W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Gostynin

ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
pow. gostyniński
woj. mazowieckie

tel.: +48 24 236 07 50
fax: +48 24 236 07 69

ePUAP: /nu6a6ae677/skrytka
e-mail: ug@gminagostynin.pl
Strona internetowa: www.gminagostynin.pl

NIP URZĘDU: 971-02-95-009
REGON URZĘDU: 610022854
NIP GMINY: 971-065-94-40

Powrót

2011 r.

Zarządzenie nr 1 Wójta Gminy Gostynin z dnia 05 stycznia 2011 r.
w sprawie: przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji – spis z natury 2011r. w Gminnym Centrum Kultury i Tradycji Wsi w Białem
- pobierz

Zarządzenie nr 2 Wójta Gminy Gostynin z dnia 14 stycznia 2011 r.
w sprawie: wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Gostynin wprowadzonego Zarządzeniem Wójta nr 53/09 z dnia 06 listopada 2009 r.
- pobierz

Zarządzenie nr 3 Wójta Gminy Gostynin z dnia 14 stycznia 2011 r.
w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji – spis z natury
- pobierz

Zarządzenie nr 4 Wójta Gminy Gostynin z dnia 27 stycznia 2011 r.
w sprawie: powołania Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin
- pobierz

Zarządzenie nr 5/2011 Wójta Gminy Gostynin z dnia 28 stycznia 2011 r.
w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok
- pobierz

Zarządzenie nr 6 Wójta Gminy Gostynin z dnia 18 lutego 2011 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej
- pobierz

Zarządzenie nr 7/2011 Wójta Gminy Gostynin z dnia 22 lutego2011 r.
w sprawie: przyjęcia planu finansowego urzędu jednostki samorządu terytorialnego na 2011 rok
- pobierz

Zarządzenie nr 8/2011 Wójta Gminy Gostynin z dnia 24 lutego 2011 r.
w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok
- pobierz

Zarządzenie nr 9/2011 Wójta Gminy Gostynin z dnia 28 lutego 2011 r.
w sprawie: przyjęcia planu finansowego urzędu jednostki samorządu terytorialnego na 2011 rok
- pobierz

Zarządzenie nr 10 Wójta Gminy Gostynin z dnia 01 marca 2011 r.
w sprawie:  powołania Zespołu ds. analizy podtopień na terenie Gminy Gostynin
- pobierz

Zarządzenie nr 11 Wójta Gminy Gostynin z dnia 01 marca 2011 r.
w sprawie:  powołania Zespołu ds. analizy funkcjonowania Zakładu Komunalnego Spółka z o. o.
- pobierz

Zarządzenie nr 12 Wójta Gminy Gostynin z dnia 01 marca 2011 r.
w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Gostynin
- pobierz

Zarządzenie nr 13/2011 Wójta Gminy Gostynin z dnia 08 marca 2011 r.
w sprawie: rezygnacji z prawa pierwokupu gruntów stanowiących działkę nr 23/4 o pow. 0,8000 ha we wsi Stefanów gm. Gostynin
- pobierz

Zarządzenie nr 14 Wójta Gminy Gostynin z dnia 08 marca 2011 r.
w sprawie: wyboru systemu tradycyjnego do wykonywania czynności kancelaryjnych, wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych oraz określenia rodzaju przesyłek wpływających, które nie są otwierane w Sekretariacie
- pobierz

Zarządzenie nr 15 Wójta Gminy Gostynin z dnia 09 marca 2011 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej
- pobierz

Zarządzenie nr 16/2011 Wójta Gminy Gostynin z dnia 14 marca 2011 r.
w sprawie:  rezygnacji z prawa pierwokupu gruntów stanowiących działkę nr 94/7 o pow. 0,2500 ha we wsi Budy Lucieńskie gm. Gostynin
- pobierz

Zarządzenie nr 17/2011 Wójta Gminy Gostynin z dnia 14 marca 2011 r.
w sprawie:  wprowadzenia zmian w składzie osobowym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powołanej Zarządzeniem Nr 2/2003 z dnia 10.01.2003r.
- pobierz

