W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Gostynin

ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
pow. gostyniński
woj. mazowieckie

tel.: +48 24 236 07 50
fax: +48 24 236 07 69

ePUAP: /nu6a6ae677/skrytka
e-mail: ug@gminagostynin.pl
Strona internetowa: www.gminagostynin.pl

NIP URZĘDU: 971-02-95-009
REGON URZĘDU: 610022854
NIP GMINY: 971-065-94-40

Powrót

Klauzula informacyjna dla osób składających wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych / na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych

Klauzula informacyjna dla osób składających wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych / na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, iż:

1. Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Gostynin jest Gmina Gostynin z siedzibą  przy ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin, reprezentowana przez Wójta Gminy Gostynin, dane kontaktowe Administratora: aod@gminagostynin.pl.

2. Administrator danych wyznaczył inspektor ochrony danych, możesz się z nim skontaktować pod  adresem e-mail: iod@gminagostynin.pl.

3.    Twoje dane osobowe (imię, imiona, nazwisko, NIP, adres do: doręczeń, siedziby, punktu sprzedaży, składowania) będziemy przetwarzać w celu:
  - rozpatrzenia przedmiotowego wniosku,
  - przeprowadzenia postępowania w zakresie kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń,
  - przeprowadzenia weryfikacji danych zawartych w oświadczeniach o wartości sprzedaży napojów alkoholowych,
  - wydania zaświadczenia potwierdzającego dokonanie opłaty za korzystanie z zezwoleń.

4. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest obowiązek prawny ciążący na  administratorze wynikający z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, art. 18 ust.1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz.2137 ze zm.), kodeksu postępowania administracyjnego tekst jedn. (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)

5. W związku z przetwarzaniem danych w celu, o których mowa w pkt 3 będziemy przekazywać Twoje dane osobowe wyłącznie:
  a) naszym pracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,
  b) podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy wykonywanie zadań,
  c) innym organom administracji państwowej lub samorządowej, jeśli obowiązują nas do tego przepisy prawa.

6. Twoje dane będą przechowywane przez okres 3 lat.

7. W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, przysługuje Ci prawo do:
  a) dostępu do treści danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,  
  b) sprostowania danych,
  c) ograniczenia przetwarzania danych.

8. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest wymogiem ustawowym a ich niepodanie jest równoznaczne z brakiem możliwości rozpatrzenia przedmiotowego wniosku.

9. Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), jako organu nadzorczego, gdy uznasz, iż przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

10. Twoich danych osobowych nie będziemy przetwarzać w sposób zautomatyzowany i dane osobowe nie będą profilowane oraz nie będą one przekazywane do państwa trzeciego/organizacji mię-dzynarodowej.

Powiadom znajomego