W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Gostynin

ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
pow. gostyniński
woj. mazowieckie

tel.: +48 24 236 07 50
fax: +48 24 236 07 69

ePUAP: /nu6a6ae677/skrytka
e-mail: ug@gminagostynin.pl
Strona internetowa: www.gminagostynin.pl

NIP URZĘDU: 971-02-95-009
REGON URZĘDU: 610022854
NIP GMINY: 971-065-94-40

Powrót

Referat Gospodarki Odpadami

1. Do zadań Referatu Gospodarki Odpadami należy w szczególności:

 1) w zakresie gospodarki odpadami:

  a) całokształt spraw związanych z rozwojem systemu gospodarki odpadami komunalnymi;

  b) współpraca, koordynacja, nadzór i kontrola działania firmy/firm wywozowych wyłonionych w drodze przetargu oraz nadzór i kontrola firmy/firm świadczących usługę odbioru i zagospodarowania odpadów w zakresie skanowania kodów kreskowych podczas odbioru odpadów oraz przekazywania raportów ze skanowania kodów kreskowych podczas odbioru odpadów;

  c) współpraca  z firmą/firmami świadczącymi usługę odbioru i zagospodarowania odpadów  w zakresie bieżącego rozwiązywania problemów organizacyjnych związanych z funkcjonowaniem systemu identyfikacji pojemników i worków za pomocą systemu kodów kreskowych na terenie gmin Związku objętych systemem;

  d) przygotowanie wkładu merytoryczno – technicznego oraz formalno – prawnego w zakresie postępowań przetargowych na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w tym m.in. przygotowanie projektu umowy;

  e) kontrolowanie osiągania odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania;

  f) realizacja uchwał  dotyczących zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy;

  g) opracowywanie raportów z dokonywanych corocznych analiz stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych, organizacyjnych w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi;

  h) współpraca z wykonawcami w zakresie realizacji sprawozdawczości przez firmy zgodnie z zapisami umowy, przedmiotu zamówienia oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy o odpadach;

  i) realizacja sprawozdawczości zgodnie z  zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i  porządku w gminach, ustawy o odpadach i innymi aktami prawnymi;

  j) sporządzanie comiesięcznych informacji o kwocie należnej dla Wykonawcy;

  k) zbieranie i opracowywanie danych uzyskanych z raportów wykonawców oraz systemów teleinformatycznych funkcjonujących w Urzędzie Gminy,

  l) sporządzanie statystyk i analiz z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi na podstawie otrzymywanych sprawozdań;

  m) bieżąca współpraca z firmami świadczącymi usługę odbioru i zagospodarowania odpadów  w zakresie wymiany danych nt. nieruchomości objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi;

  n) sporządzanie analiz zebranych podczas skanowania kodów kreskowych w trakcie odbioru odpadów; 

  o) przyjmowanie oraz weryfikacja deklaracji  o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

  p) pozyskiwanie od podmiotów zewnętrznych baz z danymi niezbędnymi do realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami oraz ich stała aktualizacja;

  q) ustalenie stanu faktycznego w zakresie niezbędnym do sprawdzenia zgodności z przedstawionymi deklaracjami za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie m.in. danych z raportów wykonania;

  r) obsługa właścicieli nieruchomości w zakresie m.in.:

   - udzielania informacji nt. systemu gospodarowania odpadami, w tym zasad segregacji,

   - udzielania informacji nt. zasad wypełniania oraz pomocy przy w wypełnianiu deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wniosków o odbiór odpadów remontowo – budowlanych i innych dokumentów związanych z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi,

   - przyjmowania i realizacji wnoszonych reklamacji właścicieli nieruchomości,

   - udzielania wstępnej informacji o płatnościach/zaległościach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

   - drukowanie i rozdysponowywanie kodów kreskowych oraz udzielania informacji nt. systemu identyfikacji pojemników i worków,

  s) stała aktualizacja bazy danych rejestru wszystkich właścicieli nieruchomości objętych systemem gospodarki opadami komunalnymi;

  t) prowadzenie ewidencji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w tym:

   - bieżące księgowanie wpływów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

   - prowadzenie na poszczególnych kontach podatników prawidłowej ewidencji przypisów, odpisów, wpłat, zwrotów i zaliczeń nadpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

   - prowadzenie kart kontowych właścicieli nieruchomości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

   - bieżąca kontrola terminowości  dokonywania wpłat przez podatników;

   - zaliczanie nadpłat w całości lub w części na poczet przyszłych należności w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi wg procedur wewnętrznych;

   - przygotowywanie postanowień o sposobie zarachowania wpłaty oraz postanowień w sprawie zwrotu nadpłaconej opłaty;

   - sporządzanie raportów dziennych dot. wpłat bankowych oraz miesięcznych zestawień;

   - przygotowanie na wniosek podatnika zaświadczeń o dokonaniu wpłaty w przypadku ich zagubienia lub zniszczenia wydanego mu dowodu wpłaty na jego wniosek.

  u) podejmowanie czynności windykacyjnych:

   - wyszukiwanie danych o potencjalnych źródłach majątkowych dłużnika pozwalających pokryć zaległości wierzyciela z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

   - przygotowanie i wysyłanie upomnień do uregulowania zaległości w opacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

   - sporządzanie tytułów wykonawczych, ich ewidencja oraz przekazywanie do Urzędu skarbowego.

 2) Prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb)  i ich kontrola (umowy i rachunki potwierdzające   wywóz nieczystości ciekłych).

 3) Wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 4) Prowadzenie rejestru przedsiębiorców odbierających odpady komunalne.

 5) Wydawanie zezwoleń na trzymanie psów ras uznanych za agresywne.

2. Przy załatwianiu spraw Referat Gospodarki Odpadami używa symbolu „GO”.

Powiadom znajomego