W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Gostynin

ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
pow. gostyniński
woj. mazowieckie

tel.: +48 24 236 07 50
fax: +48 24 236 07 69

ePUAP: /nu6a6ae677/skrytka
e-mail: ug@gminagostynin.pl
Strona internetowa: www.gminagostynin.pl

NIP URZĘDU: 971-02-95-009
REGON URZĘDU: 610022854
NIP GMINY: 971-065-94-40

SO.4.2022 Bezpieczeństwo Publiczne

Szczegóły
Przedmiot konkursu W zakresie zadań publicznych dotyczące porządku i bezpieczeństwa publicznego
Znak sprawy SO.4.2022
Kategoria bezpieczeństwo publiczne
Termin składania ofert

Zarządzenie Nr 88/2022

Wójta Gminy Gostynin

z dnia 4 lipca 2022 r.w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert w zakresie zadań publicznych Gminy Gostynin w zakresie zadań publicznych dotyczące porządku i bezpieczeństwa publicznego.


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.), art. 13 z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (tekst jednolity Dz.U z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) oraz uchwały Nr 335/XXXV/2021 Rady Gminy Gostynin z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Gostynin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022.

§ 1
Ogłasza się otwarty konkurs ofert dotyczący wspierania przedsięwzięć rozwijających prospołeczne postawy wśród dzieci i młodzieży w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia poprzez podniesienie poziomu wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy i ochrony przeciwpożarowej poprzez zorganizowanie letniego obozu dla dzieci i młodzieży rekrutującej się w szczególności z Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.
Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik Nr 1 do Zarządzenia. 

§ 2
Zleca się realizację zadań publicznych, wymienionych w § 1 ust. 1, w formie wsparcia wraz z udzieleniem dotacji na realizację zadania. 

§ 3
Powołuje się Komisję Konkursową ds. opiniowania ofert w składzie: 

Przewodniczący – Marzena Bulińska;
Członek – Krzysztof Czerwiński;
Członek – Agnieszka Rutkowska; 
Ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert dokona Wójt Gminy Gostynin w drodze zarządzenia. 

§ 4
Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez jego zamieszczenie: 

w Biuletynie Informacji Publicznej, 
na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Gostynin,
na stronie internetowej Gminy Gostynina www.gminagostynin.pl 

§ 5
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Spraw Obywatelskich.

§ 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.Wójt Gminy Gostynin

/-/

Edmund Zieliński

 

Załączniki

Powiadom znajomego