W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Gostynin

ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
pow. gostyniński
woj. mazowieckie

tel.: +48 24 236 07 50
fax: +48 24 236 07 69

ePUAP: /nu6a6ae677/skrytka
e-mail: ug@gminagostynin.pl
Strona internetowa: www.gminagostynin.pl

NIP URZĘDU: 971-02-95-009
REGON URZĘDU: 610022854
NIP GMINY: 971-065-94-40

Powrót

2018r.

1. Uchwała Nr 258/XL/2018 Rady Gminy Gostynin z dnia 30 stycznia 2018r. w sprawie uzupełniającego wyboru ławników na kadencję 2016-2019
- pobierz

2. Uchwała Nr 259/XL/2018 Rady Gminy Gostynin z dnia 30 stycznia 2018r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Gostynin na lata 2018-2022
- pobierz

3. Uchwała Nr 260/XL/2018 Rady Gminy Gostynin z dnia 30 stycznia 2018r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gostynińskiemu na realizację zadania dotyczącego przebudowy drogi powiatowej nr 1428W Stanisławów Skrzański-Mniszek
- pobierz

4. Uchwała Nr 261/XL/2018 Rady Gminy Gostynin z dnia 30 stycznia 2018r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gostynińskiemu na realizację zadania dotyczącego przebudowy drogi powiatowej nr 1418W Strzałki-Gostynin
- pobierz

5. Uchwała Nr 262/XL/2018 Rady Gminy Gostynin z dnia 30 stycznia 2018r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gostynińskiemu na realizację zadania dotyczącego przebudowy drogi powiatowej nr 1410W Solec-Zaborów Nowy
- pobierz

6. Uchwała Nr 263/XL/2018 Rady Gminy Gostynin z dnia 30 stycznia 2018r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gostynińskiemu na realizację zadania dotyczącego przebudowy drogi powiatowej nr 1404W Zuzinów-Krzywie-Górki w m. Huta Nowa
- pobierz

7. Uchwała Nr 264/XL/2018 Rady Gminy Gostynin z dnia 30 stycznia 2018r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gostynińskiemu na realizację zadania dotyczącego przebudowy drogi powiatowej nr 1450W Gostynin-Lipianki
- pobierz

8. Uchwała Nr 265/XL/2018 Rady Gminy Gostynin z dnia 30 stycznia 2018r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gostynińskiemu na realizację zadania dotyczącego przebudowy drogi powiatowej nr 1405W Zaborów Stary-Górki w związku z budową ścieżki pieszo-rowerowej w m. Białotarsk
- pobierz

9. Uchwała Nr 266/XL/2018 Rady Gminy Gostynin z dnia 30 stycznia 2018r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 182/XXXII/2009 z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie poboru w formie inkasa: podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości oraz powołania inkasentów
- pobierz

10. Uchwała Nr 267/XL/2018 Rady Gminy Gostynin z dnia 30 stycznia 2018r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Gostynin na rok 2018
- pobierz
- uzasadnienie
- załącznik nr 1
- załącznik nr 2
- załącznik nr 3

11. Uchwała Nr 268/XL/2018 Rady Gminy Gostynin z dnia 30 stycznia 2018r. w sprawie przyjęcia raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Gostynin na lata 2012-2015 z uwzględnieniem lat 2016-2019
- pobierz
- załącznik nr 1

12. Uchwała Nr 269/XL/2018 Rady Gminy Gostynin z dnia 30 stycznia 2018r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Gostynin na lata 2017-2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024
- pobierz
- załącznik nr 1

13. Uchwała Nr 270/XLI/2018 Rady Gminy Gostynin z dnia 9 marca 2018r. w sprawie zmiany imienia Szkoły Podstawowej im. Leona Kruczkowskiego w Zwoleniu
- pobierz
- załącznik nr 1

14. Uchwała Nr 271/XLI/2018 Rady Gminy Gostynin z dnia 9 marca 2018r. w sprawie przekazania w dzierżawę na okres 3 lat gruntów rolnych stanowiących działkę nr 49 o pow. 1,03 ha we wsi Skrzany gm. Gostynin
- pobierz

