W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Gostynin

ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
pow. gostyniński
woj. mazowieckie

tel.: +48 24 236 07 50
fax: +48 24 236 07 69

ePUAP: /nu6a6ae677/skrytka
e-mail: ug@gminagostynin.pl
Strona internetowa: www.gminagostynin.pl

NIP URZĘDU: 971-02-95-009
REGON URZĘDU: 610022854
NIP GMINY: 971-065-94-40

Powrót

2013 r.

Zarządzenie nr 01/2013 Wójta Gminy Gostynin z dnia 02 stycznia 2013 r.
w sprawie: ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego przysługującego od 1 stycznia 2013r. do 30 czerwca 2013r. nauczycielom zatrudnionym w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Gostynin
- pobierz

Zarządzenie nr 2/2013 Wójta Gminy Gostynin z dnia 10 stycznia 2013 r.
w sprawie: zmiany składu osobowego gminnego Zespołu interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
- pobierz

Zarządzenie nr 3/2013 Wójta Gminy Gostynin z dnia 6 lutego 2013 r.
w sprawie: zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
- pobierz

Zarządzenie nr 4/2013 Wójta Gminy Gostynin z dnia 12 lutego 2013 r.
w sprawie: rezygnacji z prawa pierwokupu gruntów stanowiących działki nr: 171/20, 171/21, 171/22 i 171/23 o pow. łącznej 0,6451 ha we wsi Zwoleń gm. Gostynin
- pobierz

Zarządzenie nr 5 Wójta Gminy Gostynin z dnia 14 lutego 2013 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej
- pobierz

Zarządzenie nr 6 Wójta Gminy Gostynin z dnia 14 lutego 2009 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej
- pobierz

Zarządzenie nr 7 Wójta Gminy Gostynin z dnia 27 lutego 2013 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej
- pobierz

Zarządzenie Nr 8/2013 Wójta Gminy Gostynin z dnia 1 marca 2013r.
w sprawie ustalenia regulaminu kontroli wewnętrznej w Urzędzie Gminy Gostynin oraz jednostkach organizacyjnych i pomocniczych Gminy Gostynin
- pobierz

Zarządzenie nr 9/2013 Wójta Gminy Gostynin z dnia 4 marca 2013 r.
w sprawie zatwierdzenia planu kontroli w Urzędzie Gminy Gostynin oraz jednostkach organizacyjnych gminy na rok 2013
- pobierz

Zarządzenie Nr 10/2013 Wójta Gminy Gostynin z dnia 28 marca 2013 r.
w sprawie : przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2012 rok
- pobierz

Zarządzenie Nr 10A Wójta Gminy Gostynin z dnia 28 marca 2013 r.
w sprawie określenia stawek czynszu za garaże, lokale użytkowe w budynku medyczno - mieszkalnym (punkt lekarski) w Józefkowie oraz w budynku użytkowym (punkt lekarski) w Lucieniu.
- pobierz

Zarządzenie Nr 11/2013 Wójta Gminy Gostynin z dnia 2 kwietnia 2013r.
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Gostynin
- pobierz

Zarządzenie Nr 12/2013 Wójta Urzędu Gminy Gostynin z dnia 2 kwietnia 2013r.
w sprawie wprowadzenia "Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego" dla obiektu Urzędu Gminy w Gostyninie, ul. Rynek 26
- pobierz

Zarządzenie Nr 13/2013 Wójta Gminy Gostynin z dnia 30 kwietnia 2013r.
w sprawie: zmiany planu finansowego urzędu jednostki samorządu terytorialnego na 2013 rok
- pobierz

Zarządzenie Nr 14/2013 Wójta Gminy Gostynin z dnia 16 maja 2013r.
zmieniające uchwale nr 210/XXVII/2012 Rady Gminy Gostynin z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostynin
- pobierz

