W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Gostynin

ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
pow. gostyniński
woj. mazowieckie

tel.: +48 24 236 07 50
fax: +48 24 236 07 69

ePUAP: /nu6a6ae677/skrytka
e-mail: ug@gminagostynin.pl
Strona internetowa: www.gminagostynin.pl

NIP URZĘDU: 971-02-95-009
REGON URZĘDU: 610022854
NIP GMINY: 971-065-94-40

Powrót

2017r.

1. Uchwała Nr 164/XXIX/2017 Rady Gminy Gostynin z dnia 27 stycznia 2017r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 162/XXVIII/2016 Rady Gminy Gostynin z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Gostynin na 2017 rok.
- pobierz

2. Uchwała Nr 165/XXIX/2017 Rady Gminy Gostynin z dnia 27 stycznia 2017r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działek nr 337/2 o pow. 0,0381 ha i 336/7 o pow. 0,0020 ha położonych na terenie wsi Gorzewo gm. Gostynin.
- pobierz
- załącznik

3. Uchwała Nr 166/XXIX/2017 Rady Gminy Gostynin z dnia 27 stycznia 2017r. zmieniająca uchwałę nr 154/XXVII/2016 Rady Gminy Gostynin z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostynin
- pobierz
- objaśnienie
- załącznik nr 1

4.Uchwała Nr 167/XXIX/2017  Rady Gminy Gostynin z dnia 27 stycznia 2017r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 182/XXXII/2009 z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie poboru w formie inkasa: podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości oraz powołania inkasentów
- pobierz

5.Uchwała Nr 168/XXX/2017 Rady Gminy Gostynin z dnia 28 lutego 2017r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe
 - pobierz
- załącznik nr 1
- załącznik nr 2
- załącznik nr 3

6. Uchwała Nr 169/XXX/2017 Rady Gminy Gostynin z dnia 28 lutego 2017r. w sprawie nadania nazwy skrzyżowaniu dróg
- pobierz
- załącznik

7.Uchwała Nr 170/XXX/2017 Rady Gminy Gostynin z dnia 28 lutego 2017r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gostynińskiemu na realizację zadania "Przebudowa skrzyżowania w miejscowości Solec"
- pobierz

8.Uchwała Nr 171/XXX/2017 Rady Gminy Gostynin z dnia 28 lutego 2017r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gostynińskiemu na realizację zadania dotyczącego przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 1404W granica województwa - Zuzinów - Krzywie- Górki w miejscowości Górki Drugie
- pobierz

9.Uchwała Nr 172/XXX/2017 Rady Gminy Gostynin z dnia 28 lutego 2017r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gostynińskiemu na realizację zadania dotyczącego przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 1417W Zaborów Stary - Gostynin
- pobierz

10.Uchwała Nr 173/XXX/2017 Rady Gminy Gostynin z dnia 28 lutego 2017r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gostynińskiemu na realizację zadania dotyczącego odwodnienia drogi powiatowej nr 1417W Zaborów Stary - Gostynin w miejscowości Strzałki
- pobierz

11.Uchwała Nr 174/XXX/2017 Rady Gminy Gostynin z dnia 28 lutego 2017r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Gostynin na rok 2017
- pobierz
- uzasadnienie
- załącznik nr 1
- załącznik nr 2
- załącznik nr 3
- załącznik nr 4
- załącznik nr 5
- załącznik nr 6

12.Uchwała Nr 175/XXXI/2017 Rady Gminy Gostynin z dnia 31 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe
- pobierz
- załącznik nr 1
- załącznik nr 2

13.Uchwała Nr 176/XXXI/2017 Rady Gminy Gostynin z dnia 31 marca 2017r. w sprawie nadania Szkole Podstawowej w Białotarsku imienia "Orła Białego"
- pobierz

14.Uchwała Nr 177/XXXI/2017 Rady Gminy Gostynin z dnia 31 marca 2017r. w sprawie uzgodnienia projektu budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4kV w msc. Białe, gm. Gostynin, zlokalizowanej na działkach nr ewid: 202/8; 202/12, 202/16, 202/17, 202/18 i 202/19 częściowo w odległości mniejszej niż 15 m od istniejących pomników przyrody - zabytkowej Alei Lipowej
- pobierz
- załącznik

