W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Gostynin

ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
pow. gostyniński
woj. mazowieckie

tel.: +48 24 236 07 50
fax: +48 24 236 07 69

ePUAP: /nu6a6ae677/skrytka
e-mail: ug@gminagostynin.pl
Strona internetowa: www.gminagostynin.pl

NIP URZĘDU: 971-02-95-009
REGON URZĘDU: 610022854
NIP GMINY: 971-065-94-40

PF.524.1.2024

Szczegóły
Przedmiot konkursu Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2024 r.
Znak sprawy PF.524.1.2024
Kategoria kultura
Termin składania ofert

Na podstawie art. 11 ust.1 pkt 1 i ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) i art. 7 ust. 1 pkt 9 i pkt 19 ustawy   z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 40; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688) oraz art. 221 ustawy z  dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872) zarządzam, co następuje:

§ 1

Ogłaszam otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2024, którego zasady i tryb określa Ogłoszenie Wójta Gminy Gostynin o otwartym konkursie ofert, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§ 2

Na realizację zadań wybranych w ramach konkursu przeznaczam środki pieniężne w wysokości 40 000,00 złotych (słownie: czterdzieści tysięcy złotych)

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Promocji i Funduszy Pomocowych.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy 

/-/ Edmund Zieliński

Załączniki

Oferta docx, 25 kB

Powiadom znajomego