W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Gostynin

ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
pow. gostyniński
woj. mazowieckie

tel.: +48 24 236 07 50
fax: +48 24 236 07 69

ePUAP: /nu6a6ae677/skrytka
e-mail: ug@gminagostynin.pl
Strona internetowa: www.gminagostynin.pl

NIP URZĘDU: 971-02-95-009
REGON URZĘDU: 610022854
NIP GMINY: 971-065-94-40

Powrót

Klauzula informacyjna dla osób składających wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego (drogi wewnętrzne)

Klauzula informacyjna dla osób składających wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego (drogi wewnętrzne)

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, iż:

1. Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Gostynin jest Gmina Gostynin z siedzibą  przy ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin, reprezentowana przez Wójta Gminy Gostynin, dane kontaktowe Administratora: aod@gminagostynin.pl.

2. Administrator danych wyznaczył inspektor ochrony danych, możesz się z nim skontaktować pod adresem e-mail: iod@gminagostynin.pl.

3. Twoje dane osobowe (imię, imiona, nazwisko, adres zamieszkania/zameldowania, numer telefonu, oraz dane osób wskazanych we wniosku) będziemy przetwarzać w celu rozpatrzenia przedmiotowego wniosku.  

4. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest obowiązek prawny ciążący na
administratorze wynikający z art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.), kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) oraz ustawy o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 ze zm.)

5. W związku z przetwarzaniem danych w celu, o których mowa w pkt 3 będziemy przekazywać Twoje dane osobowe wyłącznie:
  a) naszym pracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,
  b) podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy wykonywanie zadań,
  c) innym organom administracji państwowej lub samorządowej, jeśli obowiązują nas do tego przepisy prawa.

6. Twoje dane będą przechowywane przez okres 10 lat.

7. W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, przysługuje Ci prawo do:
  a) dostępu do treści danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,  
  b) sprostowania danych,
  c) ograniczenia przetwarzania danych.

8. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest wymogiem ustawowym a ich niepodanie jest równoznaczne z brakiem możliwości rozpatrzenia przedmiotowego wniosku.

9. Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), jako organu nadzorczego, gdy uznasz, iż przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

10. Twoich danych osobowych nie będziemy przetwarzać w sposób zautomatyzowany i dane osobowe nie będą profilowane oraz nie będą one przekazywane do państwa trzeciego/organizacji mię-dzynarodowej.


Powiadom znajomego