W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Gostynin

ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
pow. gostyniński
woj. mazowieckie

tel.: +48 24 236 07 50
fax: +48 24 236 07 69

ePUAP: /nu6a6ae677/skrytka
e-mail: ug@gminagostynin.pl
Strona internetowa: www.gminagostynin.pl

NIP URZĘDU: 971-02-95-009
REGON URZĘDU: 610022854
NIP GMINY: 971-065-94-40

Powrót

2019r.

1. Uchwała Nr 38/V/2019 Rady Gminy Gostynin z dnia 25 stycznia 2019r. w sprawie terminarza zebrań wyborczych samorządów mieszkańców wsi oraz wyznaczenia przewodniczących tych zebrań
2. Uchwała Nr 39/V/2019 Rady Gminy Gostynin z dnia 25 stycznia 2019r. w sprawie powołania Komisji Statutowej
3. Uchwała Nr 40/V/2019 Rady Gminy Gostynin z dnia 25 stycznia 2019r. w sprawie zmiany uchwały nr 295/XXV/2001 Rady Gminy Gostynin z dnia 29 października 2001 r. w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych - sołectw gminy Gostynin
4. Uchwała Nr 41/V/2019 Rady Gminy Gostynin z dnia 25 stycznia 2019r. w sprawie zmiany Uchwały nr 145/XXVII/2009 Rady Gminy Gostynin z dnia 3 marca 2009r. o wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę
5. Uchwała Nr 42/V/2019 Rady Gminy Gostynin z dnia 25 stycznia 2019r. w sprawie "Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021"
6. Uchwala Nr 43/V/2019 Rady Gminy Gostynin z dnia 25 stycznia 2019r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
7. Uchwała Nr 44/VI/2019 Rady Gminy Gostynin z dnia 27 lutego 2019r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 38/V/2019 Rady Gminy Gostynin z dnia 25 stycznia 2019r. w sprawie terminarza zebrań wyborczych samorządów mieszkańców wsi oraz wyznaczenia przewodniczących tych zebrań
8. Uchwała Nr 45/VI/2019 Rady Gminy Gostynin z dnia 27 lutego 2019r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gostynin w zakresie nie dotyczącym gospodarki odpadami komunalnymi
9. Uchwała Nr 46/VI/2019 Rady Gminy Gostynin z dnia 27 lutego 2019r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 182/XXXII/2009 z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie poboru w formie inkasa: podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości oraz powołania inkasentów
10. Uchwała Nr 47/VI/2019 Rady Gminy Gostynin z dnia 27 lutego 2019r. w sprawie powołania Rady Programowej Gminnego Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin
11.  Uchwała Nr 48/VII/2019 Rady Gminy Gostynin z dnia 29 marca 2019r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 38/V/2019 Rady Gminy Gostynin z dnia 25 stycznia 2019r. w sprawie terminarza zebrań wyborczych samorządów mieszkańców wsi oraz wyznaczenia przewodniczących tych zebrań
12. Uchwała Nr 49/VII/2019 Rady Gminy Gostynin z dnia 29 marca 2019r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 182/XXXII/2009 z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie poboru w formie inkasa: podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości oraz powołania inkasentów
13. Uchwała Nr 50/VII/2019 Rady Gminy Gostynin z dnia 29 marca 2019r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gostynin na rok 2019
14. Uchwała Nr 51/VII/2019 Rady Gminy Gostynin z dnia 29 marca 2019r. w sprawie określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie gminy
15. Uchwała Nr 52/VII/2019 Rady Gminy Gostynin z dnia 29 marca 2019r. zmieniająca Uchwałę Nr 22/III/2018 Rady Gminy Gostynin z dnia 17 grudnia 2018r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostynin
16. Uchwała Nr 53/VII/2019 Rady Gminy Gostynin z dnia 29 marca 2019r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Gostynin na 2019 rok

