W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Gostynin

ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
pow. gostyniński
woj. mazowieckie

tel.: +48 24 236 07 50
fax: +48 24 236 07 69

ePUAP: /nu6a6ae677/skrytka
e-mail: ug@gminagostynin.pl
Strona internetowa: www.gminagostynin.pl

NIP URZĘDU: 971-02-95-009
REGON URZĘDU: 610022854
NIP GMINY: 971-065-94-40

Uchwały Rady

uchwała nr: 167/XXI/2020
uchwała nr 167/XXI/2020
jakiego organu Rady Gminy Gostynin
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę nr 125/XV/2019 Rady Gminy Gostynin z dnia 13 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostynin.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 166/XXI/2020
uchwała nr 166/XXI/2020
jakiego organu Rady Gminy Gostynin
z dnia
w sprawie zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Gostynin na rok 2020.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 165/XX/2020
uchwała nr 165/XX/2020
jakiego organu Rady Gminy Gostynin
z dnia
w sprawie zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Gostynin na rok 2020.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 164/XIX/2020
uchwała nr 164/XIX/2020
jakiego organu Rady Gminy Gostynin
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 163/XIX/2020
uchwała nr 163/XIX/2020
jakiego organu Rady Gminy Gostynin
z dnia
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Gostynin na rok szkolny 2019/2020.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 162/XIX/2020
uchwała nr 162/XIX/2020
jakiego organu Rady Gminy Gostynin
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pn.: „Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej V „Gospodarka przyjazna środowisku” Działanie 5.2 „Gospodarka odpadami” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 161/XIX/2020
uchwała nr 161/XIX/2020
jakiego organu Rady Gminy Gostynin
z dnia
w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gostynin na rok 2020.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 160/XIX/2020
uchwała nr 160/XIX/2020
jakiego organu Rady Gminy Gostynin
z dnia
w sprawie zmiany Uchwały Nr 101/XX/2008 Rady Gminy Gostynin z dnia 21 lipca 2008 r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z obiektów zlokalizowanych w Gminie Gostynin w latach 2008 – 2032”.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 159/XIX/2020
uchwała nr 159/XIX/2020
jakiego organu Rady Gminy Gostynin
z dnia
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 75, 84, 94, 95, 102, 103 położonych w miejscowości Strzałki, gmina Gostynin.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 158/XIX/2020
uchwała nr 158/XIX/2020
jakiego organu Rady Gminy Gostynin
z dnia
w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Gostynina.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 157/XIX/2020
uchwała nr 157/XIX/2020
jakiego organu Rady Gminy Gostynin
z dnia
w sprawie zmiany uchwały nr 250/XXXII/2013 Rady Gminy Gostynin z dnia 29 maja 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, udostępnianych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 156/XIX/2020
uchwała nr 156/XIX/2020
jakiego organu Rady Gminy Gostynin
z dnia
w sprawie nabycia gruntów stanowiących działki nr 14/1, 30/3, 30/5, 16/4, 16/6, 17/5, 17/7, 17/9, 18/1, 19/10, 19/12, 19/14, 19/16, 19/18, 19/20, 19/22, 22/7,36/1 o łącznej powierzchni 0,2474 ha położonych na terenie wsi Leśniewice gm. Gostynin z przeznaczeniem na regulacje granic drogi gminnej wewnętrznej stanowiącej dz. nr 183.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 155/XIX/2020
uchwała nr 155/XIX/2020
jakiego organu Rady Gminy Gostynin
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonej we wsi Helenów gm. Gostynin stanowiącej działkę nr ewid.95/2
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 154/XIX/2020
uchwała nr 154/XIX/2020
jakiego organu Rady Gminy Gostynin
z dnia
w sprawie nabycia nieruchomości stanowiącej działkę nr 173/2 o pow. 0,0033 ha położoną na terenie wsi Zaborów Stary gm. Gostynin z przeznaczeniem na cele realizacji inwestycji celu publicznego pn: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami dla wsi Zaborów Stary, Sokołów i część Sokołów PGR oraz budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla części wsi Sokołów”.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 153/XIX/2020
uchwała nr 153/XIX/2020
jakiego organu Rady Gminy Gostynin
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego w drodze przetargu ustnego nieograniczonego gruntów zabudowanych stanowiących działkę nr ewid. 116 o pow. 7,81 ha położoną na terenie wsi Miałkówek gm. Gostynin
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 152/XIX/2020
uchwała nr 152/XIX/2020
jakiego organu Rady Gminy Gostynin
z dnia
w sprawie wyboru sołtysa wsi Nowa Wieś oraz wyznaczenia terminu i przewodniczącego zebrania.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 151/XIX/2020
uchwała nr 151/XIX/2020
jakiego organu Rady Gminy Gostynin
z dnia
w sprawie wyboru sołtysa wsi Belno – Pomarzanki oraz wyznaczenia terminu i przewodniczącego zebrania.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 150/XIX/2020
uchwała nr 150/XIX/2020
jakiego organu Rady Gminy Gostynin
z dnia
w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu gminy Gostynin instrumentem płatniczym.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 149/XIX/2020
uchwała nr 149/XIX/2020
jakiego organu Rady Gminy Gostynin
z dnia
w sprawie zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Gostynin na rok 2020
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 148/XIX/2020
uchwała nr 148/XIX/2020
jakiego organu Rady Gminy Gostynin
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę nr 125/XV/2019 Rady Gminy Gostynin z dnia 13 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostynin
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 147/XVIII/2020
uchwała nr 147/XVIII/2020
jakiego organu Rady Gminy Gostynin
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody do reprezentowania Gminy Gostynin w Zgromadzeniu Związku Gmin Regionu Płockiego
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 146/XVIII/2020
uchwała nr 146/XVIII/2020
jakiego organu Rady Gminy Gostynin
z dnia
w sprawie zmiany uchwały Nr 43/V/2019 Rady Gminy Gostynin z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 145/XVIII/2020
uchwała nr 145/XVIII/2020
jakiego organu Rady Gminy Gostynin
z dnia
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz przez właścicieli nieruchomości na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie Gminy Gostynin oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 144/XVIII/2020
uchwała nr 144/XVIII/2020
jakiego organu Rady Gminy Gostynin
z dnia
w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gostynin
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 143/XVIII/2020
uchwała nr 143/XVIII/2020
jakiego organu Rady Gminy Gostynin
z dnia
w sprawie zmieniająca Uchwałę Nr 137/XVI/2019 w sprawie: dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, na terenie Gminy Gostynin.
status uchwały obowiązująca