W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Gostynin

ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
pow. gostyniński
woj. mazowieckie

tel.: +48 24 236 07 50
fax: +48 24 236 07 69

ePUAP: /nu6a6ae677/skrytka
e-mail: ug@gminagostynin.pl
Strona internetowa: www.gminagostynin.pl

NIP URZĘDU: 971-02-95-009
REGON URZĘDU: 610022854
NIP GMINY: 971-065-94-40

Powrót

2018 r.

Zarządzenie Nr 1/2018 Wójta Gminy Gostynin z dnia 11 stycznia 2018r. w sprawie: określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Gostynin

Uchylone
- pobierz

Zarządzenie Nr 2/2018 Wójta Gminy Gostynin z dnia 11 stycznia 2018r. w sprawie zmiany regulaminu przyznawania dotacji na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych ze środków z budżetu Gminy Gostynin
- pobierz

Zarządzenie Nr 3/2018 Wójta Gminy Gostynin z dnia 12 stycznia 2018r. w sprawie: powołania komisji przetargowej
- pobierz

Zarządzenie Nr 4/2018 Wójta Gminy Gostynin z dnia 30 stycznia 2018r. w sprawie: dostosowania planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy Gostynin, planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2018 rok
- pobierz
- załącznik nr 1

Zarządzenie Nr 5/2018 Wójta Gminy Gostynin z dnia 31 stycznia 2018r. w sprawie: odwołania obowiązków Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem
- pobierz

Zarządzenie Nr 6/2018 Wójta Gminy Gostynin z dnia 31 stycznia 2018r. w sprawie: powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem
- pobierz

Zarządzenie Nr 7/2018 Wójta Gminy Gostynin z dnia 1 lutego 2018r. w sprawie: sprzedaży samochodu służbowego marki SKODA OCTAVIA Classic MINT 1,6
- pobierz

Zarządzenie Nr 8/2018 Wójta Gminy Gostynin z dnia 5 lutego 2018r. w sprawie: powołania Komisji opiniującej wnioski sołectw w sprawie przeznaczenia środków funduszu sołeckiego
- pobierz
- załącznik nr 1

Zarządzenie Nr 9/2018 Wójta Gminy Gostynin z dnia 5 lutego 2018r. w sprawie: planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli w 2018 roku, specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz zasad dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Gostynin
- pobierz
- załącznik nr 1
- załącznik nr 2
- załącznik nr 1 do zasad dofinansowania

Zarządzenie Nr 10/2018 Wójta Gminy Gostynin z dnia 06 lutego 2018r. w sprawie: powołania komisji przetargowej
- pobierz

Zarządzenie Nr 11/2018 Wójta Gminy Gostynin z dnia 16 lutego 2018r. w sprawie: powołania komisji przetargowej
- pobierz

Zarządzenie Nr 12/2018 Wójta Gminy Gostynin z dnia 21 lutego 2018r. w sprawie: wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
- pobierz
- załącznik nr 1
- załącznik nr 2
- załącznik nr 3

Zarządzenie Nr 13 z dnia 23 lutego 2018r. Wójta Gminy Gostynin w sprawie: rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości stanowiącej działki nr 107/1, 107/2, 108/1 i 108/2 o łącznej powierzchni 0,2113 ha położonej na terenie wsi Marianów Lucieński gm. Gostynin
- pobierz

Zarządzenie Nr 14/2018 Wójta Gminy Gostynin z dnia 26 lutego 2018r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2018 roku  
- pobierz
- załącznik

Zarządzenie Nr 15/2018 Wójta Gminy Gostynin z dnia 26 lutego 2018r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na wsparcie zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2018 roku  
- pobierz
- załącznik
- załącznik nr 1 do regulaminu
- załącznik nr 2 do regulaminu

Zarządzenie Nr 16/2018 Wójta Gminy Gostynin z dnia 1 marca 2018r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Gostynin Centralnego Rejestru Umów
- pobierz
- załącznik nr 1
- załącznik nr 2
- załącznik nr 3

Zarządzenie Nr 18/2018 Wójta Gminy Gostynin z dnia 06 marca 2018r. w sprawie: powołania komisji przetargowej
- pobierz

