W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Gostynin

ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
pow. gostyniński
woj. mazowieckie

tel.: +48 24 236 07 50
fax: +48 24 236 07 69

ePUAP: /nu6a6ae677/skrytka
e-mail: ug@gminagostynin.pl
Strona internetowa: www.gminagostynin.pl

NIP URZĘDU: 971-02-95-009
REGON URZĘDU: 610022854
NIP GMINY: 971-065-94-40

Powrót

2016r.

1. Uchwała Nr 89/XVIII/2016 Rady Gminy Gostynin z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie: uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gostynin
- pobierz

2. Uchwała Nr 90/XVIII/2016 Rady Gminy Gostynin z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gostynin
- pobierz
- uzasadnienie

3.Uchwała Nr 91/XIX/2016 Rady Gminy Gostynin z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Gostynin do realizacji Projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin Związku Gmin Regionu Płockiego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014- 2020
- pobierz

4. Uchwała Nr 92/XIX/2016 Rady Gminy Gostynin  z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostynin
- pobierz
- objaśnienie
- załącznik nr 1
- załącznik nr 2

5. Uchwała Nr 93/XIX/2016 Rady Gminy Gostynin z dnia 29 lutego 2016r. zmieniającą uchwałę Budżetową Gminy Gostynin na rok 2016
- pobierz
- uzasadnienie
- załącznik nr 1
- załącznik nr 2
- załącznik nr 3
- załącznik nr 4

6.Uchwała Nr 94/XIX/2016 Rady Gminy Gostynin z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie: zmiany Statutu Gminy Gostynin
- pobierz

7. Uchwała Nr 95/XIX/2016 Rady Gminy Gostynin z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie: sprzedaży w drodze bezprzetargowej zabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę nr 39/10 o pow. 0,0530 ha we wsi Kozice gm. Gostynin na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu
- pobierz
- załącznik

8. Uchwała Nr 96/XIX/2016 Rady Gminy Gostynin z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie: zastosowania bonifikaty od ceny ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego na sprzedawany na rzecz najemcy lokal mieszkalny
- pobierz

9. Uchwała Nr 97/XIX/2016 Rady Gminy Gostynin z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie: zastosowania bonifikaty od ceny ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego na sprzedawany na rzecz najemcy lokal mieszkalny
- pobierz

10. Uchwała Nr 98/XIX/2016 Rady Gminy Gostynin z dnia 29 lutego 2016 w sprawie: przekazania w dzierżawę na okres 5 lat niezabudowanej nieruchomości stanowiącej część działki nr 257/ o pow. 1125m we wsi Bierzewice gm. Gostynin
- pobierz
- załącznik

11. Uchwała Nr 99/XIX/2016 Rady Gminy Gostynin z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie: przekazania w dzierżawę na okres 5 lat niezabudowanej nieruchomości stanowiącej część działki nr 192 o pow. 100m 2 we wsi Bierzewice gm. Gostynin
- pobierz
- załącznik

12.Uchwała Nr 100/XIX/2016 Rady Gminy Gostynin z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie: przekazania w dzierżawę na okres 5 lat niezabudowanej nieruchomości stanowiącej część działki nr 192 o pow. 300m we wsi Bierzewice
- pobierz
- załącznik

13. Uchwała Nr 101/XIX/2016 Rady Gminy Gostynin z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie przekazania w dzierżawę na okres 5 lat gruntów komunalnych stanowiących cześć działki nr 177 o pow. 0,0018 ha we wsi Leśniewice gm. Gostynin
- pobierz
- załącznik

14.Uchwała Nr 102/XIX/2016 Rady Gminy Gostynin z dnia 29 lutego 2016 w sprawie przekazania w dzierżawę na okres 5 lat niezabudowanej nieruchomości stanowiącej część działki nr 163/2 o pow. 0,65 ha we wsi Sierakówek gm. Gostynin
- pobierz
- załącznik

15. Uchwała Nr 103/XIX/2016 Rady Gminy Gostynin z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie przekazania w dzierżawę na okres 5 lat gruntów rolnych stanowiących część działki nr 163/2 o pow. 0,0575 ha we wsi Sierakówek, gm. Gostynin
- pobierz
- załącznik

16. Uchwała Nr 104/XIX/2016 Rady Gminy Gostynin z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 202/17, 202/18, 202/19 położonych we wsi Białe gmina Gostynin
- pobierz
- załącznik