15. Uchwała Nr 272/XLI/2018 Rady Gminy Gostynin z dnia 9 marca 2018r. w sprawie przekazania w dzierżawę na okres 3 lat gruntów stanowiących część działki nr 112 o pow. 30m 2 we wsi Lucień gm. Gostynin
- pobierz

16. Uchwała Nr 273/XLI/2018 Rady Gminy Gostynin z dnia 9 marca 2018r. w sprawie przekazania w dzierżawę na okres 3 lat gruntów rolnych stanowiących działkę nr 406 o pow. 0,19 ha we wsi Krzywie gm. Gostynin
- pobierz

17. Uchwała Nr 274/XLI/2018 Rady Gminy Gostynin z dnia 9 marca 2018r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gostynin na rok 2018
- pobierz

18. Uchwała Nr 275/XLI/2018 Rady Gminy Gostynin z dnia 9 marca 2018r. w sprawie podziału Gminy Gostynin na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
- pobierz

19. Uchwała Nr 276/XLI/2018 Rady Gminy Gostynin z dnia 9 marca 2018r. w sprawie wyboru sołtysa sołectwa Zaborów Stary-Stanisławów oraz wyznaczenia terminu i przewodniczącego zebrania
- pobierz

20. Uchwała Nr 277/XLI/2018 Rady Gminy Gostynin z dnia 9 marca 2018r. w sprawie rozpatrzenia skargi █████████ na działalność Wójta Gminy Gostynin
- pobierz

21. Uchwała Nr 278/XLI/2018 Rady Gminy Gostynin z dnia 9 marca 2018r. zmieniająca uchwałę nr 246/XXXVIII/2017 Rady Gminy Gostynin z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostynin
- pobierz
- objaśnienia
- załącznik nr 1
- załącznik nr 2

22. Uchwała Nr 279/XLI/2018 Rady Gminy Gostynin z dnia 9 marca 2018r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Gostynin na rok 2018
- pobierz
- uzasadnienie
- załącznik nr 1
- załącznik nr 2
- załącznik nr 3
- załącznik nr 4
- załącznik nr 5
- załącznik nr 6

23. Uchwała Nr 280/XLII/2018 Rady Gminy Gostynin z dnia 6 kwietnia 2018r. w sprawie podziału Gminy Gostynin na obwody głosowania

24. Uchwała Nr 281/XLIII/2018 Rady Gminy Gostynin z dnia 25 maja 2018r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok

25. Uchwała Nr 282/XLIII/2018 Rady Gminy Gostynin z dnia 25 maja 2018r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gostynin absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok

26. Uchwała Nr 283/XLIII/2018 Rady Gminy Gostynin z dnia 25 maja 2018r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2017

27. Uchwała Nr 284/XLIII/2018 Rady Gminy Gostynin z dnia 25 maja 2018r. w sprawie zmiany Uchwały nr 253/XXXIX/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018

28. Uchwała Nr 285/XLIII/2018 Rady Gminy Gostynin z dnia 25 maja 2018r. w sprawie zmiany Uchwały nr 254/XXXIX/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018

29. Uchwała Nr 286/XLIII/2018 Rady Gminy Gostynin z dnia 25 maja 2018r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Klusek, gmina Gostynin

30. Uchwała Nr 287/XLIII/2018 Rady Gminy Gostynin z dnia 25 maja 2018r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Gostynin
 
31. Uchwała Nr 288/XLIII/2018 Rady Gminy Gostynin z dnia 25 maja 2018r. w sprawie ustalenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, a także liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria przy rekrutacji do punktów przedszkolnych, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gostynin

32. Uchwała Nr 289/XLIII/2018 Rady Gminy Gostynin z dnia 25 maja 2018r. w sprawie zmiany Uchwały nr 305/XXXVIII/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu Stypendium Gminy Gostynin dla najzdolniejszych uczniów"

