W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Gostynin

ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
pow. gostyniński
woj. mazowieckie

tel.: +48 24 236 07 50
fax: +48 24 236 07 69

ePUAP: /nu6a6ae677/skrytka
e-mail: ug@gminagostynin.pl
Strona internetowa: www.gminagostynin.pl

NIP URZĘDU: 971-02-95-009
REGON URZĘDU: 610022854
NIP GMINY: 971-065-94-40

Powrót

2015r.

1) Uchwała Nr 17/IV/2015 Rady Gminy Gostynin z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie powołania Rady Programowej Gminnego Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem.

2) Uchwała Nr 18/IV/2015 Rady Gminy Gostynin z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie wykupu działki nr 153/43 o pow. 0,0764 ha położonej na terenie wsi Białe gm. Gostynin z przeznaczeniem na drogę gminną.

Załącznik nr 1

3) Uchwała Nr 19/IV/2015 Rady Gminy Gostynin z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie przekazania w dzierżawę na okres 3 lat gruntów rolnych stanowiących działkę nr 406 o pow. 0,19 ha we wsi Krzywie gm. Gostynin.

4) Uchwała Nr 20/IV/2015 Rady Gminy Gostynin z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 182/XXXII/2009 z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie poboru w formie inkasa: podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości oraz powołania inkasentów.

5)  Uchwała Nr 21/IV/2015 Rady Gminy Gostynin z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie powołania doraźnej komisji Inwentaryzacji i określenia zakresu jej działania .

6) Uchwała Nr 22/IV/2015 Rady Gminy Gostynin z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2015-2020.

7) Uchwała Nr 23/V/2015 Rady Gminy Gostynin z dnia 30 marca 2015r zmieniająca uchwałę nr 9/III/2014 Rady Gminy Gostynin z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostynin .

Załączniki 1; Objaśnienie.

8) Uchwała Nr 24/V/2015 Rady Gminy Gostynin z dnia 30 marca 2015r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Gostynin na rok 2015.

Uzasadnienie; Załącznik 1 ; Załącznik 2 ; Załącznik 3 ; Załącznik 4 ; Załącznik 5 ; Załącznik 6.

9) Uchwała Nr 25/V/2015 Rady Gminy Gostynin z dnia 30 marca 2015r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.

10) Uchwała Nr 26/V/2015 Rady Gminy Gostynin z dnia 30 marca 2015r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.

11) Uchwała Nr 27/V/2015 Rady Gminy Gostynin z dnia 30 marca 2015r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gostynin w 2015 roku".

12) Uchwała Nr 28/V/2015 Rady Gminy Gostynin z dnia 30 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.

13) Uchwała Nr 29/V/2015 Rady Gminy Gostynin z dnia 30 marca 2015r. w sprawie przystąpienia Gminy Gostynin do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Aktywni Razem.

Załącznik

14) Uchwała Nr 30/V/2015 Rady Gminy Gostynin z dnia 30 marca 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie w użyczenie na czas nieokreślony zabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę nr 109/1 o pow. 0,08 ha położoną na terenie wsi Huta Nowa oraz upoważnienia Wójta Gminy do zawarcia z Ochotniczą Strażą Pożarną w Hucie Nowej umowy użyczenia w/w nieruchomości.

15) Uchwała Nr 31/V/2015 Rady Gminy Gostynin z dnia 30 marca 2015r. w sprawie przekazania w dzierżawę na okres 3 lat niezabudowanej nieruchomości stanowiącej działki nr 55/2, 56/1 i 57/3 o łącznej pow. 0,70 ha we wsi Marianów Lucieński gm. Gostynin.

16) Uchwała Nr 32/VI/2015 Rady Gminy Gostynin z dnia 27 maja 2015r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014rok .

17) Uchwała Nr 33/VI/2015 Rady Gminy Gostynin z dnia 27 maja 2015r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gostynin absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok .

18) Uchwała Nr 34/VI/2015 Rady Gminy Gostynin z dnia 27 maja 2015r w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii za rok 2014 .

