W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Gostynin

ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
pow. gostyniński
woj. mazowieckie

tel.: +48 24 236 07 50
fax: +48 24 236 07 69

ePUAP: /nu6a6ae677/skrytka
e-mail: ug@gminagostynin.pl
Strona internetowa: www.gminagostynin.pl

NIP URZĘDU: 971-02-95-009
REGON URZĘDU: 610022854
NIP GMINY: 971-065-94-40

Powrót

Informacja po otwarciu ofert RG.271.1.5.2018

         Gostynin, 07.05.2018r.

RG.271.1.5.2018

 

INFORMACJA PO OTWARCIU OFERT

            Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych – przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy , w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Rębów i Strzałki oraz budowa zjazdu z drogi gminnej na drogę wojewódzką w m. Górki Pierwsze ”.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokościach:

Część 1 zamówienia – Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rębów – kwota 274 800,00 zł;

Część 2 zamówienia - Budowa zjazdu z drogi gminnej na drogę wojewódzką w m. Górki Pierwsze – kwota 20 000,00 zł;

Część 3 zamówienia – Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Strzałki – kwota 49 000,00 zł.

Złożone oferty:

Nr oferty

Nazwa firmy, adres Wykonawcy

Cena brutto

Okres gwarancji jakości na wykonane roboty

Termin wykonania zamówienia

Warunki płatności

(termin płatności)

1

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Budowlanych S.A.

09-500 Gostynin,                    ul. Krośniewicka 5

Część 1 – 265 760,50 zł;

 

Część 3 – 83 191,94 zł

60 m-cy

 

12 m-cy

 

Zgodnie z SIWZ

 

Zgodnie z SIWZ

 

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności  do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Powiadom znajomego