W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Gostynin

ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
pow. gostyniński
woj. mazowieckie

tel.: +48 24 236 07 50
fax: +48 24 236 07 69

ePUAP: /nu6a6ae677/skrytka
e-mail: ug@gminagostynin.pl
Strona internetowa: www.gminagostynin.pl

NIP URZĘDU: 971-02-95-009
REGON URZĘDU: 610022854
NIP GMINY: 971-065-94-40

Powrót

2017 r.

Zarządzenie Nr 1 Wójta Gminy Gostynin z dnia 11 stycznia 2017r. w sprawie: przeznaczenia do wynajęcia lokalu użytkowego
- pobierz
- załącznik nr 1

Zarządzenie Nr 2/2017 Wójta Gminy Gostynin z dnia 13 stycznia 2017r. w sprawie: powołanie komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Geodezji, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa
- pobierz

Zarządzenie Nr 3/2017 Wójta Gminy Gostynin z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 113 Wójta Gminy Gostynin z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie zasad delegowania oraz rozliczania kosztów podróży krajowych pracowników Urzędu Gminy Gostynin
- pobierz

Zarządzenie Nr 4 Wójta Gminy Gostynin z dnia 26 stycznia 2017r. w sprawie: rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości stanowiącej działkę nr 171/37 o powierzchni 0,1550 ha położoną na terenie wsi Zwoleń gm. Gostynin
- pobierz

Zarządzenie Nr 5/2017 Wójta Gminy Gostynin z dnia 27 stycznia 2017r. w sprawie: planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli w 2017 roku, specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz zasad dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Gostynin
- pobierz

Zarządzenie Nr 6/2017 Wójta Gminy Gostynin z dnia 27 stycznia 2017r. w sprawie: regulaminu przyznawania punktów wnioskom składanym w otwartych konkursach ofert o wsparcie realizacji zadań z zakresu sportu w 2017 roku
- pobierz

Zarządzenie Nr 7/2017 Wójta Gminy Gostynin z dnia 31 stycznia 2017r. w sprawie planu kontroli wewnętrznych na rok 2017
- pobierz
- załącznik

Zarządzenie Nr 7a/2017 Wójta Gminy Gostynin z dnia 31 stycznia 2017r. w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 5/2017 Wójta Gminy Gostynin dotyczącego planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli w 2017 roku, specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz zasad dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Gostynin
- pobierz

Zarządzenie Nr 9/2017 Wójta Gminy Gostynin z dnia 21 lutego 2017r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 64/2016 Wójta Gminy Gostynin z dnia 24.08.2016r. dotyczącego ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego przysługującego od 01 września 2016r. do 30 czerwca 2017r. nauczycielom zatrudnionym w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Gostynin
- pobierz

Zarządzenie Nr 10/2017 Wójta Gminy Gostynin z dnia 23 lutego 2017r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu sportu na terenie Gminy Gostynin w roku 2017
- pobierz

Zarządzenie Nr 11/2017 Wójta Gminy Gostynin z dnia 23 lutego 2017r. w sprawie: powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu sportu na terenie Gminy Gostynin w roku 2017
- pobierz

Zarządzenie Nr 12/2017 Wójta Gminy Gostynin z dnia 28 lutego 2017r. w sprawie: dostosowania planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy Gostynin, planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2017 rok
- pobierz
- załącznik nr 1
- załącznik nr 2
- załącznik nr 3
- załącznik nr 4
- załącznik nr 5

Zarządzenie Nr 13/2017 Wójta Gminy Gostynin z dnia 3 marca 2017r. w sprawie umorzenia zaległego czynszu za najem lokalu mieszkalnego
- pobierz

Zarządzenie Nr 14/2017 Wójta Gminy Gostynin z dnia 3 marca 2017r. w sprawie umorzenia zaległego czynszu za najem lokalu mieszkalnego
- pobierz

Zarządzenie Nr 15/2017 Wójta Gminy Gostynin z dnia 10 marca 2017r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu sportu na terenie gminy Gostynin w roku 2017
- pobierz

Zarządzenie Nr 16/2017 Wójta Gminy Gostynin z dnia 10 marca 2017r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na wsparcie zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2017 r. oraz regulaminu przyznawania ofertom punktów
- pobierz
- załącznik nr 1
- załącznik nr 2

