W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Gostynin

ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
pow. gostyniński
woj. mazowieckie

tel.: +48 24 236 07 50
fax: +48 24 236 07 69

ePUAP: /nu6a6ae677/skrytka
e-mail: ug@gminagostynin.pl
Strona internetowa: www.gminagostynin.pl

NIP URZĘDU: 971-02-95-009
REGON URZĘDU: 610022854
NIP GMINY: 971-065-94-40

Zakład Komunalny w Solcu. Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów budowlanych instalacyjnych i elektrycznych.

ZK 07/2008

                                     OGŁOSZENIE   O ZAMÓWIENIU

O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych

na podstawie art. 11 ust. 8  ustawy Pzp

Przedmiot zamówienia: „Dostawa materiałów budowlanych, instalacyjnych i elektrycznych  na zadanie pn. „Zmiana sposobu użytkowania części  parteru i części piwnic w budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Lucieniu na stołówkę i kuchnię szkolną – II etap”

I. Nazwa i adres Zamawiającego.

Zakład Komunalny w Solcu

Solec 39c

09-500 Gostynin

tel./fax 024 235 30 91

II. Przetarg nieograniczony.

III. Adres strony na której zamieszczona jest specyfikacja.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest dostępna na stronie internetowej: www.uggostynin.bip.org.pl , może być również przesłana pocztą na wniosek Wykonawcy, złożony u Zamawiającego osobiście, listownie lub faksem na nr (024) 235-30-91, bezpłatnie.

IV. Określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkość lub zakres zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów budowlanych, instalacyjnych i elektrycznych na zadanie pn. zmiana sposobu użytkowania części parteru i części piwnic w budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Lucieniu na stołówkę i kuchnię szkolną.

Przedmiot zamówienia ( każdej części ) dostarczony będzie przez wykonawcę na własny koszt w miejsce wyznaczone przez zamawiającego. Dostawy i rozładunek zamówionych wyrobów budowlanych powinny być zrealizowane po uprzednim uzgodnieniu terminu dostawy z Zamawiającym.

Zamawiający dzieli zamówienie na części i dopuszcza składanie ofert częściowych (tj. na poszczególną część).

Część I – dostawa materiałów budowlanych.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów budowlanych tj:

1

Cement portlandzki zwykły

t

1

2

Wapno suchogaszone workowane

t

0,4

3

Preparat gruntujący Uni grunt

kg

64

4

Samopoziomująca masa szpachlowa TERPLAN-N

kg

1430

5

Farba emulsyjna wewn. kolor

dm3

100

6

Farba emulsyjna wewn. biała

dm3

90

7

Płytki ścienne – glazura o wym. 20x25 cm , biała

m2

202

8

Płytki podłogowe – gres antypoślizgowy do użytku wewn.(kolor jasny)

m2

123

9

Zaprawa klejowa do glazury/gresu , do użytku wewn.

kg

1548

10

Zaprawa spoinująca posiadająca atest dopuszczający do użycia w obiektach żywieniowych

kg

117

11

Cokół z kształtek ceramicznych półokrągłych – profil wewnętrzny 30x9,3 cm

m

196

12

Cokół z kształtek ceramicznych półokrągłych – narożniki wklęsłe i wypukłe

szt

100

13

Skrzydła drzwiowe płytowe pełne o wym. 100x200 lewe

szt

2

14

Skrzydła drzwiowe płytowe pełne o wym. 100x200 prawe

szt

2

15

Skrzydła drzwiowe płytowe pełne o wym. 90x200 lewe

szt

3

16

Skrzydła drzwiowe płytowe pełne o wym. 90x200 prawe

szt

6

17

Skrzydła drzwiowe płytowe pełne o wym. 80x200 lewe

szt

1

18

Skrzydła drzwiowe płytowe łazienkowe o wym. 80x200 lewe

szt

1

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień:

Kod CPV:  44111000-1

Część II – dostawa materiałów instalacyjnych

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów instalacyjnych tj:

1

Grzejnik stalowy KV11 o wym. 600/1000 mm z kompletem wsporników

szt

1

2

Wpust ze stali nierdzewnej fi 100

szt

3

3

Koryto ściekowe podłogowe ze stali nierdzewnej dł.2,50 m

szt

2

4

Zawór przelotowy prosty fi 32

szt

2

5

Zawór przelotowy prosty fi 25

szt

2

6

Zawór przelotowy prosty fi 20

szt

2

7

Zawór czerpalny fi 15

szt

8

8

Bateria zlewozmywakowa stojąca

szt

7

9

Bateria umywalkowa stojąca

szt

5

10

Bateria natryskowa z natryskiem przesuwnym

szt

1

11

Bateria wannowa stojąca

szt

3

12

Zlewozmywak jednokomorowy ze stali nierdzewnej 800x600x850 mm z ociekaczem

szt

4

13

Zlewozmywak dwukomorowy ze stali nierdzewnej 800x600x850 mm

szt

3

14

Rura PE-RT o śr. 32x4,4 mm

m

30

15

Rura PE-RT/AI/PE-HD o śr. 26x3,0mm

m

60

16

Rura PE-RT/AI/PE-HD o śr. 20x2,0mm

m

180

17

Kolana do rur PE-RT o śr. 32 mm, w komplecie z tulejami

szt

5

18

Trójnik do rur PE-RT o śr. 32/32/32mm , w komplecie z tulejami

szt

2

19

Redukcja do rur PE-RT o śr. 32/26mm, w komplecie z tulejami

szt

4

20

Kolana do rur PE-RT/AI/PE-HD o śr. 20mm, w komplecie z tulejami

szt

30

21

Trójniki do rur PE-RT/AI/PE-HD o śr. 20/20/20mm, w komplecie z tulejami

szt

20

22

Kolana do rur PE-RT/AI/PE-HD o śr. 26mm, w komplecie z tulejami

szt

15

23

Trójniki do rur PE-RT/AI/PE-HD o śr. 26/26/26mm, w komplecie z tulejami

szt

8

24

Redukcja do rur PE-RT/AI/PE-HD o śr. 26/20mm, w komplecie z tulejami

szt

6

25

Redukcja do rur PE-RT/AI/PE-HD o śr. 20/16mm, w komplecie z tulejami

szt

10

26

Przyłącze elastyczne w oplocie ze stali kwasoodpornej dn:15x15, dł.30 cm

szt

30

27

Otulina Thermocompact S-2 gr. 13mm, na rurę o śr. 28-35mm

m

40

28

Otulina Thermocompact S-2 gr. 13mm, na rurę o śr. 13-22mm

m

80

29

Rury osłonowe karbowane tzw. peszel Dw:24-26mm

m

180

30

Rury osłonowe karbowane tzw. peszel Dw:31-33mm

m

90

31

Wentylator kanałowy TD-160/100 P=35W, n=2500mm

szt

1

32

Wentylator kanałowy TD-250/100 P=39W, n=1880 mm

szt

1

33

Wentylator EBB-175 P=70W, n=1400mm

szt

1

34

Okap wentylacyjny stalowy prostokątny typ A, przyścienny o wym. 950x950 mm, wys.typowa

szt

1

35

Okap wentylacyjny stalowy prostokątny typ A, przyścienny o wym. 1000x6000 mm, wys.typowa

szt

1

36

Okap wentylacyjny stalowy prostokątny typ A, centralny o wym. 2200 mm dług. x 700 mm szer., wys.typowa

szt

1

37

Nawietrzak podokienny typ A

szt

3

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień:

 Kod CPV:  44190000-8

Część III – dostawa materiałów elektrycznych

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów elektrycznych tj:

1

Kable YKY 5x95 mm2

m

50

2

Kable YKY 5x25 mm2

m

40

3

Przewód YDY–450/750 V 5x6 mm2

m

200

4

Przewód YDY–450/750 V 5x2,5 mm2

m

150

5

Przewód YDY–450/750 V 3x2,5 mm2

m

250

6

Przewód YDY–450/750 V 2x1,5 mm2

m

400

7

Rozdzielnica skrzynkowa z wyposażeniem, jak na załączonym schemacie (zał nr 4 do SIWZ)

szt

1

8

Rury winidurowe o śr. 47 mm

m

90

9

Złączki elastyczne do rur winidurowych o śr. 47

szt

33

10

Rury winidurowe o śr. 28 mm

m

500

11

Złączki elastyczne do rur winidurowych o śr. 28 mm

szt

190

12

Wyłącznik główny p-poż typ DPX 250 AW

szt

1

13

Transformator 160 kVA

szt

2

14

Wentylator EDM 200

szt

5

15

Puszki izolacyjne podtynkowe fi 60

szt

30

16

Odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego przykręcane o 3 wylotach

szt

40

17

Łącznik instalacyjny natynkowy jednobiegunowy, przycisk

szt

8

18

Łącznik instalacyjny podtynkowy w puszce instalacyjnej, świecznikowy

szt

7

19

Puszki instalacyjne podtynkowe fi 60, pojedyńcze

szt

35

20

Puszki izolacyjne podtynkowe fi 80 o 3 wylotach

szt

25

21

Gniazdo natynkowe 1 faz hermetyczne

szt

35

22

Oprawa ewakuacyjna z piktogramem, w komplecie z świetlówkami i zapłonnikami

szt

4

23

Oprawa typu OKN 2x58 W, w komplecie z świetlówkami i zapłonnikami, Aw 2 godz.

szt

18

24

Oprawa typu OKN Aw 2x58 W , w komplecie z świetlówkami i zapłonnikami, Aw h=2 godz.

szt

3

25

Oprawy oświetleniowe przykręcane – AVR 400.0244 FE , w komplecie z kloszami i żarówkami

szt

8

26

Oprawy oświetleniowe przykręcane – AVR 14 028  , w komplecie z kloszami i żarówkami

szt

6

27

Gniazdo 3 faz 400 V

szt

8

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień:

Kod CPV:  31680000-6

V. Zamawiający dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej.

VI. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

VII. Termin wykonania zamówienia : w terminie 7 dni od daty podpisania umowy.

VIII. Opis warunków udziału w postępowaniu.

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Ocena spełniania warunków udziału w przetargu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach załączonych do złożonej oferty. Wykonawca, który nie spełnia w/w warunku zostanie wykluczony z postępowania a jego oferta odrzucona.

W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo Zamówień Publicznych , wykonawca składa następujące dokumenty:

1) oświadczenie Wykonawcy o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych

2) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

IX. Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w Zakładzie Komunalnym w Solcu, Solec 39c w sekretariacie w terminie

do dnia 16 października 2008r. do godz. 10.00.

X. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 października 2008r o godz. 10.30 w siedzibie Zakładu Komunalnego w Solcu.

XI. Kryteria wyboru:    Cena 100 %.

XII. Wadium: nie przewiduje się wniesienia wadium.

XIII. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów.

XIV. Umowa ramowa: nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.

XV. Termin związania ofertą: 30 dni licząc od terminu składania ofert.

XVI. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

XVII. Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami: 

Katarzyna Pawlak  - tel. 024 235 30 91.

XVIII. Ogłoszenie umieszczono na stronach internetowych Biuletynu Zamówień Publicznych

w dniu  08.10.2008r

                                                                                                            Zatwierdził:

                                                       Kierownik Zakładu Komunalnego w Solcu

                                                                  Tadeusz Mosakowski

Do pobrania:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia,

Załącznik nr 1 - formularz cześć I

Załącznik nr 2 - formularz część II

Załącznik nr 3 - formularz część III

Załącznik nr 4 - schemat rozdzielni

Załącznik nr 5 - oświadczenie

Załacznik nr 6 - formularz oferty cenowej

Załącznik nr 7 - projekt umowy.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń :                            dnia  08.10.2008 r.

Zdjęto z tablicy ogłoszeń :                                          dnia  ..........2008r.

Zamieszczono na stronie internetowej www.uggostynin.bip.org.pl     dnia  08.10.2008 r.

Powiadom znajomego