Zarządzenie nr 18 Wójta Gminy Gostynin z dnia 15 marca 2011 r.
w sprawie:  powołania komisji przetargowej
- pobierz

Zarządzenie nr 19/2011 Wójta Gminy Gostynin z dnia 28 marca 2011 r.
w sprawie:  przekazania Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostynin, sprawozdań z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za rok 2010
- pobierz
- sprawozdanie

Zarządzenie nr 20/2011 Wójta Gminy Gostynin z dnia 31 marca 2011 r.
w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok
- pobierz

Zarządzenie nr 21/2011 Wójta Gminy Gostynin z dnia 31 marca 2011 r.
w sprawie: przyjęcia planu finansowego urzędu jednostki samorządu terytorialnego na 2011 rok
- pobierz

Zarządzenie nr 22 Wójta Gminy Gostynin z dnia 01 kwietnia 2011 r.
w sprawie:  przeniesienia na wolne stanowisko urzędnicze: Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego
- pobierz

Zarządzenie nr 23 Wójta Gminy Gostynin z dnia 01 kwietnia 2011 r.
w sprawie:  powołania Zastępcy Wójta Gminy Gostynin
- pobierz

Zarządzenie nr 24 Wójta Gminy Gostynin z dnia 5 kwietnia 2011 r.
w sprawie:  wprowadzenia Regulaminu odnośnie sposobu prowadzenia kontroli zarządczej i zasad jej koordynacji w Urzędzie Gminy Gostynin i nadzoru nad jednostkami organizacyjnymi Gminy Gostynin oraz jednostkami pomocniczymi Gminy w zakresie, jakim Wójt sprawuje nad tymi jednostkami nadzór
- pobierz

Zarządzenie nr 25 Wójta Gminy Gostynin z dnia 06 kwietnia 2011 r.
w sprawie:  ustalenia wytycznych dotyczących organizacji pracy szkół prowadzonych przez gminę Gostynin oraz trybu opracowania i zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2011/2012
- pobierz

Zarządzenie nr 26 Wójta Gminy Gostynin z dnia 7 kwietnia 2011 r.
w sprawie: powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
- pobierz

Zarządzenie nr 27 Wójta Gminy Gostynin z dnia 21 kwietnia 2011 r.
w sprawie: powierzenia pełnienia obowiązków Skarbnika Gminy Gostynin
- pobierz

Zarządzenie nr 28 Wójta Gminy Gostynin z dnia 21 kwietnia  2011 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej
- pobierz

Zarządzenie nr 29 Wójta Gminy Gostynin z dnia 28 kwietnia 2011 r.
w sprawie: udzielenia na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie upoważnienia Panu Tomaszowi Matusiakowi do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych z zakresu świadczeń z pomocy społecznej
- pobierz

Zarządzenie nr 30 Wójta Gminy Gostynin z dnia 28 kwietnia 2011 r.
w sprawie: udzielenia na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie upoważnienia Panu Tomaszowi Matusiakowi do:
- prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych z zakresu świadczeń rodzinnych,
- prowadzenia postępowań i podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych oraz wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych
- prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego
- pobierz

Zarządzenie nr 31/2011 Wójta Gminy Gostynin z dnia 30 kwietnia 2011 r.
w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok
- pobierz


Zarządzenie nr 32/2011 Wójta Gminy Gostynin z dnia 30 kwietnia 2011 r.
w sprawie: przyjęcia planu finansowego urzędu jednostki samorządu terytorialnego na 2011 rok
- pobierz


Zarządzenie nr 33/2011 Wójta Gminy Gostynin z dnia 9 maja 2011 r.
w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gostynin na lata 2011 - 2019
- pobierz


Zarządzenie nr 34 Wójta Gminy Gostynin z dnia 09 maja 2011 r.
w sprawie: zmiany zasad i norm nieodpłatnego dostarczania pracownikom Urzędu Gminy środków ochrony indywidualnej, odzieży, obuwia roboczego i środków higieny
- pobierz

