W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Gostynin

ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
pow. gostyniński
woj. mazowieckie

tel.: +48 24 236 07 50
fax: +48 24 236 07 69

ePUAP: /nu6a6ae677/skrytka
e-mail: ug@gminagostynin.pl
Strona internetowa: www.gminagostynin.pl

NIP URZĘDU: 971-02-95-009
REGON URZĘDU: 610022854
NIP GMINY: 971-065-94-40

Powrót

2004 r.

1) Uchwała Nr 117/XVI/2004 w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Skrzanach, której organem prowadzącym jest Gmina Gostynin.

2) Uchwała Nr 118/XVI/2004 w sprawie zamiaru likwidacji Gimnazjum w Solcu, którego organem prowadzącym jest Gmina Gostynin.

3) Uchwała Nr 119/XVI/2004 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Gostynin obejmujących obszary wsi: Białe, Antoninów, Gorzewo, Huta Nowa, Zuzuinów i Aleksandrynów, Miałkówek, Strzałki i Osada.

4) Uchwała Nr 120/XVI/2004 w sprawie zastosowania bonifikaty od ceny ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego na sprzedawane na rzecz najemców lokale mieszkalne.

5) Uchwała Nr 121/XVI/2004 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 1 wraz z przynależnym gruntem stanowiącym działkę nr 25/3 o pow. 0,0244 ha we wsi Skrzany gm. Gostynin na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu.

6) Uchwała Nr 122/XVI/2004 w sprawie zastosowania bonifikaty od ceny ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego na sprzedawane na rzecz najemców lokale mieszkalne.

7) Uchwała Nr 123/XVI/2004 w sprawie przyjęcia rezygnacji z prac w Komisji Rozwoju Gospodarczego Rolnictwa Lesnictwa i Ochrony Srodowiska.

8) Uchwała Nr 124/XVI/2004 w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej.

9) Uchwała Nr 125/XVI/2004 w sprawie zasad przyznania diet radnym Gminy Gostynin.

10) Uchwała Nr 126/XVII/2004 w sprawie złożenia zażalenia na podstawie Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Płocku nr KO-DP-NP.-SP-4702I/1/04 dotyczącego udzielenia opinii negatywnej w sprawie likwidacji gimnazjum w Solcu z dniem 31 sierpnia 2004 r.

11) Uchwała Nr 127/XVIII/2004 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 r.

12) Uchwała Nr 128/XVIII/2004 w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2004 .

13) Uchwała Nr 129/XVIII/2004 w sprawie przyjęcia Statutu Związku Międzygminnego.

14) Uchwała Nr 130/XVIII/2004 w sprawie przystąpienia Gminy Gostynin do Samorządowego Stowarzyszenia Rozwoju Mazowsza.

15) Uchwała Nr 131/XVIII/2004 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie wsi Białe gmina Gostynin dla działek o nr ewid. 153/42, 153/45,153/46, 153/47,153/48, 153/49, 153/50, 153/51, 153/52, 153/53, 153/54, 153/55,i 153/56 przeznaczonego pod zabudowę letniskową.

16) Uchwała Nr 132/XIX/2004 w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Gostynin za 2003r.

17) Uchwała Nr 133/XIX/2004 w sprawie szczegółowego podziału środków finansowych na zadania inwestycyjne w 2004 r.

18) Uchwała Nr 134/XIX/2004 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy w 2004 r.

19) Uchwała Nr 135/XIX/2004 w sprawie finansowania inwestycji dróg gminnych w 2004r.

20) Uchwała Nr 136/XIX/2004 w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Skrzanach.

21) Uchwała Nr 137/XIX/2004 w sprawie zmiany planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gostynin.

22) Uchwała Nr 138/XIX/2004 w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.

23) Uchwała Nr 139/XX/2004 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2004 r.

24) Uchwała Nr 140/XX/2004 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2004 r.

25) Uchwała Nr 141/XX/2004 w sprawie zaciągnięcia kredytu pomostowego w 2004 r.

26) Uchwała Nr 142/XX/2004 w sprawie zaciągnięcia  przez Gminę Gostynin kredytu długoterminowego na zadania inwestycyjne realizowane w 2004 r.

27) Uchwała Nr 143/XX/2004 w sprawie weksla "in blanco" jako zabezpieczenia przyznanych środków Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu.

28) Uchwała Nr 144/XX/2004 w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Gostynin pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej w Warszawie i wprowadzenia zmian w budżecie Gminy w 2004 r.

29) Uchwała Nr 145/XX/2004 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr 90/X/93 określającej zasady usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży  napojów alkoholowych.

30) Uchwała Nr 146/XX/2004 w sprawie zmiany uchwały Nr 14/II/2002 Rady Gminy Gostynin dot. wynagrodzenia Wójta Gminy.

