W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Gostynin

ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
pow. gostyniński
woj. mazowieckie

tel.: +48 24 236 07 50
fax: +48 24 236 07 69

ePUAP: /nu6a6ae677/skrytka
e-mail: ug@gminagostynin.pl
Strona internetowa: www.gminagostynin.pl

NIP URZĘDU: 971-02-95-009
REGON URZĘDU: 610022854
NIP GMINY: 971-065-94-40

Uchwały Rady

uchwała nr: Uchwała nr 368/XXXVII/2022
uchwała nr Uchwała nr 368/XXXVII/2022
jakiego organu Rady Gminy Gostynin
z dnia
w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gostynin.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: Uchwała nr 367/XXXVII/2022
uchwała nr Uchwała nr 367/XXXVII/2022
jakiego organu Rady Gminy Gostynin
z dnia
w sprawie wyboru Przewodniczących i Zastępców Przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy Gostynin.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: Uchwała nr 366/XXXVII/2022
uchwała nr Uchwała nr 366/XXXVII/2022
jakiego organu Rady Gminy Gostynin
z dnia
w sprawie zmiany składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy Gostynin.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: Uchwała nr 365/XXXVII/2022
uchwała nr Uchwała nr 365/XXXVII/2022
jakiego organu Rady Gminy Gostynin
z dnia
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Gostynin uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: Uchwała nr 364/XXXVII/2022
uchwała nr Uchwała nr 364/XXXVII/2022
jakiego organu Rady Gminy Gostynin
z dnia
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Gorzewo, gmina Gostynin.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: Uchwała nr 363/XXXVII/2022
uchwała nr Uchwała nr 363/XXXVII/2022
jakiego organu Rady Gminy Gostynin
z dnia
w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: Uchwała nr 362/XXXVII/2022
uchwała nr Uchwała nr 362/XXXVII/2022
jakiego organu Rady Gminy Gostynin
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego gruntów stanowiących działkę nr ewid. 6/2 o pow. 0,3380 ha i działkę nr ewid. nr 6/4 o pow. 0,1262 ha położonych na terenie wsi Gaśno gm. Gostynin.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: Uchwała nr 361/XXXVII/2022
uchwała nr Uchwała nr 361/XXXVII/2022
jakiego organu Rady Gminy Gostynin
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego gruntów zabudowanych stanowiących działkę nr ewid. 134/1 o pow. 0,2442 ha i gruntów niezabudowanych stanowiących działkę nr ewid. nr 135/7 o pow. 0,1023 ha położonych na terenie wsi Białe gm. Gostynin.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: Uchwała nr 360/XXXVII/2022
uchwała nr Uchwała nr 360/XXXVII/2022
jakiego organu Rady Gminy Gostynin
z dnia
w sprawie zamiaru likwidacji samorządowej instytucji kultury - Gminnego Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: Uchwała nr 359/XXXVII/2022
uchwała nr Uchwała nr 359/XXXVII/2022
jakiego organu Rady Gminy Gostynin
z dnia
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gostynińskiemu na organizację przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: Uchwała nr 358/XXXVII/2022
uchwała nr Uchwała nr 358/XXXVII/2022
jakiego organu Rady Gminy Gostynin
z dnia
w sprawie zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Gostynin na rok 2022
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: Uchwała nr 357/XXXVII/2022
uchwała nr Uchwała nr 357/XXXVII/2022
jakiego organu Rady Gminy Gostynin
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę nr 339/XXXVI/2021 Rady Gminy Gostynin z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostynin.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 356/XXXVI/2021
uchwała nr 356/XXXVI/2021
jakiego organu Rady Gminy Gostynin
z dnia
w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Gostynin na 2022 rok.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 355/XXXVI/2021
uchwała nr 355/XXXVI/2021
jakiego organu Rady Gminy Gostynin
z dnia
w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Gostynin na 2022 rok.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 354/XXXVI/2021
uchwała nr 354/XXXVI/2021
jakiego organu Rady Gminy Gostynin
z dnia
w sprawie rozpatrzenia skargi (zanonimizowane dane) na działalność Wójta Gminy Gostynin.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 353/XXXVI/2021
uchwała nr 353/XXXVI/2021
jakiego organu Rady Gminy Gostynin
z dnia
w sprawie zmiany Statutu Związku Gmin Regionu Płockiego
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 352/XXXVI/2021
uchwała nr 352/XXXVI/2021
jakiego organu Rady Gminy Gostynin
z dnia
w sprawie postanowienia o ponoszeniu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli lokali w budynku wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność lokali, osoby, którym służy tytuł prawny do lokalu w budynkach wielolokalowych, osoby faktycznie zamieszkujące lub użytkujące te lokale lub osoby faktycznie zamieszkujące lub użytkujące lokal należący do spółdzielni mieszkaniowej.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 351/XXXVI/2021
uchwała nr 351/XXXVI/2021
jakiego organu Rady Gminy Gostynin
z dnia
w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie Gminy Gostynin oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 350/XXXVI/2021
uchwała nr 350/XXXVI/2021
jakiego organu Rady Gminy Gostynin
z dnia
w sprawie przekazania w dzierżawę na okres 3 lat niezabudowanej nieruchomości stanowiącej część działki nr 110 pow. 0,6520 ha we wsi Józefków gm. Gostynin.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 349/XXXVI/2021
uchwała nr 349/XXXVI/2021
jakiego organu Rady Gminy Gostynin
z dnia
w sprawie przekazania w dzierżawę na okres 3 lat gruntów rolnych stanowiących działkę nr 25/1 o pow. 0,9097 ha we wsi Skrzany gm.Gostynin.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 348/XXXVI/2021
uchwała nr 348/XXXVI/2021
jakiego organu Rady Gminy Gostynin
z dnia
w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 347/XXXVI/2021
uchwała nr 347/XXXVI/2021
jakiego organu Rady Gminy Gostynin
z dnia
w sprawie powołania Gminnej Komisji Inwentaryzacyjnej do spraw komunalizacji mienia gminnego.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 346/XXXVI/2021
uchwała nr 346/XXXVI/2021
jakiego organu Rady Gminy Gostynin
z dnia
w sprawie przyjęcia aktualizacji „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Gostynin na lata 2021 – 2032”.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 345/XXXVI/2021
uchwała nr 345/XXXVI/2021
jakiego organu Rady Gminy Gostynin
z dnia
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2022.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 344/XXXVI/2021
uchwała nr 344/XXXVI/2021
jakiego organu Rady Gminy Gostynin
z dnia
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022.
status uchwały obowiązująca