Zarządzenie Nr 17/2017 Wójta Gminy Gostynin z dnia 10 marca 2017r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2017 r.
- pobierz
- załącznik nr 1

Zarządzenie Nr 18/2017 Wójta Gminy Gostynin z dnia 10 marca 2017r. w sprawie: zmiany składu osobowego Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
- pobierz

Zarządzenie Nr 19 Wójta Gminy Gostynin z dnia 14 marca 2017r. w sprawie: powołania komisji przetargowej
- pobierz

Zarządzenie Nr 20 Wójta Gminy Gostynin z dnia 20 marca 2017r. w sprawie: powołania komisji przetargowej
- pobierz

Zarządzenie Nr 21/2017 Wójta Gminy Gostynin z dnia 30 marca 2017r. w sprawie: przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2016 rok
- pobierz
- załącznik nr 1
- załącznik nr 2
- załącznik nr 3
- załącznik nr 4
- załącznik nr 5
- załącznik nr 6
- załącznik nr 7
- załącznik nr 8
- załącznik nr 9
- załącznik nr 10
- załącznik nr 11
- Sprawozdanie roczne z przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem za rok 2016 .
- Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Gostyninie z/s w Solcu .
- Informacje o stanie mienia .

Zarządzenie Nr 22 Wójta Gminy Gostynin z dnia 31 marca 2017r. w sprawie: powołania komisji przetargowej
- pobierz

Zarządzenie Nr 23/2017 Wójta Gminy Gostynin z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości projektu pn. "Termomodernizacja budynków szkół w miejscowościach: Sierakówek, Lucień, Emilianów, Solec w ramach projektu: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin Związku Gmin Regionu Płockiego" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV "Przejście na gospodarkę niskoemisyjną" Działanie 4.2 "Efektywność energetyczna" - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020
- pobierz
- załącznik nr 1

Zarządzenie Nr 24/2017 Wójta Gminy Gostynin z dnia 31 marca 2017r. w sprawie: dostosowania planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy Gostynin, planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2017 rok
- pobierz
- załącznik nr 1

Zarządzenie Nr 25/2017 Wójta Gminy Gostynin z dnia 04 kwietnia 2017r. w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 65/2016 Wójta Gminy Gostynin z dnia 24.08.2016r. dotyczącego ustalenia wysokości dodatku funkcyjnego i dodatku mieszkaniowego przysługującego od 01 września 2016r. do 31 sierpnia 2017r. nauczycielom zatrudnionym w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Gostynin
- pobierz

Zarządzenie Nr 26 Wójta Gminy Gostynin z dnia 05 kwietnia 2017r. w sprawie powołania komisji przetargowej
- pobierz

Zarządzenie Nr 27/2017 Wójta Gminy Gostynin z dnia 05 kwietnia 2017r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 16/2017 r. z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na wsparcie zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2017 r. oraz regulaminu przyznawania ofertom punktów
- pobierz

Zarządzenie Nr 28/2017 Wójta Gminy Gostynin z dnia 06 kwietnia 2017r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2017 r.
- pobierz
- załącznik nr 1

Zarządzenie Nr 29 Wójta Gminy Gostynin z dnia 13 kwietnia 2017r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości stanowiącej działkę nr 58/2 o powierzchni 0,2000 ha położoną na terenie wsi Mysłownia Nowa gm. Gostynin
- pobierz

Zarządzenie Nr 30/2017 Wójta Gminy Gostynin z dnia 14 kwietnia 2017r. w sprawie: ustalenia terminów prowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, jak również kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, a także liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria przy rekrutacji do punktów przedszkolnych, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gostynin na rok szkolny 2017/2018
- pobierz

Zarządzenie Nr 31/2017 Wójta Gminy Gostynin z dnia 14 kwietnia 2017r. w sprawie: powołania Komisji do brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby wydawania dowodów osobistych
- pobierz

Zarządzenie Nr 32/2017 Wójta Gminy Gostynin z dnia 28 kwietnia 2017r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok
- pobierz

Zarządzenie Nr 33/2017 Wójta Gminy Gostynin z dnia 28 kwietnia 2017r. w sprawie: dostosowania planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy Gostynin, planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2017 rok
- pobierz
- załącznik nr 1
- załącznik nr 2
- załącznik nr 3
- załącznik nr 4

