W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Gostynin

ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
pow. gostyniński
woj. mazowieckie

tel.: +48 24 236 07 50
fax: +48 24 236 07 69

ePUAP: /nu6a6ae677/skrytka
e-mail: ug@gminagostynin.pl
Strona internetowa: www.gminagostynin.pl

NIP URZĘDU: 971-02-95-009
REGON URZĘDU: 610022854
NIP GMINY: 971-065-94-40

Wróć

2013r.

1) Uchwała Nr 221/XXVIII/2013 w sprawie zmiany Statutu Związku Gmin Regionu Płockiego .

2) Uchwała Nr 222/XXVIII/2013 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Załącznik 1 ; Załącznik 2 ; Załącznik 3 ; Załącznik 4 .

3) Uchwała Nr 223/XXVIII/2013 w sprawie przekazania w dzierżawę na okres 3 lat niezabudowanej nieruchomości stanowiącej część działki nr 192 o pow. 100m2 (droga) we wsi Bierzewice gm. Gostynin.

4) Uchwała Nr 224/XXVIII/2013 w sprawie przekazania w dzierżawę na okres 3 lat niezabudowanej nieruchomości stanowiącej część działki nr 192 o pow. 300 m2 (droga) we wsi Bierzewice gm. Gostynin.

5) Uchwała Nr 225/XXVIII/2013 w sprawie przekazania w dzierżawę na okres 3 lat gruntów rolnych stanowiących część działki nr 163/2 o pow. 0,0575 ha we wsi Sierakówek gm. Gostynin.

6) Uchwała Nr 226/XXIX/2013 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2014 roku .

7) Uchwała Nr 227/XXIX/2013 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gostynin w 2013 roku .

8) Uchwała Nr 228/XXIX/2013 w sprawie przekazania w dzierżawę na okres 3 lat niezabudowanej nieruchomości stanowiącej część działki nr 110 o pow. 0,80 ha we wsi Józefków gm. Gostynin.

9)  Uchwała Nr 229/XXIX/2013 w sprawie zatwierdzenia taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę .

10) Uchwała Nr 230/XXIX/2013 w sprawie zatwierdzenia taryfy na zbiorowe odprowadzenie ścieków .

11) Uchwała Nr 231/XXIX/2013 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Gostynin Nr 135/XVII/2012 z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze .

12) Uchwała Nr 232/XXIX/2013 w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Gostynin pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w związku z realizacją zadań inwestycyjnych: "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Lucień"  i  "Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Sieraków".

13) Uchwała Nr 233/XXX/2013  w sprawie przekazania w dzierżawę na okres 3 lat niezabudowanej nieruchomości stanowiącej część działki nr 257/2 o pow. 1125 m2 (droga) we wsi Bierzewice gm. Gostynin .

14) Uchwała Nr 234/XXX/2013 w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Gostynin na lata 2012-2015 z uwzględnieniem lat 2016-2019 (aktualizacja) oraz Prognozy oddziaływania na środowisko, projekt aktualizacji Programu Ochrony Środowiska na lata 2012-2015 z uwzględnieniem lat 2016-2019.

załącznik nr 1 ;     załącznik nr 2 .

15) Uchwała Nr 235/XXX/2013 w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gostynin przyjętego Uchwałą nr 212/XXVII/2012 Rady Gminy Gostynin z dnia 28 grudnia 2012r.

16) Uchwała Nr 236/XXX/2013 w sprawie nadania nazwy skrzyżowaniu dróg.

  Załącznik

17) Uchwała Nr 237/XXX/2013 w sprawie zasad sprawiania pogrzebu oraz zwrotu wydatków poniesionych na ten cel .

18) Uchwała Nr 238/XXX/2013 w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Gostynin na lata 2013-2017.

19) Uchwała Nr 239/XXX/2013 w sprawie przystąpienia do Programu profilaktyki raka szyjki macicy na 2013 rok.

20) Uchwała Nr 240/XXX/2013 zmieniająca uchwałę nr 210/XXVII/2012 Rady Gminy Gostynin z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostynin.

Uzasadnienie ;   załącznik nr 1 ;   załącznik nr 2 .

21) Uchwała Nr 241/XXX/2013 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Gostynin na rok 2013.

Uzasadnienie załącznik nr 1 załącznik nr 2 ;   załącznik nr 2a załącznik nr 2b załącznik nr 3 załącznik nr 4 załącznik nr 5 .

22) Uchwała Nr 242/XXXI/2013 w sprawie uchwalenia statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Gostyninie z/s w Solcu.

     Załącznik.

23) Uchwała Nr 243/XXXI/2013 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Programu Współpracy Gminy Gostynin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012".