19) Uchwała Nr 35/VI/2015 Rady Gminy Gostynin z dnia 27 maja 2015r. w sprawie przekazania w dzierżawę na okres 3 lat niezabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę nr 78 o pow. 0,10 ha we wsi Rumunki gm. Gostynin.

Załącznik

20) Uchwała Nr 36/VI/2015 Rady Gminy Gostynin z dnia 27 maja 2015 w sprawie przekazania w dzierżawę na okres 3 lat gruntów rolnych stanowiących część działki nr 25/4 o pow. 0,60 ha we wsi Skrzany gm. Gostynin.

Załącznik

21) Uchwała Nr 37/VI/2015 Rady Gminy Gostynin z dnia 27 maja 2015r. w sprawie zastosowania bonifikaty od ceny ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego na sprzedawany na rzecz najemcy lokal mieszkalny .

22) Uchwała Nr 38/VI/2015 Rady Gminy Gostynin z dnia 27 maja 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 101/XX/2008 Rady Gminy Gostynin z dnia 21 lipca 2008r. w sprawie przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z obiektów zlokalizowanych w Gminie Gostynin w latach 2008 - 2032 .

Załącznik

23) Uchwała Nr 39/VI/2015 Rady Gminy Gostynin z dnia 27 maja 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr 319/XLI/2014 Rady Gminy Gostynin z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Nagodów, gmina Gostynin.

Załącznik

24) Uchwała Nr 40/VI/2015 Rady Gminy Gostynin z dnia 27 maja 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 182/XXXII/2009 z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie poboru w formie inkasa: podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości oraz powołania inkasentów .

25) Uchwała Nr 41/VII/2015 Rady Gminy Gostynin z dnia 30 czerwca 2015r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Gostynin na rok 2015

Uzasadnienie    Załącznik nr 1    Załącznik nr 2    Załącznik nr 3    Załącznik nr 4    Załącznik nr 5  

Załącznik nr 6   Załącznik nr 7

26) Uchwała Nr 42/VII/2015 Rady Gminy Gostynin z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych w kadencji 2016-2019

27) Uchwała Nr 43/VII/2015 Rady Gminy Gostynin z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie w użyczenie na okres 10 lat zabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę nr 77/2 o pow. 0,04 ha  położoną na terenie  wsi Miałkówek oraz upoważnienia Wójta  Gminy  do zawarcia z Ochotniczą Strażą Pożarną w Miałkówku  umowy użyczenia w/w nieruchomości.

28) Uchwała Nr 44/VII/2015 Rady Gminy Gostynin z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie: utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia ogólnokrajowego referendum  zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.

29) Uchwała Nr 45/VIII/2015 Rady Gminy Gostynin z dnia 7 lipca 2015r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.

30) Uchwała Nr 46/IX/2015 Rady Gminy Gostynin z dnia 13 sierpnia 2015r.  zmieniająca uchwałę ne 9/III/2014 Rady Gminy Gostynin z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostynin.

  Objaśnienie;   Załącznik nr 1 Załącznik nr 2.

  31) Uchwała Nr 47/IX/2015 Rady Gminy Gostynin z dnia 13 sierpnia 2015r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Gostynin na rok 2015.

Uzasadnienie Załącznik nr 1 ; Załącznik nr 2; Załącznik nr 3 ; Załącznik nr 4

32) Uchwała Nr 48/IX/2015 Rady Gminy Gostynin z dnia 13 sierpnia 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015r.

33) Uchwała Nr 49/IX/2015 Rady Gminy Gostynin z dnia 13 sierpnia 2015r. w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.

34) Uchwała Nr 50/IX/2015 Rady Gminy Gostynin z dnia 13 sierpnia 2015r. w sprawie regulaminu korzystania z boiska sportowego zlokalizowanego na działce o nr ewid. 18/3 w miejscowości Lucień Gmina Gostynin.

35) Uchwała Nr 51/IX/2015 Rady Gminy Gostynin z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie przejęcia przez Gminę Gostynin gruntów Skarbu Państwa.

Załącznik.

