W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Gostynin

ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
pow. gostyniński
woj. mazowieckie

tel.: +48 24 236 07 50
fax: +48 24 236 07 69

ePUAP: /nu6a6ae677/skrytka
e-mail: ug@gminagostynin.pl
Strona internetowa: www.gminagostynin.pl

NIP URZĘDU: 971-02-95-009
REGON URZĘDU: 610022854
NIP GMINY: 971-065-94-40

Powrót

2019 r.


Zarządzenie Nr 1/2019 Wójta Gminy Gostynin z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu prowadzenia naboru II na wolne stanowisko urzędnicze: podinspektor ds. kadrowych i organizacyjnych
- pobierz
- załącznik nr 1

Zarządzenie Nr 2/2019 Wójta Gminy Gostynin z dnia 03 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia norm zużycia paliw płynnych dla pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego oraz zasad rozliczania zużycia paliwa przez pojazdy i urządzenia eksploatowane w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Gostynin
- pobierz

Zarządzenie Nr 3/2019 Wójta Gminy Gostynin z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. ustalenia liczby osób bezdomnych na terenie gminy Gostynin
- pobierz

Zarządzenie Nr 4/2019 Wójta Gminy Gostynin z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany składu osobowego Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
- pobierz

Zarządzenie Nr 5/2019 Wójta Gminy Gostynin z dnia 05 lutego 2019 r. w sprawie umorzenia zaległego czynszu za najem lokalu mieszkalnego
- pobierz

Zarządzenie Nr 6/2019 Wójta Gminy Gostynin z dnia 05 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 41/2016 Wójta Gminy Gostynin z dnia 18 maja 2016r. w sprawie: powołania stałej Komisji Likwidacyjnej do przeprowadzenia likwidacji zbędnych lub zużytych składników  rzeczowych majątku ruchomego będących własnością Gminy Gostynin i znajdującymi się w dyspozycji Urzędu Gminy Gostynin
- pobierz

Zarządzenie Nr 7/2019 Wójta Gminy Gostynin z dnia 05 lutego 2019 r. w sprawie: ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do punktów przedszkolnych, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gostynin na rok szkolny 2019/2020
- pobierz

Zarządzenie Nr 8/2019 Wójta Gminy Gostynin z dnia 07 lutego 2019 r. w sprawie umorzenia odsetek od zaległego czynszu za najem lokalu mieszkalnego
- pobierz

Zarządzenie Nr 9/2019 Wójta Gminy Gostynin z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Referent w Referacie Geodezji, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa
- pobierz

Zarządzenie Nr 10/2019 Wójta Gminy Gostynin z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości stanowiącej działkę nr 356 o powierzchni 0,7517 ha położoną na terenie wsi Gaśno gm. Gostynin
- pobierz

Zarządzenie Nr 11/2019 Wójta Gminy Gostynin z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie: powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru II na wolne stanowisko urzędnicze: Referent w Referacie Geodezji, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa
- pobierz

Zarządzenie Nr 12/2019 Wójta Gminy Gostynin z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok
- pobierz

Zarządzenie Nr 14/2019 Wójta Gminy Gostynin z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie: ustalenia wysokości dodatku funkcyjnego i dodatku mieszkaniowego przysługującego od 1 września 2018r. do 31 sierpnia 2019r. nauczycielom zatrudnionym w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Gostynin
- pobierz

Zarządzenie Nr 15/2019 Wójta Gminy Gostynin z dnia 01 marca 2019 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej
- pobierz

 Zarządzenie Nr 16/2019 Wójta Gminy Gostynin z dnia 01 marca 2019 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu sportu na terenie Gminy Gostynin w roku 2019
- pobierz

Zarządzenie Nr 17/2019 Wójta Gminy Gostynin z dnia 01 marca 2019 r. w sprawie: regulaminu przyznawania punktów wnioskom składanym w otwartych konkursach ofert o wsparcie realizacji zadań z zakresu sportu w roku 2019
- pobierz
- załącznik

