W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Gostynin

ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
pow. gostyniński
woj. mazowieckie

tel.: +48 24 236 07 50
fax: +48 24 236 07 69

ePUAP: /nu6a6ae677/skrytka
e-mail: ug@gminagostynin.pl
Strona internetowa: www.gminagostynin.pl

NIP URZĘDU: 971-02-95-009
REGON URZĘDU: 610022854
NIP GMINY: 971-065-94-40

Ogłoszenie - II ustny przetarg na sprzedaż zabudowanej nieruchomości w miejscowości Skrzany.

O G Ł O S Z E N I E

          Wójt  Gminy Gostynin  ogłasza II ustny przetarg na sprzedaż niżej wymienionej zabudowanej  nieruchomości   stanowiącej mienie komunalne Gminy Gostynin :

                Przetarg odbędzie się w dniu  21 lipca  2008r. o godz. 10.00 w sali nr 2 Urzędu Gminy w Gostyninie – Rynek  26.

                              

Lp.   

Miejscowość

Nr działki

Pow.

w ha

KW

Wartość

w zł

Przeznaczenie w planie

zagospodarowania przestrzennego

 1.

Skrzany

25/2

zabudowana

(budynek byłej szkoły podstawowej i budynek gospodarczy)

działka obciążona

służebnością przejazdu do dz. 25/3

25/3

zabudowana

( część mieszkalna budynku zajęta przez lokatora na podstawie umowy najmu)

0,3901

0,0244

19 095

197 840,00

33 280,00

Ustalenia planu utraciły ważność z dniem 31 grudnia

2002 r.

OGÓŁEM

0,4145

231 120,00

Nieruchomość zwolniona z podatku VAT ( art. 43 ust.1 pkt. 2 ustawy o podatku od towarów i usług ).

                Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej nieruchomości ( w zaokrągleniu do pełnych dziesiątek złotych ) w kasie tut. Urzędu – pokój nr 7 lub na konto BS Gostynin nr  46 9012 0004 0005 6498 2001 0002w terminie do dnia  17 lipca  2008 r..

                Wadium może być wnoszone w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego.

                Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu Komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

                Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości, natomiast pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone w ciągu trzech dni od zakończenia przetargu.

                W razie uchylania się nabywcy od zawarcia aktu notarialnego, wadium przepada na rzecz Gminy Gostynin.

                Granice sprzedawanych działek nie będą wznawiane przez tut. Urząd.

                Koszty aktu notarialnego pokrywa nabywca.

Uczestnik, który ma zastrzeżenia związane z przeprowadzeniem przetargu może w terminie 7 dni  złożyć skargę do Wójta Gminy Gostynin, który wstrzymuje

czynności związane ze zbyciem nieruchomości i rozpatruje skargę w terminie 7 dni od daty jej otrzymania.

Szczegółowe informacje o nieruchomościach przeznaczonych do sprzedaży można uzyskać w tut. Urzędzie – pokój nr 16, tel. 236 07 66.

Z uzasadnionych przyczyn Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

Gostynin, 17.06.2008 r.

Powiadom znajomego