33. Uchwała Nr 290/XLIII/2018 Rady Gminy Gostynin z dnia 25 maja 2018r. w sprawie zmiany uchwały Nr 204/XXXIV/2017 Rady Gminy Gostynin z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zamiaru likwidacji filii bibliotecznej nr 5 w Białotarsku Gminnej Biblioteki Publicznej w Gostyninie z/s w Solcu

34. Uchwała Nr 291/XLIII/2018 Rady Gminy Gostynin z dnia 25 maja 2018r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego gruntów rolnych stanowiących działkę nr 86 o pow. 0,72 ha we wsi Gaśno gm. Gostynin

35. Uchwała Nr 292/XLIII/2018 Rady Gminy Gostynin z dnia 25 maja 2018r. w sprawie przekazania w dzierżawę na okres 3 lat gruntów komunalnych stanowiących część działki nr 113 o pow. 15m 2 we wsi Lucień gm. Gostynin

36. Uchwała Nr 293/XLIII/2018 Rady Gminy Gostynin z dnia 25 maja 2018r. w sprawie wykupu gruntów stanowiących działkę nr 74/4 o pow. 0,1000 ha położonej na terenie wsi Solec gm. Gostynin z przeznaczeniem na parking przy szkole podstawowej w Solcu gm. Gostynin

37. Uchwała Nr 294/XLIII/2018 Rady Gminy Gostynin z dnia 25 maja 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie własności nieruchomości

38. Uchwała Nr 295/XLIII/2018 Rady Gminy Gostynin z dnia 25 maja 2018r. w sprawie zmiany uchwały nr 275/XLI/2018 Rady Gminy Gostynin z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Gostynin na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

39. Uchwała Nr 296/XLIII/2018 Rady Gminy Gostynin z dnia 25 maja 2018r. w sprawie zmiany uchwały nr 280/XLII/2018 Rady Gminy Gostynin z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Gostynin na obwody głosowania

40. Uchwała Nr 297/XLIII/2018 Rady Gminy Gostynin z dnia 25 maja 2018r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 182/XXXII/2009 z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie poboru w formie inkasa: podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości oraz powołania inkasentów

41. Uchwała Nr 298/XLIII/2018 Rady Gminy Gostynin z dnia 25 maja 2018r. w sprawie dopłaty do ceny 1m 3 odprowadzanych ścieków

42. Uchwała Nr 299/XLIII/2018 Rady Gminy Gostynin z dnia 25 maja 2018r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Gostynin na rok 2018

43. Uchwała Nr 300/XLIV/2018 Rady Gminy Gostynin z dnia 26 czerwca 2018r. w sprawie zmiany Uchwały nr 289/XLIII/2018 z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 305/XXXVIII/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu Stypendium Gminy Gostynin dla najzdolniejszych uczniów"

44. Uchwała Nr 301/XLIV/2018 z dnia 26 czerwca 2018r. w sprawie nadania imienia boisku sportowemu w miejscowości Lucień

45. Uchwała Nr 302/XLIV/2018 Rady Gminy Gostynin z dnia 26 czerwca 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli we wsi Gorzewo w jeziorze Sumino

46. Uchwała Nr 303/XLIV/2018 Rady Gminy Gostynin z dnia 26 czerwca 2018r. w sprawie przekazania w dzierżawę na okres 3 lat niezabudowanej nieruchomości stanowiącej działki nr 55/2, 56/1 i 57/3 o łącznej pow. 0,70 ha we wsi Marianów Lucieński gm. Gostynin

47. Uchwała Nr 304/XLIV/2018 Rady Gminy Gostynin z dnia 26 czerwca 2018r. w sprawie przekazania w dzierżawę na okres 3 lat niezabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę nr 78 o pow. 0,10 ha we wsi Rumunki gm. Gostynin

48. Uchwała Nr 305/XLIV/2018 Rady Gminy Gostynin z dnia 26 czerwca 2018r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części wsi Strzałki i części wsi Osada, gmina Gostynin

49. Uchwala Nr 306/XLIV/2018 Rady Gminy Gostynin z dnia 26 czerwca 2018r. w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gostynin do zaopiniowania organowi regulacyjnemu

50. Uchwała Nr 307/XLIV/2018 Rady Gminy Gostynin z dnia 26 czerwca 2018r. zmieniająca uchwałę nr 246/XXXVIII/2017 Rady Gminy Gostynin z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostynin

51. Uchwała Nr 308/XLIV/2018 Rady Gminy Gostynin z dnia 26 czerwca 2018r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Gostynin na rok 2018

52. Uchwała Nr 309/XLIV/2018 Rady Gminy Gostynin z dnia 26 czerwca 2018r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2018r.