15. Uchwała Nr 178/XXXI/2017 Rady Gminy Gostynin z dnia 31 marca 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przejścia, przechodu i przejazdu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gostynin
- pobierz
- załącznik

16. Uchwała Nr 179/XXXI/2017 rady Gminy Gostynin z dnia 31 marca 2017r. w sprawie przekazania w dzierżawę na okres 3 lat gruntów rolnych stanowiących czesć działki nr 374 o pow. 0,85 ha we wsi Krzywie gm. Gostynin
 - pobierz
- załącznik

17.Uchwała Nr 180/XXXI/2017 Rady Gminy Gostynin z dnia 31 marca 2017r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gostynin na rok 2017
- pobierz

18.Uchwała Nr 181/XXXI/2017 Rady Gminy Gostynin z dnia 31 marca 2017r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego
 - pobierz

19. Uchwała Nr 182/XXXI/2017 Rady Gminy Gostynin z dnia 31 marca 2017r. zmieniająca uchwałę nr 154/XXVII/2016 Rady Gminy Gostynin z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostynin
- pobierz
- objaśnienie
- załącznik nr 1
- załącznik nr 2

20.Uchwała Nr 183/XXXI/2017 Rady Gminy Gostynin z dnia 31 marca 2017r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Gostynin na rok 2017
- pobierz
- uzasadnienie
- załącznik nr 1
- załącznik nr 2
- załącznik nr 3
- załącznik nr 4

21.Uchwała Nr 184/XXXI/2017 Rady Gminy Gostynin z dnia 31 marca 2017r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2017r.
- pobierz

22.Uchwała Nr 185/XXXI/2017 Rady Gminy Gostynin z dnia 31 marca 2017r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2017r.
 - pobierz

23. Uchwała Nr 186/XXXI/2017 Rady Gminy Gostynin z dnia 31 marca 2017r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2017r.
- pobierz

24.Uchwała Nr 187/XXXI/2017 Rady Gminy Gostynin z dnia 31 marca 2017r. w sprawie zastosowania bonifikaty od ceny ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego na sprzedawany na rzecz najemcy lokal mieszkalny
- pobierz

25.Uchwała Nr 188/XXXII/2017 Rady Gminy Gostynin z dnia 31 maja 2017r.  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok.
- pobierz

26.Uchwała Nr 189/XXXII/2017 Rady Gminy Gostynin z dnia 31 maja 2017r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gostynin absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok
- pobierz

27.Uchwała Nr 190/XXXII/2017 Rady Gminy Gostynin z dnia 31 maja 2017r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii za rok 2016
- pobierz

28.Uchwała Nr 191/XXXII/2017 Rady Gminy Gostynin z dnia 31 maja 2017r. w sprawie wykupu działek nr: 70/2, 359/71, 71, 358/72 i 72 o pow. łącznej 0,4608 ha położonych na terenie wsi Strzałki gm. Gostynin z przeznaczeniem na publiczną drogę gminną
- pobierz

29.Uchwała Nr 192/XXXII/2017 Rady Gminy Gostynin z dnia 31 maja 2017r. w sprawie wspólnego przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi łączącej drogę wewnętrzną na działce gminnej Nr 68 z drogą powiatową nr 1416W w miejscowości Gorzewo
- pobierz

30.Uchwała Nr 193/XXXII/2017 Rady Gminy Gostynin z dnia 31 maja 2017r. zmieniająca uchwałę Nr 181/XXXI/2017 z dnia 31 marca 2017r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego
- pobierz

31.Uchwała Nr 194/XXXI/2017 Rady Gminy Gostynin z dnia 31 maja 2017r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gostynińskiemu na realizację zadania dotyczącego przebudowy drogi powiatowej nr 1450W Gostynin - Lipianki
- pobierz

