W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Gostynin

ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
pow. gostyniński
woj. mazowieckie

tel.: +48 24 236 07 50
fax: +48 24 236 07 69

ePUAP: /nu6a6ae677/skrytka
e-mail: ug@gminagostynin.pl
Strona internetowa: www.gminagostynin.pl

NIP URZĘDU: 971-02-95-009
REGON URZĘDU: 610022854
NIP GMINY: 971-065-94-40

Uchwały Rady

uchwała nr: Uchwała 582/LIII/2023
uchwała nr Uchwała 582/LIII/2023
jakiego organu Rady Gminy Gostynin
z dnia
w sprawie zaopiniowania projektu Audytu krajobrazowego województwa mazowieckiego.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: Uchwała 581/LIII/2023
uchwała nr Uchwała 581/LIII/2023
jakiego organu Rady Gminy Gostynin
z dnia
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części wsi Huta Nowa i Zuzinów, gmina Gostynin.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: Uchwała 580/LIII/2023
uchwała nr Uchwała 580/LIII/2023
jakiego organu Rady Gminy Gostynin
z dnia
w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi Pana ........................ na uchwałę Rady Gminy Gostynin nr 483/XLVII/2023 z dnia 03.03.2023r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części wsi Gorzewo, gmina Gostynin.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: Uchwała 579/LIII/2023
uchwała nr Uchwała 579/LIII/2023
jakiego organu Rady Gminy Gostynin
z dnia
w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gostynin.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: Uchwała 578/LIII/2023
uchwała nr Uchwała 578/LIII/2023
jakiego organu Rady Gminy Gostynin
z dnia
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gostynin.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: Uchwała 577/LIII/2023
uchwała nr Uchwała 577/LIII/2023
jakiego organu Rady Gminy Gostynin
z dnia
w sprawie przekazania w dzierżawę na okres 3 lat gruntów komunalnych stanowiących działkę nr 406 o pow. 0,1825 ha we wsi Krzywie gm. Gostynin.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: Uchwała 576/LIII/2023
uchwała nr Uchwała 576/LIII/2023
jakiego organu Rady Gminy Gostynin
z dnia
w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: Uchwała 575/LIII/2023
uchwała nr Uchwała 575/LIII/2023
jakiego organu Rady Gminy Gostynin
z dnia
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych programem przyjętym w uchwale Nr 149 Rady Ministrów z 23 sierpnia 2023 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: Uchwała 574/LIII/2023
uchwała nr Uchwała 574/LIII/2023
jakiego organu Rady Gminy Gostynin
z dnia
w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: Uchwała 573/LIII/2023
uchwała nr Uchwała 573/LIII/2023
jakiego organu Rady Gminy Gostynin
z dnia
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności w formie zasiłku celowego dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem "posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: Uchwała 572/LIII/2023
uchwała nr Uchwała 572/LIII/2023
jakiego organu Rady Gminy Gostynin
z dnia
w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Gostynin na lata 2025-2035 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: Uchwała 571/LIII/2023
uchwała nr Uchwała 571/LIII/2023
jakiego organu Rady Gminy Gostynin
z dnia
w sprawie Programu Współpracy Gminy Gostynin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: Uchwała 570/LIII/2023
uchwała nr Uchwała 570/LIII/2023
jakiego organu Rady Gminy Gostynin
z dnia
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2024 rok oraz zwolnień od tego podatku.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: Uchwała 569/LIII/2023
uchwała nr Uchwała 569/LIII/2023
jakiego organu Rady Gminy Gostynin
z dnia
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2024 obowiązujących na terenie Gminy Gostynin.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: Uchwała 568/LIII/2023
uchwała nr Uchwała 568/LIII/2023
jakiego organu Rady Gminy Gostynin
z dnia
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: Uchwała 567/LIII/2023
uchwała nr Uchwała 567/LIII/2023
jakiego organu Rady Gminy Gostynin
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę nr 450/XLV/2022 Rady Gminy Gostynin z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostynin.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: Uchwała 566/LII/2023
uchwała nr Uchwała 566/LII/2023
jakiego organu Rady Gminy Gostynin
z dnia
w sprawie wyboru ławników na kadencję 2024-2027.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: Uchwała 565/LII/2023
uchwała nr Uchwała 565/LII/2023
jakiego organu Rady Gminy Gostynin
z dnia
w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: Uchwała 564/LII/2023
uchwała nr Uchwała 564/LII/2023
jakiego organu Rady Gminy Gostynin
z dnia
w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: Uchwała 563/LII/2023
uchwała nr Uchwała 563/LII/2023
jakiego organu Rady Gminy Gostynin
z dnia
w sprawie rozpatrzenia wniosku sołectwa Białe – Antoninów w sprawie przyznania środków z funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2024.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: Uchwała 562/LII/2023
uchwała nr Uchwała 562/LII/2023
jakiego organu Rady Gminy Gostynin
z dnia
w sprawie nabycia niezabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę nr 94/14 o pow. 0,0119 ha położoną na terenie wsi Krzywie gm. Gostynin z przeznaczeniem na realizację celu publicznego.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: Uchwała 561/LII/2023
uchwała nr Uchwała 561/LII/2023
jakiego organu Rady Gminy Gostynin
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego gruntów stanowiących działkę nr ewid. 192/3 o pow. 0,0090 ha położonych na terenie wsi Bierzewice gm. Gostynin.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: Uchwała 560/LII/2023
uchwała nr Uchwała 560/LII/2023
jakiego organu Rady Gminy Gostynin
z dnia
w sprawie zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Gostynin na rok 2023.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: Uchwała 559/LII/2023
uchwała nr Uchwała 559/LII/2023
jakiego organu Rady Gminy Gostynin
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę nr 450/XLV/2022 Rady Gminy Gostynin z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostynin.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: Uchwała 558/LI/2023
uchwała nr Uchwała 558/LI/2023
jakiego organu Rady Gminy Gostynin
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego gruntów zabudowanych stanowiących działkę nr ewid. 134/1 o pow. 0,2442 ha i gruntów niezabudowanych stanowiących działkę nr ewid. nr 135/7 o pow. 0,1023 ha położonych na terenie wsi Białe gm. Gostynin.
status uchwały obowiązująca