Zarządzenie Nr 15/2013 Wójta Gminy Gostynin z dnia 3 czerwca 2013 r.
w sprawie: powołania Zespołu do realizacji projektu pn.: „Internet w gminie Gostynin – brak wykluczenia cyfrowego" współfinansowanego przez Unie Europejską z Europejskiego  Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007- 2013, Oś Priorytetowa 8: Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion .
- pobierz

Zarządzenie Nr 16/2013 Wójta Gminy Gostynin z dnia 3 czerwca 2013r.
w sprawie: zmiany planu finansowego urzędu jednostki samorządu terytorialnego na 2013 rok
- pobierz

Zarządzenie Nr 17/2013 Wójta Gminy Gostynin z dnia 5 czerwca 2013r.
w sprawie powołania Komisji do ustalanie szkód i szacowania strat spowodowanych zdarzeniami noszącymi znamiona klęski żywiołowej
- pobierz

Zarządzenie Wójta Gminy Gostynin nr 18 z dnia 17.06.2013r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej
- pobierz

Zarządzenie Nr 19/2013 Wójta Gminy Gostynin z dnia 17.06.2013r.
w sprawie określenia wzorów wniosków o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym - stypendium szkolnego oraz zasiłku szkolnego
- pobierz

Zarządzenie Nr 20/2013 Wójta Gminy Gostynin z dnia 25 czerwca 2013 r.
zmieniające uchwale nr 210/XXVII/2012 Rady Gminy Gostynin z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostynin
- pobierz

Zarządzenie Wójta Gminy Gostynin nr 21 z dnia 26.06.2013 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej
- pobierz

Zarządzenie nr 22 Wójta Gminy Gostynin z dnia 05 lipca 2013 roku
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
- pobierz

Zarządzenie nr 23 Wójta Gminy Gostynin dnia 05 lipca 2013 roku
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
- pobierz

Zarządzenie Nr 24 Wójta Gminy Gostynin z dnia 05 lipca 2013 r.
w sprawie określenia stawek czynszu za lokal użytkowy w budynku nr 55 w Lucieniu - punkt apteczny
- pobierz

Zarządzenie Wójta Gminy Gostynin nr 25 z dnia 18.07.2013r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej
- pobierz

Zarządzenie Nr 26 /2013 Szefa Obrony Cywilnej Gminy Gostynin z dnia 18.07.2013 r.
w sprawie zasad opracowania planu obrony cywilnej gminy
- pobierz

Zarządzenie Nr 27/2013 Wójta Gminy Gostynin z dnia 18 lipca 2013 r.
w sprawie: wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dotyczących projektu „Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Sierakowie oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lucieniu" dofinansowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.
- pobierz

Zarządzenie Nr 28/2013 Wójta Gminy Gostynin z dnia 26 lipca 2013 r.
w sprawie ustalenia regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. „Internet w gminie Gostynin - brak wykluczenia cyfrowego".
- pobierz

Zarządzenie Nr 29/2013 Wójta Gminy Gostynin - Szefa Obrony Cywilnej z dnia 26 lipca 2013 r.
w sprawie organizacji gminnego Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie gminy Gostynin
- pobierz

Zarządzenie Nr 30/2013 Wójta Gminy Gostynin z dnia 30 lipca 2013r.
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do projektu pn. „lnternet w gminie Gostynin - brak wykluczenia cyfrowego" oraz ogłoszenia naboru do udziału w projekcie.
- pobierz

Zarządzenie Nr 31/2013 Wójta Gminy Gostynin z dnia 31 lipca 2013 roku
w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dotyczącej realizacji Projektu „Internet w gminie Gostynin - brak wykluczenia cyfrowego" ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion" osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
- pobierz

Zarządzenie Nr 32/2013 Wójta Gminy Gostynin z dnia 31 lipca 2013r.
w sprawie: zmiany planu finansowego urzędu jednostki samorządu terytorialnego na 2013 rok
- pobierz

Zarządzenie Nr 33/2013 Wójta Gminy Gostynin z dnia 6 sierpnia 2013 roku
w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Gostynin na lata 2014-2024.
- pobierz