53. Uchwala Nr 310/XLIV/2018 Rady Gminy Gostynin z dnia 26 czerwca 2018r. w sprawie rozpatrzenia skargi █████████ na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie

54. Uchwała Nr 311/XLVI/2018 Rady Gminy Gostynin z dnia 17 sierpnia 2018r. w sprawie przekazania w dzierżawę na okres 3 lat gruntów rolnych stanowiących działki nr: 38 o pow. 0,64 ha we wsi Baby Górne oraz 29/1, 17/11 i 66/1 o pow. łącznej 0,63 ha we wsi Jastrzębia gm. Gostynin

55. Uchwała Nr 312/XLVI/2018 Rady Gminy Gostynin z dnia 17 sierpnia 2018r. w sprawie likwidacji filii bibliotecznej nr 5 w Białotarsku Gminnej Biblioteki Publicznej w Gostyninie z/s w Solcu

56. Uchwała Nr 313/XLVI/2018 Rady Gminy Gostynin z dnia 17 sierpnia 2018r. w sprawie określenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Gostynin

57. Uchwała Nr 314/XLVI/2018 Rady Gminy Gostynin z dnia 17 sierpnia 2018r. w sprawie określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Gostynin

58. Uchwała Nr 315/XLVI/2018 Rady Gminy Gostynin z dnia 17 sierpnia 2018r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Gostynin

59. Uchwała Nr 316/XLVI/2018 Rady Gminy Gostynin z dnia 17 sierpnia 2018r. w sprawie zmiany uchwały Nr 260/XL/2018 Rady Gminy Gostynin z dnia 30 stycznia 2018r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gostynińskiemu na realizację zadania dotyczącego przebudowy drogi powiatowej nr 1428W Stanisławów Skrzański - Mniszek

60. Uchwała Nr 317/XLVI/2018 Rady Gminy Gostynin z dnia 17 sierpnia 2018r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gostynińskiemu na realizację zadania dotyczącego przebudowy drogi powiatowej nr 1412W Sokołów - gr. województwa na odcinku w miejscowości Niecki

61.  Uchwała Nr 318/XLVI/2018 Rady Gminy Gostynin z dnia 17 sierpnia 2018r. zmieniająca uchwałę nr 246/XXXVIII/2017 Rady Gminy Gostynin z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostynin

62. Uchwała Nr 319/XLVI/2018 Rady Gminy Gostynin z dnia 17 sierpnia 2018r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Gostynin na rok 2018

63. Uchwała Nr 320/XLVII/2018 Rady Gminy Gostynin z dnia 10 września 2018r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018r.

64. Uchwała Nr 321/XLVII/2018 Rady Gminy Gostynin z dnia 10 września 2018r. zmieniająca Uchwałę nr 217/XXXVI/2017 Rady Gminy Gostynin z dnia 31 października 2017r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli realizujących obowiązki z różnych wymiarów zajęć w szkołach i punktach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Gostynin

65. Uchwała Nr 322/XLVII/2018 Rady Gminy Gostynin z dnia 10 września 2018r. w sprawie zmiany uchwały nr 199/XXXIII/2017 Rady Gminy Gostynin z dnia 29 czerwca 2017r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego

66.  Uchwała Nr 323/XLVII/2018 Rady Gminy Gostynin z dnia 10 września 2018r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Gostynin na rok 2018