      Załącznik.

24) Uchwała Nr 244/XXXI/2013 w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie.

25) Uchwała Nr 245/XXXI/2013 w sprawie uchwalenia regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

    Załącznik .

26) Uchwała Nr 246/XXXI/2013 zmieniająca uchwałę nr 210/XXVII/2012 Rady Gminy Gostynin z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostynin.

    Objaśnienia ;

    Załącznik nr 1 ;

    Załącznik nr 2.

27) Uchwała Nr 247/XXXI/2013 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Gostynin na rok 2013 .

Uzasadnienie;

Załącznik nr 1 ;

Załącznik nr 2 ;

Załącznik nr 2a ;

Załącznik nr 2b;

Załącznik nr 3;

Załącznik nr 4 .

28) Uchwała Nr 248/XXXII/2013 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok .

29) Uchwała Nr 249/XXXII/2013 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gostynin absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok.

30) Uchwała Nr 250/XXXII/2013 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, udostępnianych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

Załącznik nr 1 ;

31) Uchwała Nr 251/XXXII/2013 w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży .

32) Uchwała Nr 252/XXXII/2013 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkormanii za rok 2012 .

33) Uchwała Nr 253/XXXII/2013 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie w użyczenie na okres 10 lat zabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę nr 17/6 o pow. 0,27 ha położoną na terenie wsi Lucień oraz upoważnienia Wójta Gminy do zawarcia z Ochotniczą Strażą Pożarną w Lucieniu umowy użyczenia w/w nieruchomości .

34) Uchwała Nr 254/XXXII/2013 w sprawie terminu zebrania wyborczego samorządu mieszkańców wsi Helenów i wyznaczenia przewodniczącego tego zebrania .

35) Uchwała Nr 255/XXXII/2013 w sprawie przekazania w dzierżawę na okres 3 lat niezabudowanej nieruchomości stanowiącej działki nr 26, 27, 35 i 36 o łącznej pow. 0,78 ha we wsi Klusek gm. Gostynin.

36) Uchwała Nr 256/XXXII/2013 w sprawie zasad sprawiania pogrzebu oraz zwrotu wydatków poniesionych na ten cel.

37) Uchwała Nr 257/XXXII/2013 zmieniająca uchwałę nr 210/XXVII/2012 Rady Gminy Gostynin z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostynin .

Objaśnienie;

Załącznik nr 1 ;

Załącznik nr 2 .

38) Uchwała Nr 258/XXXII/2013 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Gostynin na rok 2013 .

Uzasadnienie ;

Załącznik nr 1 ;

Załącznik nr 2 ;

Załącznik nr 2a ;

Załącznik nr 2b ;

Załącznik nr 3 ;

Załącznik nr 4.

39) Uchwała Nr 259/XXXIII/2013 w sprawie wykupu  udziału w wysokości 1/2 części w działce nr 70/2 o pow. 0,2582 ha położonej na terenie wsi Pomarzanki gm. Gostynin z przeznaczeniem na drogę gminną.

40) Uchwała Nr 260/XXXIII/2013 w sprawie nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Gostynin gruntów zajętych pod drogę gminną we wsi Pomarzanki gm. Gostynin .

41) Uchwała Nr 261/XXXIII/2013 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu na lokal użytkowy w Lucieniu 55 - Punkt Apteczny .

42) Uchwała Nr 262/XXXIII/2013 w sprawie zmiany Uchwały Nr 182/XXXII/2009 z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie poboru w formie inkasa: podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości oraz powołania inkasentów.

43) Uchwała Nr 263/XXXIII/2013 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Gostynin na rok 2013.

Uzasadnienie;

Załącznik nr 1 ;

Załącznik nr 2 ;

Załącznik nr 2a ;

Załącznik nr 2b ;

Załącznik nr 3;

Załącznik nr 4 .

44) Uchwała Nr 264/XXXIII/2013 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów .

45) Uchwała Nr 265/XXXIII/2013 w sprawie przejęcia od Powiatu Gostynińskiego zadania inwestycyjnego pod nazwą "wykonanie urządzenia wodnego - przebudowa przepustu w drodze powiatowej nr 1404 na rzece Rakutówka w miejscowości Huta Nowa".

46) Uchwała Nr 266/XXXIV/2013 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie w użyczenie na okres 10 lat zabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę nr 48/3 o pow. 0,12 ha położoną na terenie wsi Helenów oraz upoważnienia Wójta Gminy do zawarcia z Ochotniczą Strażą Pożarną w Helenowie umowy użyczenia w/w nieruchomości .