Zarządzenie Nr 18/2019 Wójta Gminy Gostynin z dnia 01 marca 2019 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert o wsparcie realizacji zadań z zakresu sportu na terenie Gminy Gostynin w roku 2019
- pobierz
- załącznik

Zarządzenie Nr 19/2019 Wójta Gminy Gostynin z dnia 01 marca 2019 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert o wsparcie realizacji zadań z zakresu sportu na terenie Gminy Gostynin w roku 2019
- pobierz

Zarządzenie Nr 20/2019 Wójta Gminy Gostynin z dnia 04 marca 2019 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej
- pobierz
- załącznik

Zarządzenie Nr 22/2019 Wójta Gminy Gostynin z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości stanowiącej działkę nr 61/12 o powierzchni 0,1480 ha położoną na terenie wsi Helenów gm. Gostynin
- pobierz

Zarządzenie Nr 23/2019 Wójta Gminy Gostynin z dnia 11 marca 2019 r. zmieniające Zarządzenie Nr 74/2018 w sprawie: ustalenia wysokości podatku funkcyjnego i dodatku mieszkaniowego przysługującego od 1 września 2018r. do 31 sierpnia 2019r. nauczycielom zatrudnionym w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Gostynin

Zarządzenie Nr 24/2019 Wójta Gminy Gostynin z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości stanowiącej działkę nr 171/35 o powierzchni 0,1550 ha położoną na terenie wsi Zwoleń gm. Gostynin
- pobierz

Zarządzenie Nr 25/2019 Wójta Gminy Gostynin z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu sportu na terenie gminy Gostynin w roku 2019
- pobierz
- załącznik

Zarządzenie Nr 26/2019 Wójta Gminy Gostynin z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2019 r.
- pobierz
- załącznik

Zarządzenie Nr 27/2019 Wójta Gminy Gostynin z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na wsparcie zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2019 r. oraz regulaminu przyznawania ofertom punktów
- pobierz
- załącznik

Zarządzenie Nr 28/2019 Wójta Gminy Gostynin z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie: przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2018 rok
- pobierz
- sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gostynin za 2018 rok
- załącznik nr 1 do sprawozdanie z wykonania budżetu
- załącznik nr 2 do sprawozdanie z wykonania budżetu
- załącznik nr 3 do sprawozdanie z wykonania budżetu
- załącznik nr 4 do sprawozdanie z wykonania budżetu
- załącznik nr 5 do sprawozdanie z wykonania budżetu
- załącznik nr 6 do sprawozdanie z wykonania budżetu
- załącznik nr 7 do sprawozdanie z wykonania budżetu
- załącznik nr 8 do sprawozdanie z wykonania budżetu
- załącznik nr 9 do sprawozdanie z wykonania budżetu
- załącznik nr 10 do sprawozdanie z wykonania budżetu
- załącznik nr 11 do sprawozdanie z wykonania budżetu
- załącznik nr 12 do sprawozdanie z wykonania budżetu
- Informacja o stanie mienia JST na dzień 31.12.2018r.
- Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji Kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Gostyninie z/s w Solcu 6 za okres 01.01.2018r - 31.12.2018r.
- Sprawozdanie roczne z przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury Wsi Gminy Gostynin w Białem za rok 2018.

Zarządzenie Nr 29/2019 Wójta Gminy Gostynin z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Zarządzenie Nr 31/2019 Wójta Gminy Gostynin z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 8/2018 Wójta Gminy Gostynin z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski sołectw w sprawie przeznaczenia środków funduszu sołeckiego
- pobierz

Zarządzenie Nr 32/2019 Wójta Gminy Gostynin z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Zespołu ds. przygotowania projektu Raportu o stanie Gminy Gostynin za rok 2018
- pobierz

Zarządzenie Nr 33/2019 Wójta Gminy Gostynin z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej
- pobierz