Zarządzenie Nr 34/2017 Wójta Gminy Gostynin z dnia 12 maja 2017r. w sprawie: wdrożenia w szkołach prowadzonych przez Gminę Gostynin systemu pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym
- pobierz
- załącznik nr 1
- załącznik nr 2
- załącznik nr 3
- załącznik nr 4

Zarządzenie Nr 35 Wójta Gminy Gostynin z dnia 18 maja 2017r. w sprawie: rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości stanowiącej działkę nr 73/11 o powierzchni 0,1552 ha położoną na terenie wsi Gorzewo gm. Gostynin
- pobierz

Zarządzenie Nr 36 Wójta Gminy Gostynin z dnia 18 maja 2017r. w sprawie: powołania komisji przetargowej
- pobierz

Zarządzenie Nr 37 Wójta Gminy Gostynin z dnia 16 czerwca 2017r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 36 Wójta Gminy Gostynin z dnia 18.05.2017r. w sprawie powołania składu komisji przetargowej
- pobierz

Zarządzenie Nr 38 Wójta Gminy Gostynin z dnia 23 czerwca 2017r. w sprawie: powołania składu komisji przetargowej
- pobierz

Zarządzenie Nr 39 Wójta Gminy Gostynin z dnia 26 czerwca 2017r. w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 20 Wójta Gminy Gostynin z dnia 20 marca 2017r. w sprawie: powołania komisji przetargowej
- pobierz

Zarządzenie Nr 40 Wójta Gminy Gostynin z dnia 26 czerwca 2017r. w sprawie: ogłoszenia konkurs ofert w roku 2017 z zakresu zdrowia publicznego określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach celu operacyjnego nr 2 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi i powołania Komisji Konkursowej.
- pobierz
- załącznik nr 1
- załącznik nr 2
- załącznik nr 3
- załącznik do ogłoszenia

Zarządzenie Nr 41 Wójta Gminy Gostynin z dnia 30 czerwca 2017r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok
- pobierz
- załącznik nr 1
- załącznik nr 2
- załącznik nr 3

Zarządzenie Nr 42/2017 Wójta Gminy Gostynin z dnia 30 czerwca 2017r. w sprawie: dostosowania planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy Gostynin, planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2017 rok
- pobierz
- załącznik nr 1
- załącznik nr 2
- załącznik nr 3
- załącznik nr 4

Zarządzenie Nr 43 Wójta Gminy Gostynin z dnia 04 lipca 2017r. w sprawie: ogłoszenia konkursu ofert w zakresie zadań własnych gminy dotyczące porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego.
- pobierz
- załącznik nr 1

Zarządzenie Nr 44/2017 Wójta Gminy Gostynin z dnia 26 lipca 2017r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert w zakresie zadań własnych gminy dotyczące porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego
- pobierz
- załącznik nr 1

Zarządzenie Nr 45 Wójta Gminy Gostynin z dnia 27 lipca 2017r. w sprawie: odwołania Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Tradycji Wsi w Białem
- pobierz

Zarządzenie Nr 46 Wójta Gminy Gostynin z dnia 27 lipca 2017r. w sprawie: powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Tradycji Wsi w Białem
- pobierz

Zarządzenie Nr 47/2017 Wójta Gminy Gostynin z dnia 31 lipca 2017r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok
- pobierz
- załącznik nr 1
- załącznik nr 2
- uzasadnienie

Zarządzenie Nr 48/2017 Wójta Gminy Gostynin z dnia 31 lipca 2017r. w sprawie: dostosowania planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy Gostynin, planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2017 rok
- pobierz
- załącznik nr 1
- załącznik nr 2
- załącznik nr 3
- załącznik nr 4

Zarządzenie Nr 49 Wójta Gminy Gostynin z dnia 04 sierpnia 2017r. w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
- pobierz
- załącznik nr 1
- załącznik nr 2

Zarządzenie Nr 50 Wójta Gminy Gostynin z dnia 04 sierpnia 2017r. w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
- pobierz
- załącznik nr 1
- załącznik nr 2

