W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Gostynin

ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
pow. gostyniński
woj. mazowieckie

tel.: +48 24 236 07 50
fax: +48 24 236 07 69

ePUAP: /nu6a6ae677/skrytka
e-mail: ug@gminagostynin.pl
Strona internetowa: www.gminagostynin.pl

NIP URZĘDU: 971-02-95-009
REGON URZĘDU: 610022854
NIP GMINY: 971-065-94-40

Powrót

2014r.

1) Uchwała Nr 310/XXXIX/2014 Rady Gminy Gostynin z dnia 15 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020

2) Uchwała Nr 311/XL/2014  Rady Gminy Gostynin z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020

3) Uchwała Nr 312/XL/2014 Rady Gminy Gostynin z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych programem przyjętym w uchwale Nr 221 Rady Ministrów z 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020

4) Uchwała Nr 313/XL/2014 Rady Gminy Gostynin z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 125/XVI/2012 Rady Gminy Gostynin z dnia 20 stycznia 2012r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego przy Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Solcu

5) Uchwała Nr 314/XL/2014 Rady Gminy Gostynin z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 126/XVI/2012 Rady Gminy Gostynin z dnia 20 stycznia 2012r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego przy Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Lucieniu

6) Uchwała nr 316/XLI/2014 Rady Gminy Gostynin z dnia 27 lutego 2014r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Gostynin na rok 2014

Załącznik nr 1    Załącznik nr 2    Załącznik nr 2a    Załącznik nr 2b

Załącznik nr 3    Załącznik nr 4    Załącznik nr 5

7) Uchwała Nr 315/XL/2014 Rady Gminy Gostynin z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 127/XVI/2012 Rady Gminy Gostynin z dnia 20 stycznia 2012r. w sprawie utworzenia Integracyjnego Punktu Przedszkolnego przy Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Emilianowie

8) Uchwała nr 317/XLI/2014 Rady Gminy Gostynin z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę

9) Uchwała nr 318/XLI/2014 Rady Gminy Gostynin z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryfy na zbiorowe odprowadzanie ścieków

10) Uchwała nr 319/XLI/2014 Rady Gminy Gostynin z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Nagodów, gmina Gostynin.

Załącznik nr 1

11) Uchwała intencyjna nr 320/XLI/2014 Rady Gminy Gostynin z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie ogólnego i bezpłatnego udostępnienia planowanego do realizacji boiska sportowego na działce o nr ewid.  18/3 w miejscowości Lucień Gmina Gostynin.

12) Uchwała nr 321/XLI/2014 Rady Gminy Gostynin z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Gostynin do współpracy w ramach projektu pn. „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu”

13) Uchwała nr 322/XLI/2014 Rady Gminy Gostynin z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gostynin w 2014 roku”.

14) Uchwała nr 323/XLI/2014 Rady Gminy Gostynin z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2015 roku.

15) Uchwała nr 324/XLI/2014 Rady Gminy Gostynin z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie: wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze

16) Uchwała nr 325/XLI/2014 Rady Gminy Gostynin z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020

17) Oświadczenie Rady Gminy Gostynin z dnia 27 lutego 2014 roku w sprawie poparcia stanowiska Lokalnych Grup Działania z województwa mazowieckiego z dnia 30 sierpnia 2013 r.

18) Uchwała Nr 326/XLI/2014 Rady Gminy Gostynin z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Gostynin

19) Uchwała Nr 327/XLII/2014 Rady Gminy Gostynin z dnia 31 marca 2014r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Gostynin na rok 2014

Załącznik nr 1   Załącznik nr 2   Załącznik nr 2a
Załącznik nr 3   Załącznik nr 4   Uzasadnienie

20) Uchwała Nr 328/XLII/2014 Rady Gminy Gostynin z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej

21) Uchwała Nr 329/XLII/2014 Rady Gminy Gostynin z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiących własność Gminy Gostynin

22) Uchwała Nr 330/XLII/2014 Rady Gminy Gostynin z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości

Załącznik nr 1

23) Uchwała Nr 331/XLII/2014 Rady Gminy Gostynin z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów Posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

24) Uchwała Nr 332/XLII/2014 Rady Gminy Gostynin z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Gostynin środków stanowiących fundusz sołecki

25) Uchwała Nr 333/XLII/2014 Rady Gminy Gostynin z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie wyznaczenia kierunków rozwoju energetyki opartej na odnawialnych źródłach energii na terenie gminy Gostynin

26) Oświadczenie Rady Gminy Gostynin z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie wyrażenia poparcia dla Apelu Zarządu Związku Gmin Śląska Opolskiego o niedopuszczenie do wprowadzenia do polskiego porządku prawnego referendum tematycznego bez progu frekwencyjnego

27) Uchwała nr 334/XLIII/2014 Rady Gminy Gostynin z dnia 30 kwietnia 2014r. zmieniająca uchwałę nr 300/XXXVIII/2013 Rady Gminy Gostynin z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostynin
- załącznik nr 1 ;  - załącznik nr 2 ;  - objaśnienia .