Zarządzenie Nr 34/2019 Wójta Gminy Gostynin z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok
- pobierz

Zarządzenie Nr 36/2019 Wójta Gminy Gostynin z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej
- pobierz

Zarządzenie Nr 37/2019 Wójta Gminy Gostynin z dnia 06 maja 2019 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkurs ofert w zakresie zadań publicznych dotyczące porządku i bezpieczeństwa publicznego
- pobierz
- załącznik nr 1

Zarządzenie Nr 38/2019 Wójta Gminy Gostynin z dnia 06 maja 2019 r. w sprawie: odwołania z pełnienia obowiązków Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin
- pobierz

Zarządzenie Nr 39/2019 Wójta Gminy Gostynin z dnia 07 maja 2019 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin

Zarządzenie Nr 40/2019 Wójta Gminy Gostynin z dnia 08 maja 2019 r. w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2019 r.
- pobierz
- załącznik nr 1

Zarządzenie Nr 41/2019 Wójta Gminy Gostynin z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie: określenia zasad udzielania dofinansowania z budżetu Gminy Gostynin na zabiegi sterylizacji lub kastracji zwierząt tj. psa/suki lub kota/kotki w roku 2019 w ramach "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gostynin na rok 2019"
- pobierz
- załącznik nr 1
- załącznik nr 2
- załącznik nr 3

Zarządzenie Nr 42/2019 Wójta Gminy Gostynin z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie: powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin
- pobierz

Zarządzenie Nr 43/2019 Wójta Gminy Gostynin z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok
- pobierz
- załącznik nr 1
- załącznik nr 2
- załącznik nr 3
- uzasadnienie

Zarządzenie Nr 44/2019 Wójta Gminy Gostynin z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie: powołania komisji do spraw szacowania strat w pasiekach spowodowanych wytruciem pszczół na terenie gminy Gostynin
- pobierz

Zarządzenie Nr 45/2019 Wójta Gminy Gostynin z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin
- pobierz

Zarządzenie Nr 46/2019 Wójta Gminy Gostynin z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie: przedstawienia raportu o stanie Gminy Gostynin za rok 2018
- pobierz
- załącznik nr 1

Zarządzenie Nr 48/2019 Wójta Gminy Gostynin z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert w zakresie zadań publicznych Gminy Gostynin dotyczące porządku i bezpieczeństwa publicznego
- pobierz
- załącznik nr 1

Zarządzenie Nr 49/2019 Wójta Gminy Gostynin z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Białotarsku, dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Kownackiej w Sokołowie, dyrektora Szkoły Podstawowej w Teodorowie, dyrektora  Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Zwoleniu
- pobierz
- załącznik nr 1
- zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zarządzenie Nr 50/2019 Wójta Gminy Gostynin z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie: skrócenia czasu pracy na okres upałów
- pobierz

Zarządzenie Nr 51/2019 Wójta Gminy Gostynin z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin
- pobierz

Zarządzenie Nr 52/2019 Wójta Gminy Gostynin z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie: umorzenia odsetek od zaległego czynszu za najem lokalu mieszkalnego
- pobierz

Zarządzenie Nr 54/2019 Wójta Gminy Gostynin z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie sprostowania oczywistej pomyłki pisarskiej w Zarządzeniu Nr 56/2019 Wójta Gminy Gostynin z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie odwołania Zastępcy Wójta Gminy Gostynin
- pobierz

Zarządzenie Nr 54a/2019 Wójta Gminy Gostynin z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok
- pobierz
- uzasadnienie
- załącznik nr 1
- załącznik nr 2
- załącznik nr 3

Zarządzenie Nr 55/2019 Wójta Gminy Gostynin z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Gostynin
- pobierz

Zarządzenie Nr 56/2019 Wójta Gminy Gostynin z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie odwołania Zastępcy Wójta Gminy Gostynin
- pobierz