32.Uchwała Nr 195/XXXII/2017 Rady Gminy Gostynin z dnia 31 maja 2017r. zmieniająca uchwałę nr 154/XXVII/2016 rady Gminy Gostynin z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostynin
- pobierz
- objaśnienie
- załącznik nr 1
- załącznik nr 2

33. Uchwała Nr 196/XXXII/2017 Rady Gminy Gostynin z dnia 31 maja 2017r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Gostynin na rok 2017
- pobierz
- uzasadnienie
- załącznik nr 1
- załącznik nr 2
- załącznik nr 3
- załącznik nr 4
- załącznik nr 5
- załącznik nr 6
- załącznik nr 7
- załącznik nr 8

34. Uchwała Nr 197/XXXII/2017 Rady Gminy Gostynin z dnia 31 maja 2017r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2017r.
- pobierz

35. Uchwała Nr 198/XXXIII/2017 Rady Gminy Gostynin z dnia 29 czerwca 2017r. w sprawie uzgodnienia projektu przebudowy sieci elektrycznej kablowej nN 0,4 kV w msc. Budy Lucieńskie, gm. Gostynin, zlokalizowanej na działkach nr. ewid: 5 i 83 częściowo w odległości mniejszej niż 15 m od dwóch istniejących pomników przyrody - dwóch drzew, należących do gatunku lipa drobnolistna (Tilla cordata) rosnących na działkach o nr. ewid. 5 i 83
- pobierz
- załącznik nr 1
- załącznik nr 2

36. Uchwała Nr 199/XXXIII/2017 Rady Gminy Gostynin z dnia 29 czerwca 2017r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego
- pobierz

37. Uchwała Nr 200/XXXIII/2017 Rady Gminy Gostynin z dnia 29 czerwca 2017r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Gostynin
- pobierz

38. Uchwała Nr 201/XXXIV/2017 Rady Gminy Gostynin z dnia 31 sierpnia 2017r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Nagodów, gmina Gostynin
- pobierz

- uzasadnienie
- załącznik nr 1
- załącznik nr 2
- załącznik nr 3

39. Uchwała Nr 202/XXXIV/2017 Rady Gminy Gostynin z dnia 31 sierpnia 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu na lokal użytkowy w Józefkowie - gabinet stomatologiczny
- pobierz

40. Uchwała Nr 203/XXXIV/2017 Rady Gminy Gostynin z dnia 31 sierpnia 2017r w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury Gminnego Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Gostyninie z/s w Solcu w Centrum Kultury Gminy Gostynin
- pobierz


41. Uchwała Nr 204/XXXIV/2017 Rady Gminy Gostynin z dnia 31 sierpnia 2017r. w sprawie zamiaru likwidacji filii bibliotecznej nr 5 w Białotarsku Gminnej Biblioteki Publicznej w Gostyninie z/s w Solcu

- pobierz

42. Uchwała Nr 205/XXXIV/2017Rady Gminy Gostynin z dnia 31 sierpnia 2017r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Gostynin na rok 2017
- pobierz
- uzasadnienie
- załącznik nr 1
- załącznik nr 2
- załącznik nr 3
- załącznik nr 4
- załącznik nr 5
- załącznik nr 6

43. Uchwała Nr 206/XXXIV/2017 Rady Gminy Gostynin z dnia 31 sierpnia 2017r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2017r.
- pobierz

44. Uchwała Nr 207/XXXV/2017 Rady Gminy Gostynin z dnia 28 września 2017r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
- pobierz
- załącznik nr 1
- załącznik nr 2
- załącznik nr 3

45. Uchwała Nr 208/XXXV/2017 Rady Gminy Gostynin z dnia 28 września 2017r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
- pobierz
- załącznik nr 1
- załącznik nr 2
- załącznik nr 3

46. Uchwała Nr 209/XXXV/2017 Rady Gminy Gostynin z dnia 28 września 2017r. w sprawie przekazania w dzierżawę na okres jednego roku niezabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę nr 86 o łącznej pow. 0,72 ha we wsi Gaśno gm. Gostynin
- pobierz


