W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Gostynin

ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
pow. gostyniński
woj. mazowieckie

tel.: +48 24 236 07 50
fax: +48 24 236 07 69

ePUAP: /nu6a6ae677/skrytka
e-mail: ug@gminagostynin.pl
Strona internetowa: www.gminagostynin.pl

NIP URZĘDU: 971-02-95-009
REGON URZĘDU: 610022854
NIP GMINY: 971-065-94-40

Zarządzenie nr 9/2023

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Wójta Gminy Gostynin
z dnia
w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na wsparcie zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2023 r. oraz regulaminu przyznawania ofertom punktów.
Status obowiązujące

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r, poz. 1057 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję komisję konkursową ds. opiniowania ofert na wsparcie zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2023 w składzie: 

1.        Marzena Bulińska – przewodniczący komisji,

2.        Ewa Ambroziewicz – członek,

3.        Renata Garstka  – członek.

§ 2

Zasady działania komisji konkursowej zostały określone w rozdziale X  ,,Programu Współpracy Gminy Gostynin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”.

§ 3

Ustanawiam  Regulamin przyznawania punktów ofertom składanym w otwartym konkursie ofert na wsparcie zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2023 r.  zwany dalej „Regulaminem punktacji”, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 4

W sytuacji, gdy organizacje pozarządowe zgłoszą osoby do składu komisji konkursowej, Wójt w drodze zmiany niniejszego zarządzenia poszerzy skład komisji konkursowej.

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Promocji i Funduszy Pomocowych.  


§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Zastępca Wójta Gminy 

/-/ Paweł Goliszek

Załączniki

Powiadom znajomego