W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Gostynin

ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
pow. gostyniński
woj. mazowieckie

tel.: +48 24 236 07 50
fax: +48 24 236 07 69

ePUAP: /nu6a6ae677/skrytka
e-mail: ug@gminagostynin.pl
Strona internetowa: www.gminagostynin.pl

NIP URZĘDU: 971-02-95-009
REGON URZĘDU: 610022854
NIP GMINY: 971-065-94-40

Powrót

2009 r.

1) Uchwała Nr 142/XXVII/2009 w sprawie przekazania w dzierżawę na okres 5 lat niezabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę nr 330/6 o pow. 0,72 ha we wsi Gorzewo, gm. Gostynin.

2) Uchwała Nr 143/XXVII/2009 w sprawie przekazania w dzierżawę na okres 3 lat niezabudowanej nieruchomości stanowiących działki nr 366 i nr 308/3 o łącznej pow. 6,92 we wsi Strzałki, gm. Gostynin.

3) Uchwała Nr 144/XXVII/2009 w sprawie przekazania w dzierżawę na okres 3 lat niezabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę nr 406 o pow. 0,19 ha we wsi Krzywie, gm. Gostynin.

4) Uchwała Nr 145/XXVII/2009 w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka Ochotniczej Straży Pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę .

5) Uchwała Nr 146/XXVII/2009 w sprawie wyboru sołtysa wsi Strzałki oraz wyznaczeniu terminu i przewodniczącego zebrania.

6) Uchwała Nr 147/XXVII/2009 w sprawie przystąpienia Gminy Gostynin do projektów kluczowych realizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach RPO WM 2007-2013 pn: 1) Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu, 2) Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa.

7) Uchwała Nr 148/XXVII/2009 w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Gostynin na lata 2007 - 2013.

          załącznik

8) Uchwała Nr 149/XXVII/2009 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 r.

        załącznik

9) Uchwała Nr 150/XXVII/2009 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gostynin na rok 2009.

       załącznik

10) Uchwała Nr 151/XXVIII/2009 w sprawie przyjęcia Planu odnowy miejscowości Legarda.

       załącznik

11) Uchwała Nr 152/XXVIII/2009 w sprawie przyjęcia Planu odnowy miejscowości Białotarsk.

        załącznik

12) Uchwała Nr 153/XXVIII/2009  w sprawie przyjęcia Planu odnowy miejscowości Solec .

        załącznik

13) Uchwała Nr 154/XXVIII/2009 w sprawie przyjęcia Planu odnowy miejscowości Zwoleń.

      załącznik

14) Uchwała Nr 155/XXVIII/2009 w sprawie ustalenia regulaminu określajacego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznania nauczycielom poszczególnych stopni awansu zawodowego, dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy; szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw, nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, a także wysokości, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.

        załącznik

15) Uchwała Nr 156/XXVIII/2009 w sprawie przystąpienia Gminy Gostynin do nowotworzonego podmiotu - spółki prawa handlowego pod firmą "Mazowiecka Agencja Energetyczna" Sp. zo.o.

16) Uchwała Nr 157/XXVIII/2009 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 r.

       załącznik

17)  Uchwała Nr 158/XXVIII/2009 w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów  do Parlamentu Europejskiego w Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009r.

18) Uchwała Nr 159/XXVIII/2009 w sprawie przekazania w dzierżawę na okres 3 lat niezabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę nr 78 o pow. 0,10 ha  we wsi Rumunki gm. Gostynin. 

19) Uchwała Nr 160/XXVIII/2009 w sprawie nieodpłatnego przejęcia zabudowanych nieruchomości stanowiacych działki nr 12/1 o pow. 0,46 ha i 12/3 o pow. 0,14 ha położone w obrębie Sokołów PGR gm. Gostynin wchodzące w skład zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych.

20) Uchwała Nr 161/XXVIII/2009 w sprawie uchwalenia Programu Gospodarczego Gminy Gostynin na lata 2009-2013.

      załącznik

21) Uchwała Nr 162/XXVIII/2009 w sprawie przystąpienia Gminy Gostynin do realizacji projektów w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

22) Uchwała nr 163/XXIX/2009 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 r.

       załącznik

23) Uchwała Nr 164/XXX/2009 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Gostynin za 2008 rok.

24) Uchwała Nr 165/XXX/2009 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii za rok 2008.

25) Uchwała Nr 166/XXX/2009 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 r.

        załącznik

26) Uchwała Nr 167/XXX/2009 w sprawie przekazania w dzierżawę na okres 3 lat niezabudowanej nieruchomości stanowiącej część działki nr 25/4 o pow. 0,60 ha we wsi Skrzany gm. Gostynin.

27) Uchwała Nr 168/XXX/2009 w sprawie zastosowania bonifikaty od ceny ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego na sprzedawany na rzecz najemcy lokal mieszkalny.