Zarządzenie Nr 57/2019 Wójta Gminy Gostynin z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie udzielenia upoważnień
- pobierz

Zarządzenie Nr 58/2019 Wójta Gminy Gostynin z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Białotarsku dla której organem prowadzącym jest Gmina Gostynin
- pobierz

Zarządzenie Nr 59/2019 Wójta Gminy Gostynin z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Kownackiej w Sokołowie dla której organem prowadzącym jest Gmina Gostynin
- pobierz

Zarządzenie Nr 60/2019 Wójta Gminy Gostynin z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Zwoleniu dla której organem prowadzącym jest Gmina Gostynin
- pobierz

Zarządzenie Nr 61/2019 Wójta Gminy Gostynin z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor w Referacie Geodezji, Gospodarki Gruntami i Budownictwa
- pobierz

Zarządzenie Nr 62/2019 Wójta Gminy Gostynin z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej
- pobierz

Zarządzenie Nr 63/2019 Wójta Gminy Gostynin z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej  i kulturowej w 2019 r.
- pobierz

Zarządzenie Nr 64/2019 Wójta Gminy Gostynin z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie: zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Kownackiej w Sokołowie
- pobierz

Zarządzenie Nr 65/2019 Wójta Gminy Gostynin z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie: unieważnienia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Zwoleniu
- pobierz

Zarządzenie Nr 66/2019 Wójta Gminy Gostynin z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie: unieważnienia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Białotarsku
- pobierz

Zarządzenie Nr 67/2019 Wójta Gminy Gostynin z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie: odwołania z pełnienia obowiązków Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin
- pobierz

Zarządzenie Nr 68/2019 Wójta Gminy Gostynin z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie: powołania Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin
- pobierz

Zarządzenie Nr 69/2019 Wójta Gminy Gostynin z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Kownackiej w Sokołowie
- pobierz

Zarządzenie Nr 70/2019 Wójta Gminy Gostynin z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie: powołania komisji odbiorowej
- pobierz

Zarządzenie Nr 71/2019 Wójta Gminy Gostynin z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Białotarsku, dyrektora Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Zwoleniu
- pobierz

Zarządzenie Nr 72/2019 Wójta Gminy Gostynin z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Gostynin
- pobierz

Zarządzenie Nr 72a/2019 Wójta Gminy Gostynin z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie upoważnień do realizacji programu "Dobry start"
- pobierz

Zarządzenie Nr 73/2019 Wójta Gminy Gostynin z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie: ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Gostynin
- pobierz
- załącznik

Zarządzenie Nr 74/2019 Wójta Gminy Gostynin z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie zmiany składu Komisji Konkursowej powołanej Zarządzeniem nr 61/2019 Wójta Gminy Gostynin
- pobierz

Zarządzenie Nr 75/2019 Wójta Gminy Gostynin z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na wsparcie zadania publicznego w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w 2019 r.
- pobierz

Zarządzenie Nr 76/2019 Wójta Gminy Gostynin z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia Wójta Gminy Gostynin nr 63/2019 z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej  i kulturowej w 2019 r.
- pobierz

Zarządzenie Nr 77/2019 Wójta Gminy Gostynin z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Białotarsku dla której organem prowadzącym jest Gmina Gostynin
- pobierz

Zarządzenie Nr 78/2019 Wójta Gminy Gostynin z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Zwoleniu dla której organem prowadzącym jest Gmina Gostynin
- pobierz

Zarządzenie Nr 79/2019 Wójta Gminy Gostynin z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok
- pobierz

Zarządzenie Nr 80/2019 Wójta Gminy Gostynin z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie: planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli w 2019 roku, specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz zasad dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Gostynin
- pobierz

Zarządzenie Nr 82/2019 Wójta Gminy Gostynin z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie: rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości stanowiącej działkę nr 113/19 o powierzchni 0,3003 ha położoną na terenie wsi Gorzewo gm. Gostynin
- pobierz

