W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Gostynin

ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
pow. gostyniński
woj. mazowieckie

tel.: +48 24 236 07 50
fax: +48 24 236 07 69

ePUAP: /nu6a6ae677/skrytka
e-mail: ug@gminagostynin.pl
Strona internetowa: www.gminagostynin.pl

NIP URZĘDU: 971-02-95-009
REGON URZĘDU: 610022854
NIP GMINY: 971-065-94-40

Zarządzenie nr 116/2024

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Wójta Gminy Gostynin
z dnia
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Gostynin
Status obowiązujące


Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 609; zm.: Dz. U. z 2024 r. poz. 721) zarządzam, co następuje:

§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Gostynin stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 168/2023 Wójta Gminy Gostynin z dnia 16 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Gostynin wprowadzam następujące zmiany:

1)       w § 17 ust.1 w pkt 35 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 36 w brzmieniu:

„36) prowadzenie zadań związanych z lokalnym transportem zbiorowym na terenie gminy.”

2)       w § 19 ust.1 skreśla się pkt 7.

§ 2.  Pozostałe zapisy Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Gostynin pozostają bez zmian.

§ 3. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam sekretarzowi gminy.

§ 4.1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 5 lipca 2024 r.

2. Kierownik każdego referatu / równorzędna komórka organizacyjna otrzymuje jeden egzemplarz niniejszego zarządzenia.  

3. Zarządzenie należy  ogłosić w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Gostynin www.bip.gminagostynin.pl i umieścić na serwerze  -  wspólny dysk - Zarządzenia Urząd Gminy Gostynin.

 

 

Wójt Gminy Gostynin

/-/ Renata Kędzierska

 

Powiadom znajomego