Zarządzenie Wójta Gminy Gostynin Nr 34/2013 z dnia 6 sierpnia 2013 r.
w sprawie: ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych w ramach Rządowego programu pomocy  uczniom w 2013r. - „ Wyprawka szkolna"
- pobierz

Zarządzenie Nr 35 Wójta Gminy Gostynin z dnia 06.08.2013 r.
w sprawie powołania komisji do wyłonienia oferty na zorganizowanie i przeprowadzenie wycieczki 3-dniowej dla 42 osób (38 dzieci w wieku 10-13 lat i 4 opiekunów) w terminie 18-20 września 2013 r. Polska- Czechy-Niemcy.
- pobierz

Zarządzenie Nr 36/2013 Wójta Gminy Gostynin z dnia 22 sierpnia 2013 r.
Na podstawie art. 36a ust. 1, 13 i 14 w zw. z art. 5c pkt 2ustawy z dnia 7wrzesnia 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 30 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Zwoleniu w uzgodnieniu z Mazowieckim Kuratorem Oświaty w Warszawie zarządzam , co następuje:
- pobierz

Zarządzenie Nr 37/2013 Wójta Gminy Gostynin z dnia 22.08.2013
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do wyłonienia Uczestników projektu „Klub Małego Smyka" do punktu przedszkolnego ZSPiG w Emilianowie.
- pobierz

Zarządzenie Nr 38/2013 Wójta Gminy Gostynin
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do wyłonienia Uczestników projektu „Klub Małego Smyka" do punktu przedszkolnego ZSPiG w Lucieniu.
- pobierz

Zarządzenie Nr 39/2013 Wójta Gminy Gostynin z dnia 22.08.2013 r.
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do wyłonienia Uczestników projektu „Klub Małego Smyka" do punktu przedszkolnego ZSPiG w Solcu.
- pobierz

Zarządzenie Nr 40/2013 Wójta Gminy Gostynin z dnia 22 sierpnia 2013r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 28/2013 Wójta Gminy Gostynin z dnia 26 lipca 2013r. w sprawie ustalenia regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn.: "Internet w gminie Gostynin - brak wykluczenia cyfrowego”
- pobierz

Zarządzenie Nr 41/2013 Wójta Gminy Gostynin z dnia 22 sierpnia 2013r.
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 30/2013 Wójta Gminy Gostynin z dnia 30 lipca 2013r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do projektu pn. „Internet w gminie Gostynin – brak wykluczenia cyfrowego" oraz ogłoszenia naboru do udziału w projekcie.
- pobierz

Zarządzenie Nr 42/2012 Wójta Gminy Gostynin z dnia 26 sierpnia 2013 roku
w sprawie : przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym informacji o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2013 roku.
- pobierz

Zarządzenie Nr 43/2013 Wójta Gminy Gostynin z dnia 02.09.2013 r.
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do wyłonienia oferty na przeprowadzenie szkolenia pn. „Podstawy przedsiębiorczości" dla Uczestników projektu „Można inaczej" PO KL w 2013 i w 2014 roku.
- pobierz

Zarządzenie Wójta Gminy Gostynin Nr 44 z dnia 03.09.2013r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej
- pobierz

Zarządzenie Wójta Gminy Gostynin Nr 45 z dnia 05.09.2013r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej
- pobierz

Zarządzenie Nr 46/2013 Wójta Gminy Gostynin z dnia 05.09.2013r.
w sprawie: ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego przysługującego od 01 września 2013r. do 31 grudnia 2013r. nauczycielom zatrudnionym w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Gostynin
- pobierz

Zarządzenie Nr 47 Wójta Gminy Gostynin z dnia 05.09.2013
w sprawie: ustalenia wysokości dodatku funkcyjnego i dodatku mieszkaniowego przysługującego od 01 września 2013r. do 31 sierpnia 2014r. nauczycielom zatrudnionym w szkotach dla których organem prowadzącym jest Gmina Gostynin
- pobierz