47. Uchwała Nr 210/XXXV/2017 Rady Gminy Gostynin z dnia 28 września 2017r. w sprawie zmiany Uchwały nr 158/XXVIII/2016 z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017
- pobierz

48. Uchwała Nr 211/XXXV/2017 Rady Gminy Gostynin z dnia 28 września 2017r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sierakówku
- pobierz

49. Uchwała Nr 212/XXXV/2017 Rady Gminy Gostynin z dnia 28 września 2017r. w sprawie przejęcia należności i zobowiązań oraz środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach budżetowych oraz zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, a także przeznaczenia mienia znajdującego się w zarządzie publicznych zespołów szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Gostynin w związku z przekształceniem w ośmioletnie szkoły podstawowe
- pobierz

50. Uchwała Nr 213/XXXV/2017 Rady Gminy Gostynin z dnia 28 września 2017r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Gostynin na rok 2017
- pobierz
- uzasadnienie
- załącznik nr 1
- załącznik nr 2
- załącznik nr 3
- załącznik nr 4
- załącznik nr 5
- załącznik nr 6

51. Uchwała Nr 214/XXXVI/2017 Rady Gminy Gostynin z dnia 31 października 2017r. w sprawie zmiany uchwały Nr 125/XVI/2012 Rady Gminy Gostynin z dnia 20 stycznia 2012r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego przy Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Solcu
- pobierz

52. Uchwała Nr 215/XXXVI/2017 Rady Gminy Gostynin z dnia 31 października 2017r. w sprawie zmiany uchwały Nr 126/XVI/2012 Rady Gminy Gostynin z dnia 20 stycznia 2012r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego przy Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Lucieniu
- pobierz

53. Uchwała Nr 216/XXXVI/2017 Rady Gminy Gostynin z dnia 31 października 2017r. w sprawie zmiany uchwały Nr 127/XVI/2012 Rady Gminy Gostynin z dnia 20 stycznia 2012r. w sprawie utworzenia Integracyjnego Punktu Przedszkolnego przy Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Emilianowie
- pobierz

54. Uchwała Nr 217/XXXVI/2017 Rady Gminy Gostynin z dnia 31 października 2017r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli realizujących obowiązki z różnych wymiarów zajęć w szkołach i punktach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Gostynin
- pobierz

55. Uchwała Nr 218/XXXVI/2017 Rady Gminy Gostynin z dnia 31 października 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Białotarsku, w skład którego wchodzi jedynie sześcioletnia Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Białotarsku i Gimnazjum w Białotarsku w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Orła Białego w Białotarsku
- pobierz

56. Uchwała Nr 219/XXXVI/2017 Rady Gminy Gostynin z dnia 31 października 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Emilianowie, w skład którego wchodzi jedynie sześcioletnia Szkoła Podstawowa im. Bohaterów 1 grudnia 1939r. w Emilianowie i Gimnazjum im. Bohaterów 1 grudnia 1939r. w Emilianowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Bohaterów 1 grudnia 1939r. w Emilianowie
- pobierz

57. Uchwała Nr 220/XXXVI/2017 Rady Gminy Gostynin z dnia 31 października 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Lucieniu, w skład którego wchodzi jedynie sześcioletnia Szkoła Podstawowa w Lucieniu i Gimnazjum w Lucieniu w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Lucieniu
- pobierz

58. Uchwała Nr 221/XXXVI/2017 Rady Gminy Gostynin z dnia 31 października 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sierakówku, w skład którego wchodzi jedynie sześcioletnia Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sierakówku i Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sierakówku w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sierakówku
- pobierz

59. Uchwała Nr 222/XXXVI/2017 Rady Gminy Gostynin z dnia 31 października 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Marii Kownackiej w Sokołowe w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marii Kownackiej w Sokołowie
- pobierz

60. Uchwala Nr 223/XXXVI/2017 Rady Gminy Gostynin z dnia 31 października 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Solcu, w skład którego wchodzi jedynie sześcioletnia Szkoła Podstawowa im. Władysława Stanisława Reymonta w Solcu i Gimnazjum im. Władysława Stanisława Reymonta w Solcu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Władysława Stanisława Reymonta w Solcu
- pobierz

