W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Gostynin

ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
pow. gostyniński
woj. mazowieckie

tel.: +48 24 236 07 50
fax: +48 24 236 07 69

ePUAP: /nu6a6ae677/skrytka
e-mail: ug@gminagostynin.pl
Strona internetowa: www.gminagostynin.pl

NIP URZĘDU: 971-02-95-009
REGON URZĘDU: 610022854
NIP GMINY: 971-065-94-40

Ogłoszenie wstępnych wyników konkursu z zakresu zdrowia publicznego

Szczegóły
Przedmiot konkursu Profilaktyka 2023
Znak sprawy SO.3.2023
Kategoria zdrowie
Termin składania ofert

Gostynin, dnia 24 kwietnia 2023 r.

OGŁOSZENIE
Wójt  Gminy  Gostynin ogłasza wstępne wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie zadań w roku 2023  z zakresu zdrowia publicznego określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2021-2025 w ramach celu operacyjnego nr 2 Profilaktyka uzależnień na terenie Gminy Gostynin w roku 2023 – 

Nazwa zadania: Rozwijanie prawidłowych postaw społecznych u dzieci i młodzieży oraz zagospodarowanie wolnego czasu i przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez prowadzenie programów profilaktycznych dot. przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii oraz przemocy skierowanych do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych w ramach  tzw. profilaktyki uniwersalnej, tj. adresowanych do całych grup (populacji).

przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1608).

Informuję, że w otwartym konkursie ofert dotyczącym zadań z zakresu zdrowia publicznego pn.  -  Rozwijanie prawidłowych postaw społecznych u dzieci i młodzieży oraz zagospodarowanie wolnego czasu i przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez prowadzenie programów profilaktycznych dot. przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii oraz przemocy skierowanych do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych w ramach  tzw. profilaktyki uniwersalnej, tj. adresowanych do całych grup (populacji), w przewidzianym terminie wpłynęło  5 ofert.  Oferty spełniały  wymogi formalne i merytoryczne przyjęte w ogłoszonym konkursie. 

Środki finansowe przeznaczone na powierzenie realizacji  zadań z zakresu zdrowia publicznego w roku 2023 wynoszą 130 000,00 złotych (słownie: sto trzydzieści tysięcy złotych). 

Po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej, biorąc pod uwagę realizację celu publicznego jaki zamierza osiągnąć Gmina Gostynin w zakresie zdrowia publicznego podjąłem decyzję, aby środki finansowe w wysokości 130.000,00 złotych (słownie: sto trzydzieści tysięcy złotych) zostały przyznane w następujący sposób:

Wykaz oferentów oraz przyznane kwoty dotacji:


 

Wójt Gminy Gostynin
 /-/               
   Edmund Zieliński   

 

Informacja dla podmiotów uczestniczących w realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego:

Prosimy o dostosowanie wnioskowanej kwoty wniosku o przyznanie dotacji z zakresu zdrowia publicznego do kwoty przyznanej dotacji  oraz o dostosowanie terminów realizacji projektu i dostarczenie dokumentów do Urzędu Gminy Gostynin ( sekretariat pok. nr. 2 ) do dnia  28 kwietnia 2023 r.  W przypadku rezygnacji z dotacji prosimy o informację na piśmie.

Podpisanie umów pomiędzy Gminą Gostynin a podmiotami biorącymi udział w konkursie nastąpi po dostarczeniu korekty wniosku i uzgodnieniu terminu. Termin przekazania dotacji zostanie określony w umowie. 

Po zakończeniu realizacji zadania podmioty uczestniczące w realizacji zadania  są zobowiązane do złożenia sprawozdania końcowego z wykonania zadania . Termin złożenia sprawozdania zostanie określony w umowie.

Załączniki

Powiadom znajomego