31) Uchwała Nr 147/XXI/2004 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2004 r.

32) Uchwałą Nr 148/XXII/2004 w sprawie przyjęcia założeń do planu zaopatrzenia gminy Gostynin w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.

zał.nr 1) plan zaopatrzenia gminy Gostynin w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.

33) Uchwała Nr 149/XXII/2004 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2004 r.

34) Uchwała Nr 150/XXII/2004 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2004 r.

35) Uchwała Nr 151/XXII/2004 w sprawie wskazania banku prowadzącego obsługę Gminy Gostynin w okresie od 01.08.2004r. do 31.07.2005r.

36) Uchwała Nr 152/XXII/2004 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego komunalnych gruntów rolnych

37) Uchwałą Nr 153/XXII/2004 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gostynin.

38) Uchwała Nr 154/XXII/2004 w sprawie określenia zniżki tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć przez dyrektorów i wicedyrektorów szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Gostynin.

39) Uchwała Nr 155/XXII/2004 w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Sierakówku .

40) Uchwała Nr 156/XXIII/2004 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2004 r.

41) Uchwała Nr 157/XXIII/2004 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2004 r.

42) Uchwała Nr 158/XXIII/2004 w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Gostynin pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2004 r.

43) Uchwała Nr 159/XXIII/2004 w sprawie przyjęcia kierunków działania Wójta Gminy Gostynin na lata 2004-2006.

44) Uchwał Nr 160/XXIII/2004 w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznania nauczycielom poszczególnych stopni awansu zawodowego dodatków.

45) Uchwała Nr 161/XXIII/2004 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.

46) Uchwała Nr 162/XXIII/2004 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego grunytów komunalnych.

47) Uchwała Nr 163/XXIII/2004 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr 148/XXII/2004 Rady Gminy Gostynin z dnia 26 lipca 2004 r.

48) Uchwała Nr 164/XXIV/2004 w sprawie przyjęcia Programu Pomocy Przedsiębiorcom na terenie Gminy Gostynin na podstawie którego stosuje się zwolnienia z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Gostynin.

49) Uchwała Nr 165/XXIV/2004 w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego .

(zał.Nr 1) - Plan Rozwoju Lokalnego (zał.Nr 2)- Plan Finansowy

50) Uchwała Nr 166/XXIV/2004 w sprawie ustalenia średniej ceny sprzedaży drewna dla celów wymiaru podatku leśnego na 2005r.

51) Uchwała Nr 167/XXIV/2004 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2005 r.

52) Uchwała Nr 168/XXIV/2004 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2005 r.

53) Uchwała Nr 169/XXIV/2004 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości i opłat lokalnych na 2005 r. oraz zwolnień przedmiotowych od tego podatku.

54) Uchwała Nr 170/XXIV/2004 w sprawie ustalenia wysokości opłat za dostawę wody i odprowadzenie ścieków 2005 r.

55) Uchwała Nr 171/XXIV/2004 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego zabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę nr 56/10 o powierzchni 0,68 ha we wsi Solec Gmina Gostynin.

56) Uchwała Nr 172/XXV/2004 w sprawie zaopiniowania koncepcji projektowej pn.: "Wytyczenie i oznakowanie turystycznych szlaków rowerowych o zasięgu międzynarodowym i ponadregionalnym na terenie Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego".

57) Uchwała Nr 173/XXV/2004 w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie na własność Gminy Gostynin nieruchomości stanowiącej działkę nr 49/1 wraz z oczyszczalnią ścieków położonej w Sokołowie Gmina Gostynin.

58) Uchwała Nr 174/XXV/2004 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Gostynin odnośnie zmiany granic gminy.

59) Uchwała Nr 175/XXV/2004 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2004r.

60) Uchwała Nr 176/XXV/2004 w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr 133/XIX/2004 dotyczącej szczegółowego podziału środków finansowych na zadania inwestycyjne w 2004r.

61) Uchwała Nr 177/XXV/2004 w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr 141/XX/2004 Rady Gminy Gostynin z dnia 25 maja 2004 r.

62) Uchwała Nr 178/XXVI/2004 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2004 r.

63) Uchwała Nr 179/XXVI/2004 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2004 r.

64) Uchwała Nr 180/XXVI/2004 w sprawie nieodpłatnego przejęcia przez Gmine Gostynin nieruchomości przyległych do gruntów oznaczonych w ewidencji jako działka nr 49 we wsi Marianka i jako działka nr 61 we wsi Górki Pierwsze gm. Gostynin.

65) Uchwała Nr 181/XXVI/2004 w sprawie ogłoszenia wyniku konsultacji z mieszkańcami sołectwa- Strzałki-Osada, Sałki-Lipa-Ruszków, Nagodów-Rumunki.

Załączniki

Powiadom znajomego