Zarządzenie nr 35 Wójta Gminy Gostynin z dnia 09 maja 2011 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej
- pobierz

Zarządzenie nr 36/2011 Wójta Gminy Gostynin z dnia 09 maja 2011 r.
w sprawie: powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz określenia jego składu
- pobierz

Zarządzenie nr 37 Wójta Gminy Gostynin z dnia 09 maja 2011 r.
w sprawie: powołania Komisji Gminnej do spraw szkód i szacowania strat skutków klęsk żywiołowych powstałych na drogach gminnych – Gminy Gostynin
- pobierz

Zarządzenie nr 38/2011 Wójta Gminy Gostynin z dnia 30 maja 2011 r.
w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok
- pobierz

Zarządzenie nr 39/2011 Wójta Gminy Gostynin z dnia 30 maja 2011 r.
w sprawie: przyjęcia planu finansowego urzędu jednostki samorządu terytorialnego na 2011 rok
- pobierz

Zarządzenie nr 40 Wójta Gminy Gostynin z dnia 2 czerwca 2011 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej
- pobierz

Zarządzenie nr 41 Wójta Gminy Gostynin z dnia 10 czerwca 2011 r.
w sprawie: powołania składu komisji  do przeprowadzenia czynności odbioru końcowego zadania inwestycyjnego
- pobierz

Zarządzenie nr 42 Wójta Gminy Gostynin z dnia 15 czerwca 2011 r.
w sprawie: planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli w 2011 roku, specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz zasad dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Gostynin
- pobierz

Zarządzenie nr 43 Wójta Gminy Gostynin z dnia 27 czerwca 2011 r.
w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko Skarbnika Gminy Gostynin
- pobierz

Zarządzenie nr 44 Wójta Gminy Gostynin z dnia 28 czerwca 2011 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej
- pobierz

Zarządzenie nr 45 Wójta Gminy Gostynin z dnia 28 czerwca 2011 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej
- pobierz

Zarządzenie nr 46 Wójta Gminy Gostynin z dnia 30 czerwca 2011 r.
w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok
- pobierz

Zarządzenie nr 47/2011 Wójta Gminy Gostynin z dnia 30 czerwca 2011 r.
w sprawie: przyjęcia planu finansowego urzędu jednostki samorządu terytorialnego na 2011 rok
- pobierz

Zarządzenie nr 48 Wójta Gminy Gostynin z dnia 04 lipca 2011 r.
w sprawie: powołania składu komisji do przeprowadzenia czynności odbioru końcowego zadania inwestycyjnego
- pobierz

Zarządzenie nr 49/2011 Wójta Gminy Gostynin z dnia 04 lipca 2011 r.
w sprawie: użyczenia samochodu służbowego pracownikom i emerytom UG
- pobierz

Zarządzenie nr 50/2011 Wójta Gminy Gostynin z dnia 07 lipca 2011 r.
w sprawie: powołania składu komisji do przeprowadzenia czynności odbioru końcowego zadania inwestycyjnego
- pobierz

Zarządzenie nr 51 Wójta Gminy Gostynin z dnia 19 lipca 2011 r.
w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
- pobierz

Zarządzenie nr 52 Wójta Gminy Gostynin z dnia 19 lipca 2011 r.
w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 
- pobierz

Zarządzenie nr 53 Wójta Gminy Gostynin z dnia 19 lipca 2011 r.
w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
- pobierz

Zarządzenie nr 54 Wójta Gminy Gostynin z dnia 19 lipca 2011 r.
w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
- pobierz

Zarządzenie nr 55 Wójta Gminy Gostynin z dnia 19 lipca 2011 r.
w sprawie: likwidacja Kancelarii Tajnej w Urzędzie Gminy Gostynin
- pobierz

Zarządzenie nr 56 Wójta Gminy Gostynin z dnia 19 lipca 2011 r.
w sprawie: wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Gostynin wprowadzonego Zarządzeniem Wójta nr 12 z dnia 01 marca 2011 r.
- pobierz