- uzasadnienie

17. Uchwała Nr 54/VII/2019 Rady Gminy Gostynin z dnia 29 marca 2019r. w sprawie wstępnej lokalizacji nowego przystanku autobusowego przy drodze gminnej nr 140240W Zaborów Nowy - Sokołów w miejscowości Zaborów Nowy
18. Uchwała Nr 55/VIII/2019 Rady Gminy Gostynin z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 38/V/2019 Rady Gminy Gostynin z dnia 25 stycznia 2019r. w sprawie terminarza zebrań wyborczych samorządów mieszkańców wsi oraz wyznaczenia przewodniczących tych zebrań
19. Uchwała Nr 56/VIII/2019 Rady Gminy Gostynin z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 182/XXXII/2009 z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie poboru w formie inkasa: podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości oraz powołania inkasentów
20. Uchwała Nr 57/VIII/2019 Rady Gminy Gostynin z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych programem przyjętym w uchwale Nr 140 Rady Ministrów z 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
21. Uchwała Nr 58/VIII/2019 Rady Gminy Gostynin z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności w formie zasiłku celowego dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
22. Uchwała Nr 59/VIII/2019 Rady Gminy Gostynin z dnia 29 kwietnia 2019r. zmieniająca Uchwałę Nr 22/III/2018 Rady Gminy Gostynin z dnia 17 grudnia 2018r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostynin
23. Uchwała Nr 60/VIII/2019 Rady Gminy Gostynin z dnia 29 kwietnia 2019r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Gostynin na 2019 rok
24.  Uchwała Nr 61/IX/2019 Rady Gminy Gostynin z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok
25. UCHWAŁA Nr 62/IX/2019 RADY GMINY GOSTYNIN z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gostynin absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok
26.  UCHWAŁA Nr 63/IX/ 2019 RADY GMINY GOSTYNIN z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2018
- pobierz
27. UCHWAŁA Nr 64/IX/2019 RADY GMINY GOSTYNIN z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2018
pobierz
28. UCHWAŁA NR 65/IX/2019 RADY GMINY GOSTYNIN Z DNIA 28 czerwca 2019 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej zabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę nr 39/9 o pow. 0,0619 ha we wsi  Kozice gm. Gostynin na rzecz dotychczasowego  najemcy lokalu
- pobierz
29. UCHWAŁA NR 66/IX/2019 RADY GMINY GOSTYNIN Z DNIA 28 czerwca 2019 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego gruntów rolnych stanowiących działkę nr 32  o pow. 0,35 ha położoną na terenie wsi Budy Lucieńskie gm. Gostynin
30.UCHWAŁA NR 67/IX/2019 RADY GMINY GOSTYNIN z dnia 28 czerwca 2019 w sprawie wykupu nieruchomości stanowiącej działkę nr 89/9 o pow. 0,2500 ha położoną na terenie wsi Zaborów Stary gm. Gostynin z przeznaczeniem na potrzeby sołectwa Zaborów Stary – Stanisławów.
- pobierz
31.   UCHWAŁA NR 68/IX/2019 RADY GMINY GOSTYNIN Z DNIA 28 czerwca 2019 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie w użyczenie na okres 10 lat zabudowanej nieruchomości stanowiącej część działki nr 39/8 o pow. 0,16 ha położonej na terenie wsi Kozice gm. Gostynin
32.  Uchwała Nr 69/IX/2019 Rady Gminy Gostynin z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli we wsi Gorzewo  w jeziorze Sumino
- pobierz
33.  Uchwała Nr 70/IX/2019 Rady Gminy Gostynin z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie przyjęcia wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego.
pobierz
 34. Uchwała Nr 71/IX/2019 Rady Gminy Gostynin z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie: przekazania w dzierżawę  na okres 3 lat gruntów rolnych stanowiących cześć działki nr 25/4 o pow. 0,60 ha we wsi Skrzany gm. Gostynin.