61. Uchwała Nr 224/XXXVI/2017 Rady Gminy Gostynin z dnia 31 października 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Teodorowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Teodorowie
- pobierz

62. Uchwała Nr 225/XXXVI/2017 Rady Gminy Gostynin z dnia 31 października 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Leona Kruczkowskiego w Zwoleniu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Leona Kruczkowskiego w Zwoleniu
- pobierz

63. Uchwała Nr 226/XXXVI/2017 Rady Gminy Gostynin z dnia 31 października 2017r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego z Miastem Gostynin dotyczącego budowy drogi publicznej na odcinku od ul. Kowalskiej do wsi Nagodów
- pobierz

64. Uchwała Nr 227/XXXVI/2017 Rady Gminy Gostynin z dnia 31 października 2017r. zmieniająca uchwałę nr 154/XXVII/2016 Rady Gminy Gostynin z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostynin
- pobierz
- objaśnienia
- załącznik nr 1
- załącznik nr 2

65. Uchwała Nr 228/XXXVI/2017 Rady Gminy Gostynin z dnia 31 października 2017r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Gostynin na rok 2017
- pobierz
- uzasadnienie
- załącznik nr 1
- załącznik nr 2
- załącznik nr 3
- załącznik nr 4
- załącznik nr 5
- załącznik nr 6
- załącznik nr 7

66. Uchwała Nr 229/XXXVII/2017 Rady gminy Gostynin z dnia 29 listopada 2017r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Białotarsku
- pobierz

67. Uchwała Nr 230/XXXVII/2017 Rady Gminy Gostynin z dnia 29 listopada 2017r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Gostynin
- pobierz

68. Uchwała Nr 231/XXXVII/2017 Rady Gminy Gostynin z dnia 29 listopada 2017r. w sprawie Programu Współpracy Gminy Gostynin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018
- pobierz
- załącznik nr 1

69. Uchwała Nr 232/XXXVII/2017 Rady Gminy Gostynin z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 101/XX/2008 Rady Gminy Gostynin z dnia 21 lipca 2008r. w sprawie przyjęcia "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z obiektów zlokalizowanych w Gminie Gostynin w latach 2008 - 2032"
- pobierz
- załącznik nr 1

70. Uchwała Nr 233/XXXVII/2017 Rady Gminy Gostynin z dnia 29 listopada 2017r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działek nr: 57/1 o pow. 0,03 ha i 57/3 o pow. 0,02 ha położonych na terenie wsi Gorzewo gm. Gostynin
- pobierz

71. Uchwała Nr 234/XXXVII/2017 Rady Gminy Gostynin z dnia 29 listopada 2017r w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie w użyczenie na okres 10 lat zabudowanej nieruchomości stanowiącej część działki nr 166/6 o pow. 0,5071 ha położonej na terenie wsi Rębów gm. Gostynin
- pobierz

72. Uchwała Nr 235/XXXVII/2017 Rady Gminy Gostynin z dnia 29 listopada 2017r. w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych w kadencji 2016-2019
- pobierz

73. Uchwała Nr 236/XXXVII/2017 Rady Gminy Gostynin z dnia 29 listopada 2017r. w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników
- pobierz

74. Uchwała Nr 237/XXXVII/2017 Rady Gminy Gostynin z dnia 29 listopada 2017r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 197/XXXII/2017 Rady Gminy Gostynin z dnia 31 maja 2017r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2017r.
- pobierz

75. Uchwała Nr 238/XXXVII/2017 Rady Gminy Gostynin z dnia 29 listopada 2017r w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018
- pobierz

76. Uchwała Nr 239/XXXVII/2017 Rady Gminy Gostynin z dnia 29 listopada 2017r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2018 obowiązujących na terenie Gminy Gostynin
- pobierz

77. Uchwała Nr 240/XXXVII/2017 Rady Gminy Gostynin z dnia 29 listopada 2017r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rak oraz zwolnień od tego podatku
- pobierz