Zarządzenie nr 56a/2011 Wójta Gminy Gostynin z dnia 29 lipca 2011 r.
w sprawie: przyjęcia planu finansowego urzędu jednostki samorządu terytorialnego na 2011 rok
- pobierz

Zarządzenie nr 57 Wójta Gminy Gostynin z dnia 01 sierpnia 2011 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej
- pobierz

Zarządzenie nr 58 Wójta Gminy Gostynin z dnia 01 sierpnia 2011 r.
w sprawie: ustalenia wysokości dodatku funkcyjnego i motywacyjnego przysługującego od 01 września 2011 r. do 31 sierpnia 2012 r. nauczycielom zatrudnionym w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Gostynin
- pobierz

Zarządzenie nr 59 Wójta Gminy Gostynin z dnia 01 sierpnia 2011 r.
w sprawie: ustalenia wysokości dodatku funkcyjnego i motywacyjnego przysługującego od 01 września 2011 r. do 31 sierpnia 2012 r. nauczycielom zatrudnionym w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Gostynin
- pobierz

Zarządzenie nr 60 Wójta Gminy Gostynin z dnia 03 sierpnia 2011 r.
w sprawie: ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego przysługującego od 01 września 2011 r. do 31 sierpnia 2012 r. nauczycielom zatrudnionym w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Gostynin podstawa prawna: Uchwała nr 59/VIII/2011 Rady Gminy Gostynin z dnia 30 maja 2011r.
- pobierz

Zarządzenie nr 61 Wójta Gminy Gostynin z dnia 03 sierpnia 2011 r.
w sprawie: powołanie komisji przetargowej
- pobierz

Zarządzenie nr 62 Wójta Gminy Gostynin z dnia 03 sierpnia 2011 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej
- pobierz

Zarządzenie nr 63 Wójta Gminy Gostynin z dnia 08 sierpnia 2011 r.
w sprawie: powołania pełnomocnika do spraw wyborów – urzędnika wyborczego
- pobierz

Zarządzenie nr 64 Wójta Gminy Gostynin z dnia 22 sierpnia 2011 r.
w sprawie: rezygnacji z prawa pierwokupu gruntów stanowiących działkę nr 94/11 o pow. 0,0410 ha i nr 94/18 o pow. 0,0200 ha we wsi Sokołów gm. Gostynin
- pobierz

Zarządzenie nr 65/2011 Wójta Gminy Gostynin z dnia 26 sierpnia 2011 r.
w sprawie: przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011r. oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
- pobierz

Zarządzenie nr 66/2011 Wójta Gminy Gostynin z dnia 31 sierpnia 2011 r.
w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok
- pobierz

Zarządzenie nr 67/2011 Wójta Gminy Gostynin z dnia 31 sierpnia 2011 r.
w sprawie: przyjęcia planu finansowego urzędu jednostki samorządu terytorialnego na 2011 rok
- pobierz

Zarządzenie nr 68/2011 Wójta Gminy Gostynin z dnia 5 września 2011 r.
w sprawie: rezygnacji z prawa pierwokupu gruntów stanowiących działkę nr 313 o pow. 0,1000 ha we wsi Gorzewo gm. Gostynin
- pobierz

Zarządzenie nr 69/2011 Wójta Gminy Gostynin z dnia 05 września 2011 r.
w sprawie: powołania komisji odbiorowej zadania p. n.: „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsi Bierzewice – III etap”
- pobierz

Zarządzenie nr 70/2011 Wójta Gminy Gostynin z dnia 19 września 2011 r.
w sprawie: rozpatrzenia uwag Pani Barbary Sobkowiak do ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części wsi Strzałki i części wsi Osada gmina Gostynin
- pobierz

Zarządzenie nr 71/2011 Wójta Gminy Gostynin z dnia 19 września 2011 r.
w sprawie: rozpatrzenia uwag Państwa Marka i Krystyny Rogackich do ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części wsi Strzałki i części wsi Osada gmina Gostynin
- pobierz