Zarządzenie Nr 51/2017 Wójta Gminy Gostynin z dnia 04 sierpnia 2017r. w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
- pobierz
- załącznik nr 1
- załącznik nr 2

Zarządzenie Nr 52 Wójta Gminy Gostynin z dnia 04 sierpnia 2017r. w sprawie: powołania komisji przetargowej
- pobierz

Zarządzenie Nr 53/2017 Wójta Gminy Gostynin z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na zastępstwo w związku z usprawiedliwioną nieobecnością pracownika w Referacie Finansowym
- pobierz
- załącznik nr 1

Zarządzenie Nr 54/2017 Wójta Gminy Gostynin z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Gostynin
- pobierz

Zarządzenie Nr 55 Wójta Gminy Gostynin z dnia 10 sierpnia 2017r. w sprawie: powołania komisji przetargowej
- pobierz

Zarządzenie Nr 56/2017 Wójta Gminy Gostynin z dnia 10 sierpnia 2017r. w sprawie: powołania komisji przetargowej
- pobierz

Zarządzenie Nr 57/2017 Wójta Gminy Gostynin z dnia 17 sierpnia 2017r. w sprawie: ustalenia wysokości dodatku funkcyjnego i dodatku mieszkaniowego przysługującego od 01 września 2017r. do 31 sierpnia 2018r. nauczycielom zatrudnionym w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Gostynin
- pobierz

Zarządzenie Nr 58/2017 Wójta Gminy Gostynin z dnia 17 sierpnia 2017r. w sprawie: ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego przysługującego od 01 września 2017r. do 30 czerwca 2018r. nauczycielom zatrudnionym w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Gostynin
- pobierz

Zarządzenie Nr 59/2017 Wójta Gminy Gostynin z dnia 18 sierpnia 2017r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Białotarsku przekształconego w Szkołę Podstawową im. Orła Białego w Białotarsku
- pobierz

Zarządzenie Nr 60/2017 Wójta Gminy Gostynin z dnia 18 sierpnia 2017r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Kownackiej w Sokołowie
- pobierz

Zarządzenie Nr 61/2017 Wójta Gminy Gostynin z dnia 18 sierpnia 2017r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Teodorowie
- pobierz

Zarządzenie Nr 62/2017 Wójta Gminy Gostynin z dnia 28 sierpnia 2017r. w sprawie zmiany składu osobowego Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie
- pobierz

Zarządzenie Nr 63/2017 Wójta Gminy Gostynin z dnia 30 sierpnia 2017r. w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym informacji o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2017 roku
- pobierz
- załącznik nr 1
   - załącznik nr 1 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gostynin za I półrocze 2017r.
   - załącznik nr 2 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gostynin za I półrocze 2017r.
   - załącznik nr 3 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gostynin za I półrocze 2017r.
   - załącznik nr 4 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gostynin za I półrocze 2017r.
   - załącznik nr 5 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gostynin za I półrocze 2017r.
   - załącznik nr 6 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gostynin za I półrocze 2017r.
   - załącznik nr 7 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gostynin za I półrocze 2017r.
   - załącznik nr 8 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gostynin za I półrocze 2017r.
   - załącznik nr 9 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gostynin za I półrocze 2017r.
   - załącznik nr 10 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gostynin za I półrocze 2017r.
   - Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy
     Gostynin w Białem za I półrocze 2017r.

   - Informacja z wykonania planu finansowego instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej
     w Gostyninie Z/S w Solcu za okres 01.01.2017r-30.06.2017r.

- załącznik nr 2
 

Zarządzenie Nr 64 Wójta Gminy Gostynin z dnia 31 sierpnia 2017r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości stanowiącej działkę nr 245/4 o powierzchni 0,1569 ha położoną na terenie wsi Helenów
- pobierz

Zarządzenie Nr 65 Wójta Gminy Gostynin z dnia 31 sierpnia 2017r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 55 Wójta Gminy Gostynin z dnia 10.08.2017r. w sprawie powołania składu komisji przetargowej
- pobierz

Zarządzenie Nr 66 Wójta Gminy Gostynin z dnia 1 września 2017r. w sprawie: powołania komisji przetargowej
- pobierz

Zarządzenie Nr 67/2017 Wójta Gminy Gostynin z dnia 26 września 2017r. w sprawie: powołania komisji odbiorowej
- pobierz