36) Uchwała Nr 52/IX/2015 Rady Gminy Gostynin z dnia 13 sierpnia 2015r. w sprawie przekazania w dzierżawę na okres 3 lat gruntów rolnych stanowiących działki nr 38 o pow. 0,64 ha we wsi Baby Górne oraz 29/1, 17/11 i 66/1 o pow. łącznej 0,63 ha we wsi Jastrzębia gm. Gostynin.

Załącznik nr 1 Załącznik nr 2 .

37) Uchwała Nr 53/IX/2015 Rady Gminy Gostynin z dnia 13 sierpnia 2015r. w sprawie: przyjęcia „Zintegrowanej strategii rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej”,   „Strategii efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej”, „Strategii zrównoważonego transportu Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej”, „Strategii rewitalizacji obszarów miejskich Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej” oraz „Koncepcji spójnej gospodarki wodno-ściekowej Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej” opracowanych w ramach projektu pn. „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu”, współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.

 

  Załącznik nr 1 ; Załącznik nr 2 ; Załącznik nr 3 ; Załącznik nr 4 ; Załącznik nr 5 .

38) Uchwała Nr 54/IX/2015 Rady Gminy Gostynin z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 202/17, 202/18, 202/19 położonych we wsi Białe Gmina Gostynin.

Załącznik nr 1 , Załącznik nr 2 ; Załącznik nr 3.

39) Uchwała Nr 55/X/2015 Rady Gminy Gostynin z dnia 04 września 2015r. zmieniająca uchwałę nr 9/III/2014 Rady Gminy Gostynin z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostynin.

Objaśnienie Załącznik nr 1 Załącznik nr 2

40) Uchwała Nr 56/XI/2015 Rady Gminy Gostynin z dnia 15 września 2015r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej.

41) Uchwała Nr 57/XIII/2015 Rady Gminy Gostynin z dnia 30 września 2015 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Gostynin na rok 2015.

Uzasadnienie ; Załącznik nr 1 ; Załącznik nr 2 ; Załącznik nr 3 ; Załącznik nr 4 ; Załącznik nr 5 .

42) Uchwała Nr 58/XIV/2015 Rady Gminy Gostynin z dnia 30 października 2015r w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Gostynin z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Gostynińskiego.

43) Uchwała Nr 59/XIV/2015 Rady Gminy Gostynin z dnia 30 października 2015r. w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu.

44) Uchwała Nr 60/XIV/2015 Rady Gminy Gostynin z dnia 30 października 2015r w sprawie wyboru ławników na kadencję 2016-2019 .

45) Uchwała Nr 61/XIV/2015 Rady Gminy Gostynin z dnia 30 października 2015r. w sprawie wykupu działki nr 125/9 o pow. 0,0035 ha położonej na terenie wsi Miałkówek gm. Gostynin z przeznaczeniem na poszerzenie drogi gminnej.

46) Uchwała Nr 62/XIV/2015 Rady Gminy Gostynin z dnia 30 października 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Miałkówek, gmina Gostynin.

47) Uchwała Nr 63/XIV/2015 Rady Gminy Gostynin z dnia 30 października 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ewid. 202/8 położonej we wsi Białe, gmina Gostynin.

48) Uchwała Nr 64/XIV/2015 Rady Gminy Gostynin z dnia 30 października 2015r. zmieniająca uchwałę nr 9/III/2014 Rady Gminy Gostynin z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostynin.

Objaśnienia ; Załącznik nr 1 ; Załącznik nr 2 .

49) Uchwała Nr 65/XIV/2015 Rady Gminy Gostynin z dnia 30 października 2015r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Gostynin na rok 2015 .

Uzasadnienie ; Załącznik nr 1 ; Załącznik nr 2 ; Załącznik nr 3 ; Załącznik nr 4 ; Załącznik nr 5 ;

Załącznik nr 6 ; Załącznik nr 7 ; Załącznik nr 8 .

50) Uchwała Nr 66/XIV/2015 Rady Gminy Gostynin z dnia 30 października 2015r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.

