W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Gostynin

ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
pow. gostyniński
woj. mazowieckie

tel.: +48 24 236 07 50
fax: +48 24 236 07 69

ePUAP: /nu6a6ae677/skrytka
e-mail: ug@gminagostynin.pl
Strona internetowa: www.gminagostynin.pl

NIP URZĘDU: 971-02-95-009
REGON URZĘDU: 610022854
NIP GMINY: 971-065-94-40

Uchwały Rady

uchwała nr: 243/XXIX/2021
uchwała nr 243/XXIX/2021
jakiego organu Rady Gminy Gostynin
z dnia
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostynin.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 242/XXVII/2020
uchwała nr 242/XXVII/2020
jakiego organu Rady Gminy Gostynin
z dnia
w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, na terenie Gminy Gostynin oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 241/XXVIII/2020
uchwała nr 241/XXVIII/2020
jakiego organu Rady Gminy Gostynin
z dnia
w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Gostynin Nr 205/XXV/2020 z dnia 23 października 2020r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gostynińskiemu na realizację zadania pn. ”Przebudowa drogi powiatowej nr 1419W Sierakówek – Sokołów na odcinku w miejscowości Jastrzębia”.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 240/XXVIII/2020
uchwała nr 240/XXVIII/2020
jakiego organu Rady Gminy Gostynin
z dnia
w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 239/XXVIII/2020
uchwała nr 239/XXVIII/2020
jakiego organu Rady Gminy Gostynin
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę nr 125/XV/2019 Rady Gminy Gostynin z dnia 13 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostynin.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 238/XXVIII/2020
uchwała nr 238/XXVIII/2020
jakiego organu Rady Gminy Gostynin
z dnia
w sprawie zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Gostynin na rok 2020.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 237/XXVII/2020
uchwała nr 237/XXVII/2020
jakiego organu Rady Gminy Gostynin
z dnia
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2021 rok oraz zwolnień od tego podatku.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 236/XXVII/2020
uchwała nr 236/XXVII/2020
jakiego organu Rady Gminy Gostynin
z dnia
w sprawie nabycia nieruchomości stanowiącej działkę nr 100/2 o pow. 0,3005 ha położoną na terenie wsi Budy Kozickie gm. Gostynin z przeznaczeniem na potrzeby sołectwa Budy Kozickie.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 235/XXVII/2020
uchwała nr 235/XXVII/2020
jakiego organu Rady Gminy Gostynin
z dnia
w sprawie nabycia nieruchomości stanowiących działki nr ewid. 138/12 o pow. 0,0720 ha, nr ewid. 245/11 o pow. 0,0047 ha nr ewid. 245/13 o pow. 0,0655 ha, nr ewid. 245/15 o pow. 0,0068 ha, nr ewid. 245/17 o pow. 0,0030 ha, nr ewid. 245/19 o pow. 0,0075 ha, nr 245/21 o pow. 0,0157 ha położone na terenie wsi Helenów gm. Gostynin z przeznaczeniem pod inwestycję celu publicznego.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 234/XXVII/2020
uchwała nr 234/XXVII/2020
jakiego organu Rady Gminy Gostynin
z dnia
w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Gostynin na 2021 rok.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 233/XXVII/2020
uchwała nr 233/XXVII/2020
jakiego organu Rady Gminy Gostynin
z dnia
w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Gostynin na 2021 rok.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 232/XXVII/2020 r.
uchwała nr 232/XXVII/2020 r.
jakiego organu Rady Gminy Gostynin
z dnia
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 231/XXVII/2020
uchwała nr 231/XXVII/2020
jakiego organu Rady Gminy Gostynin
z dnia
w sprawie sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 230/XXVII/2020
uchwała nr 230/XXVII/2020
jakiego organu Rady Gminy Gostynin
z dnia
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 228/XXVII/2020
uchwała nr 228/XXVII/2020
jakiego organu Rady Gminy Gostynin
z dnia
w sprawie zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Gostynin na rok 2020.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 227/XXVI/2020
uchwała nr 227/XXVI/2020
jakiego organu Rady Gminy Gostynin
z dnia
w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego roku 2020.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 226/XXVI/2020
uchwała nr 226/XXVI/2020
jakiego organu Rady Gminy Gostynin
z dnia
w sprawie uchylenia uchwały nr 206/XXV/2020 z dnia 23 października 2020 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego roku 2020.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 225/XXVI/2020
uchwała nr 225/XXVI/2020
jakiego organu Rady Gminy Gostynin
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę nr 125/XV/2019 Rady Gminy Gostynin z dnia 13 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostynin.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 224/XXVI/2020
uchwała nr 224/XXVI/2020
jakiego organu Rady Gminy Gostynin
z dnia
w sprawie zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Gostynin na rok 2020.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 223/XXVI/2020
uchwała nr 223/XXVI/2020
jakiego organu Rady Gminy Gostynin
z dnia
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2021 rok oraz zwolnień od tego podatku.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 222/XXVI/2020
uchwała nr 222/XXVI/2020
jakiego organu Rady Gminy Gostynin
z dnia
w sprawie zaniechania poboru opłaty targowej na terenie Gminy Gostynin.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 221/XXVI/2020
uchwała nr 221/XXVI/2020
jakiego organu Rady Gminy Gostynin
z dnia
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2021 obowiązujących na terenie Gminy Gostynin.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 220/XXVI/2020
uchwała nr 220/XXVI/2020
jakiego organu Rady Gminy Gostynin
z dnia
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 219/XXVI/2020
uchwała nr 219/XXVI/2020
jakiego organu Rady Gminy Gostynin
z dnia
w sprawie zmiany uchwały Nr 43/V/2019 Rady Gminy Gostynin z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 218/XXVI/2020
uchwała nr 218/XXVI/2020
jakiego organu Rady Gminy Gostynin
z dnia
w sprawie Programu Współpracy Gminy Gostynin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.
status uchwały obowiązująca