28) Uchwała Nr 169/XXXI/2009 w sprawie uchylenia Uchwały Nr 151/XXVIII/2009 Rady Gminy Gostynin z dnia 24 marca 2009r w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Legarda.

29) Uchwała Nr 170/XXXI/2009 w sprawie uchylenia Uchwałay Nr 152/XXVIII/2009 Rady Gminy Gostynin z dnia 24 marca 2009r w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Białotarsk.

30) Uchwała Nr 171/XXXI/2009 w sprawie uchylenia Uchwały Nr 153/XXVIII/2009 Rady Gminy Gostynin z dnia 24 marca 2009r w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Solec

31) Uchwała Nr 172/XXXI/2009 w sprawie uchylenia Uchwały Nr 154/XXVIII/2009 Rady Gminy Gostynin z dnia 24 marca 2009r w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Zwoleń .

32) Uchwała Nr 173/XXXI/2009 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Legarda .

            załącznik

33) Uchwała Nr 174/XXXI/2009 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Białotarsk.

               załącznik

34) Uchwała Nr 175/XXXI/2009 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Solec .

              załącznik

35) Uchwała Nr 176/XXXI/2009 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Zwoleń .

              załącznik

36) Uchwała Nr 177/XXXII/2009 w sprawie wykupu działki nr 5/1 o pow. 0,0412 ha położonej na terenie wsi Podgórze gm. Gostynin z przeznaczeniem pod poszerzenie drogi gminnej.

37) Uchwała Nr 178/XXXII/2009 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 178/6 o pow. 0,0381 ha położonej na terenie wsi Leśniewice gm. Gostynin.

38) Uchwała Nr 179/XXXII/2009 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej udziału 7/20 części w działce nr 169/1 o pow. 0,0293 ha położonej na terenie wsi Bierzewice gm. Gostynin.

39) Uchwała Nr 180/XXXII/2009 w sprawie przekazania w dzierżawę na okres 3 lat niezabudowanej nieruchomości stanowiącej część działki nr 163/2 o pow. 575m 2 we wsi Sierakówek gm. Gostynin.

40) Uchwała Nr 181/XXXII/2009 w sprawie wprowadzenia zmian w budzecie gminy na 2009 r.

        załącznik

41) Uchwała Nr 182/XXXII/2009 w sprawie poboru w formie inkasa: podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości oraz powołania inkasentów.

        załącznik

42) Uchwała Nr 183/XXXII/2009 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2010 roku.

43) Uchwała Nr 184/XXXII/2009 w sprawie powołania Rady Programowej Gminnego Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin .

44) Uchwała Nr 185/XXXII/2009 w sprawie powołania składu osobowego komisji doraźnej - statutowej .

45) Uchwała Nr 186/XXXII/2009 w sprawie umieszczenia w planie gospodarczym na rok 2014 i lata następne inwestycji polegającej na skanalizowaniu wsi Zaborów Stary i Lipa.

46) Uchwała Intencyjna Nr 187/XXXII/2009 w sprawie udostępnienia boiska przy Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Solcu mieszkańcom - lokalnej społeczności.

47) Uchwala Nr 188/XXXII/2009 w sprawie udostępnienia boiska przy Szkole Podstawowej w Zwoleniu mieszkańcom - lokalnej społeczności .

48) Uchwała Nr 189/XXXII/2009 w sparwie zaciągnięcia przez Gminę Gostynin pożyczek długoterminowych na zadania inwestycyjne.

49) Uchwała Nr 190/XXXII/2009 w sprawie przystąpienia do Programu profilaktyki raka szyjki macicy na 2009 rok.

50) Uchwała Nr 191/XXXIII/2009 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009r.

      załącznik

51) Uchwała Nr 192/XXXIII/2009 w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Gostynin pożyczki długoterminowej na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego.

52) Uchwała Nr 193/XXXIV/2009 w sprawie wyboru sołtysa wsi Huta Nowa - Zuzinów - Aleksandrynów oraz wyznaczenia terminu i przewodniczącego zebrania .

53) Uchwała Nr 194/XXXIV/2009 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009r.

     załącznik

54) Uchwała Nr 195/XXXIV/2009 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej udziału 5/20 części w działce nr 168/1 o pow. 0,0378 ha położonej na terenie wsi Bierzewice gm. Gostynin.

55) Uchwała Nr 196/XXXV/2009 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009r.

          załącznik

56) Uchwała Nr 197/XXXV/2009 w sprawie najmu lokalu użytkowego w miejscowości Lucień 55.

57) Uchwała Nr 198/XXXVI/2009 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 dt żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2010 rok.

58) Uchwała Nr 199/XXXVI/2009 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i opłat lokalnych na 2010 rok oraz zwolnień przedmiotowych od tego podatku .

59) Uchwała Nr 200/XXXVI/2009 w sprawie opłaty targowej.

60) Uchwała Nr 201/XXXVI/2009 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok oraz zwolnień przedmiotowych od tego podatku.