28) Uchwała nr 335/XLIII/2014 Rady Gminy Gostynin z dnia 30 kwietnia 2014r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Gostynin na rok 2014
- załącznik nr 1 ;  - załącznik nr 2 ;  - załącznik nr 2a ;  - załącznik nr 2b ;  - załącznik nr 3
- załącznik nr 4 ;  - załącznik nr 5 ;  - uzasadnienie .

29) Uchwała nr 336/XLIII/2014 Rady Gminy Gostynin z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie : zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu
- uzasadnienie

30) Uchwała Nr 337/XLIII/2014 Rady Gminy Gostynin z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr 288/XXXVII/2013 Rady Gminy Gostynin z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Gostynin przez inne niż gmina Gostynin osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

31) Uchwała nr 338/XLIII/2014 Rady Gminy Gostynin z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Gostynin.
- załącznik nr 1 .

32) Uchwała nr 339/XLIII/2014 Rady Gminy Gostynin z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie wykupu działki nr 48/18 o pow. 0,3100 ha położonej na terenie wsi Belno gm. Gostynin z przeznaczeniem na cel publiczny.

33) Uchwała nr 340/XLIII/2014 Rady Gminy Gostynin z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie przekazania w dzierżawę na okres 5 lat gruntów komunalnych stanowiących działkę nr 330/6 o pow.  0,72 ha we wsi Gorzewo gm. Gostynin

34) Uchwała Nr 341/XLIII/2014 Rady Gminy Gostynin z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr 321/XLI/2014 Rady Gminy Gostynin z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Gostynin do współpracy w ramach projektu pn. „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu”.

35) Uchwała nr 342/XLIII/2014 Rady Gminy Gostynin z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu Współpracy Gminy Gostynin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013”.
- załącznik .

36) Uchwała Nr 343/XLIII/2014 Rady Gminy Gostynin z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie wyróżnień i nagród za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej.
- załącznik .

37) Uchwała Nr 344/XLIV/2014 Rady Gminy Gostynin z dnia 30 maja 2014r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok.

38) Uchwała Nr 345/XLIV/2014 Rady Gminy Gostynin z dnia 30 maja 2014r. w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy Gostynin absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok.

39) Uchwała Nr 346/XLIV/2014 Rady Gminy Gostynin z dnia 30 maja 2014r. w sprawie: w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii za rok 2013.

40) Uchwała Nr 347/XLIV/2014 Rady Gminy Gostynin z dnia 30 maja 2014r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr 308/XXXVIII/2013 Rady Gminy Gostynin z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie: przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Gostynin na 2014 rok.

41) Uchwała Nr 348/XLIV/2014 Rady Gminy Gostynin z dnia 30 maja 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny na rzecz Skarbu Państwa niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gostynin obejmującej działkę nr 366/2 o pow. 0,7613 ha we wsi Strzałki gm. Gostynin.

42) Uchwała Nr 349/XLIV/2014 Rady Gminy Gostynin z dnia 30 maja 2014r. w sprawie: w sprawie przystąpienia do projektu systemowego pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – „Moja przyszłość”.

43) Uchwała Nr 350/XLV/2014 Rady Gminy Gostynin z dnia 25 czerwca 2014r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Gostynin na rok 2014
- uzasadnienie
- załącznik nr 1 ,   - załącznik nr 2 ,   - załącznik nr 2a ,
- załącznik nr 3 ,   - załącznik nr 4 ,   - załącznik nr 5 .

44) Uchwała Nr 351/XLV/2014 Rady Gminy Gostynin z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Gostynińskiego w sprawie podziału Powiatu Gostynińskiego na okręgi wyborcze oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

45) Uchwała Nr 352/XLVI/2014 Rady Gminy Gostynin z dnia 25 lipca 2014r. w sprawie przekazania w użyczenie zabudowanej nieruchomości stanowiącej działki nr 134/1 o pow. 0,2442 ha i nr 135/7 o pow. 0,1023 ha we wsi Białe gm. Gostynin na rzecz Gminnego Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin.

46) Uchwała Nr 353/XLVI/2014 Rady Gminy Gostynin z dnia 25 lipca 2014r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Gostynin na rok 2014.

Uzasadnienie
Załącznik nr 1    Załącznik nr 1a    Załącznik nr 1b    Załącznik nr 2    Załącznik nr 3

47) Uchwała Nr 354/XLVI/2014 Rady Gminy Gostynin z dnia 25 lipca 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu na lokal użytkowy w Józefkowie – gabinet stomatologiczny.

