W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Gostynin

ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
pow. gostyniński
woj. mazowieckie

tel.: +48 24 236 07 50
fax: +48 24 236 07 69

ePUAP: /nu6a6ae677/skrytka
e-mail: ug@gminagostynin.pl
Strona internetowa: www.gminagostynin.pl

NIP URZĘDU: 971-02-95-009
REGON URZĘDU: 610022854
NIP GMINY: 971-065-94-40

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy udostępnianie danych
Komórka odpowiedzialna Sekretarz Gminy

Symbol procedury

SG-1

Co należy zrobić ?

1. Sporządź wniosek o udostępnienie informacji publicznej. Możesz skorzystać z zamieszczonego poniżej formularza wniosku.

2. Złóż wniosek w siedzibie Urzędu Gminy Gostynin lub wyślij pocztą, pocztą elektroniczną , faksem lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej.

3. W ciągu 14 dni lub w uzasadnionych przypadkach w ciągu 2 miesięcy otrzymasz odpowiedź.

Poniżej w załączniku klauzula informacyjna RODO możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Wymagane dokumenty

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Opłaty

Bezpłatnie, z wyjątkiem sytuacji, gdy z udostępnieniem informacji publicznej wiążą się dodatkowe koszty (wysokość opłaty odpowiada tym kosztom). Wnioskodawca zostaje powiadomiony o wysokości ewentualnej opłaty w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Sprawę załatwia

Właściwa merytorycznie komórka organizacyjna Urzędu Gminy Gostynin.

Miejsce złożenia i odbioru

1. Wniosek można złożyć
­  - w sekretariacie Urzędu Gminy Gostynin – pokój nr 2, 
­  - za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ug@gminagostynin.pl,
­  - za pośrednictwem faksu - 24 236 0769,
­  - za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej lub
­  - wysłać pocztą na adres: Urząd Gminy Gostynin, ul. Rynek 26.

2. Odpowiedź jest doręczana zgodnie ze wskazaniem przez wnioskującego. 

Termin odpowiedzi

1. Bez zbędnej zwłoki, jednak nie dłużej niż 14 dni od dnia złożenia wniosku.

2. W uzasadnionych przypadkach nie dłużej niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy

W przypadku decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej, decyzji o umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji odwołanie składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Informacje dodatkowe

1. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.

2. Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

3. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku, podmiot obowiązany do udostępnienia powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn.  Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).

Załączniki:

Formularz - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej.
Klauzula Informacyjna RODO

Opracowała:
Marzena Bulińska


Załączniki

Powiadom znajomego