Zarządzenie nr 72/2011 Wójta Gminy Gostynin z dnia 19 września 2011 r.
w sprawie: rozpatrzenia uwag Pani Ireny Rzymskiej do ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części wsi Strzałki i części wsi Osada gmina Gostynin
- pobierz

Zarządzenie nr 73 Wójta Gminy Gostynin z dnia 19 września 2011 r.
w sprawie: powołania składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.
- pobierz

Zarządzenie nr 74/2011 Wójta Gminy Gostynin z dnia 30 września 2011 r.
w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok
- pobierz

Zarządzenie nr 75/2011 Wójta Gminy Gostynin z dnia 30 września 2011 r.
w sprawie: przyjęcia planu finansowego urzędu jednostki samorządu terytorialnego na 2011 rok
- pobierz

Zarządzenie nr 76/2011 Wójta Gminy Gostynin z dnia 30 września 2011 r.
w sprawie: zasad zwrotu kosztów przejazdów uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców lub opiekunów z miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców lub opiekunów
- pobierz

Zarządzenie nr 77/2011 Wójta Gminy Gostynin z dnia 06 października 2011 r.
w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok
- pobierz

Zarządzenie nr 78 Wójta Gminy Gostynin z dnia 14 października 2011 r.
w sprawie: powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej
- pobierz

Zarządzenie nr 79/2011 Wójta Gminy Gostynin z dnia 17 października 2011 r.
w sprawie: rozpatrzenia uwag Pani Lidii Raźnej do ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części wsi Huta Nowa, części wsi Zuzinów i części wsi Aleksandrynów, gmina Gostynin
- pobierz

Zarządzenie nr 80/2011 Wójta Gminy Gostynin z dnia 17 października 2011 r.
w sprawie: rozpatrzenia uwag Państwa Wojciecha i Czesławy Imbs do ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części wsi Huta Nowa, części wsi Zuzinów i części wsi Aleksandrynów, gmina Gostynin
- pobierz

Zarządzenie nr 81/2011 Wójta Gminy Gostynin z dnia 17 października 2011 r.
w sprawie: rozpatrzenia uwag Państwa Olimpii i Jerzego Kwiatkowskich do ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części wsi Huta Nowa, części wsi Zuzinów i części wsi Aleksandrynów, gmina Gostynin
- pobierz

Zarządzenie nr 82 Wójta Gminy Gostynin z dnia 25 października 2011 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej
- pobierz

Zarządzenie nr 83/2011 Wójta Gminy Gostynin z dnia 31 października 2011 r.
w sprawie: przyjęcia planu finansowego urzędu jednostki samorządu terytorialnego na 2011 rok
- pobierz

Zarządzenie nr 83a/2011 Wójta Gminy Gostynin z dnia 31 października 2011 r.
w sprawie: wprowadzenia „Instrukcji zasad obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Gminy Gostynin”
- pobierz

Zarządzenie nr 84/2011 Wójta Gminy Gostynin z dnia 31 października 2011 r.
w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok
- pobierz

Zarządzenie nr 85 Wójta Gminy Gostynin z dnia 03 listopada 2011 r.
w sprawie: określenia stawek czynszu za lokale mieszkaniowe
- pobierz

Zarządzenie nr 86 Wójta Gminy Gostynin z dnia 04 listopada 2011 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej
- pobierz

Zarządzenie nr 87 Wójta Gminy Gostynin z dnia 10 listopada 2011 r.
w sprawie: powołania składu komisji do przeprowadzenia czynności odbioru końcowego zadania inwestycyjnego
- pobierz

Zarządzenie nr 88/2011 Wójta Gminy Gostynin z dnia 14 listopada 2011 r.
w sprawie: projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz projektu Uchwały Budżetowej ma 2012 rok
- pobierz

Zarządzenie nr 89 Wójta Gminy Gostynin z dnia 14 listopada 2011 r.
w sprawie: powołania składu komisji do przeprowadzenia czynności odbioru końcowego zadania inwestycyjnego
- pobierz