Zarządzenie Nr 19/2018 Wójta Gminy Gostynin z dnia 13 marca 2018r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu sportu na terenie Gminy Gostynin w roku 2018
- pobierz
- załącznik
- załącznik nr 1 do Regulaminu
- załącznik nr 2 do Regulaminu
- załącznik nr 3 do Regulaminu
- załącznik nr 4 do Regulaminu
- załącznik nr 5 do Regulaminu

Zarządzenie Nr 20/2018 Wójta Gminy Gostynin z dnia 13 marca 2018r. w sprawie: regulaminu przyznawania punktów wnioskom składanym w otwartych konkursach ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu sportu w roku 2018
- pobierz
- załącznik

Zarządzenie Nr 21/2018 Wójta Gminy Gostynin z dnia 13 marca 2018r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu sportu na terenie Gminy Gostynin w roku 2018
- pobierz
- załącznik

Zarządzenie Nr 22/2018 Wójta Gminy Gostynin z dnia 13 marca 2018r. w sprawie: powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu sportu na terenie Gminy Gostynin w roku 2018
- pobierz

Zarządzenie Nr 23/2018 Wójta Gminy Gostynin z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu sportu na terenie gminy Gostynin w roku 2018
- pobierz
- załącznik

Zarządzenie Nr  24/2018 Wójta Gminy Gostynin z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2018 r.
- pobierz
- załącznik

Zarządzenie Nr  25/2018 Wójta Gminy Gostynin z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie: przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2017 rok
- pobierz
- sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy
- załącznik do sprawozdania nr 1
- załącznik do sprawozdania nr 2
- załącznik do sprawozdania nr 3
- załącznik do sprawozdania nr 4
- załącznik do sprawozdania nr 5
- załącznik do sprawozdania nr 6
- załącznik do sprawozdania nr 7
- załącznik do sprawozdania nr 8
- załącznik do sprawozdania nr 9
- załącznik do sprawozdania nr 10
- sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Gostyninie z/s w Solcu
- sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury Gminnego Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin
- informacja o stanie mienia Gminy Gostynin 2017r.

Zarządzenie Nr  26/2018 Wójta Gminy Gostynin z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok
- pobierz
- załącznik nr 1
- załącznik nr 2
- załącznik nr 3
- załącznik nr 4
- uzasadnienie

Zarządzenie Nr 27/2018 Wójta Gminy Gostynin z dnia 30 marca 2018r. w sprawie: dostosowania planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy Gostynin, planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2018 rok
- pobierz
- załącznik nr 1
- załącznik nr 2
- załącznik nr 3
- załącznik nr 4

Zarządzenie Nr  29/2018 Wójta Gminy Gostynin z dnia 09 kwietnia 2018 r. w sprawie: ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, jak również kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, a także liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria przy rekrutacji do punktów przedszkolnych, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gostynin na rok szkolny 2018/2019
- pobierz
- załącznik nr 1
- załącznik nr 2
- załącznik nr 3

Zarządzenie Nr  30/2018 Wójta Gminy Gostynin z dnia 09 kwietnia 2018 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 57/2017 Wójta Gminy Gostynin z dnia 17.08.2017r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku funkcyjnego i dodatku mieszkaniowego przysługującego od 01 września 2017r. do 31 sierpnia 2018r. nauczycielom zatrudnionym w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Gostynin
- pobierz

Zarządzenie Nr  31/2018 Wójta Gminy Gostynin z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 72 Wójta Gminy Gostynin z dnia 26.09.2016 r. w sprawie wyznaczenia siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych na terenie Gminy Gostynin
- pobierz

Zarządzenie Nr  32/2018 Wójta Gminy Gostynin z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok
- pobierz
- załącznik nr 1
- załącznik nr 2
- załącznik nr 3

Zarządzenie Nr  33/2018 Wójta Gminy Gostynin z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie wdrożenia w szkołach prowadzonych przez Gminę Gostynin systemu pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym
- pobierz
- załącznik nr 1
- załącznik nr 2
- załącznik nr 3
- załącznik nr 4
- załącznik nr 5
- lista wypłat
- liczba stypendiów
Zarządzenie Nr 34/2018 Wójta Gminy Gostynin z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Gostynin
- pobierz
- załącznik nr 1