78. Uchwała Nr 241/XXXVII/2017 Rady Gminy Gostynin z dnia 29 listopada 2017r. w sprawie określenia wzorów formularzy i deklaracji podatkowych obowiązujących na terenie Gminy Gostynin
- pobierz
- załącznik nr 1
- załącznik nr 2
- załącznik nr 3
- załącznik nr 4
- załącznik nr 5
- załącznik nr 6
- załącznik nr 7
- załącznik nr 8
- załącznik nr 9
- załącznik nr 10
- załącznik nr 11
- załącznik nr 12

79. Informacja w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna dla celów wymiaru podatku leśnego
- pobierz

80. Uchwała Nr 242/XXXVII/2017 Rady Gminy Gostynin z dnia 29 listopada 2017r. w sprawie zatwierdzenia taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę
- pobierz

81. Uchwała Nr 243/XXXVII/2017 Rady Gminy Gostynin z dnia 29 listopada 2017r. w sprawie zatwierdzenia taryfy na zbiorowe odprowadzanie ścieków
- pobierz

82. Uchwała Nr 244/XXXVII/2017 Rady Gminy Gostynin z dnia 29 listopada 2017r zmieniająca uchwałę nr 154/XXVII/2016 Rady Gminy Gostynin z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostynin
- pobierz
- objaśnienia
- załącznik nr 1
- załącznik nr 2

83. Uchwała Nr 245/XXXVII/2017 Rady Gminy Gostynin z dnia 29 listopada 2017r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Gostynin na rok 2017
- pobierz
- uzasadnienie
- załącznik nr 1
- załącznik nr 2
- załącznik nr 3
- załącznik nr 4
- załącznik nr 5

84. Uchwała Nr 246/XXXVIII/2017 Rady Gminy Gostynin z dnia 18 grudnia 2017r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostynin
- pobierz
- objaśnienia
- załącznik nr 1
- załącznik nr 2

85. Uchwała Nr 247/XXXVIII/2017 Rady Gminy Gostynin z dnia 18 grudnia 2017r. Uchwała Budżetowa Gminy Gostynin na rok 2018
- pobierz
- uzasadnienie
- załącznik nr 1
- załącznik nr 2
- załącznik nr 3
- załącznik nr 4
- załącznik nr 5
- załącznik nr 6
- załącznik nr 7
- załącznik nr 8
- załącznik nr 9
- załącznik nr 10

86. Uchwała Nr 248/XXXVIII/2017 Rady Gminy Gostynin z dnia 18 grudnia 2017r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych i ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym
- pobierz

87. Uchwała nr 249/XXXVIII/2017 Rady Gminy Gostynin z dnia 18 grudnia 2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ewid. 128/8 położonej we wsi Miałkówek, gmina Gostynin
- pobierz
- załącznik nr 1

88. Uchwała Nr 250/XXXVIII/2017 Rady Gminy Gostynin z dnia 18 grudnia 2017r. w sprawie wyboru sołtysa wsi Klusek oraz wyznaczenia terminu i przewodniczącego zebrania
- pobierz

89. Uchwała Nr 251/XXXVIII/2017 Rady Gminy Gostynin z dnia 18 grudnia 2017r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Gostynin na 2018 rok
- pobierz
- załącznik nr 1
- załącznik nr 2
- załącznik nr 3
- załącznik nr 4
- załącznik nr 5

90. Uchwała Nr 252/XXXVIII/2017 Rady Gminy Gostynin z dnia 18 grudnia 2017r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Gostynin na 2018 rok
- pobierz
- załącznik nr 1

91. Uchwała Nr 253/XXXIX/2017 Rady Gminy Gostynin z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018
- pobierz

92. Uchwała Nr 254/XXXIX/2017 Rady Gminy Gostynin z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018
- pobierz

93. Uchwała Nr 255/XXXIX/2017 Rady Gminy Gostynin z dnia 28 grudnia 2017r. zmieniająca uchwałę nr 154/XXVII/2016 Rady Gminy Gostynin z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostynin
- pobierz
- objaśnienia