61) Uchwała Nr 202/XXXVI/2009 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu dostarczenia wody i odprowadzenia ścieków.

           załącznik

62) Uchwała Nr 203/XXXVI/2009w sprawie zatwierdzenia taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę.

63) Uchwała Nr 204/XXXVI/2009 w sprawie zatwierdzenia taryfy na zbiorowe odprowadzenie ścieków.

64) Uchwała Nr 205/XXXVI/2009 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009r.

          załącznik

65) Uchwała Nr 206/XXXVI/2009 w sprawie przekazania w dzierżawę na okres 2 lat gruntów rolnych stanowiącej działkę nr 179 o pow. 2,58 ha we wsi Leśniewice gm. Gostynin.

66) Uchwała Nr 207/XXXVI/2009 w sprawie przekazania w dzierżawę na okres 3 lat niezabudowanej nieruchomości stanowiącej część działki nr 192 o pow. 100m 2   we wsi Bierzewice, gm. Gostynin.

67) Uchwała nr 208/XXXVI/2009 w sprawie przekazania w dzierżawę na okres 3 lat niezabudowanej nieruchomości stanowiącej część działki nr 192 o pow. 300m 2 we wsi Bierzewice gm. Gostynin.

68) Uchwała Nr 209/XXXVI/2009 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gostynin dla terenu położonego w obrębie wsi Stanisławów Skrzański, dotyczącego działki o nr ewid. 40/1 oraz części działek o nr ewid. 37,39 i 40/2 przeznaczonego pod zabudowę mieszkaniową.

         załącznik nr 1;          załącznik nr 2 ;                 załącznik nr 3.

69) Uchwała Nr 210/XXXVI/2009 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  gminy Gostynin zespołu zabudowy mieszkaniowej w Legardzie.

       załącznik nr 1 ;    załącznik nr 2 ;    załącznik nr 3.

70) Uchwała Nr 211/XXXVI/2009 w sprawie określenia zniżki tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć przez dyrektorów szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Gostynin.

71) Uchwała Nr 212/XXXVI/2009 w sprawie zmiany treści Uchwały Nr 182/XXXII/2009 Rady Gminy Gostyni z dnia 26 czerwca 2009 roku.

72) Uchwała Budżetowa Gminy Gostynin na 2010 rok Nr 213/XXXVII/2009.

          załącznik

73) Uchwała Nr 214/XXXVII/2009 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii na rok 2010.

             załącznik

74) Uchwała Nr 215/XXXVII/2009 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009r.

            załącznik

75) Uchwała Nr 216/XXXVII/2009 w sprawie przystąpienia Gminy Gostynin do Lokalnej Grupy Rybackiej: Stowarzyszenia Pojezierze Gostynińskie z siedzibą w Łącku na prawach członka zwyczajnego.

           załącznik

76) Uchwała Nr 217/XXXVII/2009 w  sprawie zgody na przystąpienie Gminy Gostynin do realizacji przedsięwzięcia polegającego na przygotowaniu do realizacji, a następnie - w przypadku uzyskania współfinansowania ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - wspólnej realizacji projektu pt. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminach członkach Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego" wraz z Powiatem Płockim, Powiatem Gostynińskim, Miastem Płockiem, Miastem Gostyninem, Miastem i Gminą Gąbin, Gminą Iłów, Gminą Słubice, Gminą Sanniki, Gminą Szczawin Kościelny, Gminą Łąck, Gminą Gostynin oraz ze Stowarzyszeniem Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego w celu realizacji tego Projektu zgodnie z zapisami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007 - 2013.

77) Uchwała Nr 218/XXXVII/2009 w sprawie przekazania w dzierżawę na okres 3 lat gruntów rolnych stanowiących działkę nr 374 o pow. 0,85 ha we wsi Krzywie gm. Gostynin.

78) Uchwała Nr 219/XXXVII/2009 w sprawie dzierżawy lokali użytkowych w Lucieniu 55 i Józefkowie 19b.

79) Uchwała Nr 220/XXXVII/2009 w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody lipy - pomnika przyrody w miejscowości Miałkówek oznaczonej nr ew. 176.

80) Uchwała Nr 221/XXXVII/2009 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Gostynin do podjęcia czynności związanych z nabyciem nieruchomości z przeznaczeniem na siedzibę Urzędu Gminy Gostynin.

 

 

 

Załączniki

załącznik xls, 72 kB
załącznik doc, 45 kB
załącznik doc, 90 kB
załącznik xls, 94 kB
załącznik xls, 21 kB
załącznik doc, 82 kB
załącznik doc, 86 kB
załącznik doc, 91 kB
załącznik doc, 77 kB
załącznik xls, 82 kB
załącznik doc, 27 kB
załącznik xls, 103 kB
załącznik doc, 70 kB
załącznik xls, 111 kB
załącznik doc, 52 kB
załącznik xls, 88 kB
załącznik doc, 65 kB

Powiadom znajomego