W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Gostynin

ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
pow. gostyniński
woj. mazowieckie

tel.: +48 24 236 07 50
fax: +48 24 236 07 69

ePUAP: /nu6a6ae677/skrytka
e-mail: ug@gminagostynin.pl
Strona internetowa: www.gminagostynin.pl

NIP URZĘDU: 971-02-95-009
REGON URZĘDU: 610022854
NIP GMINY: 971-065-94-40

Uchwały Rady

uchwała nr: Uchwała 393/XL/2022
uchwała nr Uchwała 393/XL/2022
jakiego organu Rady Gminy Gostynin
z dnia
w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Gminy Gostynin w sprawie ustanowienia Medalu Honorowego Gminy Gostynin oraz zasad jego nadawania.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: Uchwała 392/XL/2022
uchwała nr Uchwała 392/XL/2022
jakiego organu Rady Gminy Gostynin
z dnia
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gostynin oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2022 roku.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: Uchwała 391/XL/2022
uchwała nr Uchwała 391/XL/2022
jakiego organu Rady Gminy Gostynin
z dnia
w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Gostynin Nr 76/IX/2019 z dnia 28 czerwca 2019r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla sołtysów.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: Uchwała 390/XL/2022
uchwała nr Uchwała 390/XL/2022
jakiego organu Rady Gminy Gostynin
z dnia
w sprawie uzgodnienia projektu przebudowy elektroenergetycznej linii napowietrznej SN 15 kV, budowie słupowej stacji transformatorowej SN/nn 15 kV/0,4 kV, sieci kablowej SN 15kV i nn 0,4 kV oraz demontaż stacji transformatorowej SN/nn, sieci napowietrznej SN 15 kV i nn 0,4kV w miejscowości Białe gmina Gostynin, zlokalizowanej na działce o nr ewidencyjnym 202/10, częściowo w odległości mniejszej niż 15 m od pnia istniejącego pomnika przyrody – alei lipowej.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: Uchwała 389/XL/2022
uchwała nr Uchwała 389/XL/2022
jakiego organu Rady Gminy Gostynin
z dnia
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasta Gostynina na realizację zadania dotyczącego opracowania dokumentacji technicznej na budowę drogi gminnej od ul. Kowalskiej wzdłuż granic miasta do wsi Nagodów.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: Uchwała 388/XL/2022
uchwała nr Uchwała 388/XL/2022
jakiego organu Rady Gminy Gostynin
z dnia
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Gostynin oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: Uchwała 387/XL/2022
uchwała nr Uchwała 387/XL/2022
jakiego organu Rady Gminy Gostynin
z dnia
w sprawie zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Gostynin na rok 2022.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: Uchwała 386/XL/2022
uchwała nr Uchwała 386/XL/2022
jakiego organu Rady Gminy Gostynin
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę nr 339/XXXVI/2021 Rady Gminy Gostynin z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostynin.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: Uchwała 385/XXXIX/2022
uchwała nr Uchwała 385/XXXIX/2022
jakiego organu Rady Gminy Gostynin
z dnia
w sprawie określenia zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: Uchwała 384/XXXIX/2022
uchwała nr Uchwała 384/XXXIX/2022
jakiego organu Rady Gminy Gostynin
z dnia
w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 75, 84, 94, 95, 102 i 103 położonych w miejscowości Strzałki, gmina Gostynin.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: Uchwała 383/XXXIX/2022
uchwała nr Uchwała 383/XXXIX/2022
jakiego organu Rady Gminy Gostynin
z dnia
w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ewid. 70/22 położonej w miejscowości Gorzewo, gmina Gostynin.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: Uchwała 382/XXXIX/2022
uchwała nr Uchwała 382/XXXIX/2022
jakiego organu Rady Gminy Gostynin
z dnia
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 73, 74/1, 75/2, 75/4, 100/6, położonych we wsi Huta Nowa, gmina Gostynin.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: Uchwała 381/XXXIX/2022
uchwała nr Uchwała 381/XXXIX/2022
jakiego organu Rady Gminy Gostynin
z dnia
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Gostynin oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: Uchwała 380/XXXIX/2022
uchwała nr Uchwała 380/XXXIX/2022
jakiego organu Rady Gminy Gostynin
z dnia
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gostynin.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: Uchwała 379/XXXIX/2022
uchwała nr Uchwała 379/XXXIX/2022
jakiego organu Rady Gminy Gostynin
z dnia
w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gostynin.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: Uchwała 378/XXXIX/2022
uchwała nr Uchwała 378/XXXIX/2022
jakiego organu Rady Gminy Gostynin
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego gruntów niezabudowanych stanowiących działkę nr ewid. 246 o pow. 0,10 ha położonych na terenie wsi Gorzewo gm. Gostynin.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: Uchwała 377/XXXIX/2022
uchwała nr Uchwała 377/XXXIX/2022
jakiego organu Rady Gminy Gostynin
z dnia
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: Uchwała 376/XXXIX/2022
uchwała nr Uchwała 376/XXXIX/2022
jakiego organu Rady Gminy Gostynin
z dnia
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gostynin na rok 2022.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: Uchwała 375/XXXIX/2022
uchwała nr Uchwała 375/XXXIX/2022
jakiego organu Rady Gminy Gostynin
z dnia
w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody - 2 alei drzew zlokalizowanych w miejscowości Białe na terenie gminy Gostynin
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: Uchwała 374/XXXIX/2022
uchwała nr Uchwała 374/XXXIX/2022
jakiego organu Rady Gminy Gostynin
z dnia
w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Gostynin.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: Uchwała 373/XXXVIII/2022
uchwała nr Uchwała 373/XXXVIII/2022
jakiego organu Rady Gminy Gostynin
z dnia
w sprawie zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Gostynin na rok 2022.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: Uchwała 372/XXXVIII/2022
uchwała nr Uchwała 372/XXXVIII/2022
jakiego organu Rady Gminy Gostynin
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę nr 339/XXXVI/2021 Rady Gminy Gostynin z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostynin.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: Uchwała nr 371/XXXVII/2022
uchwała nr Uchwała nr 371/XXXVII/2022
jakiego organu Rady Gminy Gostynin
z dnia
w sprawie wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Gostynin.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: Uchwała nr 370/XXXVII/2022
uchwała nr Uchwała nr 370/XXXVII/2022
jakiego organu Rady Gminy Gostynin
z dnia
w sprawie zmian składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Gostynin.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: Uchwała nr 369/XXXVII/2022
uchwała nr Uchwała nr 369/XXXVII/2022
jakiego organu Rady Gminy Gostynin
z dnia
w sprawie zmiany Uchwały Nr 4/I/2018 Rady Gminy Gostynin z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gostynin.
status uchwały obowiązująca