47) Uchwała Nr 267/XXXIV/2013 w sprawie terminu zebrania wyborczego samorządu mieszkańców sołectwa Miałkówek - Budy Lucieńskie i wyznaczenia przewodniczącego tego zebrania .

48) Uchwała Nr 268/XXXIV/2013 w sprawie nadania imienia Władysława Stanisława Reymonta Gimnazjum w Solcu.

49) Uchwała Nr 269/XXXIV/2013 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Gostynin na rok 2013 .

Uzasadnienie ;

Załącznik nr 1 ;

Załącznik nr 2 ;

Załącznik nr 2a ;

Załącznik nr 2b ;

Załącznik nr 3 ;

Załącznik nr 4 ;

Załącznik nr 5 ;

Załącznik nr 6 .

50) Uchwała Nr 270/XXXV/2013 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części wsi Klusek, gmina Gostynin.

Załącznik.

51) Uchwała Nr 271/XXXV/2013 w sprawie przekazania w dzierżawę na okres 3 lat gruntów rolnych stanowiących działkę nr 25/1 o pow. 0,9097 ha we wsi Skrzany gm. Gostynin .

Załącznik .

52) Uchwała Nr 272/XXXV/2013 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Gostynin na rok 2013 .

Uzasadnienie ;

Załącznik nr 1 ;

Załącznik nr 2 ;

Załącznik nr 2a ;

Załącznik nr 2b ;

Załącznik nr 3 .

53) Uchwała Nr 273/XXXV/2013 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie w użyczenie na okres 10 lat zabudowanej nieruchomości stanowiącej część działki nr 204 o pow. 0,10 ha położonej na terenie wsi Sierakówek oraz upoważnienia Wójta Gminy do zawarcia z Ochotniczą Strażą Pożarną w Sierakówku umowy użyczenia w/w nieruchomości .

54) Uchwała Nr 274/XXXV/2013 w sprawie wydzierżawienia od Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" z siedzibą w Gostyninie ul. Krośniewicka 5, na okres 10 lat, części działki nr 912 o pow. 0,26 ha położonej w Gostyninie przy ul. Targowej.

Załącznik.

55) Uchwała Nr 275/XXXV/2013 w sprawie terminu zebrania wyborczego samorządu mieszkańców sołectwa Bierzewice i wyznaczenia przewodniczącego tego zebrania.

56) Uchwala Nr 276/XXXVI/2013 w sprawie uchylenia uchwały Nr 265/XXXIII/2013 Rady Gminy Gostynin z dnia 4 lipca 2013r. w sprawie przejęcia od Powiatu Gostynińskiego zadania inwestycyjnego pod nazwą "wykonanie urządzenia wodnego - przebudowa przepustu w drodze powiatowej nr 1404 na rzece Rakutówka w miejscowości Huta Nowa.

57) Uchwała Nr 277/XXXVI/2013 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gostynin.

58) Uchwala nr 278/XXXVI/2013 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii za okres: 01.01.2013 do 30.06.2013 .

59) Uchwała Nr 279/XXXVI/2013 w sprawie zmiany Uchwały Nr 125/XVI/2012 Rady Gminy Gostynin z dnia 20 stycznia 2012r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego przy Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Solcu.

60) Uchwała Nr 280/XXXVI/2013 w sprawie zmiany Uchwały Nr 126/XVI/2012 rady Gminy Gostynin z dnia 20 stycznia 2012r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego przy Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Lucieniu.

61) Uchwała Nr 281/XXXVI/2013 w sprawie zmiany Uchwały Nr 127/XVI/2012 Rady Gminy Gostynin z dnia 20 stycznia 2012r. w sprawie utworzenia Integracyjnego Punktu Przedszkolnego przy Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Emilianowie.

62) Uchwała Nr 282/XXXVI/2013 w sprawie zmiany Uchwały Nr 182/XXXII/2009 z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie poboru w formie inkasa: podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości oraz powołania inkasentów.

63) Uchwała Nr 283/XXXVI/2013 zmieniającą uchwałę nr 210/XXVII/2012 Rady Gminy Gostynin z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostynin.

Objaśnienia ;

Załącznik nr 1 ;

Załącznik nr 2.

64) Uchwała Nr 284/XXXVI/2013 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Gostynin na rok 2013.

Uzasadnienie ;

Załącznik nr 1 ;

Załącznik nr 2 ;

Załącznik nr 2a ;

Załącznik nr 2b ;

Załącznik nr 3 ;

Załącznik nr 4 ;

Załącznik nr 5;

Załącznik nr 6;

Załącznik nr 7.

65) Uchwała Nr 285/XXXVII/2013 w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zwoleniu .

66) Uchwała Nr 286/XXXVII/2013 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Gostynin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014.