Zarządzenie nr 90 Wójta Gminy Gostynin z dnia 15 listopada 2011 r.
w sprawie: wprowadzenia zmian w składzie osobowym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powołanej Zarządzeniem Nr 2/2003 z dnia 10.01.2003r.
- pobierz

Zarządzenie nr 91/2011 Wójta Gminy Gostynin z dnia 15 listopada 2011 r.
w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 rok
- pobierz

Zarządzenie nr 92 Wójta Gminy Gostynin z dnia 23 listopada 2011 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej
- pobierz

Zarządzenie nr 93 Wójta Gminy Gostynin z dnia 25 listopada 2011 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej
- pobierz

Zarządzenie nr 94 Wójta Gminy Gostynin z dnia 02 grudnia 2011 r.
w sprawie: powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko: Sekretarz Gminy
- pobierz

Zarządzenie nr 95/2011 Wójta Gminy Gostynin z dnia 30 listopada 2011 r.
w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok
- pobierz

Zarządzenie nr 96 Wójta Gminy Gostynin z dnia 30 listopada 2011 r.
w sprawie: przyjęcia planu finansowego urzędu jednostki samorządu terytorialnego na 2011 rok
- pobierz

Zarządzenie nr 97/2011 Wójta Gminy Gostynin z dnia 14 grudnia 2011 r.
w sprawie: powołania komisji odbiorowej zadania p. n.: „Zaprojektowanie i budowa przydomowych hydroponicznych oczyszczalni ścieków w miejscowościach położonych na terenie Gminy Gostynin”
- pobierz

Zarządzenie nr 98 Wójta Gminy Gostynin z dnia 16 grudnia 2011 r.
w sprawie: powołania Zespołu ds. wdrożenia i realizacji projektu „Klub Małego Smyka”
- pobierz

Zarządzenie nr 100 Wójta Gminy Gostynin z dnia 21 grudnia 2011 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej
- pobierz

Zarządzenie nr 101/2011 Wójta Gminy Gostynin z dnia 21 grudnia 2011 r.
w sprawie: przeprowadzenie pełnej inwentaryzacji – spis z natury 2011 r.
- pobierz

Zarządzenie nr 102 Wójta Gminy Gostynin z dnia 21 grudnia 2011 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej
- pobierz

Zarządzenie nr 103 Wójta Gminy Gostynin z dnia 29 grudnia 2011 r.
w sprawie: wprowadzenia zmian w regulaminie działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gostyninie. Regulamin stanowi załącznik do Zarządzenia nr 4/2003 z dnia 10 marca 2003 r.
- pobierz

Zarządzenie nr 104/2011 Wójta Gminy Gostynin z dnia 30 grudnia 2011 r.
w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok
- pobierz

Zarządzenie nr 105/2011 Wójta Gminy Gostynin z dnia 30 grudnia 2011 r.
w sprawie: zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gostynin na lata 2011 - 2019
- pobierz

Zarządzenie nr 106/2011 Wójta Gminy Gostynin z dnia 30 grudnia 2011 r.
w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok
- pobierz

Zarządzenie nr 107/2011 Wójta Gminy Gostynin z dnia 30 grudnia 2011 r.
w sprawie: przyjęcia planu finansowego jednostki urząd gminy na 2011 rok
- pobierz

Zarządzenie nr 108/2011 Wójta Gminy Gostynin z dnia 30 grudnia 2011 r.
w sprawie: wprowadzenia „Instrukcji w sprawie gospodarki kasowej w Urzędzie Gminy Gostynin”
- pobierz

Zarządzenie nr 109/2011 Wójta Gminy Gostynin z dnia 30 grudnia 2011 r.
w sprawie: wprowadzenia wewnętrznej instrukcji inwentaryzacyjnej w Urzędzie Gminy Gostynin
- pobierz

Załączniki

sprawozdanie pdf, 2.29 MB

Powiadom znajomego