Zarządzenie Nr 68 Wójta Gminy Gostynin z dnia 28 września 2017r. w sprawie: powołania zespołu powypadkowego ustalającego okoliczności i przyczyny wypadku przy pracy
- pobierz

Zarządzenie Nr 69/2017 Wójta Gminy Gostynin z dnia 28 września 2017r. w sprawie umorzenia zaległego czynszu za najem lokalu mieszkalnego
- pobierz

Zarządzenie Nr 70/2017 Wójta Gminy Gostynin z dnia 28 września 2017r. w sprawie umorzenia zaległego czynszu za najem lokalu mieszkalnego
- pobierz

Zarządzenie Nr 70A/2017 Wójta Gminy Gostynin z dnia 28 września 2017r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 87/2016 Wójta Gminy Gostynin z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Gostynin oraz jednostek budżetowych utworzonych przez Gminę
- pobierz
- załącznik nr 1

Zarządzenie Nr 71/2017 Wójta Gminy Gostynin z dnia 29 września 2017r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok
- pobierz
- załącznik nr 1
- załącznik nr 2
- załącznik nr 3
- uzasadnienie

Zarządzenie Nr 72/2017 Wójta Gminy Gostynin z dnia 29 września 2017r. w sprawie: dostosowania planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy Gostynin, planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2017 rok
- pobierz
- załącznik nr 1
- załącznik nr 2
- załącznik nr 3
- załącznik nr 4

Zarządzenie Nr 73 Wójta Gminy Gostynin z dnia 3 października 2017r. w sprawie: powołania komisji przetargowej
- pobierz

Zarządzenie Nr 74 Wójta Gminy Gostynin z dnia 5 października 2017r. w sprawie: powołania komisji odbiorowej
- pobierz

Zarządzenie Nr 75/2017 Wójta Gminy Gostynin z dnia 5 października 2017r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 68b/2016 z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski sołectw w sprawie przeznaczenia środków funduszu sołeckiego
- pobierz

Zarządzenie Nr 76 Wójta Gminy Gostynin z dnia 16 października 2017r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Gostynin w zamian za dzień świąteczny przypadający 11 listopada 2017 r.
- pobierz
- załącznik nr 1

Zarządzenie Nr 77 Wójta Gminy Gostynin z dnia 16 października 2017r. w sprawie określenia stawek czynszu za lokale mieszkaniowe
- pobierz

Zarządzenie Nr 78/2017 Wójta Gminy Gostynin z dnia 16 października 2017r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 68b/2016 z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski sołectw w sprawie przeznaczenia środków funduszu sołeckiego
- pobierz

Zarządzenie Nr 79 Wójta Gminy Gostynina z dnia 27 października 2017 r. w sprawie: powołania składu komisji do przeprowadzenia czynności odbioru końcowego zadania pn. "Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Gostynin"
- pobierz

Zarządzenie Nr 80/2017 Wójta Gminy Gostynin z dnia 31 października 2017r. w sprawie: ogłoszenia konkursu ofert na powierzenie zadań w roku 2017 z zakresu zdrowia publicznego określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach celu operacyjnego nr 2 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi i powołania Komisji Konkursowej
- pobierz
- załącznik nr 1
- załącznik nr 1 do Ogłoszenia
- załącznik nr 2 do Ogłoszenia

Zarządzenie Nr 81/2017 Wójta Gminy Gostynin z dnia 6 listopada 2017r. w sprawie: powołania komisji odbiorowej
- pobierz

Zarządzenie Nr 82/2017 Wójta Gminy Gostynin z dnia 15 listopada 2017r. w sprawie: projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz Uchwały Budżetowej na 2018 rok
- pobierz
- Uchwała Budżetowa Gminy Gostynin na rok 2018
- uzasadnienie do projektu Uchwały Budżetowej Gminy Gostynin na rok 2018
- załącznik nr 1 do projektu Uchwały Budżetowej Gminy Gostynin na rok 2018
- załącznik nr 2 do projektu Uchwały Budżetowej Gminy Gostynin na rok 2018
- załącznik nr 3 do projektu Uchwały Budżetowej Gminy Gostynin na rok 2018
- załącznik nr 4 do projektu Uchwały Budżetowej Gminy Gostynin na rok 2018
- załącznik nr 5 do projektu Uchwały Budżetowej Gminy Gostynin na rok 2018
- załącznik nr 6 do projektu Uchwały Budżetowej Gminy Gostynin na rok 2018
- załącznik nr 7 do projektu Uchwały Budżetowej Gminy Gostynin na rok 2018
- załącznik nr 8 do projektu Uchwały Budżetowej Gminy Gostynin na rok 2018
- załącznik nr 9 do projektu Uchwały Budżetowej Gminy Gostynin na rok 2018
- załącznik nr 10 do projektu Uchwały Budżetowej Gminy Gostynin na rok 2018
- projekt Uchwały Rady Gminy Gostynin
- objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostynin na lata 2017 - 2028
- załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Gostynin
- załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Gostynin