48) Uchwała Nr 355/XLVI/2014 Rady Gminy Gostynin z dnia 25 lipca 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Gostynin do współpracy w ramach projektu pn. „Rozwój instytucji kultury z terenu Związku Gmin Regionu Płockiego”.

49) Uchwała Nr 356/XLVI/2014 Rady Gminy Gostynin z dnia 25 lipca 2014r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w punktach przedszkolnych i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Gostynin.

50) Uchwała Nr 357/XLVI/2014 Rady Gminy Gostynin z dnia 25 lipca 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr 192/XXIV/2012 Rady Gminy Gostynin z dnia 27 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Gostynin na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

51) Uchwała Nr 358/XLVI/2014 Rady Gminy Gostynin z dnia 25 lipca 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr 207/XXVI/2012 Rady Gminy Gostynin z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich granic, numerów i siedzib obwodowych komisji wyborczych.

52) Uchwała nr 359/XLVII/2014 Rady Gminy Gostynin z dnia 08 września 2014r. zmieniająca uchwałę nr 300/XXXVIII/2013 Rady Gminy Gostynin z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostynin

Załącznik nr 1      Załącznik nr 2      Objaśnienia do uchwały

53) Uchwała nr 360/XLVII/2014 Rady Gminy Gostynin z dnia 08 września 2014r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Gostynin na rok 2014

Załącznik nr 1      Załącznik nr 2      Załącznik nr 2a      Załącznik nr 2b      Załącznik nr 3
Załącznik nr 4      Załącznik nr 5      Załącznik nr 6     Uzasadnienie do uchwały

54) Uchwała nr 361/XLVII/2014 Rady Gminy Gostynin z dnia 8 września 2014r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 202/17, 202/18, 202/19 położonych we wsi Białe, gmina Gostynin.

Załącznik nr 1

55) Uchwała Nr 362/XLVII/2014 Rady Gminy Gostynin z dnia 8 września 2014r. w sprawie wyrażenie zgody na przystąpienie Gminy Gostynin do partnerstwa w celu ubiegania się o dofinansowanie w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 (Fundusze EOG 2009-2014) dla programu operacyjnego PL04 „OSZCZĘDZANIE ENERGII I PROMOWANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII”

56) Uchwała nr 363/XLVIII/2014 Rady Gminy Gostynin z dnia 30 września 2014r. zmieniająca uchwałę nr 300/XXXVIII/2013 Rady Gminy Gostynin z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostynin

Objaśnienia     Załącznik nr 1

57) Uchwała nr 364//XLVIII/2014 Rady Gminy Gostynin z dnia 30 września 2014r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Gostynin na rok 2014

Uzasadnienie      Załącznik nr 1      Załącznik nr 2      Załącznik nr 2a
Załącznik nr 2b      Załącznik nr 3      Załącznik nr 4

58) Uchwała nr 365/XLVIII/2014 Rady Gminy Gostynin z dnia 30 września 2014r.  w sprawie : zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu

59) Uchwała Nr 366/XLVIII/2014 Rady Gminy Gostynin z dnia 30 września 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji Projektu i złożenie wniosku o jego dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 - 2014 oraz w sprawie zabezpieczenia środków, niezbędnych na realizację Projektu w przypadku jego umieszczenia na liście rankingowej i otrzymania decyzji o przyznaniu dofinansowania

60) Uchwała nr 367/XLVIII/2014 Rady Gminy Gostynin z dnia 30 września 2014 r. w sprawie: utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

61) Uchwała nr 368/XLIX/2014 Rady Gminy Gostynin z dnia 7 listopada 2014 roku w sprawie zmiany uchwały nr 349/XLIV/2014 Rady Gminy Gostynin z dnia 30 maja 2014 roku w sprawie przystąpienia do projektu systemowego pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – „Moja przyszłość”

62) Uchwała Nr 369/XLIX/2014 Rady Gminy Gostynin z dnia 7 listopada 2014 roku w sprawie przystąpienia do projektu systemowego pn. „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Gostynin”

63) Uchwała Nr 370/XLIX/2014 Rady Gminy Gostynin z dnia 7 listopada 2014 roku w sprawie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Gostynin na lata 2014-2024.

Załącznik nr 1

64) Uchwała Nr 371/XLIX/2014 Rady Gminy Gostynin z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii za okres: 01.01.2014 do 30.06.2014

65) Uchwała Nr 372/XLIX/2014 Rady Gminy Gostynin z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 303/XXXVIII/2013 z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii na rok 2014

66) Uchwała Nr 373/XLIX/2014 Rady Gminy Gostynin z dnia 7 listopada 2014 roku w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Gostynin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015

Załącznik nr 1

 
67) Uchwała Nr 374/XLIX/2014 Rady Gminy Gostynin z dnia 07 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2015 obowiązujących na terenie Gminy Gostynin oraz zwolnień w tym podatku.

