W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Gostynin

ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
pow. gostyniński
woj. mazowieckie

tel.: +48 24 236 07 50
fax: +48 24 236 07 69

ePUAP: /nu6a6ae677/skrytka
e-mail: ug@gminagostynin.pl
Strona internetowa: www.gminagostynin.pl

NIP URZĘDU: 971-02-95-009
REGON URZĘDU: 610022854
NIP GMINY: 971-065-94-40

Powrót

2017

WÓJT GMINY GOSTYNIN

OGŁOSZENIE W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI


1. Cel i zasięg terytorialny konsultacji
Celem konsultacji jest poznanie opinii i uwag organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2016r., poz. 1817, poz.1948, z 2017 r. poz.573, poz. 60, poz.1909) prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie gminy Gostynin.

2. Przedmiot konsultacji
Przedmiotem konsultacji jest „Program Współpracy Gminy Gostynin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018”.

3. Termin przeprowadzenia konsultacji
Konsultacje trwają od 21 do 27 listopada 2017r.

4. Forma konsultacji
Informacja o konsultacjach zamieszczona jest na stronie internetowej Gminy Gostynin, w BIP Urzędu Gminy Gostynin oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Gostynin - Gostynin, ul. Rynek 26. Do wyżej wymienionej informacji załączony jest projekt Programu Współpracy Gminy Gostynin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018 wraz z formularzem konsultacji.

Opinie i uwagi do Programu można zgłaszać w następujący sposób:
• Przesłać drogą elektroniczną na adres: gckbiale@onet.eu;
• Przesłać listownie na adres: Urząd Gminy Gostynin, ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin – liczy się data wpływu do urzędu;
• Dostarczyć osobiście do Sekretariatu Urzędu Gminy Gostynin, ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin.

Uwagi i opinie, które wpłyną po 27 listopada nie będą rozpatrywane.

Wyniki przeprowadzonych konsultacji zostaną przedstawione Wójtowi Gminy Gostynin w celu ostatecznego zatwierdzenia. Opinie i uwagi zgłoszone podczas konsultacji nie są wiążące.
Informacja o wynikach konsultacji zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Gminy Gostynin, w BIP Urzędu Gminy Gostynin oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Gostynin - Gostynin, ul. Rynek 26, w ciągu 30 dni od zakończenia konsultacji.

                          Wójt Gminy Gostynin
                            Edmund Zieliński

W załączeniu:
1.    Projekt Programu Współpracy Gminy Gostynin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018
2.    Formularz konsultacji

Załączniki

Powiadom znajomego