67. Uchwała Nr 324/XLVIII/2018 Rady Gminy Gostynin z dnia 28 września 2018r. w sprawie uzgodnienia projektu przebudowy sieci energetycznej napowietrznej nN-0,4 KV w miejscowości Białe, gmina Gostynin, zlokalizowanej na działce o nr ewidencyjnym 202/10, częściowo w odległości mniejszej niż 15 m od istniejącego pomnika przyrody - zabytkowej Alei Lipowej

68) Uchwała Nr 325/XLVIII/2018 Rady Gminy Gostynin z dnia 28 września 2018 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy na lokale użytkowe w Lucieniu 55 i Józefkowie 19b

69) Uchwała Nr 326/XLVIII/2018 Rady Gminy Gostynin z dnia 28 września 2018r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Gostynin na rok 2018

70) Uchwala Nr 327/XLVIII/2018 Rady Gminy Gostynin z dnia 28 września 2018r. w sprawie rozpatrzenia skargi ███████████ na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie

71) Uchwała Nr 328/XLIX/2018 Rady Gminy Gostynin z dnia 17 października 2018r. w sprawie zniesienia formy ochrony drzew uznanych za pomnik przyrody

72) Uchwała Nr 329/XLIX/2018 Rady Gminy Gostynin z dnia 17 października 2018r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

73) Uchwała Nr 330/XLIX/2018 Rady Gminy Gostynin z dnia 17 października 2018r. zmieniająca Statut Gminy Gostynin

74) Uchwała Nr 1/I/2018 Rady Gminy Gostynin z dnia 22 listopada 2018r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Gostynin.

75) Uchwała Nr 2/I/2018 Rady Gminy Gostynin z dnia 22 listopada 2018r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Gostynin.

76) Uchwała Nr 3/I/2018 Rady Gminy Gostynin z dnia 22 listopada 2018r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gostynin

77) Uchwała Nr 4/I/2018 Rady Gminy Gostynin z dnia 22 listopada 2018r. w sprawie wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gostynin

78) Uchwała Nr 5/I/2018 Rady Gminy Gostynin z dnia 22 listopada 2018r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Gostynin

79) Uchwała Nr 6/I/2018 Rady Gminy Gostynin z dnia 22 listopada 2018r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Gostynin

80) Uchwała Nr 7/I/2018 Rady Gminy Gostynin z dnia 22 listopada 2018r. w sprawie powołania stałych Komisji Rady Gminy Gostynin oraz jej składów osobowych

81) Uchwała Nr 8/I/2018 Rady Gminy Gostynin z dnia 22 listopada 2018r. w sprawie wyboru Przewodniczących i Zastępców Przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy Gostynin

82) Uchwała Nr 9/II/2018 Rady Gminy Gostynin z dnia 29 listopada 2018r. w sprawie Programu Współpracy Gminy Gostynin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019

83) Uchwała Nr 10/II/2018 Rady Gminy Gostynin z dnia 29 listopada 2018r. w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody

84) Uchwała Nr 11/II/2018 Rady Gminy Gostynin z dnia 29 listopada 2018r. w sprawie przekazania w dzierżawę na okres 5 lat gruntów stanowiących część działki nr 25/2 o pow. 15m 2 we wsi Skrzany gm. Gostynin

85) Uchwała Nr 12/II/2018 Rady Gminy Gostynin z dnia 29 listopada 2018r. w sprawie przekazania w dzierżawę na okres 5 lat gruntów stanowiących część działki nr 44/11 o pow. 2,57m 2 we wsi Sokołów (obręb PGR Sokołów) gm. Gostynin

86) Uchwała Nr 13/II/2018 Rady Gminy Gostynin z dnia 29 listopada 2018r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019

87) Uchwała Nr 14/II/2018 Rady Gminy Gostynin z dnia 29 listopada 2018r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2019 obowiązujących na terenie Gminy Gostynin

88) Uchwała Nr 15/II/2018 Rady Gminy Gostynin z dnia 29 listopada 2018r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok oraz zwolnień od tego podatku

89) Informacja w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna dla celów wymiaru podatku leśnego