17. Uchwała Nr 105/XIX/2016 Rady Gminy Gostynin z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie: uchwalenia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Gostynin
- pobierz
- załącznik

18. Uchwała Nr 106/XX/2016 Rady Gminy Gostynin z dnia 30 marca 2016r. w sprawie przystąpienia Gminy Gostynin do stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej
- pobierz
- załącznik

19. Uchwała Nr 107/XX/2016 Rady Gminy Gostynin z dnia 30 marca 2016r. w sprawie ustanowienia zasad przyznawania diet sołtysom
- pobierz

20. Uchwała Nr 108/XX/2016 Rady Gminy Gostynin z dnia 30 marca 2016r. zmieniająca uchwałę nr 84/XVII/2015 Rady Gminy Gostynin z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostynin
- pobierz
- objaśnienie
- załącznik nr 1
- załącznik nr 2

21.Uchwała Nr 109/XX/2016 Rady Gminy Gostynin z dnia 30 marca 2016r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Gostynin na rok 2016
- pobierz
- uzasadnienie
- załącznik nr 1
- załącznik nr 2
- załącznik nr 3
- załącznik nr 4
- załącznik nr 5

22. Uchwała Nr 110/XX/2016 Rady Gminy Gostynin z dnia 30 marca 2016r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gostynin w 2016r.
- pobierz

23. Uchwała Nr 111/XX/2016 Rady Gminy Gostynin z dnia 30 marca 2016r. w sprawie uchwalenia aktualizacji Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy Gostynin na lata 2010-2025
- pobierz
- załącznik

24. Uchwała Nr 112/XXI/2016 Rady Gminy Gostynin z dnia 30 maja 2016r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok.
- pobierz

25. Uchwała Nr 113/XXI/2016 Rady Gminy Gostynin z dnia 30 maja 2016r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gostynin absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok
- pobierz

26.Uchwała Nr 114/XXI/2016 Rady Gminy Gostynin z dnia 30 maja 2016r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii za rok 2015
- pobierz

27.Uchwała Nr 115/XXI/2016 Rady Gminy Gostynin z dnia 30 maja 2016r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Gostynin na rok 2016
- pobierz
- uzasadnienie
- załącznik nr 1
- załącznik nr 2
- załącznik nr 3
- załącznik nr 4
- załącznik nr 5

28. Uchwała Nr 116/XXI/2016 Rady Gminy Gostynin z dnia 30 maja 2016r. w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gostynin i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie gminy Gostynin
- pobierz

29. Uchwała Nr 117/XXI/2016 Rady Gminy Gostynin z dnia 30 maja 2016r. w sprawie wykupu działki nr 6/1 o pow. 0,0024 ha położonej w obrębie geodezyjnym Nowa Wieś gm. Gostynin z przeznaczeniem na drogę gminną
- pobierz
- załącznik

30. Uchwała Nr 118/XXI/2016 Rady Gminy Gostynin z dnia 30 maja 2016r. w sprawie wykupu działki nr 4/6 o pow. 0,0100 ha położonej na terenie wsi Stefanów gm. Gostynin z przeznaczeniem na cel publiczny
- pobierz
- załącznik


31. Uchwała Nr 119/XXI/2016 Rady Gminy Gostynin z dnia 30 maja 2016r. w sprawie wykupu działki nr 112/2 o pow. 0,0424 ha położonej na terenie wsi Antoninów gm. Gostynin z przeznaczeniem na publiczną drogę gminną
- pobierz
- załącznik


32. Uchwała Nr 120/XXI/2016 Rady Gminy Gostynin z dnia 30 maja 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 87/XVII/2015 rady Gminy Gostynin z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Gostynin na 2016 rok
- pobierz

33. Uchwała Nr 121/XXII/2016 Rady Gminy Gostynin z dnia 29 lipca 2016r. w sprawie przekazania w dzierżawę na okres 5 lat niezabudowanej nieruchomości stanowiącej działki nr 6/2 i 6/4 o łącznej pow. 0,4642 ha we wsi Gaśno gm. Gostynin
- pobierz
- załącznik

34.Uchwała Nr 122/XXII/2016 Rady Gminy Gostynin z dnia 29 lipca 2016r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gostynińskiemu na realizację zadania "Przebudowa skrzyżowania w miejscowości Solec"
- pobierz
 
35.Uchwała Nr 123/XXII/2016 Rady Gminy Gostynin z dnia 29 lipca 2016r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gostynińskiemu na realizację zadania dotyczącego przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 1404W granica województwa - Zuzinów - Krzywie - Górki w miejscowości Górki Drugie
- pobierz

