W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Gostynin

ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
pow. gostyniński
woj. mazowieckie

tel.: +48 24 236 07 50
fax: +48 24 236 07 69

ePUAP: /nu6a6ae677/skrytka
e-mail: ug@gminagostynin.pl
Strona internetowa: www.gminagostynin.pl

NIP URZĘDU: 971-02-95-009
REGON URZĘDU: 610022854
NIP GMINY: 971-065-94-40

Uchwały Rady

uchwała nr: 142/XVIII/2020
uchwała nr 142/XVIII/2020
jakiego organu Rady Gminy Gostynin
z dnia
w sprawie zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Gostynin na rok 2020
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 141/XVII/2019
uchwała nr 141/XVII/2019
jakiego organu Rady Gminy Gostynin
z dnia
w sprawie zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Gostynin na rok 2019
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 140/XVI/2019
uchwała nr 140/XVI/2019
jakiego organu Rady Gminy Gostynin
z dnia
w sprawie wyboru Przewodniczących i Zastępców Przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy Gostynin.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 139/XVI/2019
uchwała nr 139/XVI/2019
jakiego organu Rady Gminy Gostynin
z dnia
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz przez właścicieli nieruchomości na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie Gminy Gostynin oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 138/XVI/2019
uchwała nr 138/XVI/2019
jakiego organu Rady Gminy Gostynin
z dnia
w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gostynin
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 137/XVI/2019
uchwała nr 137/XVI/2019
jakiego organu Rady Gminy Gostynin
z dnia
w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, na terenie Gminy Gostynin.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 136/XVI/2019
uchwała nr 136/XVI/2019
jakiego organu Rady Gminy Gostynin
z dnia
w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz odbierania odpadów komunalnych
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 135/XV/2019
uchwała nr 135/XV/2019
jakiego organu Rady Gminy Gostynin
z dnia
w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Gostynin na 2020 rok.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 134/XV/2019
uchwała nr 134/XV/2019
jakiego organu Rady Gminy Gostynin
z dnia
w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Gostynin na 2020 rok.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 133/XV/2019
uchwała nr 133/XV/2019
jakiego organu Rady Gminy Gostynin
z dnia
w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 132/XV/2019
uchwała nr 132/XV/2019
jakiego organu Rady Gminy Gostynin
z dnia
w sprawie zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Gostynin na rok 2019
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 131/XV/2019
uchwała nr 131/XV/2019
jakiego organu Rady Gminy Gostynin
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia Gminie Łąck przez Gminę Gostynin zadania organizatora publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej Gostynin - Płock.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 130/XV/2019
uchwała nr 130/XV/2019
jakiego organu Rady Gminy Gostynin
z dnia
w sprawie utworzenia samorządowej jednostki budżetowej – Gminnego Zakładu Komunalnego z siedzibą w Solcu oraz nadania jej statutu
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 129/XV/2019
uchwała nr 129/XV/2019
jakiego organu Rady Gminy Gostynin
z dnia
w sprawie zasad zwrotu wydatków za usługi, pomoc rzeczową, posiłki, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe, przyznane pod warunkiem zwrotu, będące w zakresie zadań własnych gminy
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 128/XV/2019
uchwała nr 128/XV/2019
jakiego organu Rady Gminy Gostynin
z dnia
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020
status uchwały obowiązująca