68) Uchwała Nr 375/XLIX/2014 Rady Gminy Gostynin z dnia 07 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2015

69) Uchwała Nr 376/XLIX/2014 Rady Gminy Gostynin z dnia 07 listopada 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej na rok 2015.

70) Uchwała Nr 377/XLIX/2014 Rady Gminy Gostynin z dnia 07 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok oraz zwolnień od tego podatku.

71) Uchwała Nr 378/XLIX/2014 Rady Gminy Gostynin z dnia 7 listopada 2014 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę

72) Uchwała Nr 379/XLIX/2014 Rady Gminy Gostynin z dnia 7 listopada 2014 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy na zbiorowe odprowadzanie ścieków

73) Uchwała Nr 380/XLIX/2014 Rady Gminy Gostynin z dnia 07 listopada 2014r.  zmieniająca uchwałę nr 300/XXXVIII/2013 Rady Gminy Gostynin z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostynin

Załącznik nr 1   Załącznik nr 2

74) Uchwała Nr 381/XLIX/2014 Rady Gminy Gostynin z dnia 7 listopada 2014r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Gostynin na rok 2014

Załącznik nr 1     Załącznik nr 2     Załącznik nr 2a     Załącznik nr 3

Załącznik nr 4      Załącznik nr 5

75) Uchwała Nr 1/I/2014 Rady Gminy Gostynin z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Gostynin

76) Uchwała Nr 2/I/2014 Rady Gminy Gostynin z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Gostynin

77) Uchwała Nr 3/I/2014 Rady Gminy Gostynin z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie: powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej

78) Uchwała Nr 4/I/2014 Rady Gminy Gostynin z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

79) Uchwała Nr 5/I/2014 Rady Gminy Gostynin z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie: powołania stałych Komisji Rady oraz jej składów osobowych

80) Uchwała Nr 6/I/2014 Rady Gminy Gostynin z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie: wyboru Przewodniczących i Zastępców Przewodniczących stałych Komisji Rady

81) Uchwała Nr 7/III/2014 Rady Gminy Gostynin z dnia 30 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę nr 300/XXXVIII/2013 Rady Gminy Gostynin z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostynin

Objaśnienia     Załącznik nr 1     Załącznik nr 2

82) Uchwała Nr 8/III/2014 Rady Gminy Gostynin z dnia 30 grudnia 2014r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Gostynin na rok 2014

Uzasadnienie   Załącznik nr 1     Załącznik nr 2     Załącznik nr 2a     Załącznik nr 2b
Załącznik nr 3     Załącznik nr 4     Załącznik nr 5     Załącznik nr 6     Załącznik nr 7

83) Uchwała Nr 9/III/2014 Rady Gminy Gostynin z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostynin

Objaśnienia      Załącznik nr 1     Załącznik nr 2

84) Uchwała Nr 10/III/2014 Rady Gminy Gostynin z dnia 30 grudnia 2014r. Uchwała budżetowa Gminy Gostynin na rok 2015

Uzasadnienie     Załącznik nr 1     Załącznik nr 2     Załącznik nr 3     Załącznik nr 4     Załącznik nr 5
Załącznik nr 6     Załącznik nr 7     Załącznik nr 8     Załącznik nr 9     Załącznik nr 10

85) Uchwała Nr 11/III/2014 Rady Gminy Gostynin z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Gostynin

86) Uchwała Nr 12/III/2014 Rady Gminy Gostynin z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii na rok 2015

87) Uchwała Nr 13/III/2014 Rady Gminy Gostynin  z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie: terminarza zebrań wyborczych samorządów mieszkańców wsi oraz wyznaczenia przewodniczących tych zebrań.

Załącznik

88) Uchwała nr 14/III/2014 Rady Gminy Gostynin z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji Projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin: Wyszogród, Gostynin, Pacyna, Bielsk” i złożenie wniosku o jego dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz w sprawie zabezpieczenia środków, niezbędnych na realizację Projektu w przypadku jego umieszczenia na liście rankingowej i otrzymania decyzji o przyznaniu dofinansowania

89) Uchwała Nr 15/III/2014 Rady Gminy Gostynin z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Gostynin na 2015 rok.

Załącznik nr 1      Załącznik nr 2      Załącznik nr 3      Załącznik nr 4       Załącznik nr 5

90) Uchwała Nr 16/III/2014 Rady Gminy Gostynin z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Gostynin na 2015 rok.

Załącznik nr 1

Załączniki

316_14 pdf, 129 kB
343_14 pdf, 53 kB
u_379_2014 pdf, 124 kB
Objaśnienia pdf, 374 kB
Uzasadnienie pdf, 416 kB
Uzasadnienie pdf, 694 kB
Załącznik pdf, 135 kB
u_16_2014 pdf, 41 kB

Powiadom znajomego