Zarządzenie Nr 83/2019 Wójta Gminy Gostynin z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie upoważnienia Zastępcy Wójta Gminy Gostynin do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Gostynin
- pobierz

Zarządzenie Nr 84/2019 Wójta Gminy Gostynin z dnia 07 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia Wójta Gminy Gostynin nr 63/2019 z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej  i kulturowej w 2019 r.
- pobierz

Zarządzenie Nr 85/2019 Wójta Gminy Gostynin z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości stanowiącej działkę nr 134/16 o powierzchni 0,1518 ha położoną na terenie wsi Miałkówek gm. Gostynin oraz udziału wynoszącego 1/12 we własności działki nr 134/8 o powierzchni 0,3743 ha położonej na terenie wsi Miałkówek gm. Gostynin
- pobierz

Zarządzenie Nr 86/2019 Wójta Gminy Gostynin z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok
- pobierz
- uzasadnienie
- załącznik nr 1

Zarządzenie Nr 87/2019 Wójta Gminy Gostynin z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w 2019 r.
- pobierz
- załącznik nr 1

Zarządzenie Nr 88/2019 Wójta Gminy Gostynin z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Zwoleniu
- pobierz

Zarządzenie Nr 89/2019 Wójta Gminy Gostynin z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Białotarsku
- pobierz

Zarządzenie Nr 90/2019 Wójta Gminy Gostynin z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Zwoleniu
- pobierz

Zarządzenie Nr 91/2019 Wójta Gminy Gostynin z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Gostynin do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
- pobierz

Zarządzenie Nr 92/2019 Wójta Gminy Gostynin z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie odwołania Dyrektora Szkoły Podstawowej w Teodorowie z zajmowanego stanowiska
- pobierz

Zarządzenie Nr 93/2019 Wójta Gminy Gostynin z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Teodorowie
- pobierz

Zarządzenie Nr 94/2019 Wójta Gminy Gostynin z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie umorzenia odsetek od zaległego czynszu za najem lokalu mieszkalnego
- pobierz

Zarządzenie Nr 95/2019 Wójta Gminy Gostynin z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie umorzenia odsetek od zaległego czynszu za najem lokalu mieszkalnego

Zarządzenie Nr 96/2019 Wójta Gminy Gostynin z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym - stypendium szkolnego oraz zasiłku szkolnego
- pobierz
- wniosek o przyznanie stypendium szkolnego
- wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego

Zarządzenie Nr 97/2019 Wójta Gminy Gostynin z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania zespołu ds. realizacji projektu pn. "Cyfrowy obywatel województwa mazowieckiego!"
- pobierz

Zarządzenie Nr 98/2019 Wójta Gminy Gostynin z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym informacji o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2019 roku
- pobierz
- załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Gostynin nr 98/2019 - Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gostynin za I półrocze 2019 roku
- załącznik nr 1 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu
- załącznik nr 2 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu
- załącznik nr 3 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu
- załącznik nr 4 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu
- załącznik nr 5 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu
- załącznik nr 6 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu
- załącznik nr 7 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu
- załącznik nr 8 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu
- załącznik nr 9 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu
- załącznik nr 10 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu
- załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Gostynin nr 98/2019
- informacja o przebiegu wykonania planu finansowego GCKiTW Gminy Gostynin
- informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Instytucji Kultury Gminnej Biblioteki

Zarządzenie Nr 99/2019 Wójta Gminy Gostynin z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
- pobierz

Zarządzenie Nr 100/2019 Wójta Gminy Gostynin z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Białotarsku
- pobierz

Zarządzenie Nr 101/2019 Wójta Gminy Gostynin z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia z z mieszkańcami Gminy konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie statutów sołectw gminy Gostynin
- pobierz

Zarządzenie Nr 102/2019 Wójta Gminy Gostynin z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok
- pobierz
- załącznik nr 1
- załącznik nr 2
- uzasadnienie