Zarządzenie Nr 48/2013 Wójta Gminy Gostynin z dnia 05.09.2013r.
w sprawie: ustalenia wysokości dodatku funkcyjnego i motywacyjnego przysługującego od 01 września 2013r. do 31 sierpnia 2014r. nauczycielom zatrudnionym w szkotach dla których organem prowadzącym jest Gmina Gostynin
- pobierz

Zarządzenie nr 49 Wójta Gminy Gostynin z dnia 10.09.2013 r.
w sprawie planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli w 2013 roku, specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz zasad dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli szkol
i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Gostynin
- pobierz

Zarządzenie Wójta Gminy Gostynin nr 50 z dnia 12.09.2013r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej
- pobierz

Zarządzenie Wójta Gminy Gostynin nr 51 z dnia 12.09.2013r.
w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 28/2013 Wójta Gminy Gostynin z dnia 26 lipca 2013r. w sprawie ustalenia rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn.: "Internet w gminie Gostynin - brak wykluczenia cyfrowego"
- pobierz

Zarządzenie Wójta Gminy Gostynin nr 52 z dnia 12.09.2013r.
w sprawie: powołania składu komisji do przeprowadzenia czynności odbioru końcowego zadania p.n. „Wykonanie urządzenia wodnego - przepustu wciągu drogi dojazdowej gminnej na rzece Rakutówka w m. Huta Nowa".
- pobierz

Zarządzenie Nr 53/2013 Wójta Gminy Gostynin z dnia 30.09.2013 r.
w sprawie: powołania komisji odbiorowej
- pobierz

Zarządzenie Nr 54/2013 Wójta Gminy Gostynin z dnia 30 września 2013r.
w sprawie: zmiany planu finansowego urzędu jednostki samorządu terytorialnego na 2013 rok
- pobierz

Zarządzenie Nr 55/2013 Wójta Gminy Gostynin z dnia 30.09.2013 r.
w sprawie: powołania komisji odbiorowej
- pobierz

Zarządzenie Wójta Gminy Gostynin nr 56 z dnia 09.10.2013r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej
- pobierz

Zarządzenie Wójta Gminy Gostynin Nr 57 z dnia 10.10.2013r.
w sprawie: powołania składu komisji do przeprowadzenia czynności odbioru końcowego zadania p.n. „Przebudowa drogi gminnej Jaworek - Łokietnica".
- pobierz

Zarządzenie nr 58 Wójta Gminy Gostynin z dnia 23 października 2013 r.
w sprawie: powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor w Ref. Rozwoju Gospodarczego na zastępstwo
- pobierz

Zarządzenie Nr 59/2013 Wójta Gminy Gostynin z dnia 31 października 2013r.
w sprawie: zmiany planu finansowego urzędu jednostki samorządu terytorialnego na 2013 rok
- pobierz

Zarządzenie Wójta Gminy Gostynin nr 60 z dnia 04.11.2013r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej
- pobierz

Zarządzenie Nr 61/2013 Wójta Gminy Gostynin z dnia 04.11.2013 r.
w sprawie: powołania komisji odbiorowej
- pobierz

Zarządzenie Wójta Gminy Gostynin  nr 62 z dnia 06.11.2013r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej
- pobierz

Zarządzenie Nr 63 Wójta Gminy Gostynin z dnia 8 listopada 2013 r.
w sprawie określenia stawek czynszu za lokale mieszkaniowe.
- pobierz

Zarządzenie Wójta Gminy Gostynin nr 64 z dnia 12.11.2013r.
w sprawie: powołania składu komisji do przeprowadzenia czynności odbioru końcowego zadania p.n. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rębów od km 0+000 do km 0+500 - etap I. ".
- pobierz

Zarządzenie 65/2013 Wójta Gminy Gostynin z dnia 14 listopada 2013 roku
w sprawie: projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz projektu Uchwały Budżetowej na 2014 rok.
- pobierz

Zarządzenie nr 66 Wójta Gminy Gostynin z dnia 18 listopada 2013 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
- pobierz

