W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Gostynin

ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
pow. gostyniński
woj. mazowieckie

tel.: +48 24 236 07 50
fax: +48 24 236 07 69

ePUAP: /nu6a6ae677/skrytka
e-mail: ug@gminagostynin.pl
Strona internetowa: www.gminagostynin.pl

NIP URZĘDU: 971-02-95-009
REGON URZĘDU: 610022854
NIP GMINY: 971-065-94-40

Zarządzenie nr 56/2023

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Wójta Gminy Gostynin
z dnia
w sprawie ogłoszenia ostatecznych wyników w konkursie ofert na powierzenie zadań w roku 2023 z zakresu zdrowia publicznego określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2021-2025 w ramach celu operacyjnego nr 2 Profilaktyka uzależnień.
Status obowiązujące

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40 późn. zm.) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1608) zarządza się, co następuje:

§ 1

Wójt Gminy Gostynin po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej, biorąc pod uwagę możliwości finansowe Gminy i realizację celu publicznego jaki zamierza osiągnąć Gmina Gostynin w zakresie zdrowia publicznego ogłasza ostateczne wyniki  w otwartym konkursie ofert na powierzenie zadań w roku 2023 z zakresu zdrowia publicznego określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2021–2025 w ramach celu operacyjnego nr 2 Profilaktyka uzależnień.

Nazwa zadania: Rozwijanie prawidłowych postaw społecznych u dzieci i młodzieży oraz zagospodarowanie wolnego czasu i przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez prowadzenie programów profilaktycznych dot. przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii oraz przemocy skierowanych do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych w ramach  tzw. profilaktyki uniwersalnej, tj. adresowanych do całych grup (populacji).

Środki finansowe przeznaczone na powierzenie realizacji  zadań z zakresu zdrowia publicznego w roku 2023 wynoszą 130 000,00 złotych (słownie: sto trzydzieści tysięcy złotych).

Wykaz oferentów oraz przyznane kwoty dotacji:

L.p. Nazwa oferenta Przyznana kwota dotacji (zł)
1. Jednoosobowa działalność gospodarcza  ZWROTNIK

PROFILAKTYKA, TERAPIA, SZKOLENIA 

Renata Brzezińska-Strzelecka 

Halinów 8, 09-500 Gostynin
20.000,00
2.  

Uczniowski Klub Sportowy ”ZWOLEŃ-TEAM” działający przy Szkole Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Zwoleniu

Zwoleń 35, 09-500 Gostynin
20.000,00
3. Klub Sportowy „BŁYSKAWICA” Lucień

Lucień 62, 09-500 Gostynin
40.000,00
4. FUNDACJA DOBRYCH SERC „TAK”

ul. Wspólna 8 m. 15, 09-500 Gostynin
35.000,00
5. Uczniowski Klub Sportowy „START” w Białotarsku

Białotarsk 34, 09-500 Gostynin
15.000,00


§ 2

Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez jego zamieszczenie:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej;

2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Gostynin;

3) na stronie internetowej Urzędu Gminy Gostynin.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Spraw Obywatelskich;

§ 4                                                

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Gostynin

/-/ Edmund Zieliński

Powiadom znajomego