W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Gostynin

ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
pow. gostyniński
woj. mazowieckie

tel.: +48 24 236 07 50
fax: +48 24 236 07 69

ePUAP: /nu6a6ae677/skrytka
e-mail: ug@gminagostynin.pl
Strona internetowa: www.gminagostynin.pl

NIP URZĘDU: 971-02-95-009
REGON URZĘDU: 610022854
NIP GMINY: 971-065-94-40

Wróć

Majątek Gminy

Mieniem gminy jest własność i inne prawa majątkowe należące do gminy oraz mienie innych gminnych osób prawnych.

Gminnymi osobami prawnymi są, poza gminą, gminne jednostki organizacyjne, którym ustawy przyznają wprost taki status oraz inne osoby prawne, które mogą być tworzone przez gminę na podstawie ustaw.

Nabycie mienia gminnego następuje w szczególności:

 • na podstawie ustawy – przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym – formalną podstawę nabycia mienia stanowią decyzje komunalizacyjne
 • przez przekazanie gminie mienia w związku z utworzeniem lub zmianą granic gminy
 • przez przekazanie gminie mienia przez administracje rządową
 • w wyniku własnej działalności gospodarczej
 • przez inne czynności prawne
 • w innych przypadkach określonych odrębnymi przepisami.

Oświadczenia woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem składa jednoosobowo wójt. Wójt może udzielić upoważnienia do działania w tym zakresie zastępcy wójta samodzielnie lub wraz z inną osobą również upoważnioną przez wójta. Czynność prawna, z której wynika zobowiązanie pieniężne wymaga kontrasygnaty skarbnika gminy. Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej działają jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez wójta. Gminne osoby prawne decydują samodzielnie, w granicach ustaw, o sposobie wykonywania należących do nich praw majątkowych.

 

Gminny zasób nieruchomości

W skład gminnego zasobu nieruchomości wchodzą nieruchomości stanowiące własność gminy z wyjątkiem oddanych w użytkowanie wieczyste, trwały zarząd lub obciążonych prawem użytkowania.

Gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości należy do kompetencji wójta, z uwzględnieniem wyłącznej kompetencji rady gminy do określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej. Do czasu określenia zasad przez radę wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za każdorazową zgodą rady gminy.

 

Nieruchomości stanowiące własność gminy wg ewidencji geodezyjnej

  stan na dzień 1 styczeń 2005 r.

 

 1. Grunty gminy ogółem – 371 ha
 2. Gminny zasób nieruchomości – 122 ha
 3. Użytki rolne – 68 ha

- grunty orne – 48 ha

- łąki trwałe – 2 ha

- pastwiska trwałe – 8 ha

- grunty rolne zabudowane - 8 ha

       4. Grunty zabudowane zurbanizowane – 25 ha

            - tereny mieszkaniowe zurbanizowane – 1 ha

            - tereny rekreacyjno wypoczynkowe – 7 ha

            - tereny komunikacyjne   - 14 ha

      5. Nieużytki – 4 ha

      6. Grunty gminne przekazane w użytkowanie wieczyste – 4 ha

      7. Drogi mające nieuregulowany stan prawny – 237 ha

 

Nieruchomości stanowiące własność gminy wg ewidencji księgowej

stan na dzień 1 styczeń 2005 r.

 

 1. Grunty – 1.328.814,50
 2. Budynki mieszkalne – 644.511,73
 3. Przystanki – 44.415,00
 4. Budynki i budowle oświaty – 8.742.000,00
 5. Inne budynki niemieszkalne – 1.066.541,00
 6. Budowle sportowe i rekreacyjne – 48.994,18
 7. Obiekty SW i kanalizacyjne – 17.220.517,84
 8. Maszyny i urządzenia – 40.357,77
 9. Zespoły komputerowe – 219.739,88
 10. Środki transportu – 160.269.31
 11. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia – 241.975,20

 

Powiadom znajomego