W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Gostynin

ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
pow. gostyniński
woj. mazowieckie

tel.: +48 24 236 07 50
fax: +48 24 236 07 69

ePUAP: /nu6a6ae677/skrytka
e-mail: ug@gminagostynin.pl
Strona internetowa: www.gminagostynin.pl

NIP URZĘDU: 971-02-95-009
REGON URZĘDU: 610022854
NIP GMINY: 971-065-94-40

Uchwały Rady

uchwała nr: Uchwała 619/LVII/2024
uchwała nr Uchwała 619/LVII/2024
jakiego organu Rady Gminy Gostynin
z dnia
w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Gostynin.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: Uchwała 618/LVII/2024
uchwała nr Uchwała 618/LVII/2024
jakiego organu Rady Gminy Gostynin
z dnia
w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, osadów z osadników przydomowych oczyszczalni ścieków oraz odbierania odpadów komunalnych.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: Uchwała 617/LVII/2024
uchwała nr Uchwała 617/LVII/2024
jakiego organu Rady Gminy Gostynin
z dnia
w sprawie nabycia niezabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę nr 208/2 o pow. 0,0638 ha położoną na terenie wsi Osiny gm. Gostynin z przeznaczeniem na realizację roszczenia z art. 231 Kodeksu Cywilnego.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: Uchwała 616/LVII/2024
uchwała nr Uchwała 616/LVII/2024
jakiego organu Rady Gminy Gostynin
z dnia
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gostynin na rok 2024.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: Uchwała 615/LVII/2024
uchwała nr Uchwała 615/LVII/2024
jakiego organu Rady Gminy Gostynin
z dnia
w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych w kadencji 2024-2027.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: Uchwała 614/LVII/2024
uchwała nr Uchwała 614/LVII/2024
jakiego organu Rady Gminy Gostynin
z dnia
w sprawie w szczegółowych warunków przyznawania usług wsparcia krótkoterminowego świadczonego w formie dziennej i w formie pobytu całodobowego oraz warunków odpłatności za te usługi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: Uchwała 613/LVII/2024
uchwała nr Uchwała 613/LVII/2024
jakiego organu Rady Gminy Gostynin
z dnia
w sprawie zmiany Uchwały Nr 603/LVI/2024 z dnia 31 stycznia 2024r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Gostynińskiemu na realizację zadania publicznego polegającego na przebudowie odcinka drogi powiatowej nr 1419W w miejscowości Sokołów w zakresie budowy chodnika wraz z kanalizacją deszczową.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: Uchwała 612/LVII/2024
uchwała nr Uchwała 612/LVII/2024
jakiego organu Rady Gminy Gostynin
z dnia
w sprawie zmiany Uchwały Nr 602/LVI/2024 z dnia 31 stycznia 2024r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Gostynińskiemu na realizację zadania publicznego polegającego na przebudowie odcinka drogi powiatowej nr 1412W w miejscowości Belno w zakresie budowy chodnika.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: Uchwała 611/LVII/2024
uchwała nr Uchwała 611/LVII/2024
jakiego organu Rady Gminy Gostynin
z dnia
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasta Gostynina na realizację zadania dotyczącego budowy drogi gminnej, wewnętrznej od ul. Kowalskiej wzdłuż granic miasta do wsi Nagodów.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: Uchwała 610/LVII/2024
uchwała nr Uchwała 610/LVII/2024
jakiego organu Rady Gminy Gostynin
z dnia
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: Uchwała 609/LVII/2024
uchwała nr Uchwała 609/LVII/2024
jakiego organu Rady Gminy Gostynin
z dnia
w sprawie zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Gostynin na rok 2024.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: Uchwała 607/LVI/2024
uchwała nr Uchwała 607/LVI/2024
jakiego organu Rady Gminy Gostynin
z dnia
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników i kandydatów na strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Gostynin.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: Uchwała 606/LVI/2024
uchwała nr Uchwała 606/LVI/2024
jakiego organu Rady Gminy Gostynin
z dnia
w sprawie zmiany Uchwały nr 346/XXXVI/2021 Rady Gminy Gostynin z dnia 30.12.2021 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Gostynin na lata 2021 – 2032”.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: Uchwała 605/LVI/2024
uchwała nr Uchwała 605/LVI/2024
jakiego organu Rady Gminy Gostynin
z dnia
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa „Obszar Funkcjonalny Miasta Płocka”.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: Uchwała 604/LVI/2024
uchwała nr Uchwała 604/LVI/2024
jakiego organu Rady Gminy Gostynin
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy w sprawie o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
status uchwały obowiązująca