Zarządzenie Nr  35/2018 Wójta Gminy Gostynin z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert w zakresie zadań publicznych Gminy Gostynin w zakresie zadań publicznych dotyczących porządku i bezpieczeństwa publicznego
- pobierz
- załącznik nr 1

Zarządzenie Nr  36 Wójta Gminy Gostynin z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej
- pobierz
Zarządzenie Nr  37/2018 Wójta Gminy Gostynin z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok
- pobierz
- załącznik nr 1
- załącznik nr 2
- uzasadnienie do zarządzenia
Zarządzenie Nr 38/2018 Wójta Gminy Gostynin z dnia 30 maja 2018r. w sprawie: dostosowania planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy Gostynin, planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2018 rok
- pobierz
- załącznik nr 1
- załącznik nr 2
- załącznik nr 3
- załącznik nr 4
Zarządzenie Nr  39 Wójta Gminy Gostynin z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości stanowiącej działkę nr 45/2 o powierzchni 0.7862 ha położoną na terenie wsi Podgórze gm. Gostynin
- pobierz
Zarządzenie Nr  40 Wójta Gminy Gostynin z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji weryfikującej wnioski złożone przez szkoły podstawowe pod względem zgodności działań z zakresem zadania, kompletności i prawidłowości danych w nich zawartych w ramach projektu "Godność. Wolność. Niepodległość" z Ministerstwa Edukacji Narodowej
- pobierz
Zarządzenie Nr 41 Wójta Gminy Gostynin z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej
- pobierz
 Zarządzenie Nr 42 Wójta Gminy Gostynin z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości stanowiącej działkę nr 171/19 o powierzchni 0,1332 ha położoną na terenie wsi Zwoleń gm. Gostynin
- pobierz
Zarządzenie Nr 43/2018 Wójta Gminy Gostynin z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert w zakresie zadań publicznych Gminy Gostynin dotyczące porządku i bezpieczeństwa publicznego
- pobierz
- załącznik nr 1
Zarządzenie Nr 44 Wójta Gminy Gostynin z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji odbiorowej
- pobierz
Zarządzenie Nr 45/2018 Wójta Gminy Gostynin z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie do prowadzenia postępowań w sprawach, o świadczenia z programu "Dobry start", a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji, oraz przekazywania informacji, o której mowa w § 10 ust. 6 programu "Dobry start"
- pobierz
Zarządzenie Nr 46/2018 Wójta Gminy Gostynin z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok
- pobierz
- załącznik nr 1
- załącznik nr 2
- załącznik nr 3
- uzasadnienie
Zarządzenie Nr 47/2018 Wójta Gminy Gostynin z dnia 29 czerwca 2018 r. zmieniające uchwałę nr 246/XXXVIII/2017 Rady Gminy Gostynin z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostynin
- pobierz
- załącznik nr 1
- objaśnienia
Zarządzenie Nr 48/2018 Wójta Gminy Gostynin z dnia 29 czerwca 2018r. w sprawie: dostosowania planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy Gostynin, planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2018 rok
- pobierz
- załącznik nr 1
- załącznik nr 2
- załącznik nr 3
- załącznik nr 4
Zarządzenie Nr 49 Wójta Gminy Gostynin z dnia 02 lipca 2018 r. w sprawie powołania składu komisji przetargowej
- pobierz
Zarządzenie Nr 50/2018 Wójta Gminy Gostynin z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Gostynin
- pobierz
Zarządzenie Nr 51/2018 Wójta Gminy Gostynin z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 45/2018 Wójta Gminy Gostynin z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie do prowadzenia postępowań w sprawach, o świadczenia z programu "Dobry start", a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji, oraz przekazywania informacji, o której mowa w § 10 ust. 6 programu "Dobry start"
- pobierz
Zarządzenie Nr 52 Wójta Gminy Gostynin z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie: powołania składu komisji przetargowej
- pobierz
Zarządzenie Nr 53 Wójta Gminy Gostynin z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie utworzenia Punktu Kontaktowego Wsparcia Państwa - Gospodarza (HNS) i określenia zasad jego funkcjonowania
- pobierz
- załącznik nr 1
Zarządzenie Nr 54 Wójta Gminy Gostynin z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej
- pobierz
Zarządzenie Nr 55 Wójta Gminy Gostynin z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie: rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości stanowiącej działkę nr 156/1 o powierzchni 0,15 ha położoną na terenie wsi Dąbrówka gm. Gostynin
- pobierz
Zarządzenie Nr 56/2018 Wójta Gminy Gostynin z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok
- pobierz
Zarządzenie Nr 57/2018 Wójta Gminy Gostynin z dnia 31 lipca 2018r. w sprawie: dostosowania planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy Gostynin, planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2018 rok
- pobierz
- załącznik nr 1
- załącznik nr 2
- załącznik nr 3
- załącznik nr 4
Zarządzenie Nr 58/2018 Wójta Gminy Gostynin z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie: przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Zwoleniu
- pobierz
Zarządzenie Nr 59/2018 Wójta Gminy Gostynin z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie skrócenia czasu pracy na okres upałów
- pobierz