Załącznik

67) Uchwała Nr 287/XXXVII/2013 w sprawie przyjęcia Gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży będących mieszkańcami gminy Gostynin .

68) Uchwała Nr 288/XXXVII/2013 w sprawie trybu udzielenia i rozliczenia dotacji dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonego na terenie gminy Gostynin przez inne niż gmina Gostynin osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania .

69) Uchwała Nr 289/XXXVII/2013 w sprawie ustalenia zasad i trybu dzierżawy nieruchomości komunalnych stanowiących drogi wewnętrzne będące we władaniu Gminy Gostynin.

70) Uchwała Nr 290/XXXVII/2013 w sprawie Regulaminu targowiska gminnego .

71) Uchwała Nr 291/XXXVII/2013 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2014 obowiązujących na terenie Gminy Gostynin oraz zwolnień w tym podatku .

72) Uchwała Nr 292/XXXVII/2013 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2014.

73) Uchwała Nr 293/XXXVII/2013 w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej na rok 2014.

74) Uchwała Nr 294/XXXVII/2013 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok oraz zwolnień przedmiotowych od tego podatku.

75) Uchwała Nr 295/XXXVII/2013 zmieniająca uchwałę nr 210/XXVII/2012 Rady Gminy Gostynin z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostynin .

 

Objaśnienie;

Załącznik nr 1;

Załącznik nr 2.

76) Uchwała Nr 296/XXXVII?2013 zmieniająca uchwałę Budżetową Gminy Gostynin na rok 2013.

Uzasadnienie;

Załącznik nr 1;

Załącznik nr 2;

Załącznik nr 3 .

77) Uchwała Nr 297/XXXVII/2013 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek.

78)  Informacja  w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna dla celów wymiaru podatku leśnego

79) Uchwała Nr 298/XXXVIII/2013 zmieniająca uchwałę nr 210/XXVII/2012 Rady Gminy Gostynin z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostynin.

     Objaśnienie

     Załącznik nr 1

     Załącznik nr 2

80) Uchwała nr 299/XXXVIII/2013 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Gostynin na rok 2013.

     Uzasadnienie

     Załącznik nr 1

     Załącznik nr 2

     Załącznik nr 2a

     Załącznik nr 2b

     Załącznik nr 3

     Załącznik nr 4

     Załącznik nr 5

     Załącznik nr 6

81) Uchwała nr 300/XXXVIII/2013 w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostynin.

     Objaśnienia

     Załącznik nr 1

     Załącznik nr 2

82) Uchwała nr 301/XXXVIII/2013 Uchwała Budżetowa Gminy Gostynin na rok 2014

    Uzasadnienie

    Załącznik nr 1

    Załącznik nr 2

    Załącznik nr 2a

    Załącznik nr 2b

    Załącznik nr 3

    Załącznik nr 4

    Załącznik nr 5

    Załącznik nr 6

    Załącznik nr 7

    Załącznik nr 8

    Załącznik nr 9

    Załącznik nr 10

83) Uchwała nr 302/XXXVIII/2013 w sprawie zmiany Uchwały Nr 214/XXVII/2012 z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii na rok 2013.

Załącznik nr 1

84) Uchwała nr 303/XXXVIII/2013 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Narkomanii na rok 2014.

Załącznik nr 1

85) Uchwała nr 304/XXXVIII/2013 w sprawie: wyboru przedstawiciela Gminy Gostynin do Rady Społecznej SPZZOZ w Gostyninie.

86) Uchwała nr 305/XXXVIII/2013 w sprawie przyjęcia "Regulaminu Stypendium Gminy Gostynin dla najzdolniejszych uczniów".

87) Uchwała nr 306/XXXVIII/2013 w sprawie zasad wydzierżawiania nieruchomości stanowiących własność Gminy Gostynin lub będących w jej posiadaniu na okres powyżej 3 lat w celu umieszczania urządzeń infrastruktury technicznej, obiektów budowlanych związanych z infrastrukturą techniczną oraz reklam. 

 - Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-P.4131.3.2014.MRM Wojewody Mazowieckiego z dnia 5 lutego 2014 r.

88) Uchwała nr 307/XXXVIII/2013 w sprawie przekazania w dzierżawę na okres 3 lat gruntów komunalnych stanowiących część działki nr 112 o pow. 30 m2 we wsi Lucień gm. Gostynin.

89) Uchwała nr 308/XXXVIII/2013 w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Gostynin na 2014 rok.

Załącznik nr 1 

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

90) Uchwała nr 309/XXXVIII/2013 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Gostynin na 2014 rok.

Załącznik nr 1

 

Załączniki

298_13 pdf, 199 kB

Powiadom znajomego