Zarządzenie Nr 83/2017 Wójta Gminy Gostynina z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie: powołania komisji odbiorowej
- pobierz

Zarządzenie Nr 84 Wójta Gminy Gostynina z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej
- pobierz

Zarządzenie Nr 85/2017 Wójta Gminy Gostynina z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie: ogłoszenia ostatecznych wyników w konkursie ofert na powierzenie zadań w roku 2017 z zakresu zdrowia publicznego określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach celu operacyjnego nr 2 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi
- pobierz

Zarządzenie Nr 86 Wójta Gminy Gostynina z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej
- pobierz

Zarządzenie Wójta Gminy Gostynin nr 87 z dnia 24 listopada 2017r. w sprawie: powołania składu komisji do przeprowadzenia czynności odbioru końcowego zadania p.n. "Termomodernizacja budynków szkół w miejscowościach Sierakówek, Lucień, Emilianów, Solec w ramach projektu Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gmin Związku Gmin Regionu Płockiego"
- pobierz
 
Zarządzenie Nr 88 Wójta Gminy Gostynina z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej
- pobierz

Zarządzenie Nr 89 Wójta Gminy Gostynina z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie: powołania składu komisji do przeprowadzenia czynności odbioru końcowego zadania pn. "Budowa garażu strażackiego OSP Białotarsk w celu poprawienia gotowości bojowej OSP w Białotarsku"
- pobierz

Zarządzenie Nr 90/2017 Wójta Gminy Gostynina z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok
- pobierz
- załącznik nr 1
- załącznik nr 2
- załącznik nr 3
- uzasadnienie

Zarządzenie Nr 91/2017 Wójta Gminy Gostynin z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie: dostosowania planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy Gostynin, planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2017 rok
- pobierz
- załącznik nr 1
- załącznik nr 2
- załącznik nr 3
- załącznik nr 4

Zarządzenie Nr 92/2017 Wójta Gminy Gostynina z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany składu osobowego Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
- pobierz

Zarządzenie Nr 93/2017 Wójta Gminy Gostynina z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie: powołania składu komisji do przeprowadzenia czynności odbioru końcowego zadania pn. "Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Gostynin"
- pobierz

Zarządzenie Nr 94/2017 Wójta Gminy Gostynina z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie: powołania komisji odbiorowej
- pobierz

Zarządzenie Nr 95/2017 Wójta Gminy Gostynina z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Gostynin w zamian za dzień świąteczny przypadający 6 stycznia 2018 r.
- pobierz
- załącznik nr 1

Zarządzenie Nr 96/2017 Wójta Gminy Gostynina z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok
- pobierz
- załącznik nr 1
- załącznik nr 2
- załącznik nr 3

Zarządzenie Nr 97/2017 Wójta Gminy Gostynin z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie: dostosowania planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy Gostynin, plany finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2017 rok
- pobierz

Zarządzenie Nr 98/2017 Wójta Gminy Gostynin z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie: dostosowania planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy Gostynin, planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2018 rok
- pobierz
- załącznik nr 1
- załącznik nr 2
- załącznik nr 3
- załącznik nr 4
- załącznik nr 5

Zarządzenie Nr 99/2017 Wójta Gminy Gostynin z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok
- pobierz
- załącznik nr 1
- załącznik nr 2
- załącznik nr 3
- uzasadnienie
 

Załączniki

załącznik pdf, 162 kB
uzasadnienie pdf, 1.11 MB

Powiadom znajomego