W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Gostynin

ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
pow. gostyniński
woj. mazowieckie

tel.: +48 24 236 07 50
fax: +48 24 236 07 69

ePUAP: /nu6a6ae677/skrytka
e-mail: ug@gminagostynin.pl
Strona internetowa: www.gminagostynin.pl

NIP URZĘDU: 971-02-95-009
REGON URZĘDU: 610022854
NIP GMINY: 971-065-94-40

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sierakówku

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Wójta Gminy Gostynin
z dnia
w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sierakówku
zmienione przez 63/2023
Status obowiązujące

Zarządzenie nr 63/2023

Wójta Gminy Gostynin

z dnia 15 maja 2023 r.

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 61/2023 Wójta Gminy Gostynin z dnia 10 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sierakówku Na podstawie art. 63 ust. 1 i ust. 10 w zw. z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 900), art. 26 ust. 1 i art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy w zw. z art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 572) oraz § 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1428) w zw. z § 1, § 2, § 6, oraz § 12 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1449; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 108) zarządzam się, co następuje: 

§ 1. W ogłoszeniu do konkursu będącego załącznikiem do Zarządzenia nr 61/2023 Wójta Gminy Gostynin z dnia 10 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sierakówku wprowadza się następujące zmiany:

Po pkt II dodaje się pkt II a. w brzmieniu:
„II a. Data powierzenia stanowiska dyrektora: od 1 lipca 2023 r.”

§ 2. Przyjmuje się tekst jednolity ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sierakówku stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 63/2023 Wójta Gminy Gostynin z dnia 15 maja 2023 r.

§ 3. Pozostałe zapisy zarządzenia pozostają bez zmian.

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi z dniem podjęcia. 


Edmund Zieliński
/-/
Wójt Gminy Gostynin 

 

Zarządzenie nr 61/2023

Wójta Gminy Gostynin

z dnia 10 maja 2023 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sierakówku 

Na podstawie art. 63 ust. 1 i ust. 10 w zw. z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2021 r. poz. 762, z 2022 r. poz. 655, poz. 1079, poz. 1116, poz. 1383, poz. 1700, poz. 1730 i poz. 2089 oraz z 2023 r. poz. 185), art. 26 ust. 1 i art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy w zw. z art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 572) oraz § 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1428) w zw. z § 1, § 2, § 6, oraz § 12 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1449; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 108) zarządzam się, co następuje: 

§ 1. Ogłasza się konkurs w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sierakówku.

§ 2. Konkurs przeprowadzony zostanie zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1428).

§ 3. Treść ogłoszenia o konkursie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§ 4. Ogłoszenie o konkursie podlega zamieszczeniu na:

1) tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Gminy Gostynin,
2) Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Gostynin (BIP),
3) stronie BIP Kuratorium Oświaty w Warszawie.


§ 5. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi z dniem podjęcia. 

Edmund Zieliński

/-/

Wójt Gminy Gostynin

Załączniki

Powiadom znajomego