35. Uchwała Nr 72/IX/2019 Rady Gminy Gostynin z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie:uzgodnienia robót budowlanych w ramach remontu odcinka drogi gminnej nr 140206W w km od 0+000 do 0+550,41 na działce o nr ewidencyjnym 105/5 w miejscowości Gorzewo będącej we władaniu Gminy Gostynin, w odległości mniejszej niż 15 m od zewnętrznej krawędzi pnia drzewa.
- wykaz imiennego głosowania
36.  Uchwała Nr 73/IX/2019 Rady Gminy Gostynin z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie: powołania doraźnej Komisji Inwentaryzacyjnej i określenia zakresu jej działania.
37.  Uchwała Nr 74/IX/2019 Rady Gminy Gostynin z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gostynin oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.
38. Uchwała Nr 75/IX/2019 Rady Gminy Gostynin z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie:powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych w kadencji 2020-2023.
39. Uchwała Nr 76/IX/2019 Rady Gminy Gostynin z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie: ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla sołtysów.
40.  Uchwała Nr 77/IX/2019 Rady Gminy Gostynin z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie:zmieniającej uchwałę Nr 22/III/2018 Rady Gminy Gostynin z dnia 17 grudnia 2018r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostynin.
41. Uchwała Nr 78/IX/2019 Rady Gminy Gostynin z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie: zmieniającej uchwałę Budżetową Gminy Gostynin na 2019 rok.
42. Uchwała Nr 79/IX/2019 Rady Gminy Gostynin z dnia 9 lipca 2019 roku w sprawie: rezygnacji z przekazania przez Gminę Związkowi Gmin Regionu Płockiego zadań własnych gminy związanych z prowadzeniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi.
43. Uchwała Nr 80/IX/2019 Rady Gminy Gostynin z dnia 9 lipca 2019 roku w sprawie: zmieniającej uchwałę Nr 22/III/2019 Rady Gminy Gostynin z dnia 17 grudnia 2018r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostynin.
44.  Uchwała Nr 81/IX/2019 Rady Gminy Gostynin z dnia 9 lipca 2019 roku w sprawie: zmieniającej uchwałę Budżetową Gminy Gostynin na 2019 rok.
45. Uchwała nr 82/XI/2019 Rady Gminy Gostynin z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie: zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.
46. Uchwała nr 83/XI/2019 Rady Gminy Gostynin z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie: wykupu nieruchomości stanowiącej działkę nr 89/9 o pow. 0,2500 ha położoną na terenie wsi Zaborów Stary gm. Gostynin z przeznaczeniem na potrzeby sołectwa Zaborów Stary - Stanisławów.
47.  Uchwała nr 84/XI/2019 Rady Gminy Gostynin z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zmianę okresu obowiązywania umowy dzierżawy ze Stowarzyszeniem Miłośników Zalewu Piechota gruntów stanowiących działki nr 366/3 i 308/3 o pow. łącznej 5,52 ha we wsi Strzałki gm. Gostynin.
48. Uchwała nr 85/XI/2019 Rady Gminy Gostynin z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie: zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii drogi gminnej w miejscowości Rogożewek na terenie Gminy Gostynin.
49.  Uchwała nr 86/XI/2019 Rady Gminy Gostynin z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie: zmiany uchwały nr 250/XXXII/2013 Rady Gminy Gostynin z dnia 29 maja 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
50. Uchwała nr 87/XI/2019 Rady Gminy Gostynin z dnia 29 sierpnia 2019 roku zmieniającą uchwałę nr 22/III/2018 Rady Gminy Gostynin z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostynin.