90) Uchwała Nr 16/II/2018 Rady Gminy Gostynin z dnia 29 listopada 2018r. w sprawie dopłaty do ceny 1m 3 odprowadzanych ścieków

91) Uchwała Nr 17/II/2018 Rady Gminy Gostynin z dnia 29 listopada 2018r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gostynin

92) Uchwała Nr 18/II/2018 Rady Gminy Gostynin z dnia 29 listopada 2018r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Gostynin

93) Uchwała Nr 19/II/2018 Rady Gminy Gostynin z dnia 29 listopada 2018r. w sprawie wysokości diet dla radnych Gminy Gostynin

94) Uchwała Nr 20/II/2018 Rady Gminy Gostynin z dnia 29 listopada 2018r. zmieniająca uchwałę Nr 246/XXXVIII/2017 Rady Gminy Gostynin z dnia 18 grudnia 2017r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostynin

95) Uchwała Nr 21/II/2018 Rady Gminy Gostynin z dnia 29 listopada 2018r. zmieniająca uchwałę Budżetową Gminy Gostynin na 2018 rok

96)Uchwała Nr 22/III/2018 Rady Gminy Gostynin z dnia 17 grudnia 2018r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostynin

97) Uchwała Nr 23/III/2018 Rady Gminy Gostynin z dnia 17 grudnia 2018r. Uchwała Budżetowa Gminy Gostynin na rok 2019
- uzasadnienie

98) Uchwała Nr 24/III/2018 Rady Gminy Gostynin z dnia 17 grudnia 2018r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019

99) Uchwała Nr 25/III/2018 Rady Gminy Gostynin z dnia 17 grudnia 2018r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019

100) Uchwała Nr 26/III/2018 Rady Gminy Gostynin z dnia 17 grudnia 2018r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 101/XX/2008 Rady Gminy Gostynin z dnia 21 lipca 2008r. w sprawie przyjęcia "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z obiektów zlokalizowanych w Gminie Gostynin w latach 2008-2032"

101) Uchwała Nr 27/III/2018 Rady Gminy Gostynin z dnia 17 grudnia 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie własności nieruchomości

102) Uchwała Nr 28/III/2018 Rady Gminy Gostynin z dnia 17 grudnia 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie własności nieruchomości

103) Uchwala Nr 29/III/2018 Rady Gminy Gostynin z dnia 17 grudnia 2018r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr ewid. 128/8 w miejscowości Miałkówek

104) Uchwała Nr 30/III/2018 Rady Gminy Gostynin z dnia 17 grudnia 2018r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2020

105) Uchwała Nr 31/III/2018 Rady Gminy Gostynin z dnia 17 grudnia 2018r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych programem przyjętym w uchwale Nr 140 Rady Ministrów z 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

106) Uchwała Nr 32/III/2018 Rady Gminy Gostynin z dnia 17 grudnia 2018r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

107) Uchwała r 33/III/2018 Rady Gminy Gostynin z dnia 17 grudnia 2018r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Gostynin na 2019 rok

108) Uchwała Nr 34/III/2018 Rady Gminy Gostynin z dnia 17 grudnia 2018r w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Gostynin na 2019 rok

109) Uchwała Nr 35/III/2018 Rady Gminy Gostynin z dnia 17 grudnia 2018r zmieniająca uchwałę Nr 246/XXXVIII/2017 Rady Gminy Gostynin z dnia 18 grudnia 2017r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostynin

110) Uchwała Nr 36/III/2018 Rady Gminy Gostynin z dnia 17 grudnia 2018r. zmieniająca uchwałę Budżetową Gminy Gostynin na 2018 rok

111) Uchwała Nr 37/IV/2018 Rady Gminy Gostynin z dnia 28 grudnia 2018r. zmieniająca uchwałę Budżetową Gminy Gostynin na 2018 rok

