W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Gostynin

ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
pow. gostyniński
woj. mazowieckie

tel.: +48 24 236 07 50
fax: +48 24 236 07 69

ePUAP: /nu6a6ae677/skrytka
e-mail: ug@gminagostynin.pl
Strona internetowa: www.gminagostynin.pl

NIP URZĘDU: 971-02-95-009
REGON URZĘDU: 610022854
NIP GMINY: 971-065-94-40

Uchwały Rady

uchwała nr: Uchwała 557/LI/2023
uchwała nr Uchwała 557/LI/2023
jakiego organu Rady Gminy Gostynin
z dnia
w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej działek nr ewid: 163/5 o pow. 0,0194 ha, 163/6 o pow. 0,0188 ha, 163/7 o pow. 0,0310 ha położonych na terenie wsi Sierakówek gm. Gostynin.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: Uchwała 556/LI/2023
uchwała nr Uchwała 556/LI/2023
jakiego organu Rady Gminy Gostynin
z dnia
w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części wsi Huta Nowa, części wsi Zuzinów i części wsi Aleksandrynów, gmina Gostynin.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: Uchwała 555/LI/2023
uchwała nr Uchwała 555/LI/2023
jakiego organu Rady Gminy Gostynin
z dnia
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: Uchwała 554/LI/2023
uchwała nr Uchwała 554/LI/2023
jakiego organu Rady Gminy Gostynin
z dnia
w sprawie zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Gostynin na rok 2023.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: Uchwała 553/LI/2023
uchwała nr Uchwała 553/LI/2023
jakiego organu Rady Gminy Gostynin
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę nr 450/XLV/2022 Rady Gminy Gostynin z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostynin.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: Uchwała 552/L/2023
uchwała nr Uchwała 552/L/2023
jakiego organu Rady Gminy Gostynin
z dnia
w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej przebudowy drogi gminnej „Zapłocie” przebiegającej w granicach działki drogowej nr 343 w miejscowości Strzałki.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: Uchwała 551/L/2023
uchwała nr Uchwała 551/L/2023
jakiego organu Rady Gminy Gostynin
z dnia
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części wsi Strzałki, gmina Gostynin.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: Uchwała 550/L/2023
uchwała nr Uchwała 550/L/2023
jakiego organu Rady Gminy Gostynin
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę 337/XXXV/2021 Rady Gminy Gostynin z dnia 7 grudnia 2021r.w sprawie przekazania w dzierżawę na okres 5 lat gruntów komunalnych stanowiących część działki nr 177 o pow. 0,0018 ha we wsi Leśniewice gm. Gostynin.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: Uchwała 549/L/2023
uchwała nr Uchwała 549/L/2023
jakiego organu Rady Gminy Gostynin
z dnia
w sprawie przekazania w dzierżawę na okres 3 lat gruntów komunalnych stanowiących część działki nr 178/5 o pow. 0,0015 ha we wsi Leśniewice gm. Gostynin.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: Uchwała 548/L/2023
uchwała nr Uchwała 548/L/2023
jakiego organu Rady Gminy Gostynin
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie Strzałki gm. Gostynin, oznaczonych jako działki nr 19/24 i 339/5.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: Uchwała 547/L/2023
uchwała nr Uchwała 547/L/2023
jakiego organu Rady Gminy Gostynin
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym gruntów zabudowanych stanowiących działkę nr ewid. 134/1 o pow. 0,2442 ha i gruntów niezabudowanych stanowiących działkę nr ewid. 135/7 o pow. 0,1023 ha położonych na terenie wsi Białe gm. Gostynin.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: Uchwała 546/L/2023
uchwała nr Uchwała 546/L/2023
jakiego organu Rady Gminy Gostynin
z dnia
w sprawie nabycia niezabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę nr 27/1 o pow. 0,0155 ha położonej na terenie wsi Polesie, gm. Gostynin.
uchwała nr: Uchwała 545/L/2023
uchwała nr Uchwała 545/L/2023
jakiego organu Rady Gminy Gostynin
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcia umowy najmu na lokal użytkowy w Józefkowie – gabinet stomatologiczny.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: Uchwała 544/L/2023
uchwała nr Uchwała 544/L/2023
jakiego organu Rady Gminy Gostynin
z dnia
w sprawie zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: Uchwała 543/L/2023
uchwała nr Uchwała 543/L/2023
jakiego organu Rady Gminy Gostynin
z dnia
w sprawie zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Gostynin na rok 2023.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: Uchwała 542/L/2023
uchwała nr Uchwała 542/L/2023
jakiego organu Rady Gminy Gostynin
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę nr 450/XLV/2022 Rady Gminy Gostynin z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostynin.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: Uchwała 541/XLIX/2023
uchwała nr Uchwała 541/XLIX/2023
jakiego organu Rady Gminy Gostynin
z dnia
w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Gostynin.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: Uchwała 540/XLIX/2023
uchwała nr Uchwała 540/XLIX/2023
jakiego organu Rady Gminy Gostynin
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę Nr 424/XLII/2022 Rady Gminy Gostynin z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie likwidacji samorządowej instytucji kultury - Gminnego Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: Uchwała 539/XLIX/2023
uchwała nr Uchwała 539/XLIX/2023
jakiego organu Rady Gminy Gostynin
z dnia
w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gostynin obejmującego obszar części wsi Miałkówek, Lucień i Kazimierzów.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: Uchwała 538/XLIX/2023
uchwała nr Uchwała 538/XLIX/2023
jakiego organu Rady Gminy Gostynin
z dnia
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2022.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: Uchwała 537/XLIX/2023
uchwała nr Uchwała 537/XLIX/2023
jakiego organu Rady Gminy Gostynin
z dnia
w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród nauczycielom szkół prowadzonych przez gminę Gostynin za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej .
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: Uchwała 536/XLIX/2023
uchwała nr Uchwała 536/XLIX/2023
jakiego organu Rady Gminy Gostynin
z dnia
w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gmina Gostynin.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: Uchwała 535/XLIX/2023
uchwała nr Uchwała 535/XLIX/2023
jakiego organu Rady Gminy Gostynin
z dnia
w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych w kadencji 2024-2027.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: Uchwała 534/XLIX/2023
uchwała nr Uchwała 534/XLIX/2023
jakiego organu Rady Gminy Gostynin
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie w użyczenie na czas nieokreślony części nieruchomości (1000m2) oznaczonej działką nr 204/2 położonej na terenie wsi Sierakówek oraz upoważnienia Wójta Gminy Gostynin do zawarcia z Ochotniczą Strażą Pożarną w Sierakówku umowy użyczenia w/w nieruchomości.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: Uchwała 533/XLIX/2023
uchwała nr Uchwała 533/XLIX/2023
jakiego organu Rady Gminy Gostynin
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w dzierżawę na czas nieokreślony nieruchomości oznaczonych numerami działek 366/3, 308/3 i 311/3 o łącznej powierzchni 5,57 ha, położonych na terenie wsi Strzałki, gm. Gostynin.
status uchwały obowiązująca