Zarządzenie Wójta Gminy Gostynin nr 67 z dnia 19.11.2013r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej
- pobierz

Zarządzenie Nr 68/2013 Wójta Gminy Gostynin z dnia 19 listopada 2013r.
zmieniające uchwale nr 210/XXVII/2012 Rady Gminy Gostynin z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostynin
- pobierz

Zarządzenie Wójta Gminy Gostynin  nr 69 z dnia 20.11.2013r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej
- pobierz

Zarządzenie Wójta Gminy Gostynin nr 70 z dnia 20.11.2013r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej
- pobierz

Zarządzenie Nr 71/2013 Wójta Gminy Gostynin z dnia 20 listopada 2013 roku
w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
- pobierz

Zarządzenie Nr 72/2013 z dnia 20 listopada 2013 r. Wójta Gminy Gostynin
w sprawie wydzielenia z zasobu mieszkaniowego Gminy Gostynin lokalu socjalnego
- pobierz

Zarządzenie Nr 73/2013 z dnia 20 listopada 2013 r. Wójta Gminy Gostynin
w sprawie wydzielenia z zasobu mieszkaniowego Gminy Gostynin lokalu socjalnego
- pobierz

Zarządzenie Nr 74/2013 z dnia 21 listopada2013 Wójta Gminy Gostynin
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu gruntów stanowiących działkę nr 60 o pow. 0,0840 ha położoną na terenie wsi Sokołów gm. Gostynin
- pobierz

Zarządzenie Nr 75/2013 Wójta Gminy Gostynin z dnia 29 listopada 2013r.
w sprawie: zmiany planu finansowego urzędu jednostki samorządu terytorialnego na 2013 rok
- pobierz

Zarządzenie Wójta Gminy Gostynin nr 76 z dnia 09.12.2013r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej
- pobierz

Zarządzenie Wójta Gminy Gostynin nr 77 z dnia 09.12.2013r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej
- pobierz

Zarządzenie Nr 78 Wójta Gminy Gostynin z dnia 16 grudnia 2013 r.
w sprawie umorzenia zaległego czynszu za najem lokalu mieszkalnego.
- pobierz

Zarządzenie Nr 79 Wójta Gminy Gostynin z dnia 16 grudnia 2013 r.
w sprawie umorzenia zaległego czynszu za najem lokalu mieszkalnego.
- pobierz

Zarządzenie Nr 80 Wójta Gminy Gostynin z dnia 16 grudnia 2013 r.
w sprawie umorzenia zaległego czynszu za najem lokalu mieszkalnego.
- pobierz

Zarządzenie Nr 81 /2013 Wójta Gminy Gostynin z dnia 27.12.2013r.
w sprawie: ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego przysługującego od 01 stycznia 2014r. do 30 czerwca 2014r. nauczycielom zatrudnionym w szkotach dla których organem prowadzącym jest Gmina Gostynin
- pobierz

Zarządzenie nr 82/2013  Wójta Gminy Gostynin z dnia 31 grudnia 2013 roku
w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
- pobierz

Zarządzenie Nr 83/2013 Wójta Gminy Gostynin z dnia 31 grudnia 2013r.
w sprawie: zmiany planu finansowego urzędu jednostki samorządu terytorialnego na 2013 rok
- pobierz

Zarządzenie Nr 84/2013 Wójta Gminy Gostynin z dnia 31 grudnia 2013r.
w sprawie: zmiany planu finansowego urzędu jednostki samorządu terytorialnego na 2013 rok
- pobierz

Zarządzenie Nr 85/2013 Wójta Gminy Gostynin z dnia 31 grudnia 2013r.
w sprawie: zmiany planu finansowego urzędu jednostki samorządu terytorialnego na 2013 rok
- pobierz

Zarządzenie Nr 86/2013 r. Wójta Gminy Gostynin z dnia 31.12.2013r.
w sprawie zmiany składu osobowego Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
- pobierz

Załączniki

Powiadom znajomego