W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Gostynin

ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
pow. gostyniński
woj. mazowieckie

tel.: +48 24 236 07 50
fax: +48 24 236 07 69

ePUAP: /nu6a6ae677/skrytka
e-mail: ug@gminagostynin.pl
Strona internetowa: www.gminagostynin.pl

NIP URZĘDU: 971-02-95-009
REGON URZĘDU: 610022854
NIP GMINY: 971-065-94-40

SO.8135.1.2024

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Wóta Gminy Gostynin
z dnia
w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na powierzenie zadań w roku 2024 z zakresu zdrowia publicznego określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2021-2025 w ramach celu operacyjnego nr 2 Profilaktyka uzależnień i powołania Komisji Konkursowej.
Status obowiązujące

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1608 późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

1.    Ogłasza się otwarty konkurs ofert na powierzenie zadań w roku 2024 z zakresu zdrowia publicznego określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2021–2025 w ramach celu operacyjnego nr 2 Profilaktyka uzależnień.

 Nazwa zadania:

Rozwijanie prawidłowych postaw społecznych u dzieci i młodzieży oraz zagospodarowanie wolnego czasu i przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez prowadzenie programów profilaktycznych dot. przeciwdziałania alkoholizmowi, przemocy oraz narkomanii skierowanych do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych w ramach  tzw. profilaktyki uniwersalnej, tj. adresowanych do całych grup (populacji).

 

2.    Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik Nr 1 do zarządzenia.

 

§ 2

1.    Zadanie, o którym mowa w § 1 zostanie powierzone realizatorom wyłonionym zgodnie 
z procedurą konkursową określoną w ogłoszeniu, o którym mowa w § 1 ust. 2.

2.    Zadania te będą finansowane ze środków określonych w budżecie Gminy Gostynin na rok 2024.

§ 3

1.    Powołuje się Komisję Konkursową ds. opiniowania ofert w składzie: 

1)    Przewodniczący – Marzena Bulińska;

2)    Członek – Małgorzata Ziółkowska;

3)    Członek – Agnieszka Dan; 

2.    Ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert dokona Wójt Gminy Gostynin w drodze zarządzenia. 

§ 4

Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez jego zamieszczenie:

1)   w Biuletynie Informacji Publicznej;

2)   na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Gostynin;

3)   na stronie internetowej Urzędu Gminy Gostynin.

 

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Spraw Obywatelskich;

 

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.                                                                                             

 

Wójt Gminy Gostynin

/-/ Edmund Zieliński

Załączniki

Powiadom znajomego