W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Gostynin

ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
pow. gostyniński
woj. mazowieckie

tel.: +48 24 236 07 50
fax: +48 24 236 07 69

ePUAP: /nu6a6ae677/skrytka
e-mail: ug@gminagostynin.pl
Strona internetowa: www.gminagostynin.pl

NIP URZĘDU: 971-02-95-009
REGON URZĘDU: 610022854
NIP GMINY: 971-065-94-40

Wróć

Budżet

Budżet gminy

Uchwalanie budżetu

Budżet gminy jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów gminy, a także przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz funduszy celowych. Budżet jest uchwalany w formie uchwały na rok budżetowy. Uchwalenie budżetu należy do wyłącznej kompetencji rady gminy, a opracowanie projektu budżetu - do kompetencji wójta.

Projekt budżetu zawiera również sporządzone przez wójta objaśnienia i informację o stanie mienia komunalnego.

Podstawowe zasady i terminy obowiązujące na etapie projektowania i planowania uregulowane zostały w ustawie o samorządzie gminnym i ustawie o finansach publicznych, natomiast procedurę uchwalania budżetu oraz szczegółowość materiałów projektu budżetu określa rada.

Wykonywanie budżetu

Wykonywanie budżetu należy do wójta i wymaga opracowania, w ciągu 2 miesięcy od uchwalenia budżetu, układy wykonawczego, przedstawiającego dochody i wydatki budżetowe w układzie na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej.

W tym samym terminie wójt opracowuje plan finansowy zadań z zakresu administracji innych zadań zleconych gminie ustawami oraz przekazuje gminnym jednostkom informacje o ostatecznych kwotach ich dochodów i wydatków oraz o wysokości budżetu.

Wszystkie wydatki budżetowe nieujęte w planach finansowych innych jednostek w tym: dotacje dla zakładów budżetowych, dotacje i środki przekazywane dla jednostek samorządu terytorialnego i związków komunalnych, płatności tych instytucji oraz wydatki związane z funkcjonowaniem rady gminy wójt gminy określa w harmonogramie finansowym urzędu gminy.

Realizacja dochodów i wydatków gminy przebiega zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Zmiany budżetu

Zmian w budżecie, w ramach ustawowych uprawnień, dokonuje rada gminy oraz według swoich uprawnień wójt. Wójt nie może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków polegających na zmianach planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą dotacji celowych oraz polegających na zmianach w planie dochodów wynikających z subwencji, a także na przenoszeniu wydatków z rezerw budżetowych.

Inne zmiany w planie wydatków budżetu mogą być dokonywane przez Wójta Gminy na podstawie upoważnienia udzielonego przez rade gminy. Upoważnienie to nie może obejmować wydatków między działami klasyfikacji budżetu.

Wykonanie budżetu

Wójt sporządza, w zakresie określonym przez radę gminy, informację z wykonania budżetu za I półrocze i przedkłada ją w terminie do 31 sierpnia radzie gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

W terminie do dnia 31 marca po zakończeniu roku budżetowego wójt przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu.

Wykonanie budżetu podlega ocenie komisji rewizyjnej, która sporządza dla rady gminy wniosek o udzielenie lub nie udzielenie wójtowi absolutorium. Wniosek opiniuje Regionalna Izba Obrachunkowa.

Rada gminy rozpatruje przedłożone przez wójta sprawozdanie z wykonania budżetu w terminie

do  30 kwietnia po zakończeniu roku budżetowego i podejmuje absolutorium dla wójta.

 

 

Załączniki

Powiadom znajomego