36.Uchwała Nr 124/XXII/2016 Rady Gminy Gostynin z dnia 29 lipca 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ewid. 202/8 położonej we wsi Białe gmina Gostynin
- pobierz
- załącznik

37. Uchwała Nr 125/XXII/2016 Rady Gminy Gostynin z dnia 29 lipca 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części wsi Miałkówek, Lucien, Kazimierzów" zatwierdzonego Uchwałą Nr 301/XLVI/2006 Rady Gminy Gostynin z dnia 27 października 2006r. dla działki nr ewid. 101 w m. Miałkówek, gm. Gostynin
- pobierz
- załącznik

38.Uchwała Nr 126/XXIII/2016 Rady Gminy Gostynin z dnia 11 sierpnia 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie od Skarbu Państwa Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwa Gostynin na okres 10 lat nieruchomości stanowiącej część działki nr 252 o pow. 0,95 ha położonej w obrębie geodezyjnym Lucień
- pobierz
- załącznik

39.Uchwała Nr 127/XXIII/2016 Rady Gminy Gostynin z dnia 11 sierpnia 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie w użyczenie na okres 10 lat zabudowanej nieruchomości stanowiącej działki nr 67, 58/5 i 59/4 o pow. łącznej 0,2098 ha położone na terenie wsi Podgórze
- pobierz
- załącznik

40.Uchwała Nr 128/XXIII/2016 Rady Gminy Gostynin z dnia 11 sierpnia 2016r. zmieniająca uchwałę nr 84/XVII/2015 Rady Gminy Gostynin z dnia 29 grudnia 2015roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostynin
- pobierz
- objaśnienie
- załącznik nr 1
- załącznik nr 2

41. Uchwała Nr 129/XXIII/2016 Rady Gminy Gostynin z dnia 11 sierpnia 2016r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Gostynin na rok 2016
- pobierz
- uzasadnienie
- załącznik nr 1
- załącznik nr 2
- załącznik nr 3
- załącznik nr 4
- załącznik nr 5
- załącznik nr 6
- załącznik nr 7
- załącznik nr 8

42.Uchwała Nr 130/XXIII/2016 Rady Gminy Gostynin z dnia 11 sierpnia 2016r. w sprawie zaciągnięcia długotrwałej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie  na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2016r. 
- pobierz

43. Uchwała Nr 131/XXIV/2016 Rady Gminy Gostynin z dnia 28 września 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gostynin
- pobierz
- załącznik nr 1

44. Uchwała Nr 132/XXIV/2016 Rady Gminy Gostynin z dnia 28 września 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gostynin
- pobierz
- załącznik nr 1

45. Uchwała Nr 133/XXIV/2016 Rady Gminy Gostynin z dnia 28 września 2016r. w sprawie wykupu gruntów położonych na terenie wsi Kazimierzów gm. Gostynin z przeznaczeniem na drogę wewnętrzną
- pobierz
- załącznik nr 1

46. Uchwała Nr 134/XXIV/2016 Rady Gminy Gostynin z dnia 28 września 2016r. w sprawie przekazania w dzierżawę na okres 3 lat gruntów rolnych stanowiących działkę nr 25/1 o pow. 0,9097 ha we wsi Skrzany gm. Gostynin
- pobierz
- załącznik nr 1

47.Uchwała Nr 135/XXIV/2016 Rady Gminy Gostynin z dnia 28 września 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Gostynin do realizacji Projektu pn. "Budowa instalacji OZE na terenie powiatu gostynińskiego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (dalej "RPO WM") 2014-2020
- pobierz

48.Uchwała Nr 136/XXIV/2016 Rady Gminy Gostynin z dnia 28 września 2016r. zmieniająca uchwałę Budżetową Gminy Gostynin na rok 2016
- pobierz
- uzasadnienie
- załącznik nr 1
- załącznik nr 2
- załącznik nr 3
- załącznik nr 4
- załącznik nr 5

49. Uchwała Nr 137/XXV/2016 Rady Gminy Gostynin z dnia 8 listopada 2016r.
- pobierz

50.Uchwała Nr 138/XXV/2016 Rady Gminy Gostynin z dnia 8 listopada 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie w użyczenie na okres 10 lat zabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę nr 70/3 o pow. 066 ha położonej na terenie wsi Gorzewo gm. Gostynin
- pobierz