 Zarządzenie Nr 60/2018 Wójta Gminy Gostynin z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
- pobierz
- załącznik nr 1
- załącznik nr 2
 Zarządzenie Nr 61/2018 Wójta Gminy Gostynin z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
- pobierz
- załącznik nr 1
- załącznik nr 2
 Zarządzenie Nr 63/2018 Wójta Gminy Gostynin z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie skrócenia czasu pracy na okres upałów
- pobierz
Zarządzenie Nr 64/2018 Wójta Gminy Gostynin z dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie odwołania skrócenia czasu pracy na okres upałów
- pobierz
Zarządzenie Nr 65/2018 Wójta Gminy Gostynin z dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym - stypendium szkolnego oraz zasiłku szkolnego
- pobierz
- załącznik nr 1
- załącznik nr 2
Zarządzenie Nr 66/2018 Wójta Gminy Gostynin z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie skrócenia czasu pracy na okres upałów
- pobierz
Zarządzenie Nr 67 Wójta Gminy Gostynin z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji odbiorowej
- pobierz
Zarządzenie Nr 68/2018 Wójta Gminy Gostynin z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok
- pobierz
Zarządzenie Nr 69 Wójta Gminy Gostynin z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie: zmiany Zarządzenie Nr 54 Wójta Gminy Gostynin z dnia 20.07.2018R. w sprawie powołania komisji przetargowej
- pobierz
Zarządzenie Nr 70 Wójta Gminy Gostynin z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie: zmiany Zarządzenie Nr 36 Wójta Gminy Gostynin z dnia 30.05.2018r. w sprawie powołania komisji przetargowej
- pobierz
Zarządzenie Nr 71/2018 Wójta Gminy Gostynin z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie: powołania komisji odbiorowej
- pobierz
Zarządzenie Nr 72 Wójta Gminy Gostynin z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej
- pobierz
Zarządzenie Nr 73/2018 Wójta Gminy Gostynin z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym informacji o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2018 roku
- pobierz
Zarządzenie Nr 74/2018 Wójta Gminy Gostynin z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie: ustalenia wysokości dodatku funkcyjnego i dodatku mieszkaniowego przysługującego od 01 września 2018r. do 31 sierpnia 2019r. nauczycielom zatrudnionym w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Gostynin
- pobierz
Zarządzenie Nr 75/2018 Wójta Gminy Gostynin z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie: ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego przysługującego od 01 września 2018r. do 30 czerwca 2019r. nauczycielom zatrudnionym w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Gostynin
- pobierz
Zarządzenie Nr 76/2018 Wójta Gminy Gostynin z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Gostynin
- pobierz