Zarządzenie Nr 104/2019 Wójta Gminy Gostynin z dnia 03 września 2019 r. w sprawie umorzenia należności wraz z odsetkami od zaległego czynszu za najem lokalu mieszkalnego
- pobierz

Zarządzenie Nr 105/2019 Wójta Gminy Gostynin z dnia 03 września 2019 r. w sprawie umorzenia należności wraz z odsetkami od zaległego czynszu za najem lokalu mieszkalnego
- pobierz

Zarządzenie Nr 106/2019 Wójta Gminy Gostynin z dnia 06 września 2019 r. w sprawie powołania komisji odbiorowej zamówienia publicznego na przedmiot zamówienia pn. "Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Gostynin"
- pobierz

Zarządzenie Nr 109/2019 Wójta Gminy Gostynin z dnia 18 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Gostynin
- pobierz

Zarządzenie Nr 110/2019 Wójta Gminy Gostynin z dnia 18 września 2019 r. w sprawie: ustalenia wysokości dodatku funkcyjnego przysługującego od dnia 1 września 2019 r. do dnia 31 sierpnia 2020 r. nauczycielom zatrudnionym w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Gostynin
- pobierz

Zarządzenie Nr 111/2019 Wójta Gminy Gostynin z dnia 18 września 2019 r. w sprawie: ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego przysługującego od dnia 1 września 2019 r. do dnia 30 czerwca 2020 r. nauczycielom zatrudnionym w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Gostynin
- pobierz

Zarządzenie Nr 112/2019 Wójta Gminy Gostynin z dnia 23 września 2019 r. w sprawie umorzenia należności wraz z odsetkami od zaległego czynszu za najem lokalu mieszkalnego
- pobierz

Zarządzenie Nr 113/2019 Wójta Gminy Gostynin z dnia 23 września 2019 r. w sprawie umorzenia należności wraz z odsetkami od zaległego czynszu za najem lokalu mieszkalnego
- pobierz

Zarządzenie Nr 114/2019 Wójta Gminy Gostynin z dnia 23 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Gostynin
- pobierz
- załącznik

Zarządzenie Nr 115/2019 Wójta Gminy Gostynin z dnia 25 września 2019 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości stanowiącej działki nr 61/4 i 61/5 o łącznej powierzchni 0,2466 ha położone na terenie wsi Helenów gm. Gostynin
- pobierz

Zarządzenie Nr 116/2019 Wójta Gminy Gostynin z dnia 26 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Gostynin
- pobierz

Zarządzenie Nr 117/2019 Wójta Gminy Gostynin z dnia 26 września 2019 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej
- pobierz

Zarządzenie Nr 118/2019 Wójta Gminy Gostynin z dnia 30 września 2019 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok
- pobierz
- uzasadnienie
- załącznik nr 1
- załącznik nr 2
- załącznik nr 3

Zarządzenie Nr 120/2019 Wójta Gminy Gostynin z dnia 1 października 2019 r. zmieniające Zarządzenie Nr 109/2019 Wójta Gminy Gostynin z dnia 18 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Gostynin
- pobierz

Zarządzenie Nr 121/2019 Wójta Gminy Gostynin z dnia 2 października 2019 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej
- pobierz

Zarządzenie Nr 122/2019 Wójta Gminy Gostynin z dnia 3 października 2019 r. w sprawie: powołania komisji odbiorowej
- pobierz

Załączniki

załącznik pdf, 292 kB
załącznik pdf, 1.05 MB
załącznik pdf, 838 kB
załącznik pdf, 172 kB
załącznik pdf, 1.73 MB
załącznik pdf, 112 kB
uzasadnienie pdf, 1.01 MB
załącznik pdf, 1.07 MB
załącznik pdf, 1.16 MB
załącznik pdf, 905 kB
załącznik pdf, 1.56 MB
załącznik pdf, 572 kB
załącznik pdf, 792 kB

Powiadom znajomego