W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Gostynin

ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
pow. gostyniński
woj. mazowieckie

tel.: +48 24 236 07 50
fax: +48 24 236 07 69

ePUAP: /nu6a6ae677/skrytka
e-mail: ug@gminagostynin.pl
Strona internetowa: www.gminagostynin.pl

NIP URZĘDU: 971-02-95-009
REGON URZĘDU: 610022854
NIP GMINY: 971-065-94-40

Powrót

2018

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY GOSTYNIN W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI

1. Cel i zasięg terytorialny konsultacji

Celem konsultacji jest poznanie opinii i uwag organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 450, 650, 726, 1365) prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie gminy Gostynin.

2. Przedmiot konsultacji

Przedmiotem konsultacji jest „Program Współpracy Gminy Gostynin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019”.

3. Termin przeprowadzenia konsultacji

Konsultacje trwają od 23 do 28 listopada 2018  r.

4. Forma konsultacji

Informacja o konsultacjach zamieszczona jest na stronie internetowej Gminy Gostynin, w BIP Urzędu Gminy Gostynin oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Gostynin - Gostynin, ul. Rynek 26. Do wyżej wymienionej informacji załączony jest projekt Programu Współpracy Gminy Gostynin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018 wraz z formularzem konsultacji.

Opinie i uwagi do Programu można zgłaszać w następujący sposób:
- przesłać drogą elektroniczną na adres: m.bulinska@gminagostynin.pl,
- przesłać listownie na adres: Urząd Gminy Gostynin, ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin – liczy się data wpływu do urzędu;
- dostarczyć osobiście do Sekretariatu Urzędu Gminy Gostynin, ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin.

Uwagi i opinie, które wpłyną po 28 listopada nie będą rozpatrywane.

Wyniki przeprowadzonych konsultacji zostaną przedstawione Wójtowi Gminy Gostynin w celu ostatecznego zatwierdzenia. Opinie i uwagi zgłoszone podczas konsultacji nie są wiążące.
Informacja o wynikach konsultacji zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Gminy Gostynin, w BIP Urzędu Gminy Gostynin oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Gostynin - Gostynin, ul. Rynek 26, w ciągu 30 dni od zakończenia konsultacji.

Wójt Gminy Gostynin
Edmund Zieliński


W załączeniu:


1. Projekt Programu Współpracy Gminy Gostynin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019 - pobierz
2. Formularz konsultacji - pobierz
3. Projekt uchwały - pobierz
Uchwała nr 231/XXXVII/2017
Rady Gminy Gostynin
z dnia 29 listopada 2017r.


w sprawie Programu Współpracy Gminy Gostynin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz.1875) oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817, poz.1948, z 2017 r. poz. 60, poz. 573, poz.1909) Rada Gminy Gostynin uchwala, co następuje:

§ 1
Przyjmuje roczny „Program Współpracy Gminy Gostynin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018” w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gostynin.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

Przewodniczący Rady Gminy
Tomasz Bronisław LewandowskiZałącznik nr 1 do Uchwały nr 231/XXXVII/2017 Rady Gminy Gostynin z dnia 29 listopada 2017r. - pobierz

Załączniki

Powiadom znajomego