94. Uchwała Nr 256/XXXIX/2017 Rady Gminy Gostynin z dnia 28 grudnia 2017r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Gostynin na rok 2017
- pobierz
- uzasadnienie
- załącznik nr 1
- załącznik nr 2
- załącznik nr 3
- załącznik nr 4
- załącznik nr 5
- załącznik nr 6
- załącznik nr 7

95. Uchwała Nr 257/XXXIX/2017 Rady Gminy Gostynin z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Gminy Gostynin niewygasających z upływem roku budżetowego 2017
- pobierz

 

 

 

  

 


 

Załączniki

164 pdf, 196 kB
165 pdf, 296 kB
166 pdf, 266 kB
167 pdf, 353 kB
168 pdf, 207 kB
169_17 pdf, 276 kB
załącznik pdf, 871 kB
170_17 pdf, 270 kB
171_17 pdf, 193 kB
172_17 pdf, 192 kB
173_17 pdf, 270 kB
174 pdf, 273 kB
175 docx, 15 kB
176 pdf, 213 kB
177 pdf, 204 kB
178 pdf, 204 kB
179 pdf, 197 kB
180 pdf, 287 kB
181 pdf, 273 kB
182 pdf, 267 kB
183 pdf, 269 kB
184 pdf, 341 kB
185 pdf, 341 kB
186 pdf, 341 kB
187_2017 pdf, 199 kB
188 pdf, 193 kB
189 pdf, 195 kB
190 pdf, 234 kB
191 pdf, 268 kB
192 pdf, 273 kB
193 pdf, 278 kB
194 pdf, 271 kB
195 pdf, 266 kB
196 pdf, 279 kB
197 pdf, 343 kB
198 pdf, 207 kB
199 pdf, 236 kB
200 pdf, 209 kB
201_2017 pdf, 688 kB
202_17 pdf, 207 kB
203_17 pdf, 202 kB
204_17 pdf, 203 kB
205_17 pdf, 272 kB
206_17 pdf, 343 kB
207_17 pdf, 385 kB
207_2017 pdf, 379 kB
208_17 pdf, 323 kB
209_17 pdf, 197 kB
210_17 pdf, 311 kB
211_17 pdf, 315 kB
212_17 pdf, 271 kB
213_17 pdf, 273 kB
214_17 pdf, 315 kB
215_17 pdf, 316 kB
216_17 pdf, 373 kB
217_17 pdf, 216 kB
218_17 pdf, 199 kB
219_17 pdf, 200 kB
220_17 pdf, 199 kB
221_17 pdf, 200 kB
222_17 pdf, 196 kB
223_17 pdf, 199 kB
224_17 pdf, 196 kB
225_17 pdf, 197 kB
226_17 pdf, 270 kB
227_17 pdf, 267 kB
228_17 pdf, 273 kB
229_17 pdf, 315 kB
230_17 pdf, 193 kB
231_17 pdf, 193 kB
232_17 pdf, 199 kB
233_17 pdf, 199 kB
234_17 pdf, 197 kB
235_17 pdf, 197 kB
236_17 pdf, 203 kB
237_17 pdf, 259 kB
238_17 pdf, 276 kB
239_17 pdf, 210 kB
240_17 pdf, 313 kB
241_17 pdf, 207 kB
242_17 pdf, 199 kB
243_17 pdf, 201 kB
244_17 pdf, 266 kB
245_17 pdf, 277 kB
246_17 pdf, 267 kB
247_17 pdf, 280 kB
248_17 pdf, 203 kB
249_17 pdf, 269 kB
250_17 pdf, 200 kB
250_2017 pdf, 200 kB
251_17 pdf, 189 kB
252_17 pdf, 189 kB
253_17 pdf, 310 kB
253_2017 pdf, 295 kB
254_17 pdf, 325 kB
254_2017 pdf, 307 kB
255_17 pdf, 266 kB
uzasadnienie pdf, 280 kB
257_17 pdf, 421 kB

Powiadom znajomego