Zarządzenie Nr 77/2018 Wójta Gminy Gostynin z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok
- pobierz
- załącznik nr 1
- załącznik nr 2
- załącznik nr 3
- załącznik nr 4
Zarządzenie Nr 78/2018 Wójta Gminy Gostynin z dnia 31 sierpnia 2018r. w sprawie: dostosowania planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy Gostynin, planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2018 rok
- pobierz
- załącznik nr 1
- załącznik nr 2
- załącznik nr 3
- załącznik nr 4
Zarządzenie Nr 79/2018 Wójta Gminy Gostynin z dnia 04 września 2018 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Gostynin z dnia 30.05.2018r. w sprawie powołania komisji przetargowej
- pobierz

Zarządzenie Nr 80 Wójta Gminy Gostynin z dnia 20 września 2018 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości stanowiącej działkę nr 113/3 o powierzchni 0,18 ha położoną na terenie wsi Gorzewo gm. Gostynin
Zarządzenie Nr 81 Wójta Gminy Gostynin z dnia 21 września 2018 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości stanowiącej działkę nr 154/3 o powierzchni 0,6900 ha i nr 154/4 o powierzchni 0,1393 ha położoną na terenie wsi Rumunki gm. Gostynin
- pobierz
Zarządzenie Nr 82/2018 Wójta Gminy Gostynin z dnia 26 września 2018 r. w sprawie odwołania Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Gostyninie z s. w Solcu
- pobierz

Zarządzenie Nr 83/2018 Wójta Gminy Gostynin z dnia 26 września 2018 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Gostyninie z s. w Solcu
- pobierz
Zarządzenie Nr 84/2018 Wójta Gminy Gostynin z dnia 28 września 2018r. w sprawie: dostosowania planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy Gostynin, planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2018 rok
- pobierz
- załącznik nr 1
- załącznik nr 2
- załącznik nr 3
- załącznik nr 4
Zarządzenie Nr 84a/2018 Wójta Gminy Gostynin z dnia 28 września 2018r. w sprawie wskazania osoby na stanowisko pełnomocnika do spraw informatyki Gminnej Komisji Wyborczej w Gostyninie oraz powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
- pobierz
Zarządzenie Nr 85 Wójta Gminy Gostynin z dnia 5 października 2018 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej
- pobierz

Zarządzenie Nr 86/2018 Wójta Gminy Gostynin z dnia 17 października 2018r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 83/2018 Wójta Gminy Gostynin z dnia 26 września 2018 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Gostyninie z s. w Solcu
- pobierz
Zarządzenie Nr 87/2018 Wójta Gminy Gostynin z dnia 19 października 2018 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok
- pobierz
- załącznik nr 1
- załącznik nr 2
- załącznik nr 3
- uzasadnienie
Zarządzenie Nr 88/2018 Wójta Gminy Gostynin z dnia 24 października 2018 r. w sprawie umorzenia zaległego czynszu za najem lokalu mieszkalnego
- pobierz

Zarządzenie Nr 89/2018 Wójta Gminy Gostynin z dnia 24 października 2018 r. w sprawie umorzenia odsetek od zaległego czynszu za najem lokalu mieszkalnego
- pobierz
Zarządzenie Nr 90/2018 Wójta Gminy Gostynin z dnia 24 października 2018 r. w sprawie miany Zarządzenia Nr 83/2018 Wójta Gminy Gostynin z dnia 26 września 2018 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Gostyninie z s. w Solcu
- pobierz

Zarządzenie Nr 91/2018 Wójta Gminy Gostynin z dnia 26 października 2018 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu ofert na powierzenie zadań w roku 2018 z zakresu zdrowia publicznego określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach celu operacyjnego nr 2 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi i powołania Komisji Konkursowej
- pobierz
Zarządzenie Nr 92/2018 Wójta Gminy Gostynin z dnia 26 października 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia Zarządzenie Nr 9/2018 Wójta Gminy Gostynin z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie: planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli w 2018 roku, specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz zasad dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Gostynin
- pobierz
- załącznik nr 1
Zarządzenie Nr 93/2018 Wójta Gminy Gostynin z dnia 31 października 2018 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok
- pobierz
Zarządzenie Nr 95/2018 Wójta Gminy Gostynin z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie: powołania Komisji do spraw stypendium gminy Gostynin dla najzdolniejszych uczniów
- pobierz