51.Uchwała Nr 139/XXV/2016 Rady Gminy Gostynin z dnia 8 listopada 2016r. w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody
- pobierz

52. Uchwała Nr 140/XXV/2016 Rady Gminy Gostynin z dnia 8 listopada 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przyjęcie mienia z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa
- pobierz

53. Uchwała Nr 141/XXV/2016 Rady Gminy Gostynin z dnia 8 listopada 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części wsi Miałkówek, Lucień i Kazimierzów" zatwierdzonego Uchwałą Nr 301/XLVI/2006 Rady Gminy Gostynin z dnia 27 października 2006r. dla działki nr ewid. 112 w m. Miałkówek, gm. Gostynin
- pobierz
- załącznik nr 1

54. Uchwała Nr 142/XXV/2016 Rady Gminy Gostynin z dnia 8 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę nr 84/XVII/2015 Rady Gminy Gostynin z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostynin
- pobierz
- objaśnienie
- załącznik nr 1
- załącznik nr 2

55. Uchwała Nr 143/XXV/2016 Rady Gminy Gostynin z dnia 8 listopada 2016r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Gostynin na rok 2016
- pobierz
- uzasadnienie
- załącznik nr 1
- załącznik nr 2
- załącznik nr 3
- załącznik nr 4
- załącznik nr 5
- załącznik nr 6

56. Uchwała Nr 144/XXV/2016 Rady Gminy Gostynin z dnia 8 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2017.
- pobierz

57.Uchwała Nr 145/XXV/2016 Rady Gminy Gostynin z dnia 8 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2017 obowiązujących na terenie Gminy Gostynin
- pobierz

58. Uchwała Nr 146/XXV/2016 Rady Gminy Gostynin z dnia 8 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok oraz zwolnień od tego podatku.
- pobierz

59.Uchwała Nr 147/XXV/2016 Rady Gminy Gostynin z dnia 8 listopada 2016 w sprawie zatwierdzenia taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę.
- pobierz

60.Uchwała Nr 148/XXV/2016 Rady Gminy Gostynin z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy na zbiorowe odprowadzenie ścieków
- pobierz

61. Uchwała Nr 149/XXVI/2016 Rady Gminy Gostynin z dnia 02 grudnia 2016r. w sprawie Programu Współpracy Gminy Gostynin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017 .
- pobierz

 

 


62.Uchwała Nr 150/XXVI/2016 Rady Gminy Gostynin z dnia 02 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały nr 67/XVI/2015 z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii na rok 2016
- pobierz

63.Uchwała Nr 151/XXVI/2016 Rady Gminy Gostynin z dnia 02 grudnia 2016r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gostynin
- pobierz

64. Uchwała Nr 152/XXVI/2016 Rady Gminy Gostynin z dnia 02 grudnia 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością gruntową nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gostynin
- pobierz
- załącznik

65. Uchwała Nr 153/XXVI/2016 Rady Gminy Gostynin z dnia 02 grudnia 2016r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Gostynin na rok 2016
- pobierz
- uzasadnienie
- załącznik nr 1
- załącznik nr 2
- załącznik nr 3
- załącznik nr 4

66.Uchwała Nr 154/XXVII/2016 Rady Gminy Gostynin z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostynin
- pobierz
- objaśnienia
- załącznik nr 1
- załącznik nr 2

67.Uchwała Nr 155/XXVII/2016 Rady Gminy Gostynin z dnia 19 grudnia 2016r. Uchwała Budżetowa Gminy Gostynin na rok 2017
- pobierz
- uzasadnienie
- załącznik nr 1
- załącznik nr 2
- załącznik nr 3
- załącznik nr 4
- załącznik nr 5
- załącznik nr 6
- załącznik nr 7
- załącznik nr 8
- załącznik nr 9
- załącznik nr 10

68. Uchwała Nr 156/XXVII/2016 Rady Gminy Gostynin z dnia 19 grudnia 2016r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Gostynin na rok 2016
- pobierz
 - uzasadnienie
- załącznik nr 1
- załącznik nr 2
- załącznik nr 3
- załącznik nr 4

69. Uchwała Nr 157/XXVII/2016 Rady Gminy Gostynin z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie wyboru sołtysa wsi Stefanów oraz wyznaczenia terminu i przewodniczącego zebrania
- pobierz

70.Uchwała Nr 158/XXVIII/2016 Rady Gminy Gostynin z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017
- pobierz

