W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Gostynin

ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
pow. gostyniński
woj. mazowieckie

tel.: +48 24 236 07 50
fax: +48 24 236 07 69

ePUAP: /nu6a6ae677/skrytka
e-mail: ug@gminagostynin.pl
Strona internetowa: www.gminagostynin.pl

NIP URZĘDU: 971-02-95-009
REGON URZĘDU: 610022854
NIP GMINY: 971-065-94-40

Uchwały Rady

uchwała nr: Uchwała 607/LVI/2024
uchwała nr Uchwała 607/LVI/2024
jakiego organu Rady Gminy Gostynin
z dnia
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników i kandydatów na strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Gostynin.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: Uchwała 606/LVI/2024
uchwała nr Uchwała 606/LVI/2024
jakiego organu Rady Gminy Gostynin
z dnia
w sprawie zmiany Uchwały nr 346/XXXVI/2021 Rady Gminy Gostynin z dnia 30.12.2021 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Gostynin na lata 2021 – 2032”.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: Uchwała 605/LVI/2024
uchwała nr Uchwała 605/LVI/2024
jakiego organu Rady Gminy Gostynin
z dnia
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa „Obszar Funkcjonalny Miasta Płocka”.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: Uchwała 604/LVI/2024
uchwała nr Uchwała 604/LVI/2024
jakiego organu Rady Gminy Gostynin
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy w sprawie o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: Uchwała 603/LVI/2024
uchwała nr Uchwała 603/LVI/2024
jakiego organu Rady Gminy Gostynin
z dnia
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Gostynińskiemu na realizację zadania publicznego polegającego na przebudowie odcinka drogi powiatowej nr 1419W w miejscowości Sokołów w zakresie budowy chodnika wraz z kanalizacją deszczową.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: Uchwała 602/LVI/2024
uchwała nr Uchwała 602/LVI/2024
jakiego organu Rady Gminy Gostynin
z dnia
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Gostynińskiemu na realizację zadania publicznego polegającego na przebudowie odcinka drogi powiatowej nr 1412W w miejscowości Belno w zakresie budowy chodnika.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: Uchwała 601/LVI/2024
uchwała nr Uchwała 601/LVI/2024
jakiego organu Rady Gminy Gostynin
z dnia
w sprawie zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Gostynin na rok 2024.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: Uchwała 600/LV/2023
uchwała nr Uchwała 600/LV/2023
jakiego organu Rady Gminy Gostynin
z dnia
w sprawie rozpatrzenia petycji Sołectwa Miałkówek - Budy Lucieńskie dotyczącej budowy ujęcia wody dla sołectwa Miałkówek - Budy Lucieńskie.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: Uchwała 599/LV/2023
uchwała nr Uchwała 599/LV/2023
jakiego organu Rady Gminy Gostynin
z dnia
w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Gostynin na 2024 rok.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: Uchwała 598/LV/2023
uchwała nr Uchwała 598/LV/2023
jakiego organu Rady Gminy Gostynin
z dnia
w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Gostynin na 2024 rok.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: Uchwała 597/LV/2023
uchwała nr Uchwała 597/LV/2023
jakiego organu Rady Gminy Gostynin
z dnia
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach treningowych wspomaganych, ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: Uchwała 596/LV/2023
uchwała nr Uchwała 596/LV/2023
jakiego organu Rady Gminy Gostynin
z dnia
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar części wsi Białe, gmina Gostynin.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: Uchwała 595/LV/2023
uchwała nr Uchwała 595/LV/2023
jakiego organu Rady Gminy Gostynin
z dnia
w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej oznaczonej nr ewid. 45/2 o pow. 0,1499 ha położonej w obrębie Marianów Lucieński gm. Gostynin.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: Uchwała 594/LV/2023
uchwała nr Uchwała 594/LV/2023
jakiego organu Rady Gminy Gostynin
z dnia
w sprawie zastosowania bonifikaty od ceny ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego na sprzedawaną na rzecz najemcy nieruchomość.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: Uchwała 593/LV/2023
uchwała nr Uchwała 593/LV/2023
jakiego organu Rady Gminy Gostynin
z dnia
w sprawie przekazania w dzierżawę na okres 3 lat gruntów stanowiących działkę nr 78 o pow. 0,0969 ha we wsi Rumunki gm. Gostynin.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: Uchwała 592/LV/2023
uchwała nr Uchwała 592/LV/2023
jakiego organu Rady Gminy Gostynin
z dnia
w sprawie nabycia niezabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę nr 378 o pow. 0,4410 ha położoną na terenie m. Gostynina z przeznaczeniem na realizację celu publicznego.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: Uchwała 591/LV/2023
uchwała nr Uchwała 591/LV/2023
jakiego organu Rady Gminy Gostynin
z dnia
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2024.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: Uchwała 590/LV/2023
uchwała nr Uchwała 590/LV/2023
jakiego organu Rady Gminy Gostynin
z dnia
w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2023 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: Uchwała 589/LV/2023
uchwała nr Uchwała 589/LV/2023
jakiego organu Rady Gminy Gostynin
z dnia
w sprawie Uchwała Budżetowa Gminy Gostynin na rok 2024.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: Uchwała 588/LV/2023
uchwała nr Uchwała 588/LV/2023
jakiego organu Rady Gminy Gostynin
z dnia
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostynin.
status uchwały obowiązująca