 

51) Uchwała Nr 67/XVI/2015 Rady Gminy Gostynin z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii na rok 2016

52) Uchwała Nr 68/XVI/2015 Rady Gminy Gostynin  z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Gostynin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016

Załącznik nr 1

53) Uchwała Nr 69/XVI/2015 Rady Gminy Gostynin z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Gostynin na lata 2016 – 2018

54) Uchwała Nr 70/XVI/2015 Rady Gminy Gostynin  z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie: zmiany uchwały nr 250/XXXII/2013 Rady Gminy Gostynin z dnia 29 maja 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, udostępnianych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Załącznik nr 1

55) Uchwała Nr 71/XVI/2015 Rady Gminy Gostynin z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2016

56) Uchwała Nr 72/XVI/2015 Rady Gminy Gostynin z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2016 obowiązujących na terenie Gminy Gostynin

57) Uchwała Nr 73/XVI/2015 Rady Gminy Gostynin z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Gostynin

58) Uchwała Nr 74/XVI/2015 Rady Gminy Gostynin  z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok oraz zwolnień od tego podatku

59) Uchwała Nr 75/XVI/2015 Rady Gminy Gostynin z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej

60) Uchwała Nr 76/XVI/2015 Rady Gminy Gostynin z dnia 30 listopada 2015r.  w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

Załącznik nr 1    Załącznik nr 2   Załącznik nr 3   Załącznik nr 4   Załącznik nr 5   Załącznik nr 6

Załącznik nr 7   Załącznik nr 8   Załącznik nr 9   Załącznik nr 10   Załącznik nr 11   Załącznik nr 12

61) Uchwała nr 77/XVI/2015 Rady Gminy Gostynin z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zatwierdzenia taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę

62) Uchwała nr 78/XVI/2015 Rady Gminy Gostynin z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zatwierdzenia taryfy na zbiorowe odprowadzanie ścieków

63) Uchwała Nr 79/XVI/2015 Rady Gminy Gostynin z dnia 30 listopada 2015r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Gostynin na rok 2015

Uzasadnienie    Załącznik nr 1    Załącznik nr 2    Załącznik nr 3

64) Uchwała nr 80/XVI/2015 Rady Gminy Gostynin z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gostynińskiemu na realizację zadania „Przebudowa skrzyżowania w miejscowości Solec” w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019

65) Uchwała nr 83/XVII/2015 Rady Gminy Gostynin z dnia 29 grudnia 2015r.  w sprawie zmiany Uchwały nr 12/III/2014 z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii na rok 2015. 

66) Uchwała Nr 86/XVII/2015 Rady Gminy Gostynin z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy na lokale użytkowe w Lucieniu 55 i Józefkowie 19b.

67) Uchwała Nr 87/XVII/2015 Rady Gminy Gostynin z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Gostynin na 2016 rok.

 

Załącznik nr 1;

Załącznik nr 2 ;

Załącznik nr 3 ;

Załącznik nr 4 ;

Załącznik nr 5 .

68) Uchwała Nr 88/XVII/2015 Rady Gminy Gostynin z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Gostynin na 2016 rok.

Załącznik nr 1 .

 

69) Uchwała Nr 81/XVII/2015 Rady Gminy Gostynin z dnia 29 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę nr 9/III/2014 Rady Gminy Gostynin z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostynin

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Objaśnienia

 

70) Uchwała Nr 82/XVII/2015 Rady Gminy Gostynin z dnia 29 grudnia 2015r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Gostynin na rok 2015

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Uzasadnienie

 

71) Uchwała Nr 84/XVII/2015 Rady Gminy Gostynin z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostynin.
Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Objaśnienia

 

72) Uchwała Nr 85/XVII/2015 Rady Gminy Gostynin z dnia 29 grudnia 2015 r. Uchwała budżetowa Gminy Gostynin na rok 2016

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

Załącznik nr 9

Załącznik nr 10

Uzasadnienie

 

 

Załączniki

52 pdf, 269 kB
66 pdf, 122 kB
20_15 doc, 52 kB
Załącznik doc, 117 kB
Załącznik pdf, 916 kB

Powiadom znajomego