W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Gostynin

ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
pow. gostyniński
woj. mazowieckie

tel.: +48 24 236 07 50
fax: +48 24 236 07 69

ePUAP: /nu6a6ae677/skrytka
e-mail: ug@gminagostynin.pl
Strona internetowa: www.gminagostynin.pl

NIP URZĘDU: 971-02-95-009
REGON URZĘDU: 610022854
NIP GMINY: 971-065-94-40

Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna dla klientów Urzędu Gminy Gostynin

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Gostynin jest Gmina Gostynin z siedzibą   przy ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin, reprezentowana przez Wójta Gminy Gostynin.
 2. Z administratorem danych może się Pani/Pan skontaktować pod adresem e-mail: aod@gminagostynin.pl .
 3. Administrator danych wyznaczył inspektor ochrony danych. Jeżeli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Gostynin, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan z nim skontaktować pod adresem e-mail: iod@gminagostynin.pl .
 4. Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów lub na podstawie udzielonej zgody.
 5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy   w celach:  

a)     wypełnienia przez nas obowiązku prawnego, wynikającego z przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 16, poz. 95 z późn. zm.) oraz innych przepisów prawa regulujących działanie samorządu gminnego.

b)      realizacji umów zawartych z kontrahentami,

c)   w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody, w zakresie i celu określonym w treści tej zgody.

 1. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 5 będziemy przekazywać Pani/Pana dane osobowe wyłącznie:

a)     naszym pracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,

b)      podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy wykonywanie zadań,

c)     innym organom administracji państwowej lub samorządowej, jeśli obowiązują nas do tego przepisy prawa.

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy w ramach dokumentacji prowadzonej przez Urząd Gminy Gostynin w formie papierowej i elektronicznej   na podstawie przepisów prawa dotyczących archiwizacji, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji. Oznacza to, że dane osobowe mogą zostać zniszczone po upływie od 5 do 50 lat, zależnie od kategorii archiwalnej danej sprawy.
 2. W związku z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:

a)   dostępu do treści danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,  

b)     sprostowania danych,

c)   usunięcia danych przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody; w pozostałych przypadkach, w których przetwarzamy   dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji,

d)    ograniczenia przetwarzania danych,

e)   wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których posiadamy uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.

 1. W przypadkach, w których przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych,  przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody  w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  
 2. W przypadku gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie przez nas Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO,  przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).
 3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji gdy przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe na podstawie przepisów prawa lub gdy jest to warunkiem zawarcia umowy.

12.   W sytuacji gdy przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe na podstawie Pani/Pana zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do podjęcia przez nas dalszych czynności.

13.   Pani/Pana danych osobowych nie będziemy przetwarzać w sposób zautomatyzowany i dane osobowe nie będą profilowane.

14. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji mię­dzynarodowej.


Powiadom znajomego