- pobierz
- załącznik nr 1
- załącznik nr 2
- objaśnienia
51. Uchwała nr 88/XI/2019 Rady Gminy Gostynin z dnia 29 sierpnia 2019 roku zmieniającą Uchwałę Budżetową Gminy Gostynin na rok 2019.
52. Uchwała nr 89/XI/2019 Rady Gminy Gostynin z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 74/7 i 106/16 położonych we wsi Miałkówek, gmina Gostynin.
53. Uchwała nr 90/XI/2019 Rady Gminy Gostynin z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gostynińskiemu na realizacje zadania dotyczącego przebudowy drogi powiatowej nr 1410W Solec-Zaborów Nowy w m. Rybne i Baby Dolne.
54. Uchwała nr 91/XI/2019 Rady Gminy Gostynin z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie:zniesienia formy ochrony drzewa, uznanego za pomnik przyrody.
55. Uchwała nr 92/XI/2019 Rady Gminy Gostynin z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie: nabycia gruntów stanowiących działki o nr ewid: 27/5 o pow. 0,0006 ha, 27/6 o pow. 0,0350 ha, 28/2 o pow. 0,0141 ha, 33/1 o pow. 0,0158 ha, 111/1 o pow. 0,0322 ha, 114/3 o pow. 0,0164 ha, 164/1 o pow. 0,0121 ha, 164/2 o pow.0,0021 położonych na terenie wsi Choinek gm. Gostynin z przeznaczeniem pod drogę gminną.
56. Uchwała nr 93/XI/2019 Rady Gminy Gostynin z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Gostynin do rozpoczęcia działań związanych z likwidacją spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Zakład Komunalny w Solcu Sp. z o.o. z siedzibą w Solcu.
57. Uchwała nr 94/XI/2019 Rady Gminy Gostynin z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie:przekazania w dzierżawę na okres 5 lat gruntów stanowiących cześć działki nr 25/2 o pow. 15m kw. we wsi Skrzany gm. Gostynin.
58. Uchwała nr 95/XI/2019 Rady Gminy Gostynin z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie:przekazania w dzierżawę na okres 5 lat gruntów stanowiących cześć działki nr 25/2 o pow. 24m kw. we wsi Skrzany gm. Gostynin.
59.  Uchwała nr 96/XI/2019 Rady Gminy Gostynin z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie:przekazania w dzierżawę na okres 5 lat gruntów stanowiących cześć działki nr 25/2 o pow. 15m kw. we wsi Skrzany gm. Gostynin.
60.  Uchwała nr 97/XI/2019 Rady Gminy Gostynin z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie:przekazania w dzierżawę na okres 5 lat gruntów stanowiących cześć działki nr 25/2 o pow. 15m kw. we wsi Skrzany gm. Gostynin.
61. Uchwała nr 98/XII/2019 Rady Gminy Gostynin z dnia 27 września 2019 zmieniająca Uchwałę budżetową Gminy Gostynin na rok 2019.
62. Uchwała nr 99/XII/2019 Rady Gminy Gostynin z dnia 27 września 2019 zmieniająca uchwałę nr 22/III/2018 Rady Gminy Gostynin z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostynin.

Załączniki

38_2019 pdf, 216 kB
39_2019 pdf, 193 kB
40_2019 pdf, 195 kB
41_2019 pdf, 202 kB
42_2019 pdf, 269 kB
43_2019 pdf, 215 kB
44_2019 pdf, 190 kB
45_2019 pdf, 299 kB
46_2019 pdf, 266 kB
47_2019 pdf, 194 kB
48_2019 pdf, 190 kB
49_2019 pdf, 267 kB
50_2019 pdf, 363 kB
51_2019 pdf, 234 kB
wpf_52 pdf, 20.59 MB
uchwala_53 pdf, 270 kB
54_2019 pdf, 269 kB
55_2019 pdf, 189 kB
56_2019 pdf, 266 kB
57_2019 pdf, 205 kB
57_29_04_2019 pdf, 205 kB
58_2019 pdf, 203 kB
wpf_59 pdf, 8.36 MB
uchwala_60 pdf, 274 kB
- docx, 18 kB
  pdf, 5.87 MB
- docx, 13 kB
- pdf, 1.94 MB
80_uchw.wpf pdf, 340 kB
uchw_nr_81 pdf, 272 kB
uchwala_86 pdf, 228 kB
uchwala_88 pdf, 271 kB

Powiadom znajomego