobowego stałych komisji Rady Gminy Gostynin.

25) Uchwała Nr 37/VII/2007 w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami wsi Jstrzębia dot. zmiany urzędowej nazwy miejscowości.

26) Uchwała Nr 38/VIII/2007 w sprawie kolejności realizacji zadań inwestycyjnych do ujęcia w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym na lata 2007-2013.

zał. nr 1.

27) Uchwała Nr 39/VIII/2007 w sprawie nieodpłatnego przejęcia zabudowanej nieruchomości stanowiącej dz. nr 123/2 o pow. 0,39 ha we wsi Jastrzębia gm. Gostynin wchodzącej w skład zasobuAgencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa. 

28) Uchwała Nr 40/VIII/2007 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego niezabudowanych rolnych działek komunalnych we wsi Klusek gm. Gostynin.

29) Uchwała Nr 41/VIII/2007 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2007 r.

zał. nr 1,          zał. nr 2 ,       zał. nr 3 .

30) Uchwała Nr 42/VIII/2007 w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Gostynin kredytu długoterminowego na zadanie inwestycyjne w 2007 roku.

31) Uchwala Nr 43/VIII/2007 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Gostynin .

32) Uchwała Nr 44/IX/2007 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2007r.

zał. nr 1 ;                     zał. nr 2

33) Uchwała Nr 45/IX/2007 w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Gostynin pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej na zrealizowanie zadań inwestycyjnych w 2007 roku.

34) Uchwała Nr 46/IX/2007 w sprawie wykupu działki nr 259/2 o pow. 0,0702 ha położonej na terenie wsi Stanisławów Skrzański gm. Gostynin.

35) Uchwała Nr 47/X/2007 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2007 r.

zał. nr 1 ;      zał. nr 2 ;    zał. nr 3 ;

36) Uchwała Nr 48/X/2007 w sprawie zapewnienia w budżecie Gminy Gostynin na lata 2008-2009 środków finansowych na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

37) Uchwała Nr 49/X/2007 w sprawie powołania zespołu do spraw zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników do sądu.

38) Uchwała Nr 50/X/2007 w sprawie zastosowania bonifikaty od ceny ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego na sprzedane na rzecz najemców lokale mieszkalne.

39) Uchwała Nr 51/XI/2007 w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej zarządonych na dzień 21 października 2007 r.

40) Uchwała Nr 52/XII/2007 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2007 r.

zał. nr 1 ;   zał. nr 2;    zał. nr 3 ;   zał. nr 4 .

41) Uchwała Nr 53 w sprawie uchylenia uchwały Nr 48/X/2007 Rady Gminy Gostynin z dnia 27 sierpnia 2007 r. w sprawie zapewnienia w budżecie Gminy Gostynin na lata 2008-2009 środków finansowych na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

42) Uchwała Nr 54/XII/2007 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 46/21 o pow. 0,0193 ha położonej na terenie wsi Bierzewice gm. Gostynin.

43) Uchwała Nr 55/XII/2007 w sprawie przejęcia przez Gminę Gostynin gruntów Skarbu Państwa.

44) Uchwała Nr 56/XII/2007 w sprawie wydzielenia z zasobu mieszkaniowego gminy lokalu socjalnego .

45) Uchwała Nr 57/XII/2007 w sprawie wprowadzenia zmian w załączniku nr 1 do uchwały Nr 38/VIII/2007 Rady Gminy Gostynin z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie kolejności realizacji zadań inwestycyjnych do ujęcia w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym na lata 2007 -2013.

46) Uchwała Nr 58/XIII/2007 w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku budżetowego oraz  informacji o przebiegu wykonania planu finanasowego jednostek zaliczonych do sektora samorządowego.

47) Uchwała Nr 59/XIII/2007 w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

48) Uchwała Nr 60/XIII/2007 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2007r .

zał. nr 1 i zał. nr 2

49) Uchwała Nr 61/XIII/2007 w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Gostyninie na kadencję 2008 - 2011.

50) Uchwała Nr 62/XIII/2007 w sprawie rozpatrzenia skargi na działność Wójta Gminy Gostynin.

51) Uchwała Nr 63/XIII/2007 w sprawie wprowadzenia zmian w załączniku nr 1 do uchwały Nr 38/VIII/2007 Rady Gminy Gostynin z dnia 29 maja 2007r. w sprawie kolejności realizacji zadań inwestycyjnych do ujęcia w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym na lata 2007 - 2013. 

52) Uchwała Nr 64/XIV/2007 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 dt zyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2008 rok.

53) Uchwała Nr 65/XIV/2007 w sprawie przyjęcia średniej ceny sprzedaży drewna dla celów wymiaru podatku leśnego na 2008 rok.

54) Uchwała Nr 66/XIV/2007 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości i opłat lokalnych na 2008 rok oraz zwolnień przedmiotowych od tego podatku.

55) Uchwała Nr 67/XIV/2007 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2008 oraz zwolnień przedmiotowych od tego podatku.

56) Uchwała Nr 68/XIV/2007 w sprawie ustalenia opłat za dostawę wody i odprowadzenie ścieków w 2008 roku.

57) Uchwała Nr 69/XIV/2007 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2007 r.

58) Uchwała Nr 70/XIV/2007 w sprawie zastosowania bonifikaty od ceny ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego na sprzedawany na rzecz najemców lokal mieszkalny.

59) Uchwała Nr 71/XIV/2007 w sprawie zmiany uchwałay Nr 202/XXX/2005 z dnia 26 kwietnia 2005r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

60) Uchwała Nr 72/XIV/2007 w sprawie wykupu zabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę nr 49/7 o pow. 0,1905 ha położonej na terenie wsi Belno gm. Gostynin.

61) Uchwała Nr 73/XIV/2007 o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie wsi Białe, gm. Gostynin.

62) Uchwała Nr 74/XIV/2007 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego zabudowanej nieruchomości stanowiącej działki nr 25/2 o pow. 0,3901 ha i nr 25/3 o pow. 0,0244 ha we wsi Skrzany gm. Gostynin.

63) Uchwała Nr 75/XIV/2007 w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Gostynin do rady społecznej SPZZOZ w Gostyninie.

64) Uchwała Nr 76/XV/2007 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2007 rok.

załącznik nr 1;            załącznik nr 2

 

Załączniki

zał. nr 1 xls, 11 kB
zał. nr 1, jpg, 5.23 MB
zał. nr 3 doc, 26 kB
zał. nr 4 doc, 26 kB
zał. nr 1. doc, 86 kB
zał. nr 1. doc, 47 kB
zał. nr 1 jpg, 1005 kB
zał. nr 1 xls, 10 kB
zał. nr 2 xls, 8 kB
zał. nr 3, xls, 12 kB
zał. nr 4. xls, 10 kB
zał. nr 1. doc, 83 kB
zał. nr 1, xls, 10 kB
zał. nr 2 xls, 9 kB
zał. nr 3 xls, 13 kB
zał. nr 1 xls, 36 kB
zał. nr 1 xls, 26 kB
zał. nr 3 xls, 31 kB
zał. nr 1 xls, 26 kB
zał. nr 3 xls, 26 kB
zał. nr 4 xls, 30 kB

Powiadom znajomego