W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Gostynin

ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
pow. gostyniński
woj. mazowieckie

tel.: +48 24 236 07 50
fax: +48 24 236 07 69

ePUAP: /nu6a6ae677/skrytka
e-mail: ug@gminagostynin.pl
Strona internetowa: www.gminagostynin.pl

NIP URZĘDU: 971-02-95-009
REGON URZĘDU: 610022854
NIP GMINY: 971-065-94-40

Zarządzenie nr 38/2023

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Wójta Gminy Gostynin
z dnia
w sprawie ogłoszenia III przetargu ustnego nieograniczonego i powołania Komisji Przetargowej
Status obowiązujące

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 37 ust 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ) oraz § 8 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213) i Uchwały Nr 361/XXXVII/2022 Rady Gminy Gostynin z dnia 18 lutego 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego gruntów zabudowanych stanowiących działkę nr ewid. 134/1 o pow. 0,2442 ha i gruntów niezabudowanych stanowiących działkę nr 135/7 o pow. 0,1023 ha położonych na terenie wsi Białe gm. Gostynin zarządzam: 

§ 1.

Ogłosić na dzień 14.06.2023 roku na godzinę 12:00 III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gostynin, ujawnionej w ewidencji gruntów i budynków jako działki: 134/1 o pow. 0,2442 ha i 135/7 o pow. 0,1023 ha , obręb Białe, gm. Gostynin, opisanej szczegółowo w ogłoszeniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

§ 2.

Podać do publicznej wiadomości ogłoszenie o przetargu, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1, poprzez jego wywieszenie na okres co najmniej 2 miesięcy na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Gostynin, ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin, opublikowanie wyciągu z ogłoszenia co najmniej na 2 miesiące przed wyznaczonym terminem przetargu w prasie codziennej o zasięgu ogólnokrajowym oraz zamieszczenie informacji na stronie internetowej Urzędu Gminy Gostynin. 

§ 3.

Powołać Komisję Przetargową w celu przeprowadzenia w dniu 14.06.2023 r. III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej na działkach opisanych w § 1. 

§ 4.

Na Przewodniczącego Komisji Przetargowej powołać:

Zastępcę Wójta Gminy Gostynin – Pawła Goliszka

§ 5.

Na członków Komisji Przetargowej powołać: 

1. Marzenę Bulińską

2. Katarzynę Grabowską

3. Jolantę Perlikowską

§ 6.

Regulamin przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia. 

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Gostynin

/-/ Edmund Zieliński

Załączniki

Powiadom znajomego