71.Uchwała Nr 159/XXVIII/2016 Rady Gminy Gostynin z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały nr 67/XVI/2015 z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii na rok 2016
- pobierz

72.Uchwała Nr 160/XXVIII/2016 Rady Gminy Gostynin z dnia 30 grudnia 2016r. zmieniająca Uchwałę nr 84/XVII/2015 Rady Gminy Gostynin z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostynin
- pobierz
- objaśnienie
- załącznik nr 1
- załącznik nr 2

73.Uchwała Nr 161/XXVIII/2016 Rady Gminy Gostynin z dnia 30 grudnia 2016r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Gostynin na rok 2016
- pobierz
- uzasadnienie
- załącznik nr 1
- załącznik nr 2
- załącznik nr 3
- załącznik nr 4
- załącznik nr 5
- załącznik nr 6
- załącznik nr 7

74.Uchwała Nr 162/XXVIII/2016 Rady Gminy Gostynin z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Gostynin na 2017 rok
- pobierz
- załącznik nr 1
- załącznik nr 2
- załącznik nr 3
- załącznik nr 4
- załącznik nr 5

75.Uchwała Nr 163/XXVIII/2016 Rady Gminy Gostynin z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Gostynin na 2017 rok
- pobierz
- załącznik nr 1


Załączniki

u_89_16 pdf, 133 kB
u_90_16 pdf, 320 kB
91_2016 doc, 30 kB
92 pdf, 167 kB
93 pdf, 172 kB
94_2016 docx, 13 kB
95_2016 docx, 13 kB
załącznik pdf, 426 kB
96_2016 pdf, 275 kB
97_2016 pdf, 278 kB
98_2016 pdf, 198 kB
załącznik pdf, 934 kB
99_2016 pdf, 197 kB
załącznik pdf, 1.24 MB
100_2016 pdf, 275 kB
załącznik pdf, 1.09 MB
101_2016 pdf, 196 kB
załącznik pdf, 761 kB
102_2016 pdf, 197 kB
załącznik pdf, 809 kB
103_2016 pdf, 197 kB
załącznik pdf, 785 kB
104_2016 pdf, 352 kB
załącznik jpg, 362 kB
105_2016 pdf, 198 kB
załącznik pdf, 932 kB
106 pdf, 196 kB
załącznik pdf, 1.54 MB
107_16 pdf, 275 kB
108 pdf, 167 kB
109 pdf, 172 kB
110_16 pdf, 317 kB
111_16 pdf, 202 kB
załącznik pdf, 2.68 MB
112 pdf, 192 kB
113 pdf, 194 kB
114 pdf, 228 kB
115 pdf, 270 kB
116 pdf, 362 kB
117 pdf, 273 kB
118 pdf, 198 kB
załącznik pdf, 547 kB
119 pdf, 275 kB
120 pdf, 197 kB
121 pdf, 275 kB
załącznik pdf, 1.03 MB
122 pdf, 274 kB
123 pdf, 271 kB
124 pdf, 422 kB
załącznik pdf, 2.52 MB
125 pdf, 211 kB
załącznik pdf, 316 kB
126 pdf, 289 kB
załącznik pdf, 907 kB
127 pdf, 274 kB
załącznik pdf, 649 kB
128 pdf, 167 kB
129 pdf, 179 kB
130_2016 pdf, 246 kB
131 pdf, 211 kB
132 pdf, 284 kB
133-1 pdf, 275 kB
134 pdf, 274 kB
135 pdf, 197 kB
136 pdf, 173 kB
137_16 pdf, 205 kB
138_16 pdf, 291 kB
139_16 pdf, 321 kB
140_16 pdf, 292 kB
141_16 pdf, 214 kB
142_16 pdf, 267 kB
143_16 pdf, 278 kB
144_16 pdf, 403 kB
145_16 pdf, 302 kB
146_16 pdf, 316 kB
147_16 pdf, 199 kB
148_16 pdf, 201 kB
149 pdf, 332 kB
150 pdf, 523 kB
151 pdf, 117 kB
152 pdf, 286 kB
153 pdf, 201 kB
154 pdf, 267 kB
objaśnienia pdf, 666 kB
155 pdf, 281 kB
156 pdf, 349 kB
157 pdf, 202 kB
158 pdf, 329 kB
159 pdf, 524 kB
160 pdf, 266 kB
161 pdf, 357 kB
162 pdf, 189 kB
163 pdf, 190 kB

Powiadom znajomego