Załączniki

258_17 pdf, 188 kB
259_17 pdf, 339 kB
260_17 pdf, 193 kB
261_17 pdf, 193 kB
262_17 pdf, 193 kB
263_17 pdf, 193 kB
264_17 pdf, 194 kB
265_17 pdf, 194 kB
266_17 pdf, 352 kB
267_18 pdf, 269 kB
268_17 pdf, 195 kB
269_17 pdf, 268 kB
270_18 pdf, 202 kB
271_18 pdf, 197 kB
272_18 pdf, 198 kB
273_18 pdf, 197 kB
274_18 pdf, 289 kB
275_18 pdf, 1007 kB
276_18 pdf, 202 kB
277_18 pdf, 196 kB
278_18 pdf, 267 kB
279_18 pdf, 274 kB
280_18 pdf, 942 kB
281_18 pdf, 191 kB
282_18 pdf, 193 kB
283_18 pdf, 305 kB
284_18 pdf, 305 kB
285_18 pdf, 325 kB
286_18 pdf, 272 kB
287_18 pdf, 194 kB
288_18 pdf, 214 kB
289_18 pdf, 296 kB
289_2018 pdf, 296 kB
290_18 pdf, 289 kB
291_18 pdf, 272 kB
292_18 pdf, 266 kB
293_18 pdf, 265 kB
294_18 pdf, 196 kB
295_18 pdf, 201 kB
296_18 pdf, 200 kB
297_18 pdf, 407 kB
298_18 pdf, 199 kB
299_18 pdf, 271 kB
300_18 pdf, 273 kB
301_18 pdf, 270 kB
302_18 pdf, 355 kB
załącznik pdf, 1.13 MB
303_18 pdf, 198 kB
załącznik pdf, 1.27 MB
304_18 pdf, 197 kB
załącznik pdf, 1.04 MB
305_18 pdf, 203 kB
załącznik pdf, 2.9 MB
306_18 pdf, 193 kB
załącznik pdf, 315 kB
307_18 pdf, 265 kB
308_18 pdf, 279 kB
309_18 pdf, 344 kB
310_18 pdf, 201 kB
311_18 pdf, 198 kB
312_18 pdf, 289 kB
313_18 pdf, 198 kB
314_18 pdf, 286 kB
315_18 pdf, 324 kB
316_18 pdf, 272 kB
317_18 pdf, 271 kB
318_18 pdf, 265 kB
319_18 pdf, 278 kB
320_18 pdf, 82 kB
321_18 pdf, 204 kB
322_18 pdf, 231 kB
323_18 pdf, 272 kB
324_18 pdf, 279 kB
325_18 pdf, 210 kB
326_18 pdf, 273 kB
327_18 pdf, 200 kB
328_18 pdf, 274 kB
329_18 pdf, 285 kB
330_18 pdf, 236 kB
1_18 pdf, 185 kB
2_18 pdf, 187 kB
3_18 pdf, 184 kB
4_18 pdf, 184 kB
5_18 pdf, 186 kB
6_18 pdf, 185 kB
7_18 pdf, 197 kB
8_18 pdf, 190 kB
9_18 pdf, 192 kB
9_2018 pdf, 192 kB
10_18 pdf, 387 kB
11_18 pdf, 198 kB
12_18 pdf, 198 kB
13_18 pdf, 199 kB
14_18 pdf, 210 kB
15_18 pdf, 314 kB
16_18 pdf, 198 kB
17_18 pdf, 198 kB
18_18 pdf, 212 kB
18_2018 pdf, 212 kB
19_18 pdf, 195 kB
20_2018 pdf, 265 kB
21_2018 pdf, 277 kB
22_2018 pdf, 263 kB
23_18 pdf, 276 kB
24_18 pdf, 291 kB
25_18 pdf, 305 kB
26_18 pdf, 196 kB
27_18 pdf, 192 kB
28_18 pdf, 193 kB
29_18 pdf, 251 kB
30_18 pdf, 239 kB
31_18 pdf, 282 kB
32_18 pdf, 370 kB
33_18 pdf, 187 kB
34_18 pdf, 188 kB
35_2018 pdf, 264 kB
36_2018 pdf, 275 kB
37_2018 pdf, 274 kB
uzasadnienie pdf, 395 kB

Powiadom znajomego