Zarządzenie Nr 96/2018 Wójta Gminy Gostynin z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie: projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz projektu Uchwały Budżetowej na 2019 rok
- pobierz
- załącznik nr 1
- załącznik nr 2
- załącznik nr 3
- załącznik nr 4
- załącznik nr 5
- załącznik nr 6
- załącznik nr 7
- załącznik nr 8
- załącznik nr 9
- załącznik nr 10
- uzasadnienie do projektu Uchwały Budżetowej Gminy Gostynin na 2019rok
- objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gostynin na lata 2019-2028
Zarządzenie Nr 97/2018 Wójta Gminy Gostynin z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie: określenia stawek czynszu za lokale mieszkaniowe
- pobierz
Zarządzenie Nr 98/2018 Wójta Gminy Gostynin z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie: ogłoszenia ostatecznych wyników w konkursie  ofert na powierzenie zadań w roku 2018 z zakresu zdrowia publicznego określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach celu operacyjnego nr 2 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi
- pobierz
Zarządzenie Nr 99/2018 Wójta Gminy Gostynin z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej
- pobierz
Zarządzenie Nr 100/2018 Wójta Gminy Gostynin z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej
- pobierz
Zarządzenie Nr 101/2018 Wójta Gminy Gostynin z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Gostyninie zs. w Solcu
- pobierz
Zarządzenie Nr 102/2018 Wójta Gminy Gostynin z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok
- pobierz
Zarządzenie Nr 104/2018 Wójta Gminy Gostynin z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia Zarządzenie Nr 92/2018 Wójta Gminy Gostynin z dnia 26 października 2018 r. w sprawie: planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli w 2018 roku, specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz zasad dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Gostynin
- pobierz
Zarządzenie Nr 105/2018 Wójta Gminy Gostynin z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Zespołu zadaniowego ds. opracowania i monitorowania realizacji"Gminnego programu wspierania rodziny na lata 2018-2021".
- pobierz
Zarządzenie Nr 106/2018 Wójta Gminy Gostynin z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie: powołania komisji odbiorowej.
- pobierz
Zarządzenie Nr 107/2018 Wójta Gminy Gostynin z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Gostynin
- pobierz
Zarządzenie Nr 107a/2018 Wójta Gminy Gostynin z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu prowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze: podinspektor ds. kadrowych i organizacyjnych
- pobierz
- załącznik

Zarządzenie Nr 108/2018 Wójta Gminy Gostynin z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie upoważnienia do realizacji zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny oraz wydawania decyzji administracyjnych w przypadku odmowy wydania Karty Dużej Rodziny
- pobierz
Zarządzenie Nr 109/2018 Wójta Gminy Gostynin z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze: kierownik Referatu Geodezji, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa
- pobierz
Zarządzenie Nr 110/2018 Wójta Gminy Gostynin z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie określenia stawek czynszu za garaże oraz lokale użytkowe w budynku użytkowym w Lucieniu oraz budynku medyczno-mieszkalnym w Józefkowie
- pobierz


Zarządzenie Nr 111/2018 Wójta Gminy Gostynin z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem
- pobierz
Zarządzenie Nr 112/2018 Wójta Gminy Gostynin z dnia 31 grudnia 2018 r. zmieniające uchwałę nr 246/XXXVIII/2017 Rady Gminy Gostynin z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostynin
- pobierz
- załącznik nr 1
Zarządzenie Nr 113/2018 Wójta Gminy Gostynin z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok
- pobierz
Zarządzenie Nr 114/2018 Wójta Gminy Gostynin z dnia 31 grudnia 2018 r. zmieniające uchwałę nr 246/XXXVIII/2017 Rady Gminy Gostynin z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostynin
- pobierz

Załączniki

załącznik pdf, 1.58 MB
załącznik pdf, 117 kB
załącznik pdf, 293 kB
załącznik pdf, 1.05 MB
załącznik pdf, 209 kB
załącznik pdf, 157 kB
załącznik pdf, 4.8 MB
uzasadnienie pdf, 1.28 MB
uzasadnienie pdf, 1.31 MB
uzasadnienie pdf, 1.71 MB
załącznik pdf, 939 kB

Powiadom znajomego